HELSENORGE

Utviklingen i langvarige ikke-maligne smerter i den danske befolkningen

En fersk artikkel sammenligner forekomsten av selvrapportert smerte i den danske befolkningen i årene 2000, 2005, 2010, 2013 og 2017. Resultatene viser at langvarige smertetilstander i befolkningen økte med 8,3 prosentpoeng i denne tidsperioden.

Ola Ekholm og kolleger (1) viser i sin studie at forekomsten av langvarige smerter økte fra 19,5 % til 27,8 %. Denne økningen gjelder alle ikke-maligne smertetilstander, skjer hos begge kjønn, i alle aldergrupper, og blant alle yrkesgrupper, uavhengig av hvor hardt fysisk arbeid de har. Dette er en stor endring innenfor et helseproblem som allerede i utgangspunktet var utbredt. Økningen skjer også til tross for at helsetjenesten allerede bruker store ressurser for å hjelpe denne pasientgruppen. Selv om langvarig smerte fortsatt er vanligst hos kvinner, er det en potensielt foruroligende utvikling at vi nå ser flere med smertetilstander blant menn i alderen 45-64, sammenlignet med aldersgruppen for 65 år og eldre.

 

Til tross for at dette er en befolkningsstudie gjennomført i Danmark, er det lite som taler mot at vi ikke vil gjenfinne den samme trenden i Norge. Langvarig ikke-malign smerte er et enormt helse- og samfunnsproblem, og det øker.

 

  1. Ekholm, O., Diasso, D.K., Davidsen, M., Kurita, G.P. & Sjøgren, P. (2021). Increasing prevalence of chronic non-cancer pain in Denmark from 2000 to 2017: A population-based survey. European Journal of Pain;00:1-10. DOI: 10.1002/ejp.1886