Utredning av mulig utviklingshemming hos barn og unge må alltid ha høy kvalitet

Det foregår en viktig diskusjon om barn og unge som blir registrert som psykisk utviklingshemmet uten at spesialisthelsetjenesten har foretatt en diagnostisk vurdering.
 

Barn og unge som av ulike årsaker er forsinket i sin utvikling, fortjener en ordentlig utredning før diagnosen psykisk utviklingshemming stilles.

I januar 2018 startet alle sykehusene i Helse Sør-Øst et samarbeid om å lage en felles retningslinje for hvordan slik utredning bør foregå. Arbeidet ledes av RHABU ved OUS som er en regional kompetansetjeneste innen barnehabilitering. 

Med riktig diagnose vil barn med utviklingshemming kunne få bedre stimulerings- og tilretteleggingstiltak, og foreldrene vil kunne få svar på hva som er årsaken til barnets tilstand og hvordan de best kan gi hjelp og støtte til barnet. 

Det er stor enighet i fagmiljøene om at diagnostisering av barn og unge med spørsmål om utviklingshemming bør foregå i spesialisthelsetjenesten, og i et samarbeid mellom flere fagprofesjoner der psykolog og lege er de viktigste. Retningslinjen vil beskrive og anbefale god praksis også når det gjelder hvordan barn og unge og deres foreldre skal involveres og informeres både før, under og etter utredningen. 

Habiliteringstjenestene ved sykehusene innehar nødvendig tverrfaglig kompetanse til å gjøre gode utredninger, og denne felles retningslinjen vil bidra til å sikre lik praksis og god kvalitet på arbeidet. Retningslinjen forventes ferdig før sommeren 2019.

Arbeidsgruppe for retningslinje

På bildet ser du:

Bak fra venstre: Anni Torp Nielsen spesialist i nevropsykologi Vestre Viken, Ilka Huber overlege Sørlandet sykehus-Arendal, Petra Aden overlege og seksjonsleder OUS, Kristin Bostrøm spesialist i nevropsykologi Sykehuset  Vestfold, Bjørn Lerdal psykologspesialist Sørlandet sykehus-Kristiansand, Bjørg Halvorsen enhetsleder RHABU-OUS, Lars Inge Johnsen psykologspesialist Sørlandet sykehus-Kristiansand

Foran fra venstre: Anna Bremer overlege Vestre Viken, Elisabeth Rinde psykologspesialist Sykehuset Telemark, Silje Heen Andersen psykolog OUS, Anett Olsen rådgiver RHABU-OUS

Fant du det du lette etter?