Vanlige spørsmål

Har du spørsmål til gjennomføringen av studien Extreme challenges? Her svarer vi på noen av de vanligste spørsmålene.

Hvor laster jeg ned spørreskjemaene til bruk i studien?

 • Gå til boksen «Spørreskjemaer til bruk i studien», høyt oppe på første side av nettsiden. Klikk deg inn, gå til nedtrekksmenyen «Spørreskjemaene – utredningsheftene». Her ligger 4 stk skjemaer med passord som er sendt til klinikere som har deltatt på workshopen samt lokale kontaktpersoner for prosjektet. Nyeste versjon av skjemaene ligger alltid her, så hvis du er usikker på om du har siste versjon, gå inn på siden og last ned.

Ved videre utredning ut fra svarene i spørreskjemaene – hva gjør jeg?

 • Vi har anbefalt
  • DIVA 2.0 som videre utredning ved mistanke om ADHD;
  • Intervjuguide for diagnostisk utredning av ASF hos voksne for mistanke om autismespektrumlidelse; og
  • SDQ-20 for mistanke om dissosiative lidelser.
 • Disse instrumentene ligger i boksen «Spørreskjemaer til bruk i studien», nedtrekksmeny «Utredningsinstrumenter utover de 2 klinikerheftene i studien».

SCID-5-PF og/eller MINI er utført nylig – kan jeg bruke tidligere utredning i studien?

Når nylig MINI- eller SCID-5-PF-utredninger foreligger, har vi kommet frem til følgende prosedyrer:

1. Det foreligger systematisk diagnostikk med de samme verktøy som vi bruker (SCID 5-PF/MINI):

Det beste er en aktuell revisjon, opplyst av forrige utredning: Kliniker tar opp gammel SCID - resultater, for eksempel, og sammen med pasienten gjennomgår raskt protokollen og ser om de ulike kriteriene fortsatt er gjeldende. Dette er raskere enn å gjøre ny MINI/SCID uopplyst av tidligere. Det er også en gunstig kvalitetssikring av diagnostikken. Dersom diagnostikk ikke er revidert siste 2-3 år, anbefaler vi alltid revisjon, da tilstandene forandrer seg over tid. Dette kan være viktig for pasienter som har hyppige innleggelser over lang tid.

2. Dersom det er gjort SCID/MINI og skåringene/protokollen er tilgjengelig innen siste året

- kan kliniker fylle skåringen av SCID 5-PF/MINI direkte inn i våre skjemaer og oversende, men påføre dato selve intervjuene ble gjort. Overfor pasienten behøver man da kun utføre enkeltdeler som ikke er undersøkt tidligere eller deler som vurderes nødvendig utifra aktuell klinisk status. Bemerke da i skjemaene dato for de ulike delene.

NB - merk at vår MINI-utredning også inneholder deler fra MINI plus, som en standard utredning ofte ikke dekker.

Jeg vil skåre RAADS fra utredningen (Asperger-intervju). Hvor finner jeg de reverserte itemsene?

 • Gå til «Spørreskjemaer til bruk i studien», nedtrekksmeny «Spørreskjemaene – utredningsheftene», «Skåringsveileder til RAADS». Under her ligger også «Reverserte items RAADS». Passord er det samme som til spørreskjemaene/utredningsheftene.

Hvordan sender jeg skjemaene til dere i prosjektledelsen?

Vanlig prosedyre er at alle 4 skjemaer legges i en konvolutt, sammen med det signerte samtykkeskjemaet, og sendes i post til:

Elfrida H. Kvarstein / Tuva Langjord
Oslo universitetssykehus HF
Ullevål sykehus
Seksjon for personlighetspsykiatri
P.b. 4956 Nydalen
0424 Oslo

Dersom du har en annen ordning, er det enten rekommandert post, eller at dere har egen kodeliste med koder dere har fått tildelt av oss. Eller personlig overlevering. Hør med din lokale kontaktperson dersom du er usikker – evt send oss spørsmål på tuvlan@ous-hf.no eller e.h.kvarstein@medisin.uio.no.

Se også flytskjema her

Skal vi skåre MINI og HASI? Hva med RAADS?

 • MINI: Vi i prosjektledelsen skårer på skåringsark ved mottak av heftene. Selvfølgelig fint om dere så tydelig som mulig ringer rundt deres vurderinger i MINI-protokollen.
 • HASI: Her kan dere velge å kun skrive inn råskåre. Ved punsjing her hos oss vil skalert skåre automatisk komme opp. Du kan gjerne regne ut skalert skåre dersom du ønsker å se skåren for evt videre utredning.
 • RAADS: Denne kan du skåre selv, ved å se på nettsiden her. Spørsmålene som er reverserte, ligger samlet i en liste her.

Hvordan skal jeg regne ut om pasienten er innlagt nok i antall ganger eller lengde for å kunne inkluderes i studien?

Sett dagens dato som punkt i kalenderen, og strekk 1 år tilbake. F.eks om datoen for nåværende innleggelse er 06.11.19: tell fra 06.11.18. Om pasienten ila denne 12-måneders-perioden har vært innlagt flere enn 5 ganger, eller mer enn 4 uker grunnet risiko for alvorlig selvskading, så er inklusjonskriteriene innfridd.

Kan pasient som er lagt inn med brukerstyrt seng, PLIS (planlagte innleggelser i serie) og liknende, inkluderes i studien?

 • Ja, de kan inkluderes - så lenge grunnen for innleggelse er høy risiko for alvorlig selvskading.

Kan vi lagre utredningen i pasientens journal?

Ja, unntatt pasientskjema 1, som pasient kan legge i konvolutt for å holde sine svar privat fra behandler.

Tilbake til hovedsiden

Tilbake til prosjektets hovedside


Fant du det du lette etter?