HELSENORGE

Viktig innlegg i debatten om dyreforsøk

I et tidligere innlegg i Aftenposten legges det frem en påstand om at "Snart trenger vi kanskje ikke å teste medisiner på dyr". Flere ansatte innen forskning i Avdeling for farmakologi i Klinikk for laboratoriemedisin kommer i nytt innlegg i Aftenposten med motsvar til denne påstanden.

FAR Ullevål 2020 web-7.jpg 

Vi mener påstanden om at vi snart ikke trenger å teste medisiner på dyr er for optimistisk. Det kommer ikke tydelig frem i innlegget fra forskerkolleger Hubert Dirven, Gunn Elisabeth Vist og Johan Øvrevik i Aftenposten 17. juni, at de kun beskriver én side av testingen av nye medisiner, nemlig den som dreier seg om hvorvidt medisinene har skadelige effekter som kan måles på cellenivå.

Vi er enige i at denne testingen i økende grad kan erstattes av forsøk på celler fremdyrket i laboratorier. Den andre  og vel så viktige delen av utprøving  av nye medisiner er om medisinen  kan forventes å ha ønsket behandlingseffekt i mennesker.

Dette kan som hovedregel ikke erstattes av forsøk på celler, eller på mer avanserte cellemodeller som etterligner organer i mennesker.

Les mer om debatten i Aftenposten her