HELSENORGE

Vortex inhalasjonskammer til cystisk fibrose

Norsk senter for cystisk fibrose er kjent med at det har vært problemer med å få tak i Vortex inhalasjonskammer fra apotekene.

Vi har vært i kontakt med MediPlast AS som er leverandør av Vortex inhalasjonskammer, og de er overrasket over problemet med levering. MediPlast AS viser til at produktet ligger på Helfo sin liste for produkt og pris for medisinsk forbruksmateriell som er tilgjengelig for alle apotek i Norge.

Leverandøren skal sende en påminnelse til Sykehusapotekene og andre apotekkjeder om at Vortex inhalasjonskammer er tilgjengelig for bestilling fra MediPlast AS.

Vortex innhalasjonskammer brukes til aerosolsprayer (medikamentsprayer), og leveres med munnstykke. Maske kan bestilles. Inhalasjonskammeret kan kokes - det dekker kravet om hygienisk prosedyre for å sikre rent inhalasjonsutstyr for personer med cystisk fibrose og primær cilie dyskinesi.