Arrangementer

Kurs, aktiviteter, møter og andre hendelser

Kommende arrangementer

Brystkreft - kurs for pasienter under behandling - 14. og 21. august 2019https://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/brystkreft-kurs-for-pasienter-under-behandling-14-og-21-august-2019-2019-08-14Brystkreft - kurs for pasienter under behandling - 14. og 21. august 2019Hensikten med kurset er at du skal få kunnskap, veiledning og råd, oppleve trygghet i forhold til videre behandling.Hensikten med kurset er at du skal få kunnskap, veiledning og råd, oppleve trygghet i forhold til videre behandling.14.08.2019 09:00:00KursVardesenteret på RadiumhospitaletOslo universitetssykehus
Nyre- og-eller pancreastransplanterte - kurs for pasienter og pårørende 20.-28. august 2019https://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/nyre-og-eller-pancreastransplanterte-kurs-for-pasienter-og-parorende-20-28-august-2019-2019-08-20Nyre- og-eller pancreastransplanterte - kurs for pasienter og pårørende 20.-28. august 2019Mange pasienter som er nyre- og/eller pancreastransplanterte og deres pårørende har behov for å vite mer om livet etter transplantasjonen, og møte andre i samme situasjonMange pasienter som er nyre- og/eller pancreastransplanterte og deres pårørende har behov for å vite mer om livet etter transplantasjonen, og møte andre i samme situasjon20.08.2019 11:00:00KursRikshospitaletOslo universitetssykehus
Kurs i SCID-5 PF (høst 2019)https://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/kurs-i-scid-5-pf-host-2019-2019-08-22Kurs i SCID-5 PF (høst 2019)Kurset integrerer teori, videodemonstrasjoner og trening på praktiske ferdigheter i diagnostisk utredning av pasienter med personlighetsforstyrrelser.Kurset integrerer teori, videodemonstrasjoner og trening på praktiske ferdigheter i diagnostisk utredning av pasienter med personlighetsforstyrrelser.22.08.2019 08:00:00KursUllevål sykehus - bygg 22Oslo universitetssykehus
Styremøte i Oslo universitetssykehus 26. august 2019https://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/styremote-i-oslo-universitetssykehus-26-august-2019-2019-08-26Styremøte i Oslo universitetssykehus 26. august 201926.08.2019 07:00:00StyremøteUllevål sykehusBygg 1, 2. etg., LegemessenOslo universitetssykehus
Arvelig kreft - kurs for personer som lever med arvelig risiko for å utvikle kreft 26. august 2019https://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/arvelig-kreft-kurs-for-personer-som-lever-med-arvelig-risiko-for-a-utvikle-kreft-26-august-2019-2019-08-26Arvelig kreft - kurs for personer som lever med arvelig risiko for å utvikle kreft 26. august 2019Dette kurset er laget etter initiativ fra kvinner som har påvist genfeil. Hensikten med kurset er at du som har fått påvist genfeil skal få økt kunnskap og forståelse for hva det betyr.Dette kurset er laget etter initiativ fra kvinner som har påvist genfeil. Hensikten med kurset er at du som har fått påvist genfeil skal få økt kunnskap og forståelse for hva det betyr.26.08.2019 07:30:00KursRadiumhospitaletOslo universitetssykehus
Fatigue - kurs for pasienter og pårørende 28. og 29. august 2019https://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/fatigue-kurs-for-pasienter-og-parorende-28-og-29-august-2019-2019-08-28Fatigue - kurs for pasienter og pårørende 28. og 29. august 2019Studier viser at fatigue/økt trrettbarhet er noe av det som plager pasienter mest etter kreftbehandling.Studier viser at fatigue/økt trrettbarhet er noe av det som plager pasienter mest etter kreftbehandling.28.08.2019 09:00:00KursOslo universitetssykehus
Cushings sykdom - kurs for pasienter og pårørende 29. og 30.august 2019https://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/cushings-sykdom-kurs-for-pasienter-og-parorende-29-og-30august-2019-2019-08-29Cushings sykdom - kurs for pasienter og pårørende 29. og 30.august 2019Målet med kurset er å gi økt kunnskap om Cushings sykdom, behandlingen av den, og hvordan å takle senvirkninger. Målet med kurset er å gi økt kunnskap om Cushings sykdom, behandlingen av den, og hvordan å takle senvirkninger. 28.08.2019 22:00:00KursRikshospitaletOslo universitetssykehus
ADOS-2 kurs modul 3 og 4https://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/ados-2-kurs-modul-3-og-4-2019-08-29ADOS-2 kurs modul 3 og 4Regional kompetansetjeneste for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi Helse Sør-Øst arrangerer introduksjonskure i ADOS-2, modulene 3 og 4. 29.08.2019 07:00:00Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonellScandic Holberg, OsloOslo universitetssykehus
Fagkonferanse om ekstrem selvskadinghttps://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/fagkonferanse-om-ekstrem-selvskading-2019-08-29Fagkonferanse om ekstrem selvskadingVelkommen til konferanse – en «kick-off» for forskningsprosjektet "Ekstrem selvskading" – en landsdekkende kartlegging av pasienter med svært alvorlig selvskading og omfattende behandling i døgninstitusjon.Velkommen til konferanse – en «kick-off» for forskningsprosjektet "Ekstrem selvskading" – en landsdekkende kartlegging av pasienter med svært alvorlig selvskading og omfattende behandling i døgninstitusjon.29.08.2019 07:00:00KonferanseLovisenberg diakonale sykehus, Rikke Nissen-auditoriet, Lovisenberggt 21G Oslo universitetssykehus
Systemisk sklerose - kurs for pasienter og pårørende 29. og 30. august 2019https://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/systemisk-sklerose-kurs-for-pasienter-og-parorende-29-og-30-august-2019-2019-08-29Systemisk sklerose - kurs for pasienter og pårørende 29. og 30. august 2019Mange pasienter med Systemisk sklerose, og deres pårørende, har behov for å vite mer om sykdom og behandling, og å møte andre i samme situasjon. Mange pasienter med Systemisk sklerose, og deres pårørende, har behov for å vite mer om sykdom og behandling, og å møte andre i samme situasjon. 29.08.2019 07:30:00KursRikshospitaletOslo universitetssykehus
Motivasjon og mestring - for unge voksne med GLUT1-mangelsykdom, deres familie og tjenesteyterehttps://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/motivasjon-og-mestring-for-unge-voksne-med-glut1-mangelsykdom-deres-familie-og-tjenesteytere-2019-08-30Motivasjon og mestring - for unge voksne med GLUT1-mangelsykdom, deres familie og tjenesteytereI samarbeid med Spesialsykehuset for epilepsi (SSE) inviterer vi til dagskurs med hovedtema Motivasjon og mestring - for unge voksne med GLUT1-mangelsykdom, deres familie og tjenesteytereDagskurs: Motivasjon og mestring - for unge voksne med GLUT1-mangelsykdom, deres familie og tjenesteytere30.08.2019 07:30:00KursSSE SandvikaI undervisningspaviljongen Oslo universitetssykehus
Temakveld 2. september: Om selvskading, personlighetsforstyrrelser og mentaliseringsbasert behandlinghttps://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/temakveld-2-september-om-selvskading-personlighetsforstyrrelser-og-mentaliseringsbasert-behandling-2019-09-02Temakveld 2. september: Om selvskading, personlighetsforstyrrelser og mentaliseringsbasert behandlingKlinikk psykisk helse og avhengighet ønsker velkommen til høstens første temakveld for pasienter, pårørende og andre interesserte på Ullevål sykehus, mandag 2. september.Klinikk psykisk helse og avhengighet ønsker velkommen til høstens første temakveld for pasienter, pårørende og andre interesserte på Ullevål sykehus, mandag 2. september.02.09.2019 15:00:00TemakveldUllevål sykehus - Øyeavdelingen (bygg 36)Oslo universitetssykehus
Basiskurs om autismespekterforstyrrelser, ADHD og Tourettes syndromhttps://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/basiskurs-om-autismespekterforstyrrelser-adhd-og-tourettes-syndrom-2019-09-04Basiskurs om autismespekterforstyrrelser, ADHD og Tourettes syndromRKT arrangerer et grunnleggende kurs om ASF, ADHD og Tourettes syndrom for de som ønsker en helt grunnleggende innføring. Regional kompetansetjeneste for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi arrangerer basiskurs for fagpersoner i spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten i Helse Sør-Øst som ønsker grunnleggende kunnskap om diagnosene. 04.09.2019 07:00:00KursR-Bup NydalenOslo universitetssykehus
Dagskurs om albueskader og behandling etter kirurgihttps://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/dagskurs-om-albueskader-og-behandling-etter-kirurgi-2019-09-06Dagskurs om albueskader og behandling etter kirurgiNasjonal Kompetansetjeneste for albuekirurgi har gleden av å invitere til dagkurs for fysioterapeuter 6. september 2019.Nasjonal Kompetansetjeneste for albuekirurgi har gleden av å invitere til dagkurs for fysioterapeuter 6. september 2019.06.09.2019 06:00:00KursRikshospitaletOslo universitetssykehus
Bekymringsfull og skadelig seksuell atferdhttps://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/bekymringsfull-og-skadelig-seksuell-atferd-2019-09-09Bekymringsfull og skadelig seksuell atferdAlle som jobber med barn og ungdom bør ha kunnskap om barns seksualitet. Fagpersoner må være i stand til å imøtekomme og håndtere både den sunne seksualiteten hos barn, samt den seksualiteten som får et bekymringsfullt eller skadelig uttrykk. Alle som jobber med barn og ungdom bør ha kunnskap om barns seksualitet. Fagpersoner må være i stand til å imøtekomme og håndtere både den sunne seksualiteten hos barn, samt den seksualiteten som får et bekymringsfullt eller skadelig uttrykk. 09.09.2019 07:00:00KonferanseUllevål sykehus - bygg 31RVTS Øst sine lokaler i Gullhaugveien 1-3, 0484Oslo universitetssykehus
Seneffekter etter kreftbehandling - kurs for pasienter og pårørende 10. og 17. september 2019https://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/seneffekter-etter-kreftbehandling-kurs-for-pasienter-og-parorende-10-og-17-september-2019-2019-09-10Seneffekter etter kreftbehandling - kurs for pasienter og pårørende 10. og 17. september 2019Hensikten med kurset er at du skal få kunnskap og forståelse, slik at du bedre kan mestre din situasjon og gjøre gode valg.Hensikten med kurset er at du skal få kunnskap og forståelse, slik at du bedre kan mestre din situasjon og gjøre gode valg.10.09.2019 08:00:00KursRadiumhospitaletOslo universitetssykehus
Landskonferanse i Kreftsykepleie 2019https://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/landskonferanse-i-kreftsykepleie-2019-2019-09-11Landskonferanse i Kreftsykepleie 201911.09.2019 06:00:00KonferanseOslo universitetssykehus
Brystkreft - kurs for pasienter under behandling, 11. 18. og 25. september 2019https://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/brystkreft-kurs-for-pasienter-under-behandling-11-18-og-25-september-2019-2019-09-11Brystkreft - kurs for pasienter under behandling, 11. 18. og 25. september 2019Hensikten med kurset er at du skal få kunnskap, veiledning og råd, oppleve trygghet i forhold til videre behandling. Hensikten med kurset er at du skal få kunnskap, veiledning og råd, oppleve trygghet i forhold til videre behandling. 11.09.2019 09:30:00KursVardesenteret på RadiumhospitaletOslo universitetssykehus
CFS/ ME Gruppetilbud for deg mellom 13- 15 år, og dine foresattehttps://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/cfs-me-gruppetilbud-for-deg-mellom-13-15-ar-og-dine-foresatte-2019-09-11CFS/ ME Gruppetilbud for deg mellom 13- 15 år, og dine foresatteÅ leve med CFS/ ME kan gi utfordringer i hverdagen. Det å møte andre i tilsvarende situasjon kan være nyttig, både for deg som er syk og for dine foresatte.Å leve med CFS/ ME kan gi utfordringer i hverdagen. Det å møte andre i tilsvarende situasjon kan være nyttig, både for deg som er syk og for dine foresatte.11.09.2019 15:00:00Aktiviteter og opplæring for pasienter og pårørendeUllevål sykehusBarnesenteretOslo universitetssykehus
Nasjonal konferanse for ledere i TSBhttps://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/nasjonal-konferanse-for-ledere-i-tsb-2019-09-12Nasjonal konferanse for ledere i TSBKongstanker om hvorfor vil vi lede tverrfaglig spesialisert rusbehandling er et sentralt tema for årets konferanse for ledere i TSB – den tredje i rekken.Den første nasjonale TSB-lederkonferansen var en stor suksess. Neste års konferanse avholdes i september 2018, og er en arena for erfaringsutveksling og kunnskapsbygging mellom linjeledere i TSB fra hele landet. 11.09.2019 22:00:00KonferanseThon Hotel Vettre Oslo universitetssykehus
Kurs: Epilepsi, utviklingshemming og autisme. 12. og 13. september 2019https://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/kurs-epilepsi-utviklingshemming-og-autisme-12-og-13-september-2019-2019-09-12Kurs: Epilepsi, utviklingshemming og autisme. 12. og 13. september 2019To-dagers kurs for helsepersonell om epilepsi, utviklingshemming og autisme.To-dagers kurs for helsepersonell om epilepsi, utviklingshemming og autisme.12.09.2019 06:30:00Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonellSSE SandvikaSpesialsykehuset for epilepsi, undervisningspaviljongen (bygg D1), G.F. Henriksens vei 98, SandvikaOslo universitetssykehus
Familiekurs for nydiagnostiserte barn med cystisk fibrosehttps://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/familiekurs-for-nydiagnostiserte-barn-med-cystisk-fibrose-2019-09-16Familiekurs for nydiagnostiserte barn med cystisk fibroseKurset gir grunnleggende informasjon om CF og muligheter til å treffe andre familier med CF. Fagpersoner som har kontakt med familien kan også delta. Kurset gir grunnleggende informasjon om CF og muligheter til å treffe andre familier med CF. Fagpersoner som har kontakt med familien kan også delta.15.09.2019 22:00:00KursFrambu senter for sjeldne diagnoser. Senteret ligger i naturskjønne omgivelser i Ski kommune, 17 km sør for Oslo sentrum. Oslo universitetssykehus
Dialyseseminarhttps://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/dialyseseminar-2019-09-16DialyseseminarSeminar om prøvetakning av vann fra dialysemaskinerSeminar om prøvetakning av vann fra dialysemaskiner16.09.2019 07:00:00KursRikshospitaletAvsnitt B: Seminarrom 1 B2.U001Oslo universitetssykehus
Fagseminar om BPA og tvang og makthttps://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/fagseminar-om-bpa-og-tvang-og-makt-2019-09-18Fagseminar om BPA og tvang og maktMålgruppen for fagseminaret er ansatte i habiliteringstjenesten for barn og unge i Helse Sør-Øst.Målgruppen for fagseminaret er ansatte i habiliteringstjenesten for barn og unge i Helse Sør-Øst.18.09.2019 07:00:00FagseminarUllevål sykehus - kvinneklinikken (bygg 8)Til dere som skal delta på OUS, vil det bli sendt ut kart i forkant av fagseminaret.Oslo universitetssykehus
Myositt - kurs for pasienter og pårørende 19. og 20. september 2019https://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/myositt-kurs-for-pasienter-og-parorende-19-og-20-september-2019-2019-09-19Myositt - kurs for pasienter og pårørende 19. og 20. september 2019Mange pasienter med myositt og deres pårørende har behov for mer kunnskap i forhold til det å leve med sykdommen, i tillegg til å møte andre i samme situasjon og dele erfaringer. Mange pasienter med myositt og deres pårørende har behov for mer kunnskap i forhold til det å leve med sykdommen, i tillegg til å møte andre i samme situasjon og dele erfaringer. 19.09.2019 07:00:00KursRikshospitaletOslo universitetssykehus
Søskegruppe for deg mellom 9-12 århttps://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/soskegruppe-for-deg-mellom-9-12-ar-2019-09-19Søskegruppe for deg mellom 9-12 årDette er et tilbud til deg som har en bror eller søster med funksjonsnedsettelse.Dette er et tilbud til deg som har en bror eller søster med funksjonsnedsettelse.19.09.2019 15:00:00Aktiviteter og opplæring for pasienter og pårørendeUllevål sykehusBarnesenteret Bygg 9 4. etasjeOslo universitetssykehus
Starthjelpskurs for somalisktalende foreldre til barn med funksjonsnedsettelserhttps://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/starthjelpskurs-for-somalisktalende-foreldre-til-barn-med-funksjonsnedsettelser-2019-09-25Starthjelpskurs for somalisktalende foreldre til barn med funksjonsnedsettelser25.09.2019 08:00:00GruppeopplæringUllevål sykehusLærings- og mestringssenteret for barn Bygg 95 (se vedlagte kart) Oslo universitetssykehus
Stressmestring/mindfulness - kurs for kreftpasienter 25.september,+ 02., 09., og 16. oktober 2019https://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/stressmestringmindfulness-kurs-for-kreftpasienter-25september-02-09-og-16-oktober-2019-2019-09-25Stressmestring/mindfulness - kurs for kreftpasienter 25.september,+ 02., 09., og 16. oktober 2019Ønsker du å lære et verktøy i hvordan redusere og forebygge negativt stress? Ønsker du å lære hvordan du kan være mer tilstede der du er i ditt daglige liv? Ønsker du å lære et verktøy i hvordan redusere og forebygge negativt stress? Ønsker du å lære hvordan du kan være mer tilstede der du er i ditt daglige liv? 25.09.2019 11:00:00KursOslo universitetssykehus
Styremøte i Oslo universitetssykehus 26. september 2019https://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/styremote-i-oslo-universitetssykehus-26-september-2019-2019-09-26Styremøte i Oslo universitetssykehus 26. september 201926.09.2019 08:00:00StyremøteForskningsbygget på RadiumhospitaletOslo universitetssykehus
ESMO 2019 Congresshttps://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/esmo-2019-congress-2019-09-27ESMO 2019 Congress27.09.2019 06:00:00KonferanseOslo universitetssykehus
Temakveld 7. oktober: Reaksjoner etter traumer. En normal reaksjon på en unormal hendelsehttps://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/temakveld-7-oktober-reaksjoner-etter-traumer-en-normal-reaksjon-pa-en-unormal-hendelse-2019-10-07Temakveld 7. oktober: Reaksjoner etter traumer. En normal reaksjon på en unormal hendelseKlinikk psykisk helse og avhengighet ønsker velkommen til temakveld for pasienter, pårørende og andre interesserte på Ullevål sykehus, mandag 7. oktober.Klinikk psykisk helse og avhengighet ønsker velkommen til temakveld for pasienter, pårørende og andre interesserte på Ullevål sykehus, mandag 7. oktober.07.10.2019 15:00:00TemakveldUllevål sykehus - Øyeavdelingen (bygg 36)Oslo universitetssykehus
Den 9. nasjonale konferanse om traumatisk hodeskadehttps://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/den-9-nasjonale-konferanse-om-traumatisk-hodeskade-2019-10-08Den 9. nasjonale konferanse om traumatisk hodeskadeUtredning og behandling av sanseproblemer etter hjerneskade og konsekvenser i et familieperspektivUtredning og behandling av sanseproblemer etter hjerneskade og konsekvenser i et familieperspektiv08.10.2019 08:00:00KonferanseSoria Moria Hotell, OsloOslo universitetssykehus
Ditt liv - lev best mulig etter en kreftdiagnose, kurs 8. 15. 22. og 29.10, 5. og 12.11.2019https://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/ditt-liv-lev-best-mulig-etter-en-kreftdiagnose-kurs-8-15-22-og-2910-5-og-12112019-2019-10-08Ditt liv - lev best mulig etter en kreftdiagnose, kurs 8. 15. 22. og 29.10, 5. og 12.11.2019Hensikten med kurset er at du skal få økt innsikt og forståelse for din situasjon, og hjelp til å se nye muligheter og gjøre gode valg for deg. Du vil få verktøy som du selv kan jobbe med underveis i kurset og etterpå.Hensikten med kurset er at du skal få økt innsikt og forståelse for din situasjon, og hjelp til å se nye muligheter og gjøre gode valg for deg. Du vil få verktøy som du selv kan jobbe med underveis i kurset og etterpå.08.10.2019 10:00:00KursVardesenteret på RadiumhospitaletOslo universitetssykehus
Nyre- og- eller pancreastransplanterte, kurs for pasienter og pårørende 08.-16. oktober 2019 2019-10-08https://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/nyre-og-eller-pancreastransplanterte-kurs-for-pasienter-og-parorende-08-16-oktober-2019-2019-10-08Nyre- og- eller pancreastransplanterte, kurs for pasienter og pårørende 08.-16. oktober 2019 2019-10-08Mange pasienter som er nyre- og/eller pancreastransplanterte og deres pårørende har behov for å vite mer om livet etter transplantasjonen, og møte andre i samme situasjon. Mange pasienter som er nyre- og/eller pancreastransplanterte og deres pårørende har behov for å vite mer om livet etter transplantasjonen, og møte andre i samme situasjon. 08.10.2019 11:00:00KursRikshospitaletOslo universitetssykehus
Baltic and North Sea Conference on Physical and Rehabilitation Medicine 2019https://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/baltic-and-north-sea-conference-on-physical-and-rehabilitation-medicine-2019-2019-10-09Baltic and North Sea Conference on Physical and Rehabilitation Medicine 201909.10.2019 08:00:00KonferanseSoria Moria Hotell, OsloOslo universitetssykehus
Guch - Kurs for voksne med medfødt hjertefeil over 40 år og deres pårørende, 10. og 11.oktober 2019https://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/guch-kurs-for-voksne-med-medfodt-hjertefeil-over-40-ar-og-deres-parorende-10-og-11oktober-2019-2019-10-10Guch - Kurs for voksne med medfødt hjertefeil over 40 år og deres pårørende, 10. og 11.oktober 2019Mange pasienter med medfødt hjertefeil har behov for å vite mer om sykdom og behandling og møte andre i samme situasjon. Mange pasienter med medfødt hjertefeil har behov for å vite mer om sykdom og behandling og møte andre i samme situasjon. 09.10.2019 22:00:00KursRikshospitaletOslo universitetssykehus
Arvelig kreft - kurs for personer som lever med arvelig risiko for kreft 10. og 24. oktober 2019https://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/arvelig-kreft-kurs-for-personer-som-lever-med-arvelig-risiko-for-kreft-10-og-24-oktober-2019-2019-10-10Arvelig kreft - kurs for personer som lever med arvelig risiko for kreft 10. og 24. oktober 2019Dette kurset er laget etter initiativ fra kvinner som har påvist genfeil. Hensikten med kurset er at du som har fått påvist genfeil skal få økt kunnskap og forståelse for hva det betyr.Dette kurset er laget etter initiativ fra kvinner som har påvist genfeil. Hensikten med kurset er at du som har fått påvist genfeil skal få økt kunnskap og forståelse for hva det betyr.10.10.2019 14:00:00KursOslo universitetssykehus
Fagseminar 14. oktober: Nye behandlingsperspektiver ved psykoser 2019-10-14https://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/fagseminar-14-oktober-nye-behandlingsperspektiver-ved-psykoser-2019-10-14Fagseminar 14. oktober: Nye behandlingsperspektiver ved psykoser 2019-10-14I anledning verdensdagen for psykisk helse inviterer vi til fagseminar mandag 14. oktober 2019 kl. 10:00-16:15 I anledning verdensdagen for psykisk helse inviterer vi til fagseminar mandag 14. oktober 2019 kl. 10:00-16:15.14.10.2019 08:00:00Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonellRikshospitaletStore auditorium på RikshospitaletOslo universitetssykehus
Åpent møte 14. oktober: Når forståelsen glipper – nytt om psykoserhttps://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/apent-mote-14-oktober-nar-forstaelsen-glipper-nytt-om-psykoser-2019-10-14Åpent møte 14. oktober: Når forståelsen glipper – nytt om psykoserFor tredje år på rad inviterer vi til åpent møte i anledning verdensdagen for psykisk helse. Årets tema er «Når forståelsen glipper – nytt om psykoser». For tredje år på rad inviterer vi til åpent møte i anledning verdensdagen for psykisk helse. Årets tema er «Når forståelsen glipper – nytt om psykoser». 14.10.2019 15:30:00TemakveldRikshospitaletStore auditorium, RikshospitaletOslo universitetssykehus
Søskengruppe for ungdom mellom 13-16 århttps://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/soskengruppe-for-ungdom-mellom-13-16-ar-2019-10-15Søskengruppe for ungdom mellom 13-16 årDette er et gruppetilbud for deg som har en bror eller søster med funksjonsnedsettelse.Dette er et gruppetilbud for deg som har en bror eller søster med funksjonsnedsettelse.15.10.2019 15:00:00Aktiviteter og opplæring for pasienter og pårørendeUllevål sykehusBarnesenteret Bygg 9 4. etasjeOslo universitetssykehus
Fagseminar og ressurssykepleiersamling innen palliasjon og kreftomsorg, Palliativt team, Drammen sykehus, Vestre Viken 2019https://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/fagseminar-og-ressurssykepleiersamling-innen-palliasjon-og-kreftomsorg-palliativt-team-drammen-sykehus-vestre-viken-2019-2019-10-16Fagseminar og ressurssykepleiersamling innen palliasjon og kreftomsorg, Palliativt team, Drammen sykehus, Vestre Viken 201916.10.2019 06:30:00FagseminarOslo universitetssykehus
Brystkreft - kurs for pasienter under behandling 16. 23. og 30. oktober 2019https://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/brystkreft-kurs-for-pasienter-under-behandling-16-23-og-30-oktober-2019-2019-10-16Brystkreft - kurs for pasienter under behandling 16. 23. og 30. oktober 2019 Hensikten med kurset er at du skal få kunnskap, veiledning og råd, oppleve trygghet i forhold til videre behandling. Hensikten med kurset er at du skal få kunnskap, veiledning og råd, oppleve trygghet i forhold til videre behandling. 16.10.2019 09:30:00KursVardesenteret på RadiumhospitaletOslo universitetssykehus
Sarkom og GIST - kurs for pasienter og deres pårørende 17. og 18. oktober 2019https://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/sarkom-og-gist-kurs-for-pasienter-og-deres-parorende-17-og-18-oktober-2019-2019-10-17Sarkom og GIST - kurs for pasienter og deres pårørende 17. og 18. oktober 2019Behandling for sarkom og gist er ofte langvarige og belastende, og mange ønsker mer kunnskap og veiledning på hvordan leve best mulig i tiden etterpå.Behandling for sarkom og gist er ofte langvarige og belastende, og mange ønsker mer kunnskap og veiledning på hvordan leve best mulig i tiden etterpå.17.10.2019 08:00:00KursOslo universitetssykehus
Epilepsi hos barn - grunnkurs for pårørendehttps://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/epilepsi-hos-barn-grunnkurs-for-parorende-2019-10-17Epilepsi hos barn - grunnkurs for pårørende17. og 18 oktober holder Spesialsykehuset for epilepsi lærings- og mestringskurs for pårørende til barn med epilepsi. Kurset retter seg mot besteforeldre og andre nærpersoner.17. og 18 oktober holder Spesialsykehuset for epilepsi lærings- og mestringskurs for pårørende til barn med epilepsi. Kurset retter seg mot besteforeldre og andre nærpersoner.17.10.2019 09:00:00Aktiviteter og opplæring for pasienter og pårørendeSSE SandvikaOslo universitetssykehus
Etterutdanningsuka for spesialsykepleiere 2019https://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/etterutdanningsuka-for-spesialsykepleiere-2019-2019-10-21Etterutdanningsuka for spesialsykepleiere 2019Arrangeres ved Oslo universitetssykehus i uke 43. Det er et etterutdanningskurs for spesialsykepleiere innen barn og intensiv.Arrangeres ved Oslo universitetssykehus i uke 43. Det er et etterutdanningskurs for spesialsykepleiere innen barn, intensiv og operasjon 20.10.2019 22:00:00Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonellOslo universitetssykehus
Kompetanseprogram for anestesisykepleiere 2019https://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/kompetanseprogram-for-anestesisykepleiere-2019-2019-10-21Kompetanseprogram for anestesisykepleiere 2019Avdeling for anestesisykepleie ved Oslo universitetssykehus arrangerer kurs for anestesisykepleiere i tidsrommet 21. – 24. oktober 2019Avdeling for anestesisykepleie ved Oslo universitetssykehus arrangerer kurs for anestesisykepleiere i tidsrommet 21. – 24. oktober 201920.10.2019 22:00:00Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonellUllevål sykehusOslo universitetssykehus
Starthjelpkurs for foreldre til barn med funksjonsnedsettelserhttps://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/starthjelpkurs-for-foreldre-til-barn-med-funksjonsnedsettelser-2019-10-21Starthjelpkurs for foreldre til barn med funksjonsnedsettelser21.10.2019 07:00:00Aktiviteter og opplæring for pasienter og pårørendeUllevål sykehusSøsterhjemmet/ UtdanningssenteretOslo universitetssykehus
Velkommen til Operasjonssykepleierdagene OUShttps://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/velkommen-til-operasjonssykepleierdagene-ous-2019-2019-10-23Velkommen til Operasjonssykepleierdagene OUSNasjonalt kurs for operasjonssykepleiere 23.10.2019 og 24.10.201922.10.2019 22:00:00Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonellUllevål sykehusOslo universitetssykehus
New Treatments, - New solutions 2019https://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/new-treatments-new-solutions-2019-2019-10-23New Treatments, - New solutions 201923.10.2019 07:00:00KonferanseOslo universitetssykehus
Levertransplantasjon - kurs for pasienter og pårørende 24. og 25. oktober 2019https://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/levertransplantasjon-kurs-for-pasienter-og-parorende-24-og-25-oktober-2019-2019-10-24Levertransplantasjon - kurs for pasienter og pårørende 24. og 25. oktober 2019Mange levertransplanterte og deres pårørende har behov for større kunnskap etter transplantasjonen. Et tverrfaglig team bidrar med sine fagkunnskaper og erfarne brukere (pasienter) deler sin erfaringskunnskap. Mange levertransplanterte og deres pårørende har behov for større kunnskap etter transplantasjonen. Et tverrfaglig team bidrar med sine fagkunnskaper og erfarne brukere (pasienter) deler sin erfaringskunnskap. 24.10.2019 07:30:00KursRikshospitaletOslo universitetssykehus

Faste arrangementer

Akromegali, kurs for pasienter og deres pårørendehttps://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/akromegali-kurs-for-pasienter-og-deres-parorendeAkromegali, kurs for pasienter og deres pårørendeKurs i gruppe for pasienter med akromegali og deres pårørendekurs i gruppe for pasienter med akromegaliOslo universitetssykehus
Osteoporoseskolenhttps://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/osteoporoseskolenOsteoporoseskolenTo-dagers kurs Osteoporoseskolen er et kurstilbud for deg som har hatt ditt første brudd og blitt diagnostisert med osteoporose. Målet med kurset er å gi kunnskap om osteoporose og bidra til at du kan leve best mulig med sykdommen. To-dagers kurs Osteoporoseskolen er et kurstilbud for deg som har hatt ditt første brudd og blitt diagnostisert med osteoporose. Målet med kurset er å gi kunnskap om osteoporose og bidra til at du kan leve best mulig med sykdommen. Oslo universitetssykehus
Sykepleiesamtale om Hudsykdomhttps://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/sykepleiesamtale-om-hudsykdomSykepleiesamtale om HudsykdomTilbud for pasienter med hudsykdom som ønsker samtale og veiledning om lokalbehandling av huden med bad, salver og kremer.Hvordan er det å leve med en hudsykdom? Tilbud for pasienter med hudsykdom som ønsker samtale og veiledning.Oslo universitetssykehus
Minoritetshelse: Temasamlinger i bydelenehttps://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/minoritetshelse-temasamlinger-i-bydeleneMinoritetshelse: Temasamlinger i bydeleneLMS barn og unge, har tilrettelagte temasamlinger for minoritetsspråklige foreldre ute i bydeler, på Grønland, Tøyen, Oslo sentrum og Furuset. Da holder vi til på skoler, barnehager, frivillighetssentraler eller aktivitetshus.LMS barn og unge, har tilrettelagte temasamlinger for minoritetsspråklige foreldre ute i bydeler, på Grønland, Tøyen, Oslo sentrum og Furuset. Da holder vi til på skoler, barnehager, frivillighetssentraler eller aktivitetshus.Oslo universitetssykehus
Myositt, mestringskurshttps://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/myositt-mestringskursMyositt, mestringskursMange pasienter med myositt og deres pårørende har behov for mer kunnskap om å leve med sykdommen i tillegg til å møte andre i samme situasjon og dele erfaringer.Mange pasienter med myositt og deres pårørende har behov for mer kunnskap om å leve med sykdommen i tillegg til å møte andre i samme situasjon og dele erfaringer.Oslo universitetssykehus
Nevroendokrin kreft, mestringskurshttps://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/nevroendokrin-kreft-mestringskursNevroendokrin kreft, mestringskursKurs til deg som har Nevroendokrin kreft og dine pårørendeKurs til deg som har Nevroendokrin kreft og dine pårørendeOslo universitetssykehus
Nyrekurshttps://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/nyrekursNyrekursEt undervisnings- og informasjonstilbud i gruppe til deg med kronisk nyresvikt. Deltagerne har anledning til å ta med en pårørende.Et undervisnings- og informasjonstilbud i gruppe til deg med kronisk nyresvikt. Deltagerne har anledning til å ta med en pårørende.Oslo universitetssykehus
Nyre- og/eller pancreastransplanterte, mestringskurshttps://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/nyre-ogeller-pancreastransplanterte-mestringskursNyre- og/eller pancreastransplanterte, mestringskursMange pasienter som er nyre- og eller pancreastransplanterte og deres pårørende har behov for å vite mer om livet etter transplantasjonen, og å møte andre i samme situasjonMange pasienter som er nyre- og eller pancreastransplanterte og deres pårørende har behov for å vite mer om livet etter transplantasjonen, og å møte andre i samme situasjonOslo universitetssykehus
Hode- og halskreft, mestringskurshttps://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/hode-og-halskreft-mestringskursHode- og halskreft, mestringskursKurs for deg med kreft i øre,- nese- og halsregionen og som skal gjennomgå strålebehandling, og dine pårørende. Det arrangeres kurs flere ganger i året. Kurs for deg med kreft i øre,- nese- og halsregionen og som skal gjennomgå strålebehandling, og dine pårørende. Det arrangeres kurs flere ganger i året. Oslo universitetssykehus
Osteoporose med brudd, mestringskurshttps://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/osteoporose-med-brudd-mestringskursOsteoporose med brudd, mestringskursEt tilbud til deg med osteoporose som har hatt et eller flere bruddEt tilbud til deg med osteoporose som har hatt et eller flere bruddOslo universitetssykehus
Osteoporose uten brudd, mestringskurshttps://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/osteoporose-uten-brudd-mestringskursOsteoporose uten brudd, mestringskursEt tilbud for deg med osteoporose som ikke har hatt brudd Et tilbud for deg med osteoporose som ikke har hatt brudd Oslo universitetssykehus
Multippel sklerose, mestringskurshttps://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/multippel-sklerose-mestringskursMultippel sklerose, mestringskursMestringskurs for nydiagnostiserte voksne med MS Mestringskurs for nydiagnostiserte voksne med MS Oslo universitetssykehus
Rus - mestre jobben, mestre livethttps://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/rus-mestre-jobben-mestre-livetRus - mestre jobben, mestre livetDette er et intensivt 14-dagers mestringstilbud til arbeidstakere som er, eller står i fare for å bli sykmeldte, og der sykefraværet har sammenheng med et problematisk forhold til alkohol og/eller andre rusmidlerDette er et intensivt 14-dagers mestringstilbud til arbeidstakere som er, eller står i fare for å bli sykmeldte, og der sykefraværet har sammenheng med et problematisk forhold til alkohol og/eller andre rusmidlerOslo universitetssykehus
Hjerte- og lungetransplanterte, mestringskurshttps://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/hjerte-og-lungetransplanterte-mestringskursHjerte- og lungetransplanterte, mestringskursDette er et tilbud til deg som har gjennomgått en hjerte- eller lungetransplantasjon og dine pårørendeDette er et tilbud til deg som har gjennomgått en hjerte- eller lungetransplantasjon og dine pårørendeOslo universitetssykehus
Hydrocephalus, mestringskurshttps://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/hydrocephalus-mestringskursHydrocephalus, mestringskursDet arrangeres jevnlig lærings- og mestringskurs og temakvelder, for både pasienter med Hydrocephalus og deres pårørende.Det arrangeres jevnlig lærings- og mestringskurs og temakvelder, for både pasienter med Hydrocephalus og deres pårørende.Oslo universitetssykehus
Hypotyreose og hypertyreosehttps://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/hypotyreose-og-hypertyreoseHypotyreose og hypertyreoseMestringskurs for deg med høyt eller lavt stoffskifte (hypertyreose og hypotyreose)Mestringskurs for deg med høyt eller lavt stoffskifte (hypertyreose og hypotyreose)Oslo universitetssykehus
Irritabel tarm syndrom - IBShttps://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/irritabel-tarm-syndrom-ibsIrritabel tarm syndrom - IBSMestringskurs for deg med IBSMestringskurs for deg med IBSOslo universitetssykehus
Kreft, parforhold og familielivhttps://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/kreft-parforhold-og-familielivKreft, parforhold og familielivVardesenteret på Radiumhospitalet tilbyr kurs om hvordan ta vare på parforhold og familieliv når noen i familien får kreftVardesenteret på Radiumhospitalet tilbyr kurs om hvordan ta vare på parforhold og familieliv når noen i familien får kreftOslo universitetssykehus
Kreft, kronisk myelogen leukemi (KML)https://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/kreft-kronisk-myelogen-leukemi-kmlKreft, kronisk myelogen leukemi (KML)kurstilbud til deg som har kronisk myelogen leukemi og dine pårørende.kurstilbud til deg som har kronisk myelogen leukemi og dine pårørende.Oslo universitetssykehus
Levertransplantasjon, mestringskurshttps://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/levertransplantasjon-mestringskursLevertransplantasjon, mestringskursDette er et tilbud til deg som har gjennomgått en levertransplantasjon og til dine pårørende Dette er et tilbud til deg som har gjennomgått en levertransplantasjon og til dine pårørende Oslo universitetssykehus
Mixed connective tissue disease (MCTD)https://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/mixed-connective-tissue-disease-mctdMixed connective tissue disease (MCTD)Kurs for pasienter med bindevevssykdommen MCTD og deres pårørendeKurs for pasienter med bindevevssykdommen MCTD og deres pårørendeOslo universitetssykehus
ME / CFS, mestringskurshttps://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/me-cfs-mestringskursME / CFS, mestringskursDet arrangeres jevnlige mestringskurs for pasienter som er tilknyttet poliklinikken for ME ved Oslo universitetssykehus. Det arrangeres jevnlige mestringskurs for pasienter som er tilknyttet poliklinikken for ME ved Oslo universitetssykehus. Oslo universitetssykehus
Bli med på prosjektet "Bedre liv med Bliss"https://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/bli-med-pa-prosjektet-bedre-liv-med-blissBli med på prosjektet "Bedre liv med Bliss"Bedre liv med Bliss er et 3-årig prosjekt (2017- 2020) for barn som har nytte av symbolsystemet Bliss for kommunikasjon og språkutvikling. Vil du og ditt barn/ ungdom være med eller kjenner du noen som kan være interessert?Oslo universitetssykehus
Downs syndrom, mestringskurshttps://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/downs-syndrom-mestringskursDowns syndrom, mestringskursTo ganger i året arrangeres det kurs for foreldre som har fått barn med Downs SyndromTo ganger i året arrangeres det kurs for foreldre som har fått barn med Downs SyndromOslo universitetssykehus
Fatigue/tretthet etter kreftbehandlinghttps://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/fatiguetretthet-etter-kreftbehandlingFatigue/tretthet etter kreftbehandlingMange som er blitt behandlet for kreft sliter med økt tretthet/fatigue. Du kan nå melde deg på kurs på vardesenteret for å lære mer om fatigue og hvordan du kan leve bedre med dette.Mange som er blitt behandlet for kreft sliter med økt tretthet/fatigue. Du kan nå melde deg på kurs på vardesenteret for å lære mer om fatigue og hvordan du kan leve bedre med dette.Oslo universitetssykehus
Kreft, fysiske aktivitetstilbud/Pusterommethttps://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/kreft-fysiske-aktivitetstilbudpusterommetKreft, fysiske aktivitetstilbud/PusterommetTilbud for pasienter under og etter kreftbehandling - på "Pusterommet" på Radiumhospitalet og Ullevål, eller ute i skogen ved Rikshospitalet (sistnevnte er et tilbud spesielt til barn).Tilbud for pasienter under og etter kreftbehandling - på "Pusterommet" på Radiumhospitalet og Ullevål, eller ute i skogen ved Rikshospitalet (sistnevnte er et tilbud spesielt til barn).Oslo universitetssykehus
GUCH, medfødt hjertefeilhttps://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/guch-medfodt-hjertefeilGUCH, medfødt hjertefeilDet arrangeres jevnlig mestringskurs for pasienter med hjertefeil. Diagnosene varierer noe fra kurs til kurs.Det arrangeres jevnlig mestringskurs for pasienter med hjertefeil. Diagnosene varierer noe fra kurs til kurs.Oslo universitetssykehus
Gynekologisk kreft, mestringskurshttps://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/gynekologisk-kreft-mestringskursGynekologisk kreft, mestringskursErfaring og forskning viser at mange kvinner som er blitt behandlet for gynekologisk kreft kan ha utfordringer med senvirkninger etter avsluttet behandling. På kurset vil vi belyse temaer rundt dette. Kurset er både for pasienter og deres pårørende.Erfaring og forskning viser at mange kvinner som er blitt behandlet for gynekologisk kreft kan ha utfordringer med senvirkninger etter avsluttet behandling. På kurset vil vi belyse temaer rundt dette. Kurset er både for pasienter og deres pårørende.Oslo universitetssykehus
HIV, Grunnkurs for HIV-positivehttps://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/hiv-grunnkurs-for-hiv-positiveHIV, Grunnkurs for HIV-positiveEt tilbud til deg som er HIV-positivEt tilbud til deg som er HIV-positivOslo universitetssykehus
Hjerneslag, temamøte for slagrammede og deres pårørendehttps://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/hjerneslag-temamote-for-slagrammede-og-deres-parorendeHjerneslag, temamøte for slagrammede og deres pårørendeTre ganger i halvåret arrangeres temasamlinger for slagrammede og deres pårørendeTre ganger i halvåret arrangeres temasamlinger for slagrammede og deres pårørendeOslo universitetssykehus
Hjernesvulst, mestringskurshttps://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/hjernesvulst-mestringskursHjernesvulst, mestringskursEt mestringskurs for deg som lever med- eller har hatt en hjernesvulst (tumor) og dine pårørende Et mestringskurs for deg som lever med- eller har hatt en hjernesvulst (tumor) og dine pårørende Oslo universitetssykehus
Hjerte, informasjonsdag for deg som har kransåresykdomhttps://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/hjerte-informasjonsdag-for-deg-som-har-kransaresykdomHjerte, informasjonsdag for deg som har kransåresykdomInformasjonsdagen er et tilbud til deg som har angina pectoris, har hatt hjerteinfarkt og/eller har vært til koronar utblokking ved OUS. Hensikten med dagen er å gi kunnskap om ulike sider ved det å ha kransåresykdom, og hvordan leve med sykdommen.Informasjonsdagen er et tilbud til deg som har angina pectoris, har hatt hjerteinfarkt og/eller har vært til koronar utblokking ved OUS. Hensikten med dagen er å gi kunnskap om ulike sider ved det å ha kransåresykdom, og hvordan leve med sykdommen.Oslo universitetssykehus
Amputasjon, temamøtehttps://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/amputasjon-temamoteAmputasjon, temamøteSykehuset arrangerer temamøter for personer som har gjennomgått amputasjon.Sykehuset arrangerer temamøter for personer som har gjennomgått amputasjon.Oslo universitetssykehus
Brystkreft, samtalegruppe for brystkreftoperertehttps://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/brystkreft-samtalegruppe-for-brystkreftopererteBrystkreft, samtalegruppe for brystkreftopererteDet arrangeres jevnlige samtalegrupper for kvinner som er brystkreftopererte Det arrangeres jevnlige samtalegrupper for kvinner som er brystkreftopererte Oslo universitetssykehus
Brystkreft, lærings- og mestringskurshttps://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/brystkreft-lerings-og-mestringskursBrystkreft, lærings- og mestringskursDet arrangeres jevnlig kurs for pasienter med brystkreft og deres pårørende. Det arrangeres jevnlig kurs for pasienter med brystkreft og deres pårørende. Oslo universitetssykehus
Stomi- eller reservoaropererte - mestringskurs for pasienter og pårørendehttps://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/stomi-eller-reservoaropererte-mestringskurs-for-pasienter-og-parorendeStomi- eller reservoaropererte - mestringskurs for pasienter og pårørendeKurset anbefales som en del av tilbudet til stomiopererte og pasienter som lever med reservoar og deres pårørende.Kurset anbefales som en del av tilbudet til stomiopererte og pasienter som lever med reservoar og deres pårørende.Oslo universitetssykehus
Tarmkreft, mestringskurs for pasienter og pårørendehttps://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/tarmkreft-mestringskurs-for-pasienter-og-parorendeTarmkreft, mestringskurs for pasienter og pårørendeKurs for deg som får, eller har fått behandling for tarmkreft, og dine pårørende. På kurset får du informasjon om sykdom og behandling og du vil møte pasienter og pårørende som er i samme situasjon.Kurs for deg som får, eller har fått behandling for tarmkreft, og dine pårørende. På kurset får du informasjon om sykdom og behandling og du vil møte pasienter og pårørende som er i samme situasjon.Oslo universitetssykehus
Røykesluttveiledninghttps://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/roykesluttveiledningRøykesluttveiledningIndividuell røykesluttveiledningIndividuell røykesluttveiledningOslo universitetssykehus
Crohns sykdom, kurs for pasienterhttps://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/crohns-sykdom-kurs-for-pasienterCrohns sykdom, kurs for pasienterDet arrangeres mestringskurs (IBD-skole) for personer med Crohns sykdom. Her møter du andre i liknende situasjon, får informasjon og dialog med helsepersonell med fagkompetanse og brukere med erfaringskompetanse.Det arrangeres mestringskurs (IBD-skole) for personer med Crohns sykdom. Her møter du andre i liknende situasjon, får informasjon og dialog med helsepersonell med fagkompetanse og brukere med erfaringskompetanse.Oslo universitetssykehus
Diabetes, kurs for døvehttps://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/diabetes-kurs-for-doveDiabetes, kurs for døveLæringstilbud til deg som er døv og ønsker mer kunnskap om diabetes type 2 og hvordan leve med diabetes i hverdagenLæringstilbud til deg som er døv og ønsker mer kunnskap om diabetes type 2 og hvordan leve med diabetes i hverdagenOslo universitetssykehus
Diabetes type 1, mestringskurshttps://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/diabetes-type-1-mestringskursDiabetes type 1, mestringskursTilbud til deg som har diabetes type 1 og som ønsker mer kunnskap om sykdommen og hvordan leve med diabetes i hverdagenTilbud til deg som har diabetes type 1 og som ønsker mer kunnskap om sykdommen og hvordan leve med diabetes i hverdagenOslo universitetssykehus
Diabetes type 2, mestringskurshttps://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/diabetes-type-2-mestringskursDiabetes type 2, mestringskursTilbud til deg som har diabetes type 2 og som ønsker mer kunnskap om sykdommen og hvordan leve med diabetes i hverdagen.Tilbud til deg som har diabetes type 2 og som ønsker mer kunnskap om sykdommen og hvordan leve med diabetes i hverdagen.Oslo universitetssykehus
Lungerehabiliteringskurshttps://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/lungerehabiliteringskursLungerehabiliteringskursLungerehabiliteringskurset er for voksne med kols eller astma. Målet med kurset er å gi deg økt kunnskap, bedre ditt funksjonsnivå (fysisk, psykisk og sosialt) og bidra til at du kan mestre hverdagen bedre.Lungerehabilitering er et kurs til voksne med kols eller astma. Målet med rehabiliteringen er å gi deg økt kunnskap, bedre ditt funksjonsnivå (fysisk, psykisk og sosialt) og bidra til at du kan mestre hverdagen bedre.Oslo universitetssykehus
Astmaskolehttps://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/astmaskoleAstmaskoleAstmaskolen er et kurstilbud for voksne (over 18 år) med astma. Målet med kurset er å gi kunnskap om astma og bidra til at du kan leve best mulig med sykdommen. Astmaskolen er et kurstilbud for alle med astma over 18 år. Målet med kurset er å gi kunnskap om astma og bidra til at du kan leve best mulig med sykdommen. Oslo universitetssykehus
Kolsskolehttps://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/kolsskoleKolsskoleKurs for voksne med kols. Undervisning i gruppe. Et kurs for voksne med kols. Undervisning foregår i grupper på opptil 10 personer. Ingen individuell oppfølging. Oslo universitetssykehus
Kurs- og konferansekalender for rus- og psykisk helsefeltethttps://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/kurs-og-konferansekalender-for-rus-og-psykisk-helsefeltetKurs- og konferansekalender for rus- og psykisk helsefeltetOslo universitetssykehus
Systemisk lupus erythematosus - SLE (LUPUS), kurs for pasienter og deres pårørendehttps://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/systemisk-lupus-erythematosus-sle-lupus-kurs-for-pasienter-og-deres-parorendeSystemisk lupus erythematosus - SLE (LUPUS), kurs for pasienter og deres pårørendeEt mestringskurs for pasienter som har SLE og deres pårørende.Et mestringskurs for pasienter som har SLE og deres pårørende.Oslo universitetssykehus
E-læringskurs om cystisk fibrose - introduksjonskurshttps://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/e-leringskurs-om-cystisk-fibrose-introduksjonskursE-læringskurs om cystisk fibrose - introduksjonskursKurset gir grunnleggende kunnskap om sykdommen cystisk fibrose (CF). Symptomer, årsak, diagnostisering, behandling og oppfølging. Kurset tar 15 minutterKurset gir grunnleggende kunnskap om sykdommen cystisk fibrose (CF). Symptomer, årsak, diagnostisering, behandling og oppfølging. Kurset tar 15 minutterOslo universitetssykehus
E-læringskurs om larynxaspirat ved cystisk fibrose og primær ciliedyskinesihttps://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/e-leringskurs-om-larynxaspirat-ved-cystisk-fibrose-og-primer-ciliedyskinesiE-læringskurs om larynxaspirat ved cystisk fibrose og primær ciliedyskinesiDette er en veileder for sykepleiere, helsesøstre og leger som skal ta larynxaspirat (sugeprøve) av slim fra luftveiene til mikrobiologisk dyrking.Dette er en veileder for sykepleiere, helsesøstre og leger som skal ta larynxaspirat (sugeprøve) av slim fra luftveiene til mikrobiologisk dyrking.Oslo universitetssykehus
E-læringskurs fra Spesialsykehuset for epilepsihttps://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/e-leringskurs-fra-spesialsykehuset-for-epilepsiE-læringskurs fra Spesialsykehuset for epilepsiKvalitetssikrede, åpne e-læringskurs om aktuelle temaer innen epilepsi. Spesialsykehuset for epilepsi (SSE) har et nasjonalt ansvar for å spre kunnskap om epilepsi. E-læringskursene om epilepsi er gratis, åpne for alle og kan tas på nettbrett eller PC. Oslo universitetssykehus

    Fant du det du lette etter?
    Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.