HELSENORGE

Vaksinasjon av barn i alderen 5-11 år med våre diagnoser

Det åpnes nå for koronavaksinasjon av barn 5-11 år med alvorlig grunnsykdom. Legen identifiserer aktuelle barn og sender brev til pasienten og melder inn behov til barnets nærliggende vaksinasjonskommune. Tidligste mulighet for vaksinering vil sannsynligvis være i romjula.

Barneleger er best egnet til å identifisere egne pasienter som kan ha nytte av vaksine. Foreldre til barn som er aktuelle kontaktes per brev, slik at foreldre selv kan kontakte vaksinasjonssted og fremvise at vaksinasjonsbehov er vurdert. Fastleger kan også kontakte foreldre. Både fastleger og barneleger kan melde inn pasienter til vaksinasjonssted etter at dette er tatt opp med foreldrene, mens timeavtale gjøres direkte mellom foreldre og vaksinasjonssted.

All vaksinasjon foregår i kommunal regi, og vil ikke gis hos fastlege. Det er ikke vaksinasjon i alle kommuner eller bydeler (se vedlegg). Barn med vaksinasjonsbehov kan kun få vaksine ved definerte vaksinasjonssted.

Koronavaksinasjon av barn krever samtykke fra begge foresatte ved felles omsorg for barnet.

Minsteintervall mellom første og andre dose er 3 uker. Det er en fordel for immunresponsen å la det gå lengre tid (8-12 uker) mellom dosene, da dette gir en større og mer langvarig immunrespons. Folkehelseinstituttet anbefaler derfor at det i de fleste tilfeller siktes mot et intervall på 8 uker.

Absolutt tidligste mulighet for vaksinering vil sannsynligvis være i romjulen, men det enkelte vaksinasjonssted vil selv legge ut informasjon på kommunens nettsider eller på annen måte opplyse om når tilbudet er oppe og går.