Arrangementer

Kurs, aktiviteter, møter og andre hendelser

Kommende

Sorgstøttehttps://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/sorgstotte-2017-02-13SorgstøtteSorgstøttetilbudet er et tilbud til barn og ungdom og deres pårørende etter dødsfall av nær familiemedlem/ venn - forårsaket av sykdom og brått dødsfall. 13.02.2017 15:30:00KursUllevål sykehus - barnesenteret (bygg 9)Gruppene avholdes på Barnesenterets skole- og lekeavdeling, Ullevål sykehus.Oslo universitetssykehus
Livsstil etter kreft - en mulighet for endring - kurs - 1. og 22. mars, 19. april og 10. mai 2017https://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/livsstil-etter-kreft-en-mulighet-for-endring-kurs-1-og-22-mars-19-april-og-10-mai-2017-2017-03-01Livsstil etter kreft - en mulighet for endring - kurs - 1. og 22. mars, 19. april og 10. mai 2017Sunn livsstil etter kreftbehandling er viktig for en god helse og for god livskvalitet. På dette kurset vil vi fokuserer på hva sunn livsstil innebærer og motivere kursdeltagerne til å oppnå en sunnere livsstil.01.03.2017 09:00:00KursVardesenteret på RadiumhospitaletOslo universitetssykehus
Brystkreftkurs - kurs for pasienter som er under aktiv behandling 08. 15. og 29. mars 2017https://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/brystkreftkurs-kurs-for-pasienter-som-er-under-aktiv-behandling-08-15-og-29-mars-2017-2017-03-08Brystkreftkurs - kurs for pasienter som er under aktiv behandling 08. 15. og 29. mars 2017Målet med kurset er å gi informasjon, undervisning, råd, oppklare misforståelser for aktivt å medvirke i egen situasjon. Kurset gir gode muligheter for å stille spørsmål, dialog og gruppesamtaler.08.03.2017 10:30:00KursRadiumhospitaletOslo universitetssykehus
Å leve med arvelig risiko for kreft - kurs 23.03 og 06.04.2017https://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/a-leve-med-arvelig-risiko-for-kreft-kurs-2303-og-06042017-2017-03-23Å leve med arvelig risiko for kreft - kurs 23.03 og 06.04.2017Kurset er laget etter initiativ fra kvinner som har påvist genfeil BRCA1 og BRCA2, og har risiko for å utvikle kreft.23.03.2017 15:00:00KursRadiumhospitaletOslo universitetssykehus
PUA-seminaret 2017 - utviklingshemning og psykosehttps://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/pua-seminaret-2017-utviklingshemning-og-psykose-2017-03-27PUA-seminaret 2017 - utviklingshemning og psykosePUA-seminaret i 2017 vil belyse psykoselidelser hos mennesker med utviklingshemning / autisme knyttet til forståelse, utredning og behandling.27.03.2017 07:00:00FagseminarThon hotell Vika atrium, Oslo Oslo universitetssykehus
Nyre- og/eller pancreastransplanterte og deres pårørende - kurs 28.mars-05. april 2017https://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/nyre-ogeller-pancreastransplanterte-og-deres-parorende-kurs-28mars-05-april-2017-2017-03-28Nyre- og/eller pancreastransplanterte og deres pårørende - kurs 28.mars-05. april 2017Temarekken gir rikelig anledning til å stille spørsmål og utveksle erfaringer. En tidligere transplantert deler sin erfaringskunnskap. Et tverrfaglig team bidrar med sin fagkunnskap.28.03.2017 11:00:00KursRikshospitaletOslo universitetssykehus
Kurs for fysioterapeuter som jobber med nydiagnostiserte barn med cystisk fibrosehttps://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/kurs-for-fysioterapeuter-som-jobber-med-nydiagnostiserte-barn-med-cystisk-fibrose-2017-03-30Kurs for fysioterapeuter som jobber med nydiagnostiserte barn med cystisk fibroseMålgruppen er fysioterapeuter i primærhelsetjenesten som har ansvar for nydiagnostiserte barn med CF. Aktuelle fysioterapeuter blir invitert til å delta på kurset. 29.03.2017 22:00:00Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonellOslo universitetssykehus, Ullevål, Søsterhjemmet bygg 2, Kirkeveien 166Oslo universitetssykehus
The APM Supportive and Palliative Care Conference (ASP Conference)https://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/the-apm-supportive-and-palliative-care-conference-asp-conference-2017-03-30The APM Supportive and Palliative Care Conference (ASP Conference)29.03.2017 22:00:00FagseminarOslo universitetssykehus
7th Nordic Breastfeeding Conferencehttps://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/7th-nordic-breastfeeding-conference-2017-03-307th Nordic Breastfeeding ConferenceNasjonal kompetansetjeneste for amming, i samarbeid med Ammehjelpen, er i 2017 vertskap for 7. Nordisk ammekonferanse. Følg med på hjemmesiden jevnlig.29.03.2017 22:00:00Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonellGamle Logen i OsloOslo universitetssykehus
Perinataldag 30. mars 2017https://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/perinataldag-30-mars-2017-2017-03-30Perinataldag 30. mars 2017Perinataldagen er godkjent / søkt godkjent som ledd i videre- og etterutdanning innen allmennmedisin, fødselshjelp og kvinnesykdommer, barnesykdommer og klinisk spesialist for sykepleiere.30.03.2017 06:00:00Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonellOslo kongressenter, Sal AOslo universitetssykehus
Kurs om barn på intensivavdelinghttps://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/kurs-om-barn-pa-intensivavdeling-2017-03-30Kurs om barn på intensivavdeling30.03.2017 08:00:00Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonellOslo universitetssykehus
Prostatakreft - kurs for pasienter som skal ha strålebehandling, og deres pårørende 30. og 31. mars 2017https://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/prostatakreft-kurs-for-pasienter-som-skal-ha-stralebehandling-og-deres-parorende-30-og-31-mars-2017-2017-03-30Prostatakreft - kurs for pasienter som skal ha strålebehandling, og deres pårørende 30. og 31. mars 2017Kurset er for deg som skal ha hormon- og strålebehandling for prostatakreft og dine pårørende. Kurset anbefales av din behandlingsansvarlige lege.30.03.2017 08:00:00KursRadiumhospitaletOslo universitetssykehus
Mentalization-based treatment (MBT) for Antisocial Personality Disorder (ASPD)https://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/mentalization-based-treatment-mbt-for-antisocial-personality-disorder-aspd-2017-03-31Mentalization-based treatment (MBT) for Antisocial Personality Disorder (ASPD)31. mars vil Anthony Bateman komme til Oslo universitetssykehus (OUS), for å avholde et heldagsseminar om Mentaliseringsbasert terapi (MBT) for antisosial personlighetsforstyrrelse (ASPD).31.03.2017 06:30:00FagseminarUllevål sykehus - Øyeavdelingen (bygg 36)Auditorium på Øyeavdelingen, bygg 36 Ullevål.Oslo universitetssykehus
Ung og aktiv med parkinsonhttps://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/ung-og-aktiv-med-parkinson-2017-04-03Ung og aktiv med parkinsonVil du og din nærmeste pårørende delta på et seminar om det å leve med parkinson?03.04.2017 10:30:00Aktiviteter og opplæring for pasienter og pårørendeRikshospitaletOslo universitetssykehus
Starthjelpskurs for foreldre til barn med funksjonsnedsettelserhttps://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/starthjelpskurs-for-foreldre-til-barn-med-funksjonsnedsettelser-2017-04-04Starthjelpskurs for foreldre til barn med funksjonsnedsettelserVelkommen til Starthjelp våren 201704.04.2017 07:00:00Aktiviteter og opplæring for pasienter og pårørendeUllevål sykehusSøsterhjemmetOslo universitetssykehus
Kurs Familieterapi/Flerfamilie - 2 dagerskurs!https://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/kurs-familieterapiflerfamilie-2-dagerskurs-2017-04-04Kurs Familieterapi/Flerfamilie - 2 dagerskurs!04.04.2017 07:00:00Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonellUllevål sykehusOslo universitetssykehus
«Akutte tjenester i TSB» – myte eller realitet?https://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/akutte-tjenester-i-tsb-myte-eller-realitet-2017-04-05«Akutte tjenester i TSB» – myte eller realitet?Brukerrepresentanter på rusfeltet inviteres til en work-shop om akutte tjenester i rusbehandling.05.04.2017 09:00:00FagseminarGaustad sykehus - bygg 6Oslo universitetssykehus
Stressmestring/mindfulness - kurs 19.04-10.05.2017https://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/stressmestringmindfulness-kurs-1904-10052017-2017-04-19Stressmestring/mindfulness - kurs 19.04-10.05.2017Ønsker du å lære et verktøy i hvordan redusere og forebygge negativt stress? Ønsker du å lære hvordan du kan være mer tilstede der du er i ditt daglige liv? 19.04.2017 10:30:00KursUllevål sykehusOslo universitetssykehus
Kronisk myelogen leukemi - lærings- og mestringskurs for pasienter og deres pårørende 20. og 21. april 2017https://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/kronisk-myelogen-leukemi-lerings-og-mestringskurs-for-pasienter-og-deres-parorende-20-og-21-april-2017-2017-04-20Kronisk myelogen leukemi - lærings- og mestringskurs for pasienter og deres pårørende 20. og 21. april 2017Mange pasienter som lever med KML har behov for å vite mer om sykdommen, behandling og å møte andre i samme situasjon. På kurset legges det opp til plenumsdiskusjoner og gruppesamtaler for erfaringsutveksling og nettverksbygging. 20.04.2017 07:00:00KursRikshospitaletOslo universitetssykehus
Sjøgrens syndrom - kurs for pasienter og pårørende 20. og 21.april 2017https://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/sjogrens-syndrom-kurs-for-pasienter-og-parorende-20-og-21april-2017-2017-04-20Sjøgrens syndrom - kurs for pasienter og pårørende 20. og 21.april 2017Mange pasienter med Sjøgrens syndrom har behov for å vite mer om sykdom og behandling og møte andre i samme situasjon. 20.04.2017 08:00:00KursRikshospitaletOslo universitetssykehus
Brukersamling - Nasjonalt kompetansesenter for sjeldne epilepsirelaterte diagnoserhttps://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/brukersamling-nasjonalt-kompetansesenter-for-sjeldne-epilepsirelaterte-diagnoser-2017-04-21Brukersamling - Nasjonalt kompetansesenter for sjeldne epilepsirelaterte diagnoserNasjonalt kompetansesenter for sjeldne epilepsirelaterte diagnoser arrangerer brukersamling 21. og 22. april 201720.04.2017 22:00:00Aktiviteter og opplæring for pasienter og pårørendeOslo universitetssykehus
Tverrfaglig dag om skader på plexus brachialishttps://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/tverrfaglig-dag-om-skader-pa-plexus-brachialis-2017-04-21Tverrfaglig dag om skader på plexus brachialis21.04.2017 07:00:00Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonellRikshospitaletOslo universitetssykehus
Kurs i lindrende behandling (C-nivå)https://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/kurs-i-lindrende-behandling-c-niva-2017-04-24Kurs i lindrende behandling (C-nivå)23.04.2017 22:00:00FagseminarOslo universitetssykehus
Epilepsi og autisme 24. april 2017https://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/epilepsi-og-autisme-24-april-2017-2017-04-24Epilepsi og autisme 24. april 2017Kurs for foreldre, besteforeldre og andre nærpersoner som trenger kunnskap om epilepsi og autisme24.04.2017 06:30:00KursSSE SandvikaUndervisningspaviljongen ved Spesialsykehuset for epilepsi, SSE. Bygg D1 G.F. Henriksens vei 98, 1337 Sandvika. Oslo universitetssykehus
Basiskurs i habilitering 2017https://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/basiskurs-i-habilitering-2017-2017-04-24Basiskurs i habilitering 2017 Målet med kurset er å bidra til økt kompetanse og trygghet som tjenesteutøver i en tverrfaglig spesialisert habiliteringstjeneste.24.04.2017 08:00:00Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonellOslo universitetssykehus
Temakveld 24. april - Barn som pårørende og foreldrerollenhttps://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/temakveld-24-april-barn-som-parorende-og-foreldrerollen-2017-04-24Temakveld 24. april - Barn som pårørende og foreldrerollen Vi ønsker pasienter, pårørende og andre interesserte velkommen til temakveld. 24.04.2017 15:00:00Aktiviteter og opplæring for pasienter og pårørendeUllevål sykehus - Øyeavdelingen (bygg 36)Oslo universitetssykehus
Brystkreftkurs - kurs for pasienter som er under aktiv behandling 26. april, 03. og 10. mai 2017https://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/brystkreftkurs-kurs-for-pasienter-som-er-under-aktiv-behandling-26-april-03-og-10-mai-2017-2017-04-26Brystkreftkurs - kurs for pasienter som er under aktiv behandling 26. april, 03. og 10. mai 2017Målet med kurset er å gi informasjon, undervisning, råd, oppklare misforståelser for aktivt å medvirke i egen situasjon. Kurset gir gode muligheter for å stille spørsmål, dialog og gruppesamtaler.26.04.2017 09:30:00KursRadiumhospitaletOslo universitetssykehus
Fatigue - kurs for kreftpasienter og deres pårørende 26. og 27. april 2017https://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/fatigue-kurs-for-kreftpasienter-og-deres-parorende-26-og-27-april-2017-2017-04-26Fatigue - kurs for kreftpasienter og deres pårørende 26. og 27. april 2017Studier viser at fatigue (økt trettbarhet) er noe av det som plager pasienter mest etter kreftbehandling. På kurset lærer du om hvordan leve med fatigue og hva som kan hjelpe mot fatigue. Du møter også andre i samme situasjon.26.04.2017 10:00:00KursRadiumhospitaletOslo universitetssykehus
Nettverksmøte for leger i habiliteringstjenestene for barn og ungehttps://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/nettverksmote-for-leger-i-habiliteringstjenestene-for-barn-og-unge-2017-04-27Nettverksmøte for leger i habiliteringstjenestene for barn og ungeSamling i nettverket for leger som arbeider i habiliteringstjenestene for barn og unge i helseregion Sør-Øst.27.04.2017 08:00:00Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonellUllevål sykehusbygg 2A, 3.etasje rom 302Oslo universitetssykehus
Revmatiske bindevevssykdommer - åpent dialogmøte 27.04.2017https://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/revmatiske-bindevevssykdommer-apent-dialogmote-27042017-2017-04-27Revmatiske bindevevssykdommer - åpent dialogmøte 27.04.2017Åpent dialogmøte om revmatiske bindevevssykdommer, på Oslo Universitetssykehus HF, store auditorium, B2 100327.04.2017 12:00:00TemakveldRikshospitaletOslo universitetssykehus
Øre-nese-halskreft, kurs for pasienter som skal strålebehandles og deres pårørende 03.mai 2017https://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/ore-nese-halskreft-kurs-for-pasienter-som-skal-stralebehandles-og-deres-parorende-03mai-2017-2017-05-03Øre-nese-halskreft, kurs for pasienter som skal strålebehandles og deres pårørende 03.mai 2017Mange pasienter med kreft i Øre-nese-halsregionen og deres pårørende har behov for å vite mer om sykdom, behandling og å møte andre i samme situasjon. 03.05.2017 07:30:00KursRadiumhospitaletOslo universitetssykehus
Dagsseminar om forskning innen rusmiddelbruk og somatisk sykdomhttps://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/dagsseminar-om-forskning-innen-rusmiddelbruk-og-somatisk-sykdom-2017-05-03Dagsseminar om forskning innen rusmiddelbruk og somatisk sykdomFørste seminar i regi av et nytt forum som er opprettet for økt samarbeid om forskning på og behandling av somatiske helseproblemer som følge av rusmiddelbruk. 03.05.2017 08:00:00FagseminarGaustad sykehus - bygg 6Oslo universitetssykehus
Akuttmedisinkurs for legevaktsleger og annet legevaktpersonell 4-5. mai 2017https://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/akuttmedisinkurs-for-legevaktsleger-og-annet-legevaktpersonell-4-5-mai-2017-2017-05-04Akuttmedisinkurs for legevaktsleger og annet legevaktpersonell 4-5. mai 2017Kurset skal sette legevaktsleger og annet legevaktpersonell i stand til å identifisere pasienter med akutte livstruende tilstander og avdekke svikt i vitale funksjoner gjennom ABCDE undersøkelsen.04.05.2017 05:45:00Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonellUllevål sykehusOslo universitetssykehus
Urostomiopererte - kurs for pasienter som har fått urostomi og deres pårørende 04. og 05. mai 2017https://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/urostomiopererte-kurs-for-pasienter-som-har-fatt-urostomi-og-deres-parorende-04-og-05-mai-2017-2017-05-04Urostomiopererte - kurs for pasienter som har fått urostomi og deres pårørende 04. og 05. mai 2017 Mange pasienter som er stomiopererte, og deres pårørende har behov for å vite mer om det å leve med urostomi.04.05.2017 07:30:00KursAker sykehusOslo universitetssykehus
Styremøte i Oslo universitetssykehus https://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/styremote-i-oslo-universitetssykehus-2017-05-04Styremøte i Oslo universitetssykehus 04.05.2017 08:00:00StyremøteForskningsbygget på RadiumhospitaletSeminarrom 1 og 2Oslo universitetssykehus
Sarkom og GIST kurs for pasienter som har vært gjennom behandling, og deres pårørende - 04. mai 2017https://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/sarkom-og-gist-kurs-for-pasienter-som-har-vert-gjennom-behandling-og-deres-parorende-04-mai-2017-2017-05-04Sarkom og GIST kurs for pasienter som har vært gjennom behandling, og deres pårørende - 04. mai 2017Flere tidligere Sarkom - og Gist pasienter savner å treffe andre i samme situasjon. Behandlingen ved Sarkom og Gist er ofte langvarig og belastende, og mange ønsker mer kunnskap og veiledning om hvordan leve best mulig i tiden etterpå.04.05.2017 08:00:00KursRadiumhospitaletOslo universitetssykehus
Familiekurs for nydiagnostiserte barn med cystisk fibrosehttps://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/familiekurs-for-nydiagnostiserte-barn-med-cystisk-fibrose-2017-05-08Familiekurs for nydiagnostiserte barn med cystisk fibroseFormål med kurset er å gi grunnleggende informasjon om cystisk fibrose, treffe andre familier og utveksle erfaringer. 07.05.2017 22:00:00Aktiviteter og opplæring for pasienter og pårørendeFrambu senter for sjeldne diagnoser, Siggerud, Ski kommuneOslo universitetssykehus
Arbeidsseminar om forskningsbasert kunnskap i habiliteringhttps://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/arbeidsseminar-om-forskningsbasert-kunnskap-i-habilitering-2017-05-08Arbeidsseminar om forskningsbasert kunnskap i habiliteringArbeidsseminar om bruk av forskningsbasert kunnskap på habiliteringsfeltet og tiltak som kan bidra til at forskning er med i utviklingen av kunnskapsbasert habilitering. 08.05.2017 08:00:00FagseminarPark Inn by Radisson Oslo Airport, Henrik Ibsens Vei, 2060 Gardermoen. Oslo universitetssykehus
9. og 10. mai: Når det ikke er epilepsi - hva da?https://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/9-og-10-mai-nar-det-ikke-er-epilepsi-hva-da-2017-05-099. og 10. mai: Når det ikke er epilepsi - hva da?Kurset tar opp ulike forklarings- og behandlingsmodeller for psykogene, ikke-epileptiske anfall (funksjonelle anfall)09.05.2017 06:30:00FagseminarSSE SandvikaSpesialsykehuset for epilepsi, Undervisningspaviljongen (bygg D1), G.F. Henriksens vei 98, SandvikaOslo universitetssykehus
Kurs for helsepersonell - Unngå overstrekk - tøm urinblæren i tide!https://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/kurs-for-helsepersonell-unnga-overstrekk-tom-urinbleren-i-tide-2017-05-10Kurs for helsepersonell - Unngå overstrekk - tøm urinblæren i tide!Heldags fagdag med flere forelesere, der urinblæren står i sentrum10.05.2017 06:30:00FagseminarRikshospitaletBlått auditorium 3Oslo universitetssykehus
PUA Fordypning: Traumelidelser/personlighetsforstyrrelse (Del 2)https://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/pua-fordypning-traumelidelserpersonlighetsforstyrrelse-del-2-2017-05-10PUA Fordypning: Traumelidelser/personlighetsforstyrrelse (Del 2)Fordypningskurs i forståelse, utredning og behandling innen kjerneområdene traume og personlighetsforstyrrelser, psykoser, stemnings- og angstlidelser hos mennesker med utviklingshemning/autisme10.05.2017 07:00:00KursGaustad sykehus - bygg 5Oslo universitetssykehus
Kurs spiseforstyrrelser: Family based Therapy treatment of adolescent eating disorder - an introduction of this evidence-based treatmenthttps://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/kurs-spiseforstyrrelser-family-based-therapy-treatment-of-adolescent-eating-disorder-an-introduction-of-this-evidence-based-treatment-2017-05-10Kurs spiseforstyrrelser: Family based Therapy treatment of adolescent eating disorder - an introduction of this evidence-based treatmentKurs om familieterapi for barn/unge - Professor James Lock,Stanford school of medicine, USA, har utviklet en modell for dette og er blant de ledende på dette området.10.05.2017 07:00:00Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonellUllevål sykehusAuditoriet, Øyeavd, Bygg 36 inng A, 1 etgOslo universitetssykehus
Hjernesvulstkurs: Det sitter i hodet, 11. og 12. mai 2017https://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/hjernesvulstkurs-det-sitter-i-hodet-11-og-12-mai-2017-2017-05-11Hjernesvulstkurs: Det sitter i hodet, 11. og 12. mai 2017Dette kurset er for deg eller dere som opplever at hverdagen er endret på grunn av diagnosen hjernesvulst. Du kan være ferdigbehandlet, leve med hjernesvulst eller være pårørende. 11.05.2017 08:00:00KursVardesenteret på RadiumhospitaletOslo universitetssykehus
God nok behandling av emosjonelt ustabil pfhttps://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/god-nok-behandling-av-emosjonelt-ustabil-pf-2017-05-12God nok behandling av emosjonelt ustabil pfPå kurset i god nok behandling av emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse (eupf) vil du lære det viktigste om behandling av denne pasientgruppen12.05.2017 06:30:00KursUllevål sykehus - bygg 22Oslo Universitetssykehus HF, Ullevål Sykehus, Bygg 22, Undervisningsrommet 2 etasje.Oslo universitetssykehus
EAPC konferansenhttps://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/eapc-konferansen-2017-05-18EAPC konferansen17.05.2017 22:00:00FagseminarOslo universitetssykehus
Å leve med arvelig risiko for kreft- kurs - 18. mai og 24. mai 2017https://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/a-leve-med-arvelig-risiko-for-kreft-kurs-18-mai-og-24-mai-2017-2017-05-18Å leve med arvelig risiko for kreft- kurs - 18. mai og 24. mai 2017Kurset er laget etter initiativ fra kvinner som har påvist genfeil BRCA1 og BRCA2, og har risiko for å utvikle kreft.18.05.2017 14:00:00KursRadiumhospitaletOslo universitetssykehus
Kurs i mentaliseringsbasert psykoedukativ gruppeterapi 19. mai 2017https://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/kurs-i-mentaliseringsbasert-psykoedukativ-gruppeterapi-19-mai-2017-2017-05-19Kurs i mentaliseringsbasert psykoedukativ gruppeterapi 19. mai 2017Psykoedukasjon er en behandlingsform som integrerer psykoterapeutiske og pedagogiske intervensjoner. I dette tilfellet som en del av mentaliseringsbasert behandling (MBT) for pasienter med personlighetsforstyrrelse.19.05.2017 07:00:00KursUllevål sykehus - bygg 22Kirkeveien 166, Ullevål, bygg 22, 2. etg. UndervisningsrommetOslo universitetssykehus
Styremøte i Oslo universitetssykehus 24. mai 2017https://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/styremote-i-oslo-universitetssykehus-24-mai-2017-2017-05-24Styremøte i Oslo universitetssykehus 24. mai 201724.05.2017 08:00:00StyremøteForskningsbygget på Radiumhospitalet Seminarrom 1 og 2.Oslo universitetssykehus
Temakveld 29. mai - Hva er anabole androgene steroider?https://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/temakveld-29-mai-hva-er-anabole-androgene-steroider-2017-05-29Temakveld 29. mai - Hva er anabole androgene steroider?Vi ønsker pasienter, pårørende og andre interesserte velkommen til temakveld. 29.05.2017 15:00:00Aktiviteter og opplæring for pasienter og pårørendeUllevål sykehus - Øyeavdelingen (bygg 36)Oslo universitetssykehus
Infertilitet - fra diagnose til behandlinghttps://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/infertilitet-fra-diagnose-til-behandling-2017-05-31Infertilitet - fra diagnose til behandlingKurset gir kunnskap om de forskjellige aspekter ved infertilitet hos kvinner og menn, samt kunnskap om tilgjengelige behandlingsopsjoner.31.05.2017 06:30:00Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonellRikshospitaletKurset avholdes i Rødt auditorium på Rikshospitalet.Oslo universitetssykehus

Fast

Hypotyreose og hypertyreosehttps://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/hypotyreose-og-hypertyreoseHypotyreose og hypertyreoseMestringskurs for deg med høyt eller lavt stoffskifte (hypertyreose og hypotyreose)Oslo universitetssykehus
Minoritetshelse: Temasamlinger i bydelenehttps://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/minoritetshelse-temasamlinger-i-bydeleneMinoritetshelse: Temasamlinger i bydeleneLMS barn og unge, har tilrettelagte temasamlinger for minoritetsspråklige foreldre ute i bydeler, på Grønland, Tøyen, Oslo sentrum og Furuset. Da holder vi til på skoler, barnehager, frivillighetssentraler eller aktivitetshus.Oslo universitetssykehus
Fatigue/tretthet etter kreftbehandlinghttps://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/fatiguetretthet-etter-kreftbehandlingFatigue/tretthet etter kreftbehandlingMange som er blitt behandlet for kreft sliter med økt tretthet/fatigue. Du kan nå melde deg på kurs på vardesenteret for å lære mer om fatigue og hvordan du kan leve bedre med dette.Oslo universitetssykehus
GUCH, medfødt hjertefeilhttps://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/guch-medfodt-hjertefeilGUCH, medfødt hjertefeilDet arrangeres jevnlig mestringskurs for pasienter med hjertefeil. Diagnosene varierer noe fra kurs til kurs.Oslo universitetssykehus
Hjerte, informasjonsdag for deg som har kransåresykdomhttps://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/hjerte-informasjonsdag-for-deg-som-har-kransaresykdomHjerte, informasjonsdag for deg som har kransåresykdomInformasjonsdagen er et tilbud til deg som har angina pectoris, har hatt hjerteinfarkt og/eller har vært til koronar utblokking ved OUS. Hensikten med dagen er å gi kunnskap om ulike sider ved det å ha kransåresykdom, og hvordan leve med sykdommen.Oslo universitetssykehus
Irritabel tarm syndrom - IBShttps://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/irritabel-tarm-syndrom-ibsIrritabel tarm syndrom - IBSMestringskurs for deg med IBSOslo universitetssykehus
Amputasjon, temamøtehttps://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/amputasjon-temamoteAmputasjon, temamøteSykehuset arrangerer temamøter for personer som har gjennomgått amputasjon.Oslo universitetssykehus
Akromegali, kurs for pasienter og deres pårørendehttps://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/akromegali-kurs-for-pasienter-og-deres-parorendeAkromegali, kurs for pasienter og deres pårørendeKurs i gruppe for pasienter med akromegali og deres pårørendeOslo universitetssykehus
Kreft, parforhold og familielivhttps://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/kreft-parforhold-og-familielivKreft, parforhold og familielivVardesenteret på Radiumhospitalet tilbyr kurs om hvordan ta vare på parforhold og familieliv når noen i familien får kreftOslo universitetssykehus
Mindfullness/stressmestring, kurs for kreftpasienterhttps://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/mindfullnessstressmestring-kurs-for-kreftpasienterMindfullness/stressmestring, kurs for kreftpasienterSom deltager på kurset vil du lære noen verktøy for å redusere og forebygge negativt stress og lære hvordan du kan være mer tilstede der du er i ditt daglige liv.Oslo universitetssykehus
Hydrocephalus - kunnskap og mestring, e-læringskurshttps://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/hydrocephalus-kunnskap-og-mestring-e-leringskursHydrocephalus - kunnskap og mestring, e-læringskursE-læringskurset er basert på medisinsk kunnskap og erfaringer med og fra pasienter ved Hydrocephalus-poliklinikken ved OUS Rikshospitalet. Kurset tar ca.20 minutter å gjennomføre.Oslo universitetssykehus
Epilepsi: E-læring kurs 1 og 2https://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/epilepsi-e-lering-kurs-1-og-2Epilepsi: E-læring kurs 1 og 2Kunnskap om epilepsi er viktig for at helsepersonell skal være kompetente, spesielt i anfallssituasjoner. Ett grunnkurs i epilepsi og ett fordypningskurs om epilepsi og sjeldne diagnoser er nå tilgjengelig for helsepersonell over hele landet. Oslo universitetssykehus
Myositt, mestringskurshttps://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/myositt-mestringskursMyositt, mestringskursMange pasienter med myositt og deres pårørende har behov for mer kunnskap om å leve med sykdommen i tillegg til å møte andre i samme situasjon og dele erfaringer.Oslo universitetssykehus
Nyre- og/eller pancreastransplanterte, mestringskurshttps://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/nyre-ogeller-pancreastransplanterte-mestringskursNyre- og/eller pancreastransplanterte, mestringskursMange pasienter som er nyre- og eller pancreastransplanterte og deres pårørende har behov for å vite mer om livet etter transplantasjonen, og å møte andre i samme situasjonOslo universitetssykehus
Kreft, fysiske aktivitetstilbud/Pusterommethttps://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/kreft-fysiske-aktivitetstilbudpusterommetKreft, fysiske aktivitetstilbud/PusterommetTilbud for pasienter under og etter kreftbehandling - på "Pusterommet" på Radiumhospitalet og Ullevål, eller ute i skogen ved Rikshospitalet (sistnevnte er et tilbud spesielt til barn).Oslo universitetssykehus
Gynekologisk kreft, mestringskurshttps://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/gynekologisk-kreft-mestringskursGynekologisk kreft, mestringskursErfaring og forskning viser at mange kvinner som er blitt behandlet for gynekologisk kreft kan ha utfordringer med senvirkninger etter avsluttet behandling. På kurset vil vi belyse temaer rundt dette. Kurset er både for pasienter og deres pårørende.Oslo universitetssykehus
Diabetes type 1, mestringskurshttps://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/diabetes-type-1-mestringskursDiabetes type 1, mestringskursTilbud til deg som har diabetes type 1 og som ønsker mer kunnskap om sykdommen og hvordan leve med diabetes i hverdagenOslo universitetssykehus
Epilepsi, lev godt med ketogen dietthttps://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/epilepsi-lev-godt-med-ketogen-diettEpilepsi, lev godt med ketogen diettkurs for ungdom og voksne som behandles med ketogen diett ved Spesialsykehuset for epilepsi, SSE og deres pårørende og nærpersoner. Lær mer om hvordan du best kan leve med ketogen diett i hverdagen og treff andre som har erfaringer rundt dette.Oslo universitetssykehus
Aldersrelatert macula degenerasjon (AMD)https://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/aldersrelatert-macula-degenerasjon-amdAldersrelatert macula degenerasjon (AMD)Sykehuset arrangerer jevnlig lærings- og mestringskurs for pasienter med AMD og deres pårørende.Oslo universitetssykehus
Astmaskolehttps://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/astmaskoleAstmaskoleAstmaskolen er et kurstilbud for voksne (over 18 år) med astma. Målet med kurset er å gi kunnskap om astma og bidra til at du kan leve best mulig med sykdommen. Oslo universitetssykehus
Multippel sklerose, mestringskurshttps://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/multippel-sklerose-mestringskursMultippel sklerose, mestringskursMestringskurs for nydiagnostiserte voksne med MS Oslo universitetssykehus
Gastrointestinal stromal tumor (GIST), mestringskurshttps://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/gastrointestinal-stromal-tumor-gist-mestringskursGastrointestinal stromal tumor (GIST), mestringskursMange pasienter med GIST, gastrointestinal stromal tumor, og deres pårørende har ofte behov for å vite mer om sykdom og behandling, og møte andre i samme situasjonOslo universitetssykehus
HIV, Grunnkurs for HIV-positivehttps://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/hiv-grunnkurs-for-hiv-positiveHIV, Grunnkurs for HIV-positiveEt tilbud til deg som er HIV-positivOslo universitetssykehus
Hjerneslag, temamøte for slagrammede og deres pårørendehttps://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/hjerneslag-temamote-for-slagrammede-og-deres-parorendeHjerneslag, temamøte for slagrammede og deres pårørendeTre ganger i halvåret arrangeres temasamlinger for slagrammede og deres pårørendeOslo universitetssykehus
Hjernesvulst, mestringskurshttps://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/hjernesvulst-mestringskursHjernesvulst, mestringskursEt mestringskurs for deg som lever med- eller har hatt en hjernesvulst (tumor) og dine pårørende Oslo universitetssykehus
Hjerte- og lungetransplanterte, mestringskurshttps://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/hjerte-og-lungetransplanterte-mestringskursHjerte- og lungetransplanterte, mestringskursDette er et tilbud til deg som har gjennomgått en hjerte- eller lungetransplantasjon og dine pårørendeOslo universitetssykehus
Hydrocephalus, mestringskurshttps://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/hydrocephalus-mestringskursHydrocephalus, mestringskursDet arrangeres jevnlig lærings- og mestringskurs og temakvelder, for både pasienter med Hydrocephalus og deres pårørende.Oslo universitetssykehus
Crohns sykdom, kurs for pasienterhttps://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/crohns-sykdom-kurs-for-pasienterCrohns sykdom, kurs for pasienterDet arrangeres mestringskurs (IBD-skole) for personer med Crohns sykdom. Her møter du andre i liknende situasjon, får informasjon og dialog med helsepersonell med fagkompetanse og brukere med erfaringskompetanse.Oslo universitetssykehus
Epilepsi og autisme hos barnhttps://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/epilepsi-og-autisme-hos-barnEpilepsi og autisme hos barnDet arrangeres årlig lærings- og mestringskurs for pårørende og nærpersoner til barn og unge med epilepsi og autisme.Oslo universitetssykehus
Døve og hørselshemmedehttps://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/dove-og-horselshemmedeDøve og hørselshemmedeNasjonal behandlingstjeneste for hørsel og psykisk helse (NBHP) tilbyr kurs til pasienter og deres pårørende som behandles ved NBHP.Oslo universitetssykehus
Sårskole for helsepersonellhttps://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/sarskole-for-helsepersonellSårskole for helsepersonellSårskolen er et 2 dagers kurs for helsepersonellOslo universitetssykehus
Brystkreft, lærings- og mestringskurshttps://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/brystkreft-lerings-og-mestringskursBrystkreft, lærings- og mestringskursDet arrangeres jevnlig kurs for pasienter med brystkreft og deres pårørende. Oslo universitetssykehus
CFS/ME- Gruppetilbud til barn/unge med foresattehttps://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/cfsme-gruppetilbud-til-barnunge-med-foresatteCFS/ME- Gruppetilbud til barn/unge med foresatteSamlinger for barn og ungdom, der foresatte kan være medOslo universitetssykehus
Kols pårørendemøtehttps://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/kols-parorendemoteKols pårørendemøteUndervisning for pårørende om kols. Oslo universitetssykehus
Familiebasert behandling for alvorlige spiseforstyrrelser for barn og unge - tverrfaglig videreutdanningsprogram https://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/familiebasert-behandling-for-alvorlige-spiseforstyrrelser-for-barn-og-unge-tverrfaglig-videreutdanningsprogram-Familiebasert behandling for alvorlige spiseforstyrrelser for barn og unge - tverrfaglig videreutdanningsprogram Regional seksjon for spiseforstyrrelser vil i september 2017 starte opp et tverrfaglig videreutdanningsprogram med formål å lære opp behandlere i familiebasert behandling for spiseforstyrrelser, for barn og unge.Oslo universitetssykehus
Nyrekurshttps://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/nyrekursNyrekursEt undervisnings- og informasjonstilbud i gruppe til deg med kronisk nyresvikt. Deltagerne har anledning til å ta med en pårørende.Oslo universitetssykehus
Osteoporose med brudd, mestringskurshttps://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/osteoporose-med-brudd-mestringskursOsteoporose med brudd, mestringskursEt tilbud til deg med osteoporose som har hatt et eller flere bruddOslo universitetssykehus
Mixed connective tissue disease (MCTD)https://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/mixed-connective-tissue-disease-mctdMixed connective tissue disease (MCTD)Kurs for pasienter med bindevevssykdommen MCTD og deres pårørendeOslo universitetssykehus
Crohns sykdom og Ulcerøs kolitt hos barn og unge, mestringskurshttps://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/crohns-sykdom-og-ulceros-kolitt-hos-barn-og-unge-mestringskursCrohns sykdom og Ulcerøs kolitt hos barn og unge, mestringskursEt mestringkurs for barn og ungdom som nettopp har fått diagnosen. Kurset har fokus på gode løsninger på hverdagens utfordringer, samt råd og veiledning fra fagpersoner.Oslo universitetssykehus
Downs syndrom, mestringskurshttps://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/downs-syndrom-mestringskursDowns syndrom, mestringskursTo ganger i året arrangeres det kurs for foreldre som har fått barn med Downs SyndromOslo universitetssykehus
Brystkreft, samtalegruppe for brystkreftoperertehttps://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/brystkreft-samtalegruppe-for-brystkreftopererteBrystkreft, samtalegruppe for brystkreftopererteDet arrangeres jevnlige samtalegrupper for kvinner som er brystkreftopererte Oslo universitetssykehus
Lungerehabiliteringskurshttps://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/lungerehabiliteringskursLungerehabiliteringskursLungerehabilitering er et kurs til voksne med kols eller astma. Målet med rehabiliteringen er å gi deg økt kunnskap, bedre ditt funksjonsnivå (fysisk, psykisk og sosialt) og bidra til at du kan mestre hverdagen bedre.Oslo universitetssykehus
Nevroendokrin kreft, mestringskurshttps://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/nevroendokrin-kreft-mestringskursNevroendokrin kreft, mestringskursKurs til deg som har Nevroendokrin kreft og dine pårørendeOslo universitetssykehus
Hode- og halskreft, mestringskurshttps://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/hode-og-halskreft-mestringskursHode- og halskreft, mestringskursKurs for deg med kreft i øre,- nese- og halsregionen og som skal gjennomgå strålebehandling, og dine pårørende. Det arrangeres kurs flere ganger i året. Oslo universitetssykehus
Kreft, kronisk myelogen leukemi (KML)https://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/kreft-kronisk-myelogen-leukemi-kmlKreft, kronisk myelogen leukemi (KML)kurstilbud til deg som har kronisk myelogen leukemi og dine pårørende.Oslo universitetssykehus
Levertransplantasjon, mestringskurshttps://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/levertransplantasjon-mestringskursLevertransplantasjon, mestringskursDette er et tilbud til deg som har gjennomgått en levertransplantasjon og til dine pårørende Oslo universitetssykehus
ME / CFS, mestringskurshttps://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/me-cfs-mestringskursME / CFS, mestringskursDet arrangeres jevnlige mestringskurs for pasienter som er tilknyttet poliklinikken for ME ved Oslo universitetssykehus. Oslo universitetssykehus
Diabetes type 2, mestringskurshttps://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/diabetes-type-2-mestringskursDiabetes type 2, mestringskursTilbud til deg som har diabetes type 2 og som ønsker mer kunnskap om sykdommen og hvordan leve med diabetes i hverdagen.Oslo universitetssykehus
Musikkstundhttps://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/musikkstundMusikkstundEt samarbeid mellom Dissimilis kompetansesenter, Barnehabiliteringen og LMS- barn, OUS, UllevålOslo universitetssykehus
Kolsskolehttps://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/kolsskoleKolsskoleKurs for voksne med kols. Undervisning i gruppe. Oslo universitetssykehus