HELSENORGE

Veiledning til NAV

Til hjelp for ansatte i NAV er det laget en kort veiledning om kartlegging og henvisning av tidligere eller nåværende brukere av anabole steroider som har fått helseskader.

​​Tidligere og nåværende brukere av anabole steroider har hatt behandlingsrett i tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) siden 2014, men det er fremdeles et behov for å gjøre kjent at de har rett til behandling for sine helseproblemer i spesialisthelsetjenesten, og mange vet ikke at ansvaret for å samordne denne hjelpen er plassert i TSB.

Veiledning til NAV

Mange brukere av anabole steroider henvises inn i behandling via NAV, og denne brosjyren er derfor ment som en veiledning i hva som er viktig å ha med i en henvisning.

Kontakt Steroideprosjektet ved Oslo universitetssykehus dersom du ønsker å få tilsendt veilederen eller annet materiell, har spørsmål eller ønsker råd og veiledning, tlf 46 95 97 91. Pasienter og pårørende kan også benytte denne tjenesten for informasjonssamtale om behandling.

Fant du det du lette etter?