Arrangementer

Kurs, aktiviteter, møter og andre hendelser

Kommende arrangementer

Søskegruppe for deg mellom 9-12 århttps://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/soskegruppe-for-deg-mellom-9-12-ar-2019-09-19Søskegruppe for deg mellom 9-12 årDette er et tilbud til deg som har en bror eller søster med funksjonsnedsettelse.Dette er et tilbud til deg som har en bror eller søster med funksjonsnedsettelse.19.09.2019 15:00:00Aktiviteter og opplæring for pasienter og pårørendeUllevål sykehusBarnesenteret Bygg 9 4. etasjeOslo universitetssykehus
Ditt liv - lev best mulig etter en kreftdiagnose, kurs 8. 15. 22. og 29.10, 5. og 12.11.2019https://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/ditt-liv-lev-best-mulig-etter-en-kreftdiagnose-kurs-8-15-22-og-2910-5-og-12112019-2019-10-08Ditt liv - lev best mulig etter en kreftdiagnose, kurs 8. 15. 22. og 29.10, 5. og 12.11.2019Hensikten med kurset er at du skal få økt innsikt og forståelse for din situasjon, og hjelp til å se nye muligheter og gjøre gode valg for deg. Du vil få verktøy som du selv kan jobbe med underveis i kurset og etterpå.Hensikten med kurset er at du skal få økt innsikt og forståelse for din situasjon, og hjelp til å se nye muligheter og gjøre gode valg for deg. Du vil få verktøy som du selv kan jobbe med underveis i kurset og etterpå.08.10.2019 10:00:00KursVardesenteret på RadiumhospitaletOslo universitetssykehus
Arvelig kreft - kurs for personer som lever med arvelig risiko for kreft 10. og 24. oktober 2019https://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/arvelig-kreft-kurs-for-personer-som-lever-med-arvelig-risiko-for-kreft-10-og-24-oktober-2019-2019-10-10Arvelig kreft - kurs for personer som lever med arvelig risiko for kreft 10. og 24. oktober 2019Dette kurset er laget etter initiativ fra kvinner som har påvist genfeil. Hensikten med kurset er at du som har fått påvist genfeil skal få økt kunnskap og forståelse for hva det betyr.Dette kurset er laget etter initiativ fra kvinner som har påvist genfeil. Hensikten med kurset er at du som har fått påvist genfeil skal få økt kunnskap og forståelse for hva det betyr.10.10.2019 14:00:00KursOslo universitetssykehus
Søskengruppe for ungdom mellom 13-16 århttps://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/soskengruppe-for-ungdom-mellom-13-16-ar-2019-10-15Søskengruppe for ungdom mellom 13-16 årDette er et gruppetilbud for deg som har en bror eller søster med funksjonsnedsettelse.Dette er et gruppetilbud for deg som har en bror eller søster med funksjonsnedsettelse.15.10.2019 15:00:00Aktiviteter og opplæring for pasienter og pårørendeUllevål sykehusBarnesenteret Bygg 9 4. etasjeOslo universitetssykehus
Brystkreft - kurs for pasienter under behandling 16. 23. og 30. oktober 2019https://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/brystkreft-kurs-for-pasienter-under-behandling-16-23-og-30-oktober-2019-2019-10-16Brystkreft - kurs for pasienter under behandling 16. 23. og 30. oktober 2019 Hensikten med kurset er at du skal få kunnskap, veiledning og råd, oppleve trygghet i forhold til videre behandling. Hensikten med kurset er at du skal få kunnskap, veiledning og råd, oppleve trygghet i forhold til videre behandling. 16.10.2019 09:30:00KursVardesenteret på RadiumhospitaletOslo universitetssykehus
Sarkom og GIST - kurs for pasienter og deres pårørende 17. og 18. oktober 2019https://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/sarkom-og-gist-kurs-for-pasienter-og-deres-parorende-17-og-18-oktober-2019-2019-10-17Sarkom og GIST - kurs for pasienter og deres pårørende 17. og 18. oktober 2019Behandling for sarkom og gist er ofte langvarige og belastende, og mange ønsker mer kunnskap og veiledning på hvordan leve best mulig i tiden etterpå.Behandling for sarkom og gist er ofte langvarige og belastende, og mange ønsker mer kunnskap og veiledning på hvordan leve best mulig i tiden etterpå.17.10.2019 08:00:00KursOslo universitetssykehus
Epilepsi hos barn - grunnkurs for pårørendehttps://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/epilepsi-hos-barn-grunnkurs-for-parorende-2019-10-17Epilepsi hos barn - grunnkurs for pårørende17. og 18. oktober holder Spesialsykehuset for epilepsi lærings- og mestringskurs for pårørende til barn med epilepsi. Kurset retter seg mot besteforeldre og andre nærpersoner. Påmeldingsfrist: 9. oktober.17. og 18 oktober holder Spesialsykehuset for epilepsi lærings- og mestringskurs for pårørende til barn med epilepsi. Kurset retter seg mot besteforeldre og andre nærpersoner. Påmelding innen 9.10.17.10.2019 09:00:00Aktiviteter og opplæring for pasienter og pårørendeSSE SandvikaOslo universitetssykehus
Etterutdanningsuka for spesialsykepleiere 2019https://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/etterutdanningsuka-for-spesialsykepleiere-2019-2019-10-21Etterutdanningsuka for spesialsykepleiere 2019Arrangeres ved Oslo universitetssykehus i uke 43. Det er et etterutdanningskurs for spesialsykepleiere innen barn og intensiv.Arrangeres ved Oslo universitetssykehus i uke 43. Det er et etterutdanningskurs for spesialsykepleiere innen barn, intensiv og operasjon 20.10.2019 22:00:00Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonellOslo universitetssykehus
Kompetanseprogram for anestesisykepleiere 2019https://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/kompetanseprogram-for-anestesisykepleiere-2019-2019-10-21Kompetanseprogram for anestesisykepleiere 2019Avdeling for anestesisykepleie ved Oslo universitetssykehus arrangerer kurs for anestesisykepleiere i tidsrommet 21. – 24. oktober 2019Avdeling for anestesisykepleie ved Oslo universitetssykehus arrangerer kurs for anestesisykepleiere i tidsrommet 21. – 24. oktober 201920.10.2019 22:00:00Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonellUllevål sykehusOslo universitetssykehus
Starthjelpkurs for foreldre til barn med funksjonsnedsettelserhttps://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/starthjelpkurs-for-foreldre-til-barn-med-funksjonsnedsettelser-2019-10-21Starthjelpkurs for foreldre til barn med funksjonsnedsettelser21.10.2019 07:00:00Aktiviteter og opplæring for pasienter og pårørendeUllevål sykehusSøsterhjemmet/ UtdanningssenteretOslo universitetssykehus
Introduksjonskurs ADOS-2 Modul Toddler, 1 og 2https://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/introduksjonskurs-ados-2-modul-toddler-1-og-2-2019-10-21Introduksjonskurs ADOS-2 Modul Toddler, 1 og 2Velkommen til to-dagers Introduksjonskurs i ADOS-2, Modul Toddler, 1 og 2 Velkommen til to-dagers Introduksjonskurs i ADOS-2, Modul Toddler, 1 og 2 21.10.2019 07:00:00Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonellScandic Oslo CityOslo universitetssykehus
Velkommen til Operasjonssykepleierdagene OUShttps://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/velkommen-til-operasjonssykepleierdagene-ous-2019-2019-10-23Velkommen til Operasjonssykepleierdagene OUSNasjonalt kurs for operasjonssykepleiere 23.10.2019 og 24.10.201922.10.2019 22:00:00Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonellUllevål sykehusOslo universitetssykehus
New Treatments, - New solutions 2019https://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/new-treatments-new-solutions-2019-2019-10-23New Treatments, - New solutions 201923.10.2019 07:00:00KonferanseOslo universitetssykehus
Lindringskonferanse 24. oktober 2019https://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/lindringskonferanse-24-oktober-2019-2019-10-24Lindringskonferanse 24. oktober 201924.10.2019 06:30:00FagdagOslo universitetssykehus
Levertransplantasjon - kurs for pasienter og pårørende 24. og 25. oktober 2019https://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/levertransplantasjon-kurs-for-pasienter-og-parorende-24-og-25-oktober-2019-2019-10-24Levertransplantasjon - kurs for pasienter og pårørende 24. og 25. oktober 2019Mange levertransplanterte og deres pårørende har behov for større kunnskap etter transplantasjonen. Et tverrfaglig team bidrar med sine fagkunnskaper og erfarne brukere (pasienter) deler sin erfaringskunnskap. Mange levertransplanterte og deres pårørende har behov for større kunnskap etter transplantasjonen. Et tverrfaglig team bidrar med sine fagkunnskaper og erfarne brukere (pasienter) deler sin erfaringskunnskap. 24.10.2019 07:30:00KursRikshospitaletOslo universitetssykehus
Introduksjon til feedback-verktøyhttps://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/introduksjon-til-feedback-verktoy-2019-10-30Introduksjon til feedback-verktøyÅ ta i bruk feedbackverktøy er et krav i nasjonale pakkeforløp for rus- og psykisk lidelse. Dette dagskurset gir deg innsikt i hvordan å ta slike verktøy i bruk.Nasjonal faglig retningslinje for behandling og rehabilitering av rusmiddelproblemer anbefaler å ta i bruk feedbackverktøy. Dette dagskurset gir deg innsikt i hvordan å ta slike verktøy i bruk i rus- og avhengighetsbehandling (TSB).30.10.2019 09:00:00Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonellGaustad sykehus - bygg 6Gaustad sykehusområde Sognsvannsveien 21, OsloOslo universitetssykehus
Hypofysesvulst - kurs for pasienter og pårørende 31.oktober og 1.november 2019https://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/hypofysesvulst-kurs-for-pasienter-og-parorende-31oktober-og-1november-2019-2019-10-31Hypofysesvulst - kurs for pasienter og pårørende 31.oktober og 1.november 2019Dette er kurset for deg eller dere som opplever at hverdagen er endret på grunn av diagnosen hypofysesvulst. Et tverrfaglig team bidrar med sine fagkunnskaper og en erfaren bruker deler sin erfaringskunnskap.Dette er kurset for deg eller dere som opplever at hverdagen er endret på grunn av diagnosen hypofysesvulst. Et tverrfaglig team bidrar med sine fagkunnskaper og en erfaren bruker deler sin erfaringskunnskap.30.10.2019 23:00:00KursRikshospitaletOslo universitetssykehus
Styremøte i Oslo universitetssykehus 1. november 2019https://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/styremote-i-oslo-universitetssykehus-1-november-2019-2019-11-01Styremøte i Oslo universitetssykehus 1. november 201901.11.2019 07:00:00StyremøteForskningsbygget på RadiumhospitaletSeminarrom 1 og 2Oslo universitetssykehus
Samling om arbeidsinkludering for personer med Asperger syndrom, ADHD og Tourettes syndromhttps://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/samling-om-arbeidsinkludering-for-personer-med-asperger-syndrom-adhd-og-tourettes-syndrom-2019-11-04Samling om arbeidsinkludering for personer med Asperger syndrom, ADHD og Tourettes syndromEt nettverk av fagpersoner i NAV har i samarbeid med NevSom jobbet med tilrettelegging av arbeid for personer med Asperger syndrom, ADHD og Tourettes i ti år.Et nettverk av fagpersoner i NAV har i samarbeid med NevSom jobbet med tilrettelegging av arbeid for personer med Asperger syndrom, ADHD og Tourettes i ti år.04.11.2019 08:00:00FagseminarPark Inn by Radisson Oslo Airport Gardermoen HotelOslo universitetssykehus
Idiopatisk pulmonal fibrose (IPF) - kurs for pasienter og pårørendehttps://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/idiopatisk-pulmonal-fibrose-ipf-kurs-for-pasienter-og-parorende-2019-11-04Idiopatisk pulmonal fibrose (IPF) - kurs for pasienter og pårørendeMange pasienter med lungefibrose av ukjent årsak (IPF) og deres pårørende har behov for å vite mer om sykdom og behandling og å møte andre i samme situasjon. Mange pasienter med lungefibrose av ukjent årsak (IPF) og deres pårørende har behov for å vite mer om sykdom og behandling og å møte andre i samme situasjon. 04.11.2019 09:00:00Aktiviteter og opplæring for pasienter og pårørendeRikshospitaletOslo universitetssykehus
Temakveld 4. november: “Utfordringer i hverdagslivet når ADHD kommer sammen med andre somatiske tilstander" og “Suksess med ADHD – fordeler og fordeler med ADHD"https://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/temakveld-4-november-utfordringer-i-hverdagslivet-nar-adhd-kommer-sammen-med-andre-somatiske-tilstander-og-suksess-med-adhd-fordeler-og-fordeler-med-adhd-2019-11-04Temakveld 4. november: “Utfordringer i hverdagslivet når ADHD kommer sammen med andre somatiske tilstander" og “Suksess med ADHD – fordeler og fordeler med ADHD"Klinikk psykisk helse og avhengighet ønsker velkommen til temakveld for pasienter, pårørende og andre interesserte på Ullevål sykehus, mandag 4. november.Klinikk psykisk helse og avhengighet ønsker velkommen til temakveld for pasienter, pårørende og andre interesserte på Ullevål sykehus, mandag 4. november.04.11.2019 16:00:00TemakveldUllevål sykehus - Øyeavdelingen (bygg 36)Oslo universitetssykehus
A Good Ending – Good for All 2019https://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/a-good-ending-good-for-all-2019-2019-11-06A Good Ending – Good for All 201906.11.2019 08:00:00KonferanseOslo universitetssykehus
8. Nasjonale forskningskonferanse innen muskelskjeletthelse (MUSS-konferansen)https://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/8-nasjonale-forskningskonferanse-innen-muskelskjeletthelse-muss-konferansen-2019-11-078. Nasjonale forskningskonferanse innen muskelskjeletthelse (MUSS-konferansen)Den 07. og 08. November 2019 arrangerer vi den 8. Nasjonale forskningskonferanse innen muskelskjeletthelse (MUSS-konferansen) på Comfort hotel Runway, Gardermoen.06.11.2019 23:00:00KonferanseComfort hotel Runway; Hans Gaarders vei 27; 2060 GardermoenOslo universitetssykehus
KML (Kronisk myelogen leukemi) - kurs for pasienter og pårørende 7. og 8. november 2019https://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/kml-kronisk-myelogen-leukemi-kurs-for-pasienter-og-parorende-7-og-8-november-2019-2019-11-07KML (Kronisk myelogen leukemi) - kurs for pasienter og pårørende 7. og 8. november 2019Mange pasienter som lever med KML (kronisk myelogen leukemi) og deres pårørende har behov for å vite mer om sykdom og behandling samt møte andre i samme situasjon. På kurset legges det opp til erfaringsutveksling, plenumsdiskusjoner og nettverksbygging. Mange pasienter som lever med KML (kronisk myelogen leukemi) og deres pårørende har behov for å vite mer om sykdom og behandling samt møte andre i samme situasjon. På kurset legges det opp til erfaringsutveksling, plenumsdiskusjoner og nettverksbygging. 07.11.2019 08:00:00KursRikshospitaletOslo universitetssykehus
Invitasjon til sertifisering i språkforståelsestesten C-BiLLThttps://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/invitasjon-til-sertifisering-i-sprakforstaelsestesten-c-billt-2019-11-07Invitasjon til sertifisering i språkforståelsestesten C-BiLLT07.11.2019 08:00:00Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonellRikshospitaletSeminarrom A3.3067Oslo universitetssykehus
Helsekompetanse innen læring og mestringhttps://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/helsekompetanse-innen-lering-og-mestring-2019-11-07Helsekompetanse innen læring og mestringDet er en glede å invitere til nasjonal forskningskonferanse om helsekompetanse den 7. november 2019. Nå har vi åpnet for påmelding!Det er en glede å invitere til nasjonal forskningskonferanse om helsekompetanse.07.11.2019 08:00:00Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonellRikshospitaletStore auditoriumOslo universitetssykehus
Gynekologisk kreft - livskvalitet og seneffekter - kurs for pasienter og deres pårørende 07. og 08. november 2019https://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/gynekologisk-kreft-livskvalitet-og-seneffekter-kurs-for-pasienter-og-deres-parorende-07-og-08-november-2019-2019-11-07Gynekologisk kreft - livskvalitet og seneffekter - kurs for pasienter og deres pårørende 07. og 08. november 2019Hensikten med kurset er at du skal få kunnskap, veiledning og økt forståelse slik at du kan mestre situasjonen så godt som mulig.Hensikten med kurset er at du skal få kunnskap, veiledning og økt forståelse slik at du kan mestre situasjonen så godt som mulig.07.11.2019 09:00:00KursOslo universitetssykehus
Aldersrelatert Macula Degenerasjon (AMD)https://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/aldersrelatert-macula-degenerasjon-amd-2019-11-12Aldersrelatert Macula Degenerasjon (AMD)Sykehuset arrangerer jevnlig lærings- og mestringskurs for pasienter med AMD og deres pårørende.Sykehuset arrangerer jevnlig lærings- og mestringskurs for pasienter med AMD og deres pårørende.12.11.2019 08:00:00Aktiviteter og opplæring for pasienter og pårørendeUllevål sykehusØyeauditoriet, bygg 36Oslo universitetssykehus
Brukerrådsseminaret 2019: Å LEVE ELLER DØ - Erfaringsperspektiver på selvmordhttps://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/brukerradsseminaret-2019-a-leve-eller-do-erfaringsperspektiver-pa-selvmord-2019-11-12Brukerrådsseminaret 2019: Å LEVE ELLER DØ - Erfaringsperspektiver på selvmordBrukerrådet i Klinikk psykisk helse og avhengighet inviterer til seminar tirsdag 12. november 2019 på Litteraturhuset i Oslo. Brukerrådet i Klinikk psykisk helse og avhengighet inviterer til seminar tirsdag 12. november 2019 på Litteraturhuset i Oslo. 12.11.2019 11:00:00FagseminarLitteraturhuset (Wergelandsalen), Wergelandsveien 29 i OsloOslo universitetssykehus
Astmaskole for foresatte til barn og ungdom i Oslo og omegnhttps://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/astmaskole-for-foresatte-til-barn-og-ungdom-i-oslo-og-omegn/13-11-2019Astmaskole for foresatte til barn og ungdom i Oslo og omegn12.11.2019 23:00:00KursUllevål sykehus - hotellet (bygg 10)Oslo universitetssykehus
Palliasjon og smertebehandling 2019https://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/palliasjon-og-smertebehandling-2019-2019-11-13Palliasjon og smertebehandling 201913.11.2019 07:45:00KursUllevål sykehusOslo universitetssykehus
Døgnbehandling av spiseforstyrrelserhttps://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/dognbehandling-av-spiseforstyrrelser-2019-11-13Døgnbehandling av spiseforstyrrelserFor noen pasienter som utvikler spiseforstyrrelser, vil det være nødvendig med døgnbehandling. For noen pasienter som utvikler spiseforstyrrelser, vil det være nødvendig med døgnbehandling. 13.11.2019 08:00:00Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonellOslo Universitetssykehus, Ullevål, Søsterhjemmet, Bygg 2, Inng. A, 3. etg Simuleringssenteret, Rom 3806 (Auditorium) Oslo universitetssykehus
28. OUS-symposium: Psykiske lidelser i vårt teknologiske samfunn. Fra forskning til praktisk medisin.https://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/28-ous-symposium-psykiske-lidelser-i-vart-teknologiske-samfunn-fra-forskning-til-praktisk-medisin-2019-11-1428. OUS-symposium: Psykiske lidelser i vårt teknologiske samfunn. Fra forskning til praktisk medisin.13.11.2019 23:00:00FagseminarUllevål sykehus - bygg 6Store Auditorium. Inngang fra bakgård, til venstre for HovedinngangOslo universitetssykehus
IBD-skolen - et tilbud til deg som har ulcerøs kolitt og Crohns sykdomhttps://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/ibd-skolen-et-tilbud-til-deg-som-har-ulceros-kolitt-og-crohns-sykdom-2019-11-19IBD-skolen - et tilbud til deg som har ulcerøs kolitt og Crohns sykdomMestringskurs for personer med ulcerøs kolitt og Crohns sykdom og deres pårørende Mestringskurs for personer med ulcerøs kolitt og Crohns sykdom og deres pårørende 18.11.2019 23:00:00Aktiviteter og opplæring for pasienter og pårørendeUllevål sykehus Hotellet, Bygg 10, 1.etg Inngang: Seksjon for helseinformasjon til pasienter og pårørende / BiblioteketOslo universitetssykehus
Konferanse for tilskuddsmottakere 19 november 2019, kommunale prosjekter i lindrende behandlinghttps://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/konferanse-for-tilskuddsmottakere-19-november-2019-kommunale-prosjekter-i-lindrende-behandling-2019-11-19Konferanse for tilskuddsmottakere 19 november 2019, kommunale prosjekter i lindrende behandling19.11.2019 08:00:00FagseminarUllevål sykehusOslo universitetssykehus
Nordic allergology meeting https://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/nordic-allergology-meeting-2019-11-20Nordic allergology meeting 19.11.2019 23:00:00FagseminarArrangementet finner sted på Scandic St. Olavs plass, OsloOslo universitetssykehus
Kultursensitivitet i møte med nevroutviklingsforstyrrelser (Tromsø)https://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/kultursensitivitet-i-mote-med-nevroutviklingsforstyrrelser-tromso-2019-11-20Kultursensitivitet i møte med nevroutviklingsforstyrrelser (Tromsø)Hvordan kommuniserer vi i møte med personer med nevroutviklingsforstyrrelser som har ikke-norsk bakgrunn? Et annet morsmål enn norsk? En uvant forståelse av utfordringer og vansker? Hvordan kommuniserer vi i møte med personer med nevroutviklingsforstyrrelser som har ikke-norsk bakgrunn? Et annet morsmål enn norsk? En uvant forståelse av utfordringer og vansker? 19.11.2019 23:00:00Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonellLinken kurssenter, Sykehusvn. 21, TromsøOslo universitetssykehus
Powerful Practice: Planning and Implementing Authentic Occupational Therapy Services 2019-11-20https://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/powerful-practice-planning-and-implementing-authentic-occupational-therapy-services-2019-11-20Powerful Practice: Planning and Implementing Authentic Occupational Therapy Services 2019-11-20Profesjonsrettet fagråd ved OUS/OsloMet arrangerer OTIPM-kurs på Gaustad Sykehus i Oslo.Kurset er for ergoterapeuter som ønsker å fremme aktivitetsperspektivet i sin kliniske hverdag, forskning/fagutvikling og formidling. Gløder du for ergoterapi? Eller trenger du å fornye gløden?20.11.2019 07:30:00Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonellGaustad sykehusBygg 10 Sognsvannsveien 21 0372 Oslo Oslo universitetssykehus
Brystkreft - kurs for pasienter under behandling 20. og 27. november og 04. desember 2019https://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/brystkreft-kurs-for-pasienter-under-behandling-20-og-27-november-og-04-desember-2019-2019-11-20Brystkreft - kurs for pasienter under behandling 20. og 27. november og 04. desember 2019Hensikten med kurset er at du skal få kunnskap, veiledning og råd, oppleve trygghet i forhold til videre behandling. Hensikten med kurset er at du skal få kunnskap, veiledning og råd, oppleve trygghet i forhold til videre behandling. 20.11.2019 10:30:00KursRadiumhospitaletOslo universitetssykehus
MCTD-kurs (Mixed Connective Tissue Disease) 21. og 22.november 2019https://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/mctd-kurs-mixed-connective-tissue-disease-21-og-22november-2019-2019-11-21MCTD-kurs (Mixed Connective Tissue Disease) 21. og 22.november 2019Mange pasienter med MCTD har behov for å vite mer om sykdom og behandling og møte andre i samme situasjon. Mange pasienter med MCTD har behov for å vite mer om sykdom og behandling og møte andre i samme situasjon. 20.11.2019 23:00:00KursRikshospitaletOslo universitetssykehus
Kultursensitivitet i møte med nevroutviklingsforstyrrelser (Trondheim)https://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/kultursensitivitet-i-mote-med-nevroutviklingsforstyrrelser-trondheim-2019-11-21Kultursensitivitet i møte med nevroutviklingsforstyrrelser (Trondheim)Hva ser vi? Hva gjør vi? Hvordan kommuniserer vi i møte med personer med nevroutviklingsforstyrrelser som har ikke-norsk bakgrunn og et annet morsmål enn norsk?Hvordan kommuniserer vi i møte med personer med nevroutviklingsforstyrrelser som har ikke-norsk bakgrunn og et annet morsmål enn norsk?20.11.2019 23:00:00Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonellScandic Lerkendal, TrondheimOslo universitetssykehus
Kontrakturprofylakse og opprettholdelse av leddbevegelighet hos barn og unge med cerebral parese (CP) https://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/kontrakturprofylakse-og-opprettholdelse-av-leddbevegelighet-hos-barn-og-unge-med-cerebral-parese-cp-2019-11-21Kontrakturprofylakse og opprettholdelse av leddbevegelighet hos barn og unge med cerebral parese (CP) I samarbeid med CPOP arrangerer RHABU en fagdag hvor oppmerksomheten rettes mot muskelfysiologi, spastisitet og leddbevegelighet, samt aktuelle behandlingstiltak som tøyning, ortoser, styrketrening og ståhjelpemidler. I samarbeid med CPOP arrangerer RHABU en fagdag hvor oppmerksomheten rettes mot muskelfysiologi, spastisitet og leddbevegelighet, samt aktuelle behandlingstiltak som tøyning, ortoser, styrketrening og ståhjelpemidler. 21.11.2019 08:00:00FagdagRikshospitaletGrønt auditorium i underetasjen med nedgang fra glassgangen.Oslo universitetssykehus
ONKOLOGISK FORUM 2019https://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/onkologisk-forum-2019-2019-11-21ONKOLOGISK FORUM 201921.11.2019 08:00:00FagseminarOslo universitetssykehus
Feedbackverktøy i rusbehandlinghttps://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/feedbackverktoy-i-rusbehandling-2019-11-21Feedbackverktøy i rusbehandlingTo-dagers «tren treneren»-kurs for deg som skal lære opp andre i bruk av feedbackverktøy. Todagers «tren treneren»-kurs for deg som skal lære opp andre i bruk av feedbackverktøy. 21.11.2019 09:00:00KursGaustad sykehus - bygg 6Oslo universitetssykehus
Fatigue - kurs for pasienter og deres pårørende 21. og 22. november 2019https://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/fatigue-kurs-for-pasienter-og-deres-parorende-21-og-22-november-2019-2019-11-21Fatigue - kurs for pasienter og deres pårørende 21. og 22. november 2019Hensikten med kurset er at du skal få kunnskap, veiledning og råd, slik at du kan mestre din situasjon så bra som mulig. Kunnskap øker muligheten for aktivt å kunne medvirke i egen situasjon, og gjøre gode valg.Hensikten med kurset er at du skal få kunnskap, veiledning og råd, slik at du kan mestre din situasjon så bra som mulig. Kunnskap øker muligheten for aktivt å kunne medvirke i egen situasjon, og gjøre gode valg.21.11.2019 10:00:00KursVardesenteret på RadiumhospitaletOslo universitetssykehus
Dravet syndrom og epilepsi - fagkurs - videokonferansehttps://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/dravet-syndrom-og-epilepsi-fagkurs-videokonferanse-2019-11-26Dravet syndrom og epilepsi - fagkurs - videokonferanse3-timers fagkurs om Dravet syndrom og epilepsi. Pårørende kan også delta. Åpent for deltagelse fra hele landet via videokonferanse. Vi forteller også siste nytt fra konferansen om Dravet syndrom som arrangeres i London 15. og 16. november.3-timers fagkurs om Dravet syndrom og epilepsi. Pårørende kan også delta. Åpent for deltagelse fra hele landet via videokonferanse. Vi forteller også siste nytt fra konferansen om Dravet syndrom som arrangeres i London 15. og 16. november.26.11.2019 11:00:00FagseminarSSE - G.F. Henriksens vei 29 - bygg BVideokonferanse - 3 timer. Åpent for deltagere fra videostudioer fra hele landet.Oslo universitetssykehus
Kunnskapsrik og trygg i møte med minoritetsspråklige familier, 2019https://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/kunnskapsrik-og-trygg-i-mote-med-minoritetsspraklige-familier-2019-2019-11-27Kunnskapsrik og trygg i møte med minoritetsspråklige familier, 201927.11.2019 07:30:00FagseminarUllevål sykehusGrønt auditorium, se kart i invitasjonOslo universitetssykehus
Nettverket av sosionomer i regionen 27.november 2019https://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/nettverket-av-sosionomer-i-regionen-27november-2019-2019-11-27Nettverket av sosionomer i regionen 27.november 201927.11.2019 08:00:00FagdagOslo universitetssykehus
Kurs i lungefysioterapi til nydiagnostiserte barn med cystisk fibrosehttps://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/kurs-i-lungefysioterapi-til-nydiagnostiserte-barn-med-cystisk-fibrose-2019-11-28Kurs i lungefysioterapi til nydiagnostiserte barn med cystisk fibroseTo dagers kurs for fysioterapeuter som jobber med nydiagnostiserte barn med cystisk fibrose. Kurset gir grunnleggende informasjon om cystisk fibrose, kunnskaper om lungefysioterapi og behandling ved cystisk fibrose.To dagers kurs for fysioterapeuter som jobber med nydiagnostiserte barn med cystisk fibrose. Kurset gir grunnleggende informasjon om cystisk fibrose, kunnskaper om lungefysioterapi og behandling ved cystisk fibrose.27.11.2019 23:00:00KursUllevål sykehusOslo universitetssykehus
Personlighetskonferansen 2019https://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/personlighetskonferansen-2019-2019-11-28Personlighetskonferansen 2019Terapeutiske strategier: Veiviser i sårbart terreng.Velkommen til Personlighetskonferansen 2019, Terapautiske strategier: Veiviser i sårbart terreng.28.11.2019 08:00:00KonferanseThon Hotel Opera, Dronning Eufemias gate 4, 0191 OsloOslo universitetssykehus

Faste arrangementer

Akromegali, kurs for pasienter og deres pårørendehttps://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/akromegali-kurs-for-pasienter-og-deres-parorendeAkromegali, kurs for pasienter og deres pårørendeKurs i gruppe for pasienter med akromegali og deres pårørendekurs i gruppe for pasienter med akromegaliOslo universitetssykehus
Osteoporoseskolenhttps://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/osteoporoseskolenOsteoporoseskolenTo-dagers kurs Osteoporoseskolen er et kurstilbud for deg som har hatt ditt første brudd og blitt diagnostisert med osteoporose. Målet med kurset er å gi kunnskap om osteoporose og bidra til at du kan leve best mulig med sykdommen. To-dagers kurs Osteoporoseskolen er et kurstilbud for deg som har hatt ditt første brudd og blitt diagnostisert med osteoporose. Målet med kurset er å gi kunnskap om osteoporose og bidra til at du kan leve best mulig med sykdommen. Oslo universitetssykehus
Sykepleiesamtale om Hudsykdomhttps://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/sykepleiesamtale-om-hudsykdomSykepleiesamtale om HudsykdomTilbud for pasienter med hudsykdom som ønsker samtale og veiledning om lokalbehandling av huden med bad, salver og kremer.Hvordan er det å leve med en hudsykdom? Tilbud for pasienter med hudsykdom som ønsker samtale og veiledning.Oslo universitetssykehus
Minoritetshelse: Temasamlinger i bydelenehttps://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/minoritetshelse-temasamlinger-i-bydeleneMinoritetshelse: Temasamlinger i bydeleneLMS barn og unge, har tilrettelagte temasamlinger for minoritetsspråklige foreldre ute i bydeler, på Grønland, Tøyen, Oslo sentrum og Furuset. Da holder vi til på skoler, barnehager, frivillighetssentraler eller aktivitetshus.LMS barn og unge, har tilrettelagte temasamlinger for minoritetsspråklige foreldre ute i bydeler, på Grønland, Tøyen, Oslo sentrum og Furuset. Da holder vi til på skoler, barnehager, frivillighetssentraler eller aktivitetshus.Oslo universitetssykehus
Myositt, mestringskurshttps://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/myositt-mestringskursMyositt, mestringskursMange pasienter med myositt og deres pårørende har behov for mer kunnskap om å leve med sykdommen i tillegg til å møte andre i samme situasjon og dele erfaringer.Mange pasienter med myositt og deres pårørende har behov for mer kunnskap om å leve med sykdommen i tillegg til å møte andre i samme situasjon og dele erfaringer.Oslo universitetssykehus
Nevroendokrin kreft, mestringskurshttps://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/nevroendokrin-kreft-mestringskursNevroendokrin kreft, mestringskursKurs til deg som har Nevroendokrin kreft og dine pårørendeKurs til deg som har Nevroendokrin kreft og dine pårørendeOslo universitetssykehus
Nyrekurshttps://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/nyrekursNyrekursEt undervisnings- og informasjonstilbud i gruppe til deg med kronisk nyresvikt. Deltagerne har anledning til å ta med en pårørende.Et undervisnings- og informasjonstilbud i gruppe til deg med kronisk nyresvikt. Deltagerne har anledning til å ta med en pårørende.Oslo universitetssykehus
Nyre- og/eller pancreastransplanterte, mestringskurshttps://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/nyre-ogeller-pancreastransplanterte-mestringskursNyre- og/eller pancreastransplanterte, mestringskursMange pasienter som er nyre- og eller pancreastransplanterte og deres pårørende har behov for å vite mer om livet etter transplantasjonen, og å møte andre i samme situasjonMange pasienter som er nyre- og eller pancreastransplanterte og deres pårørende har behov for å vite mer om livet etter transplantasjonen, og å møte andre i samme situasjonOslo universitetssykehus
Hode- og halskreft, mestringskurshttps://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/hode-og-halskreft-mestringskursHode- og halskreft, mestringskursKurs for deg med kreft i øre,- nese- og halsregionen og som skal gjennomgå strålebehandling, og dine pårørende. Det arrangeres kurs flere ganger i året. Kurs for deg med kreft i øre,- nese- og halsregionen og som skal gjennomgå strålebehandling, og dine pårørende. Det arrangeres kurs flere ganger i året. Oslo universitetssykehus
Osteoporose med brudd, mestringskurshttps://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/osteoporose-med-brudd-mestringskursOsteoporose med brudd, mestringskursEt tilbud til deg med osteoporose som har hatt et eller flere bruddEt tilbud til deg med osteoporose som har hatt et eller flere bruddOslo universitetssykehus
Osteoporose uten brudd, mestringskurshttps://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/osteoporose-uten-brudd-mestringskursOsteoporose uten brudd, mestringskursEt tilbud for deg med osteoporose som ikke har hatt brudd Et tilbud for deg med osteoporose som ikke har hatt brudd Oslo universitetssykehus
Multippel sklerose, mestringskurshttps://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/multippel-sklerose-mestringskursMultippel sklerose, mestringskursMestringskurs for nydiagnostiserte voksne med MS Mestringskurs for nydiagnostiserte voksne med MS Oslo universitetssykehus
Rus - mestre jobben, mestre livethttps://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/rus-mestre-jobben-mestre-livetRus - mestre jobben, mestre livetDette er et intensivt 14-dagers mestringstilbud til arbeidstakere som er, eller står i fare for å bli sykmeldte, og der sykefraværet har sammenheng med et problematisk forhold til alkohol og/eller andre rusmidlerDette er et intensivt 14-dagers mestringstilbud til arbeidstakere som er, eller står i fare for å bli sykmeldte, og der sykefraværet har sammenheng med et problematisk forhold til alkohol og/eller andre rusmidlerOslo universitetssykehus
Hjerte- og lungetransplanterte, mestringskurshttps://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/hjerte-og-lungetransplanterte-mestringskursHjerte- og lungetransplanterte, mestringskursDette er et tilbud til deg som har gjennomgått en hjerte- eller lungetransplantasjon og dine pårørendeDette er et tilbud til deg som har gjennomgått en hjerte- eller lungetransplantasjon og dine pårørendeOslo universitetssykehus
Hydrocephalus, mestringskurshttps://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/hydrocephalus-mestringskursHydrocephalus, mestringskursDet arrangeres jevnlig lærings- og mestringskurs og temakvelder, for både pasienter med Hydrocephalus og deres pårørende.Det arrangeres jevnlig lærings- og mestringskurs og temakvelder, for både pasienter med Hydrocephalus og deres pårørende.Oslo universitetssykehus
Hypotyreose og hypertyreosehttps://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/hypotyreose-og-hypertyreoseHypotyreose og hypertyreoseMestringskurs for deg med høyt eller lavt stoffskifte (hypertyreose og hypotyreose)Mestringskurs for deg med høyt eller lavt stoffskifte (hypertyreose og hypotyreose)Oslo universitetssykehus
Irritabel tarm syndrom - IBShttps://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/irritabel-tarm-syndrom-ibsIrritabel tarm syndrom - IBSMestringskurs for deg med IBSMestringskurs for deg med IBSOslo universitetssykehus
Kreft, parforhold og familielivhttps://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/kreft-parforhold-og-familielivKreft, parforhold og familielivVardesenteret på Radiumhospitalet tilbyr kurs om hvordan ta vare på parforhold og familieliv når noen i familien får kreftVardesenteret på Radiumhospitalet tilbyr kurs om hvordan ta vare på parforhold og familieliv når noen i familien får kreftOslo universitetssykehus
Kreft, kronisk myelogen leukemi (KML)https://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/kreft-kronisk-myelogen-leukemi-kmlKreft, kronisk myelogen leukemi (KML)kurstilbud til deg som har kronisk myelogen leukemi og dine pårørende.kurstilbud til deg som har kronisk myelogen leukemi og dine pårørende.Oslo universitetssykehus
Levertransplantasjon, mestringskurshttps://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/levertransplantasjon-mestringskursLevertransplantasjon, mestringskursDette er et tilbud til deg som har gjennomgått en levertransplantasjon og til dine pårørende Dette er et tilbud til deg som har gjennomgått en levertransplantasjon og til dine pårørende Oslo universitetssykehus
Mixed connective tissue disease (MCTD)https://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/mixed-connective-tissue-disease-mctdMixed connective tissue disease (MCTD)Kurs for pasienter med bindevevssykdommen MCTD og deres pårørendeKurs for pasienter med bindevevssykdommen MCTD og deres pårørendeOslo universitetssykehus
ME / CFS, mestringskurshttps://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/me-cfs-mestringskursME / CFS, mestringskursDet arrangeres jevnlige mestringskurs for pasienter som er tilknyttet poliklinikken for ME ved Oslo universitetssykehus. Det arrangeres jevnlige mestringskurs for pasienter som er tilknyttet poliklinikken for ME ved Oslo universitetssykehus. Oslo universitetssykehus
Bli med på prosjektet "Bedre liv med Bliss"https://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/bli-med-pa-prosjektet-bedre-liv-med-blissBli med på prosjektet "Bedre liv med Bliss"Bedre liv med Bliss er et 3-årig prosjekt (2017- 2020) for barn som har nytte av symbolsystemet Bliss for kommunikasjon og språkutvikling. Vil du og ditt barn/ ungdom være med eller kjenner du noen som kan være interessert?Oslo universitetssykehus
Downs syndrom, mestringskurshttps://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/downs-syndrom-mestringskursDowns syndrom, mestringskursTo ganger i året arrangeres det kurs for foreldre som har fått barn med Downs SyndromTo ganger i året arrangeres det kurs for foreldre som har fått barn med Downs SyndromOslo universitetssykehus
Fatigue/tretthet etter kreftbehandlinghttps://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/fatiguetretthet-etter-kreftbehandlingFatigue/tretthet etter kreftbehandlingMange som er blitt behandlet for kreft sliter med økt tretthet/fatigue. Du kan nå melde deg på kurs på vardesenteret for å lære mer om fatigue og hvordan du kan leve bedre med dette.Mange som er blitt behandlet for kreft sliter med økt tretthet/fatigue. Du kan nå melde deg på kurs på vardesenteret for å lære mer om fatigue og hvordan du kan leve bedre med dette.Oslo universitetssykehus
Kreft, fysiske aktivitetstilbud/Pusterommethttps://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/kreft-fysiske-aktivitetstilbudpusterommetKreft, fysiske aktivitetstilbud/PusterommetTilbud for pasienter under og etter kreftbehandling - på "Pusterommet" på Radiumhospitalet og Ullevål, eller ute i skogen ved Rikshospitalet (sistnevnte er et tilbud spesielt til barn).Tilbud for pasienter under og etter kreftbehandling - på "Pusterommet" på Radiumhospitalet og Ullevål, eller ute i skogen ved Rikshospitalet (sistnevnte er et tilbud spesielt til barn).Oslo universitetssykehus
GUCH, medfødt hjertefeilhttps://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/guch-medfodt-hjertefeilGUCH, medfødt hjertefeilDet arrangeres jevnlig mestringskurs for pasienter med hjertefeil. Diagnosene varierer noe fra kurs til kurs.Det arrangeres jevnlig mestringskurs for pasienter med hjertefeil. Diagnosene varierer noe fra kurs til kurs.Oslo universitetssykehus
Gynekologisk kreft, mestringskurshttps://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/gynekologisk-kreft-mestringskursGynekologisk kreft, mestringskursErfaring og forskning viser at mange kvinner som er blitt behandlet for gynekologisk kreft kan ha utfordringer med senvirkninger etter avsluttet behandling. På kurset vil vi belyse temaer rundt dette. Kurset er både for pasienter og deres pårørende.Erfaring og forskning viser at mange kvinner som er blitt behandlet for gynekologisk kreft kan ha utfordringer med senvirkninger etter avsluttet behandling. På kurset vil vi belyse temaer rundt dette. Kurset er både for pasienter og deres pårørende.Oslo universitetssykehus
Hjerneslag, temamøte for slagrammede og deres pårørendehttps://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/hjerneslag-temamote-for-slagrammede-og-deres-parorendeHjerneslag, temamøte for slagrammede og deres pårørendeOslo universitetssykehus
Hjernesvulst, mestringskurshttps://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/hjernesvulst-mestringskursHjernesvulst, mestringskursEt mestringskurs for deg som lever med- eller har hatt en hjernesvulst (tumor) og dine pårørende Et mestringskurs for deg som lever med- eller har hatt en hjernesvulst (tumor) og dine pårørende Oslo universitetssykehus
Hjerte, informasjonsdag for deg som har kransåresykdomhttps://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/hjerte-informasjonsdag-for-deg-som-har-kransaresykdomHjerte, informasjonsdag for deg som har kransåresykdomInformasjonsdagen er et tilbud til deg som har angina pectoris, har hatt hjerteinfarkt og/eller har vært til koronar utblokking ved OUS. Hensikten med dagen er å gi kunnskap om ulike sider ved det å ha kransåresykdom, og hvordan leve med sykdommen.Informasjonsdagen er et tilbud til deg som har angina pectoris, har hatt hjerteinfarkt og/eller har vært til koronar utblokking ved OUS. Hensikten med dagen er å gi kunnskap om ulike sider ved det å ha kransåresykdom, og hvordan leve med sykdommen.Oslo universitetssykehus
Brystkreft, samtalegruppe for brystkreftoperertehttps://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/brystkreft-samtalegruppe-for-brystkreftopererteBrystkreft, samtalegruppe for brystkreftopererteDet arrangeres jevnlige samtalegrupper for kvinner som er brystkreftopererte Det arrangeres jevnlige samtalegrupper for kvinner som er brystkreftopererte Oslo universitetssykehus
Brystkreft, lærings- og mestringskurshttps://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/brystkreft-lerings-og-mestringskursBrystkreft, lærings- og mestringskursDet arrangeres jevnlig kurs for pasienter med brystkreft og deres pårørende. Det arrangeres jevnlig kurs for pasienter med brystkreft og deres pårørende. Oslo universitetssykehus
Stomi- eller reservoaropererte - mestringskurs for pasienter og pårørendehttps://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/stomi-eller-reservoaropererte-mestringskurs-for-pasienter-og-parorendeStomi- eller reservoaropererte - mestringskurs for pasienter og pårørendeKurset anbefales som en del av tilbudet til stomiopererte og pasienter som lever med reservoar og deres pårørende.Kurset anbefales som en del av tilbudet til stomiopererte og pasienter som lever med reservoar og deres pårørende.Oslo universitetssykehus
Tarmkreft, mestringskurs for pasienter og pårørendehttps://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/tarmkreft-mestringskurs-for-pasienter-og-parorendeTarmkreft, mestringskurs for pasienter og pårørendeKurs for deg som får, eller har fått behandling for tarmkreft, og dine pårørende. På kurset får du informasjon om sykdom og behandling og du vil møte pasienter og pårørende som er i samme situasjon.Kurs for deg som får, eller har fått behandling for tarmkreft, og dine pårørende. På kurset får du informasjon om sykdom og behandling og du vil møte pasienter og pårørende som er i samme situasjon.Oslo universitetssykehus
Røykesluttveiledninghttps://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/roykesluttveiledningRøykesluttveiledningIndividuell røykesluttveiledningIndividuell røykesluttveiledningOslo universitetssykehus
Crohns sykdom, kurs for pasienterhttps://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/crohns-sykdom-kurs-for-pasienterCrohns sykdom, kurs for pasienterDet arrangeres mestringskurs (IBD-skole) for personer med Crohns sykdom. Her møter du andre i liknende situasjon, får informasjon og dialog med helsepersonell med fagkompetanse og brukere med erfaringskompetanse.Det arrangeres mestringskurs (IBD-skole) for personer med Crohns sykdom. Her møter du andre i liknende situasjon, får informasjon og dialog med helsepersonell med fagkompetanse og brukere med erfaringskompetanse.Oslo universitetssykehus
Diabetes, kurs for døvehttps://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/diabetes-kurs-for-doveDiabetes, kurs for døveLæringstilbud til deg som er døv og ønsker mer kunnskap om diabetes type 2 og hvordan leve med diabetes i hverdagenLæringstilbud til deg som er døv og ønsker mer kunnskap om diabetes type 2 og hvordan leve med diabetes i hverdagenOslo universitetssykehus
Diabetes type 1, mestringskurshttps://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/diabetes-type-1-mestringskursDiabetes type 1, mestringskursTilbud til deg som har diabetes type 1 og som ønsker mer kunnskap om sykdommen og hvordan leve med diabetes i hverdagenTilbud til deg som har diabetes type 1 og som ønsker mer kunnskap om sykdommen og hvordan leve med diabetes i hverdagenOslo universitetssykehus
Diabetes type 2, mestringskurshttps://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/diabetes-type-2-mestringskursDiabetes type 2, mestringskursTilbud til deg som har diabetes type 2 og som ønsker mer kunnskap om sykdommen og hvordan leve med diabetes i hverdagen.Tilbud til deg som har diabetes type 2 og som ønsker mer kunnskap om sykdommen og hvordan leve med diabetes i hverdagen.Oslo universitetssykehus
Lungerehabiliteringskurshttps://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/lungerehabiliteringskursLungerehabiliteringskursLungerehabiliteringskurset er for voksne med kols eller astma. Målet med kurset er å gi deg økt kunnskap, bedre ditt funksjonsnivå (fysisk, psykisk og sosialt) og bidra til at du kan mestre hverdagen bedre.Lungerehabilitering er et kurs til voksne med kols eller astma. Målet med rehabiliteringen er å gi deg økt kunnskap, bedre ditt funksjonsnivå (fysisk, psykisk og sosialt) og bidra til at du kan mestre hverdagen bedre.Oslo universitetssykehus
Astmaskolehttps://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/astmaskoleAstmaskoleAstmaskolen er et kurstilbud for voksne (over 18 år) med astma. Målet med kurset er å gi kunnskap om astma og bidra til at du kan leve best mulig med sykdommen. Astmaskolen er et kurstilbud for alle med astma over 18 år. Målet med kurset er å gi kunnskap om astma og bidra til at du kan leve best mulig med sykdommen. Oslo universitetssykehus
Kolsskolehttps://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/kolsskoleKolsskoleKurs for voksne med kols. Undervisning i gruppe. Et kurs for voksne med kols. Undervisning foregår i grupper på opptil 10 personer. Ingen individuell oppfølging. Oslo universitetssykehus
Kurs- og konferansekalender for rus- og psykisk helsefeltethttps://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/kurs-og-konferansekalender-for-rus-og-psykisk-helsefeltetKurs- og konferansekalender for rus- og psykisk helsefeltetOslo universitetssykehus
Systemisk lupus erythematosus - SLE (LUPUS), kurs for pasienter og deres pårørendehttps://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/systemisk-lupus-erythematosus-sle-lupus-kurs-for-pasienter-og-deres-parorendeSystemisk lupus erythematosus - SLE (LUPUS), kurs for pasienter og deres pårørendeEt mestringskurs for pasienter som har SLE og deres pårørende.Et mestringskurs for pasienter som har SLE og deres pårørende.Oslo universitetssykehus
E-læringskurs om cystisk fibrose - introduksjonskurshttps://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/e-leringskurs-om-cystisk-fibrose-introduksjonskursE-læringskurs om cystisk fibrose - introduksjonskursKurset gir grunnleggende kunnskap om sykdommen cystisk fibrose (CF). Symptomer, årsak, diagnostisering, behandling og oppfølging. Kurset tar 15 minutterKurset gir grunnleggende kunnskap om sykdommen cystisk fibrose (CF). Symptomer, årsak, diagnostisering, behandling og oppfølging. Kurset tar 15 minutterOslo universitetssykehus
E-læringskurs om larynxaspirat ved cystisk fibrose og primær ciliedyskinesihttps://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/e-leringskurs-om-larynxaspirat-ved-cystisk-fibrose-og-primer-ciliedyskinesiE-læringskurs om larynxaspirat ved cystisk fibrose og primær ciliedyskinesiDette er en veileder for sykepleiere, helsesøstre og leger som skal ta larynxaspirat (sugeprøve) av slim fra luftveiene til mikrobiologisk dyrking.Dette er en veileder for sykepleiere, helsesøstre og leger som skal ta larynxaspirat (sugeprøve) av slim fra luftveiene til mikrobiologisk dyrking.Oslo universitetssykehus
E-læringskurs fra Spesialsykehuset for epilepsihttps://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/e-leringskurs-fra-spesialsykehuset-for-epilepsiE-læringskurs fra Spesialsykehuset for epilepsiKvalitetssikrede, åpne e-læringskurs om aktuelle temaer innen epilepsi. Spesialsykehuset for epilepsi (SSE) har et nasjonalt ansvar for å spre kunnskap om epilepsi. E-læringskursene om epilepsi er gratis, åpne for alle og kan tas på nettbrett eller PC. Oslo universitetssykehus
Sårskole for helsepersonellhttps://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/sarskole-for-helsepersonellSårskole for helsepersonellSårskolen er et 2 dagers kurs for helsepersonell med fokus på kroniske sår.Sårskolen er et 2 dagers kurs for helsepersonellOslo universitetssykehus
Starthjelp for minoritetsspråklige foreldre til barn med funksjonsnedsettelserhttps://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/starthjelp-for-minoritetsspraklige-foreldre-til-barn-med-funksjonsnedsettelserStarthjelp for minoritetsspråklige foreldre til barn med funksjonsnedsettelserKurset er for dere med barn mellom 0 og 18 år.Kurset er for dere med barn mellom 0 og 18 år.Oslo universitetssykehus

    Fant du det du lette etter?
    Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.