Arrangementer

Kurs, aktiviteter, møter og andre hendelser

Kommende arrangementer

Nyre og/eller pancreastransplanterte og deres pårørende - kurs 11.-19. desember 2018https://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/nyre-ogeller-pancreastransplanterte-og-deres-parorende-kurs-11-19-desember-2018-2018-12-11Nyre og/eller pancreastransplanterte og deres pårørende - kurs 11.-19. desember 2018Mange pasienter som er nyre- og/eller pancreastransplanterte og deres pårørende har behov for å vite mer om livet etter transplantasjonen, og møte andre i samme situasjon. Mange pasienter som er nyre- og/eller pancreastransplanterte og deres pårørende har behov for å vite mer om livet etter transplantasjonen, og møte andre i samme situasjon. 11.12.2018 12:00:00KursRikshospitaletOslo universitetssykehus
NOSF FAGKONFERANSE 2019 https://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/nosf-fagkonferanse-2019-2019-01-03NOSF FAGKONFERANSE 2019 03.01.2019 07:30:00KonferanseRikshospitaletStore AuditoriumOslo universitetssykehus
Allogen stamcelletransplantasjon - kurs for pasienter og pårørende 10. og 11. januar 2019https://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/allogen-stamcelletransplantasjon-kurs-for-pasienter-og-parorende-10-og-11-januar-2019-2019-01-10Allogen stamcelletransplantasjon - kurs for pasienter og pårørende 10. og 11. januar 2019Mange pasienter som har gjennomgått allogen stamcelletransplantasjon har behov for få mer kunnskap om sykdom, behandling og rehabilitering samt møte andre i samme situasjon.Mange pasienter som har gjennomgått allogen stamcelletransplantasjon har behov for få mer kunnskap om sykdom, behandling og rehabilitering samt møte andre i samme situasjon.10.01.2019 08:00:00KursRikshospitaletOslo universitetssykehus
Pediaterdagene 2019https://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/pediaterdagene-2019-2019-01-16Pediaterdagene 2019Pediaterdagene 2019 arrangeres av Akershus universitetssykehus og Oslo universitetssykehus. Vi er stolte over å kunne tilby et bredt og tidsaktuelt program med nasjonale og internasjonale foredragsholdere på høyeste nivå.Pediaterdagene 2019 arrangeres av Akershus universitetssykehus og Oslo universitetssykehus. Vi er stolte over å kunne tilby et bredt og tidsaktuelt program med nasjonale og internasjonale foredragsholdere på høyeste nivå.16.01.2019 08:00:00Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonellRikshospitaletStore Auditorium for hovedsesjoner. Grønt og rødt auditorium for frie foredrag.Oslo universitetssykehus
CFS/ ME Gruppetilbud for ungdom og deres foresattehttps://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/cfs-me-gruppetilbud-for-ungdom-og-deres-foresatte-2019-01-16CFS/ ME Gruppetilbud for ungdom og deres foresatteÅ leve med diagnosen CFS/ME kan gi utfordringer i hverdagen. Det å møte andre i samme situasjon kan være nyttig, både for deg som er syk og for dine foresatte. Å leve med diagnosen CFS/ME kan gi utfordringer i hverdagen. Det å møte andre i samme situasjon kan være nyttig, både for deg som er syk og for dine foresatte. 16.01.2019 16:00:00Aktiviteter og opplæring for pasienter og pårørendeUllevål sykehusBarnesenteret (Bygg 9) 4. etasjeOslo universitetssykehus
Kurs i albueskader - Utfordringer og komplikasjonerhttps://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/kurs-i-albueskader-utfordringer-og-komplikasjoner-2019-01-17Kurs i albueskader - Utfordringer og komplikasjonerKurset fokuserer på de spesielt utfordrende situasjonene en kan stå overfor i behandlingen av komplekse albueskader. Fokuset vil være på korte forelesninger og mange kasuistikkdiskusjoner. Flere fra kunnskapstjenesten deltar som forelesere.16.01.2019 23:00:00KursScandic Airport Hotell GardermoenOslo universitetssykehus
Regional samling for palliative team/sentra i Helse Sør-Øst 2019https://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/regional-samling-for-palliative-teamsentra-i-helse-sor-ost-2019-2019-01-17Regional samling for palliative team/sentra i Helse Sør-Øst 2019mer info kommer17.01.2019 08:00:00FagseminarOslo universitetssykehus
Jordmorsymposium 2019https://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/jordmorsymposium-2019-2019-01-17Jordmorsymposium 2019Åpen fagdag for jordmødre. Tirsdag 17. januar 2019 kl. 10-16. Auditoriet, Sykehuset Innlandet Lillehammer.Åpen fagdag for jordmødre. Tirsdag 17. januar 2019 kl. 10-16. Auditoriet, Sykehuset Innlandet Lillehammer.17.01.2019 09:00:00FagseminarAuditoriet, Sykehuset Innlandet LillehammerOslo universitetssykehus
Sjøgrens syndrom - kurs for pasienter og pårørende 24. og 25.januar 2019https://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/sjogrens-syndrom-kurs-for-pasienter-og-parorende-24-og-25januar-2019-2019-01-24Sjøgrens syndrom - kurs for pasienter og pårørende 24. og 25.januar 2019Mange pasienter med Sjøgrens syndrom har behov for å vite mer om sykdom og behandling og møte andre i samme situasjon. Mange pasienter med Sjøgrens syndrom har behov for å vite mer om sykdom og behandling og møte andre i samme situasjon. 23.01.2019 23:00:00KursRikshospitaletOslo universitetssykehus
Medforskningsseminaret 30.1. 2019: Å forske med eller forske på? 2019-01-30https://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/medforskningsseminaret-2019-a-forske-med-eller-forske-pa-2019-01-30Medforskningsseminaret 30.1. 2019: Å forske med eller forske på? 2019-01-30Klinikk psykisk helse og avhengighet ved Utdanningsteamet arrangerer sitt årlige medforskningseminar der forskere, stipendiater, brukere og andre som er interessert i brukermedvirkning i forskning ønskes velkommen.Klinikk psykisk helse og avhengighet ved Utdanningsteamet arrangerer sitt årlige medforskningseminar der forskere, stipendiater, brukere og andre som er interessert i brukermedvirkning i forskning ønskes velkommen.30.01.2019 07:30:00FagseminarGaustad sykehusBygg 4, Store auditorium på Gaustad.Oslo universitetssykehus
Prostatakreft - kurs for pasienter og pårørende 31. januar- 01. februar 2019https://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/prostatakreft-kurs-for-pasienter-og-parorende-31-januar-01-februar-2019-2019-01-31Prostatakreft - kurs for pasienter og pårørende 31. januar- 01. februar 2019Kurset er for pasienter som skal ha hormon- og strålebehandling mot prostatakreft. Kurset anbefales av din behandlingsansvarlige lege.Kurset er for pasienter som skal ha hormon- og strålebehandling mot prostatakreft. Kurset anbefales av din behandlingsansvarlige lege.31.01.2019 09:00:00KursRadiumhospitaletOslo universitetssykehus
Fagdag i lindrende omsorg 2019https://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/fagdag-i-lindrende-omsorg-2019-2019-02-04Fagdag i lindrende omsorg 201904.02.2019 07:15:00FagdagOslo universitetssykehus
Kurs om dystoni hos barn og ungehttps://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/kurs-om-dystoni-hos-barn-og-unge-2019-02-04Kurs om dystoni hos barn og ungeKurset arrangeres i samarbeid med Regional kompetansetjeneste for habilitering av barn med bevegelsesforstyrrelser (RKBB), og vil omhandle sentrale tema knyttet til utredning og behandling av dystoni hos barn og unge.Kurset arrangeres i samarbeid med Regional kompetansetjeneste for habilitering av barn med bevegelsesforstyrrelser (RKBB), og vil omhandle sentrale tema knyttet til utredning og behandling av barn og unge med dystoni.04.02.2019 08:00:00KursInformasjon om sted kommer.Oslo universitetssykehus
Endagskurs om bruk av feedback-verktøy i TSBhttps://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/endagskurs-om-bruk-av-feedback-verktoy-i-tsb-2019-02-06Endagskurs om bruk av feedback-verktøy i TSBI pakkeforløp og i faglig retningslinje for TSB anbefales det at pasienten gir tilbakemelding til behandler og behandling gjennom feedback-verktøy. Hvorfor og hvordan bør vi bruke feedbackverktøy i rusbehandling? I pakkeforløp og i faglig retningslinje for TSB anbefales det at pasienten gir tilbakemelding til behandler og behandling gjennom feedback-verktøy. Hvorfor og hvordan bør vi bruke feedbackverktøy i rusbehandling? 06.02.2019 08:00:00Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonellGaustad sykehus - bygg 6Oslo universitetssykehus
Hjernesvulst: Kurs for deg som har/har hatt høygradig hjernesvulst og dine pårørende 7. og 8.feburar 2019https://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/hjernesvulst-kurs-for-deg-som-harhar-hatt-hoygradig-hjernesvulst-og-dine-parorende-7-og-8feburar-2019-2019-02-07Hjernesvulst: Kurs for deg som har/har hatt høygradig hjernesvulst og dine pårørende 7. og 8.feburar 2019Dette er kurset for deg som har høygradig hjernesvulst og som skal få/har fått cellegift og strålebehandling. Målet med kurset er økt kunnskap, bli kjent med andre i samme situasjon og å oppdage nye muligheter.Dette er kurset for deg som har høygradig hjernesvulst og som skal få/har fått cellegift og strålebehandling. Målet med kurset er økt kunnskap, bli kjent med andre i samme situasjon og å oppdage nye muligheter.06.02.2019 23:00:00KursVardesenteret på RadiumhospitaletOslo universitetssykehus
Kreft i allmennpraksis - fra forebygging til palliasjon 2019https://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/kreft-i-allmennpraksis-fra-forebygging-til-palliasjon-2019-2019-02-07Kreft i allmennpraksis - fra forebygging til palliasjon 201907.02.2019 07:00:00KursUllevål sykehusOslo universitetssykehus
Tuberøs sklerose og epilepsi - fagkurshttps://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/tuberos-sklerose-og-epilepsi-fagkurs-2019-02-08Tuberøs sklerose og epilepsi - fagkurs2-timers kurs for fagpersoner og tjenesteytere som jobber med personer som har tuberøs sklerose . Åpent for deltagelse fra hele landet via videokonferanse. Kurset er gratis.2-timers kurs for fagpersoner og tjenesteytere som jobber med personer som har tuberøs sklerose . Åpent for deltagelse fra hele landet via videokonferanse. Kurset er gratis.08.02.2019 11:00:00FagseminarÅpent for deltagere fra hele landet via videokonferanse.Oslo universitetssykehus
Heldagsseminar om anabole-androgene steroiderhttps://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/heldagsseminar-om-anabole-androgene-steroider-2019-02-13Heldagsseminar om anabole-androgene steroiderSteroideprosjektet ønsker velkommen til et gratis heldagsseminar. Steroideprosjektet ønsker velkommen til et gratis heldagsseminar om anabole-androgene steroider, uønskede effekter, utredning og behandling. 13.02.2019 07:30:00Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonellGaustad sykehus - bygg 6Oslo universitetssykehus
Lungekreft - kurs for pasienter som får behandling og deres pårørende 14. og 15.februar 2019https://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/lungekreft-kurs-for-pasienter-som-far-behandling-og-deres-parorende-14-og-15februar-2019-2019-02-14Lungekreft - kurs for pasienter som får behandling og deres pårørende 14. og 15.februar 2019Å ha kunnskap knyttet til konsekvenser eller følger av kreftsykdom og behandling gir mulighet til og medvirke aktivt i egen situasjon.Å ha kunnskap knyttet til konsekvenser eller følger av kreftsykdom og behandling gir mulighet til og medvirke aktivt i egen situasjon.13.02.2019 23:00:00KursUllevål sykehusOslo universitetssykehus
Styremøte i Oslo universitetssykehus 15. februar 2019https://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/styremote-i-oslo-universitetssykehus-15-februar-2019-2019-02-15Styremøte i Oslo universitetssykehus 15. februar 201915.02.2019 09:00:00StyremøteForskningsbygget på RadiumhospitaletSeminarrom 1 og 2Oslo universitetssykehus
Prostatakreft - kurs for pasienter og pårørende 28. februar - 01. mars 2019https://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/prostatakreft-kurs-for-pasienter-og-parorende-28-februar-01-mars-2019-2019-02-28Prostatakreft - kurs for pasienter og pårørende 28. februar - 01. mars 2019Kurset er for pasienter som skal ha hormon- og strålebehandling mot prostatakreft. Kurset anbefales av din behandlingsansvarlige lege.Kurset er for pasienter som skal ha hormon- og strålebehandling mot prostatakreft. Kurset anbefales av din behandlingsansvarlige lege.28.02.2019 09:00:00KursRadiumhospitaletOslo universitetssykehus
Opphold for unge voksne med Tourettes syndrom i mars 2019 2019-03-04https://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/opphold-for-unge-voksne-med-tourettes-syndrom-i-mars-2019-2019-03-04Opphold for unge voksne med Tourettes syndrom i mars 2019 2019-03-04Ukeskurs for unge voksne (18 – 35 år) med Tourettes syndrom eller kroniske tics. Ektefelle/samboer eller én annen pårørende kan delta. NevSom arrangerer informasjons- og opplæringsopphold for unge voksne (18 – 35 år) med Tourettes syndrom eller kroniske tics.03.03.2019 23:00:00Aktiviteter og opplæring for pasienter og pårørendeFrambu Sandbakkveien 18, 1404 SiggerudOslo universitetssykehus
Barn på intensivavdelinghttps://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/barn-pa-intensivavdeling-2019-03-04Barn på intensivavdelingKurset er rettet mot helsepersonell som arbeider med akutt og kritisk syke barn og sykepleiere/intensivsykepleierer som har ansvar for barn innlagt i intensivavdeling. Kurset er rettet mot helsepersonell som arbeider med akutt og kritisk syke barn og sykepleiere/intensivsykepleierer som har ansvar for barn innlagt i intensivavdeling. 04.03.2019 09:00:00Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonellForskningsbygget på RadiumhospitaletStore auditorietOslo universitetssykehus
SLE-kurs for pasienter og pårørende 7. og 8.mars 2019https://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/sle-kurs-for-pasienter-og-parorende-7-og-8mars-2019-2019-03-07SLE-kurs for pasienter og pårørende 7. og 8.mars 2019Mange pasienter med SLE har behov for å vite mer om sykdom og behandling og møte andre i samme situasjon. Mange pasienter med SLE har behov for å vite mer om sykdom og behandling og møte andre i samme situasjon. 06.03.2019 23:00:00KursRikshospitaletOslo universitetssykehus
Epilepsi, utviklingshemming og autisme. Kurs 7. og 8. mars 2019https://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/epilepsi-utviklingshemming-og-autisme-kurs-7-og-8-mars-2019-2019-03-07Epilepsi, utviklingshemming og autisme. Kurs 7. og 8. mars 2019Epilepsi, utviklingshemming og autisme er et to-dagers kurs for helsepersonell. Holdes også høsten 2019. Epilepsi, utviklingshemming og autisme er et to-dagers kurs for helsepersonell. Holdes også høsten 2019. 07.03.2019 07:30:00Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonellSSE SandvikaSpesialsykehuset for epilepsi, undervisingspaviljongen (bygg D1) G.F. Henriksens vei 98, SandvikaOslo universitetssykehus
Fagdag om vurdering av helsekrav til føreretthttps://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/fagdag-om-vurdering-av-helsekrav-til-forerett-2019-03-07Fagdag om vurdering av helsekrav til førerettFagdagen vil omhandle vurderinger av helsekrav til førerett hos personer i målgruppen til habiliteringstjenesten for barn og unge. Fagdagen vil omhandle vurderinger av helsekrav til førerett hos personer i målgruppen til habiliteringstjenesten for barn og unge. 07.03.2019 09:00:00FagdagUllevål sykehusBygg 2, rom 461, 4. etasje, inngang 2B.Oslo universitetssykehus
Starthjelpskurs for foreldre til barn med funksjonsnedsettelser, vår 2019https://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/starthjelpskurs-for-foreldre-til-barn-med-funksjonsnedsettelser-var-2019-2019-03-11Starthjelpskurs for foreldre til barn med funksjonsnedsettelser, vår 2019Målet med Starthjelp er at foreldre som har barn fra 0- 6 år med funksjonsnedsettelser skal lære mer om sin nye hverdag.Målet med Starthjelp er at foreldre som har barn fra 0- 6 år med funksjonsnedsettelser skal lære mer om sin nye hverdag.11.03.2019 08:00:00Aktiviteter og opplæring for pasienter og pårørendeUllevål sykehusSøsterhjemmetOslo universitetssykehus
Epilepsi og sjeldne diagnoser - familiekurshttps://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/epilepsi-og-sjeldne-diagnoser-familiekurs-2019-03-18Epilepsi og sjeldne diagnoser - familiekursEpilepsi og sjeldne diagnoser - ukeskurs. Barn i alderen 0-13 år med epilepsi og en sjelden diagnose, deres foreldre/foresatte og søsken.Epilepsi og sjeldne diagnoser - ukeskurs. Barn i alderen 0-13 år med epilepsi og en sjelden diagnose, deres foreldre/foresatte og søsken.17.03.2019 23:00:00Aktiviteter og opplæring for pasienter og pårørendeFrambu, Sandbakkvn. 18, 1404 SiggerudOslo universitetssykehus
CP-konferansen 2019https://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/cp-konferansen-2019-2019-03-18CP-konferansen 2019Året største nasjonale fagkonferanse om cerebral parese arrangeres 18-19.mars 2019. Året største nasjonale fagkonferanse om cerebral parese arrangeres 18-19.mars 2019. 18.03.2019 10:00:00Oslo Kongressenter Folkets Hus AS, Youngs gate 21, 0181 Oslo Tlf. +47 90 70 99 99 Oslo universitetssykehus
Guch - Kurs for voksne med medfødt hjertefeil mellom 26 og 40 år og deres pårørende 21. og 22.mars 2019https://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/guch-kurs-for-voksne-med-medfodt-hjertefeil-mellom-26-og-40-ar-og-deres-parorende-21-og-22mars-2019-2019-03-21Guch - Kurs for voksne med medfødt hjertefeil mellom 26 og 40 år og deres pårørende 21. og 22.mars 2019Mange pasienter med medfødt hjertefeil har behov for å vite mer om sykdom og behandling og møte andre i samme situasjon.Mange pasienter med medfødt hjertefeil har behov for å vite mer om sykdom og behandling og møte andre i samme situasjon.20.03.2019 23:00:00KursRikshospitaletOslo universitetssykehus
Styremøte i Oslo universitetssykehus 28. mars 2019https://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/styremote-i-oslo-universitetssykehus-28-mars-2019-2019-03-28Styremøte i Oslo universitetssykehus 28. mars 201928.03.2019 09:00:00StyremøteForskningsbygget på RadiumhospitaletSeminarrom 1 og 2Oslo universitetssykehus
Når det ikke er epilepsi, hva da? - Psykogene, ikke-epileptiske anfall 1. og 2. april 2019https://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/nar-det-ikke-er-epilepsi-hva-da-psykogene-ikke-epileptiske-anfall-1-og-2-april-2019-2019-04-01Når det ikke er epilepsi, hva da? - Psykogene, ikke-epileptiske anfall 1. og 2. april 20192-dagers kurs for helsepersonell. Hold av datoen. Program kommer.2-dagers kurs for helsepersonell. Hold av datoen. Program kommer.01.04.2019 06:00:00Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonellSSE SandvikaOslo universitetssykehus
Basiskurs i habilitering 2019https://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/basiskurs-i-habilitering-2019-2019-04-01Basiskurs i habilitering 2019Formålet med kurset er å bidra til økt kompetanse og trygghet som tjenesteutøver i en tverrfaglig spesialisert habiliteringstjeneste. Målgruppen er ansatte i habiliteringstjenestene for barn og unge i Helse Sør-Øst.Formålet med kurset er å bidra til økt kompetanse og trygghet som tjenesteutøver i en tverrfaglig spesialisert habiliteringstjeneste. Målgruppen er ansatte i habiliteringstjenestene for barn og unge i Helse Sør-Øst.01.04.2019 08:00:00Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonellRBUP Øst og Sør, Gullhaugveien 1-3, 0484 Oslo https://www.google.com/maps/place/RBUP+%C3%98st+og+S%C3%B8r,+Regionsenter+for+barn+og+unges+psykiske+helse/@59.949792,10.7682991,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0xd43cf67ddfaa3a32!8m2!3d59.949792!4d10.7682991 Oslo universitetssykehus
Prostatakreft - kurs for pasienter og pårørende 04. og 05. april 2019https://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/prostatakreft-kurs-for-pasienter-og-parorende-04-og-05-april-2019-2019-04-04Prostatakreft - kurs for pasienter og pårørende 04. og 05. april 2019Kurset er for pasienter som skal ha hormon- og strålebehandling mot prostatakreft. Kurset anbefales av din behandlingsansvarlige lege.Kurset er for pasienter som skal ha hormon- og strålebehandling mot prostatakreft. Kurset anbefales av din behandlingsansvarlige lege.04.04.2019 08:00:00KursRadiumhospitaletOslo universitetssykehus
Kurs for barn og unge med ADHD og diabetes eller annen kronisk somatisk sykdomhttps://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/kurs-for-barn-og-unge-med-adhd-og-diabetes-eller-annen-kronisk-somatisk-sykdom-2019-04-08Kurs for barn og unge med ADHD og diabetes eller annen kronisk somatisk sykdomOpphold for barn og unge med ADHD og diabetes eller annen kronisk somatisk sykdom. Oppholdet holdes på Frambu utenfor Oslo, fra mandag morgen til fredag ettermiddag på Frambu utenfor Oslo.Informasjons- og opplæringsopphold for barn og unge med ADHD og diabetes og deres foresatte på Frambu 8. – 12. april 2019.07.04.2019 22:00:00GruppeoppholdOslo universitetssykehus
To-dagers kurs om bruk av feedback-verktøy i TSBhttps://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/to-dagers-kurs-om-bruk-av-feedback-verktoy-i-tsb-2019-04-11To-dagers kurs om bruk av feedback-verktøy i TSBTo-dagers «tren treneren»-kurs for deg som skal lære opp andre i bruk av feedbackverktøy. To-dagers «tren treneren»-kurs for deg som skal lære opp andre i bruk av feedbackverktøy. 11.04.2019 08:00:00Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonellGaustad sykehus - bygg 6Oslo universitetssykehus
Kurs i lindrende behandling (C-nivå) 2019https://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/kurs-i-lindrende-behandling-c-niva-2019-2019-05-06Kurs i lindrende behandling (C-nivå) 201906.05.2019 07:00:00FagseminarOslo universitetssykehus
Feedbackverktøy - endagskurshttps://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/feedbackverktoy-endagskurs-2019-05-08Feedbackverktøy - endagskursIfølge pakkeforløp og nasjonale faglig retningslinjer bør TSB ta i bruk feedbackverktøy. Dagskurset gir deg innsikt i hvorfor og hvordan. I pakkeforløp og etter nasjonale faglig retningslinjer bør TSB ta i bruk feedbackverktøy. Dagskurset gir deg innsikt i hvorfor og hvordan. 08.05.2019 08:00:00Gaustad sykehus - bygg 6Oslo universitetssykehus
Prostatakreft - kurs for pasienter og pårørende 09. og 10.05.2019https://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/prostatakreft-kurs-for-pasienter-og-parorende-09-og-10052019-2019-05-09Prostatakreft - kurs for pasienter og pårørende 09. og 10.05.2019Kurset er for pasienter som skal ha hormon- og strålebehandling mot prostatakreft. Kurset anbefales av din behandlingsansvarlige legeKurset er for pasienter som skal ha hormon- og strålebehandling mot prostatakreft. Kurset anbefales av din behandlingsansvarlige lege09.05.2019 08:00:00KursRadiumhospitaletOslo universitetssykehus
Styremøte i Oslo universitetssykehus 10. mai 2019https://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/styremote-i-oslo-universitetssykehus-10-mai-2019-2019-05-10Styremøte i Oslo universitetssykehus 10. mai 201910.05.2019 08:00:00StyremøteForskningsbygget på RadiumhospitaletSeminarrom 1 og 2Oslo universitetssykehus
Nordic Sleep Conferencehttps://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/nordic-sleep-conference-2019-05-23Nordic Sleep ConferenceNorsk Forening for Søvnmedisin (NOSM) og NevSom – Nasjonalt kompetansesenter for nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomnier inviterer til den 18. Nordic Sleep Conference, som blir holdt i Oslo mai 2019. Norsk Forening for Søvnmedisin (NOSM) og NevSom – Nasjonalt kompetansesenter for nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomnier inviterer til den 18. Nordic Sleep Conference, som blir holdt i Oslo mai 2019. 22.05.2019 22:00:00KonferanseHolmenkollen Park Hotel, OsloOslo universitetssykehus
Hjernesvulst - kurs for deg som har/har hatt lavgradig hjernesvulst og dine pårørende 23. og 24.mai 2019 https://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/hjernesvulst-kurs-for-deg-som-harhar-hatt-lavgradig-hjernesvulst-og-dine-parorende-23-og-24mai-2019-2019-05-23Hjernesvulst - kurs for deg som har/har hatt lavgradig hjernesvulst og dine pårørende 23. og 24.mai 2019 "Det sitter i hodet" er kurset for degsom opplever at hverdagen er endret på grunn av diagnosen lavgradig hjernesvulst. Du kan være ferdigbehandlet, leve med hjernesvulst eller være pårørende. "Det sitter i hodet" er kurset for degsom opplever at hverdagen er endret på grunn av diagnosen lavgradig hjernesvulst. Du kan være ferdigbehandlet, leve med hjernesvulst eller være pårørende. 22.05.2019 22:00:00KursRikshospitaletOslo universitetssykehus
16th EAPC Congress, Berlin, Germany – May 2019 https://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/16th-eapc-congress-berlin-germany-may-2019-2019-05-2316th EAPC Congress, Berlin, Germany – May 2019 23.05.2019 06:00:00KonferanseOslo universitetssykehus
Styremøte i Oslo universitetssykehus 14. juni 2019https://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/styremote-i-oslo-universitetssykehus-14-juni-2019-2019-06-14Styremøte i Oslo universitetssykehus 14. juni 201914.06.2019 08:00:00StyremøteForskningsbygget på RadiumhospitaletOslo universitetssykehus
Prostatakreft - kurs for pasienter og pårørende 20. og 21. juni 2019https://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/prostatakreft-kurs-for-pasienter-og-parorende-20-og-21-juni-2019-2019-06-20Prostatakreft - kurs for pasienter og pårørende 20. og 21. juni 2019Kurset er for pasienter som skal ha hormon- og strålebehandling mot prostatakreft. Kurset anbefales av din behandlingsansvarlige lege.Kurset er for pasienter som skal ha hormon- og strålebehandling mot prostatakreft. Kurset anbefales av din behandlingsansvarlige lege.20.06.2019 08:00:00KursRadiumhospitaletOslo universitetssykehus
Landskonferanse i Kreftsykepleie 2019https://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/landskonferanse-i-kreftsykepleie-2019-2019-09-11Landskonferanse i Kreftsykepleie 201911.09.2019 06:00:00KonferanseOslo universitetssykehus
Nasjonal konferanse for ledere i TSBhttps://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/nasjonal-konferanse-for-ledere-i-tsb-2019-09-12Nasjonal konferanse for ledere i TSBDen nasjonale TSB-lederkonferansen er en arena for erfaringsutveksling og kunnskapsbygging mellom linjeledere i TSB fra hele landet. Den første nasjonale TSB-lederkonferansen var en stor suksess. Neste års konferanse avholdes i september 2018, og er en arena for erfaringsutveksling og kunnskapsbygging mellom linjeledere i TSB fra hele landet. 11.09.2019 22:00:00KonferanseThon Hotel Vettre Oslo universitetssykehus
Familiekurs for nydiagnostiserte barn med cystisk fibrosehttps://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/familiekurs-for-nydiagnostiserte-barn-med-cystisk-fibrose-2019-09-16Familiekurs for nydiagnostiserte barn med cystisk fibroseKurset gir grunnleggende informasjon om CF og muligheter til å treffe andre familier med CF. Fagpersoner som har kontakt med familien kan også delta. Kurset arrangeres i 2019.Kurset gir grunnleggende informasjon om CF og muligheter til å treffe andre familier med CF. Fagpersoner som har kontakt med familien kan også delta.15.09.2019 22:00:00KursFrambu senter for sjeldne diagnoser. Senteret ligger i naturskjønne omgivelser i Ski kommune, 17 km sør for Oslo sentrum. Oslo universitetssykehus
Styremøte i Oslo universitetssykehus 26. september 2019https://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/styremote-i-oslo-universitetssykehus-26-september-2019-2019-09-26Styremøte i Oslo universitetssykehus 26. september 201926.09.2019 08:00:00StyremøteForskningsbygget på RadiumhospitaletOslo universitetssykehus
ESMO 2019 Congresshttps://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/esmo-2019-congress-2019-09-27ESMO 2019 Congress27.09.2019 06:00:00KonferanseOslo universitetssykehus

Faste arrangementer

Akromegali, kurs for pasienter og deres pårørendehttps://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/akromegali-kurs-for-pasienter-og-deres-parorendeAkromegali, kurs for pasienter og deres pårørendeKurs i gruppe for pasienter med akromegali og deres pårørendekurs i gruppe for pasienter med akromegaliOslo universitetssykehus
Osteoporoseskolenhttps://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/osteoporoseskolenOsteoporoseskolenTo-dagers kurs Osteoporoseskolen er et kurstilbud for deg som har hatt ditt første brudd og blitt diagnostisert med osteoporose. Målet med kurset er å gi kunnskap om osteoporose og bidra til at du kan leve best mulig med sykdommen. To-dagers kurs Osteoporoseskolen er et kurstilbud for deg som har hatt ditt første brudd og blitt diagnostisert med osteoporose. Målet med kurset er å gi kunnskap om osteoporose og bidra til at du kan leve best mulig med sykdommen. Oslo universitetssykehus
Informasjonsdag for deg som har kransåresykdomhttps://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/informasjonsdag-for-deg-som-har-kransaresykdomInformasjonsdag for deg som har kransåresykdomInformasjonsdagen er et tilbud til deg som har angina pectoris, har hatt hjerteinfarkt og/eller har vært til koronarutblokking ved OUS, Ullevål. Informasjonsdagen er et tilbud til deg som har angina pectoris, har hatt hjerteinfarkt og/eller har vært til koronarutblokking ved OUS, Ullevål. Oslo universitetssykehus
Sykepleiesamtale om Hudsykdomhttps://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/sykepleiesamtale-om-hudsykdomSykepleiesamtale om HudsykdomTilbud for pasienter med hudsykdom som ønsker samtale og veiledning om lokalbehandling av huden med bad, salver og kremer.Hvordan er det å leve med en hudsykdom? Tilbud for pasienter med hudsykdom som ønsker samtale og veiledning.Oslo universitetssykehus
Minoritetshelse: Temasamlinger i bydelenehttps://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/minoritetshelse-temasamlinger-i-bydeleneMinoritetshelse: Temasamlinger i bydeleneLMS barn og unge, har tilrettelagte temasamlinger for minoritetsspråklige foreldre ute i bydeler, på Grønland, Tøyen, Oslo sentrum og Furuset. Da holder vi til på skoler, barnehager, frivillighetssentraler eller aktivitetshus.LMS barn og unge, har tilrettelagte temasamlinger for minoritetsspråklige foreldre ute i bydeler, på Grønland, Tøyen, Oslo sentrum og Furuset. Da holder vi til på skoler, barnehager, frivillighetssentraler eller aktivitetshus.Oslo universitetssykehus
Myositt, mestringskurshttps://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/myositt-mestringskursMyositt, mestringskursMange pasienter med myositt og deres pårørende har behov for mer kunnskap om å leve med sykdommen i tillegg til å møte andre i samme situasjon og dele erfaringer.Mange pasienter med myositt og deres pårørende har behov for mer kunnskap om å leve med sykdommen i tillegg til å møte andre i samme situasjon og dele erfaringer.Oslo universitetssykehus
Nevroendokrin kreft, mestringskurshttps://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/nevroendokrin-kreft-mestringskursNevroendokrin kreft, mestringskursKurs til deg som har Nevroendokrin kreft og dine pårørendeKurs til deg som har Nevroendokrin kreft og dine pårørendeOslo universitetssykehus
Nyrekurshttps://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/nyrekursNyrekursEt undervisnings- og informasjonstilbud i gruppe til deg med kronisk nyresvikt. Deltagerne har anledning til å ta med en pårørende.Et undervisnings- og informasjonstilbud i gruppe til deg med kronisk nyresvikt. Deltagerne har anledning til å ta med en pårørende.Oslo universitetssykehus
Nyre- og/eller pancreastransplanterte, mestringskurshttps://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/nyre-ogeller-pancreastransplanterte-mestringskursNyre- og/eller pancreastransplanterte, mestringskursMange pasienter som er nyre- og eller pancreastransplanterte og deres pårørende har behov for å vite mer om livet etter transplantasjonen, og å møte andre i samme situasjonMange pasienter som er nyre- og eller pancreastransplanterte og deres pårørende har behov for å vite mer om livet etter transplantasjonen, og å møte andre i samme situasjonOslo universitetssykehus
Hode- og halskreft, mestringskurshttps://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/hode-og-halskreft-mestringskursHode- og halskreft, mestringskursKurs for deg med kreft i øre,- nese- og halsregionen og som skal gjennomgå strålebehandling, og dine pårørende. Det arrangeres kurs flere ganger i året. Kurs for deg med kreft i øre,- nese- og halsregionen og som skal gjennomgå strålebehandling, og dine pårørende. Det arrangeres kurs flere ganger i året. Oslo universitetssykehus
Osteoporose med brudd, mestringskurshttps://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/osteoporose-med-brudd-mestringskursOsteoporose med brudd, mestringskursEt tilbud til deg med osteoporose som har hatt et eller flere bruddEt tilbud til deg med osteoporose som har hatt et eller flere bruddOslo universitetssykehus
Osteoporose uten brudd, mestringskurshttps://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/osteoporose-uten-brudd-mestringskursOsteoporose uten brudd, mestringskursEt tilbud for deg med osteoporose som ikke har hatt brudd Et tilbud for deg med osteoporose som ikke har hatt brudd Oslo universitetssykehus
Multippel sklerose, mestringskurshttps://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/multippel-sklerose-mestringskursMultippel sklerose, mestringskursMestringskurs for nydiagnostiserte voksne med MS Mestringskurs for nydiagnostiserte voksne med MS Oslo universitetssykehus
Rus - mestre jobben, mestre livethttps://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/rus-mestre-jobben-mestre-livetRus - mestre jobben, mestre livetDette er et intensivt 14-dagers mestringstilbud til arbeidstakere som er, eller står i fare for å bli sykmeldte, og der sykefraværet har sammenheng med et problematisk forhold til alkohol og/eller andre rusmidlerDette er et intensivt 14-dagers mestringstilbud til arbeidstakere som er, eller står i fare for å bli sykmeldte, og der sykefraværet har sammenheng med et problematisk forhold til alkohol og/eller andre rusmidlerOslo universitetssykehus
Sorgstøttetilbudhttps://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/sorgstottetilbudSorgstøttetilbudSorgstøtte er et tilbud til barn, ungdom og deres pårørende etter dødsfall av nært familiemedlem eller venn.Sorgstøtte er et tilbud til barn, ungdom og deres pårørende etter dødsfall av nært familiemedlem eller venn.Oslo universitetssykehus
Hjerte- og lungetransplanterte, mestringskurshttps://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/hjerte-og-lungetransplanterte-mestringskursHjerte- og lungetransplanterte, mestringskursDette er et tilbud til deg som har gjennomgått en hjerte- eller lungetransplantasjon og dine pårørendeDette er et tilbud til deg som har gjennomgått en hjerte- eller lungetransplantasjon og dine pårørendeOslo universitetssykehus
Hydrocephalus, mestringskurshttps://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/hydrocephalus-mestringskursHydrocephalus, mestringskursDet arrangeres jevnlig lærings- og mestringskurs og temakvelder, for både pasienter med Hydrocephalus og deres pårørende.Det arrangeres jevnlig lærings- og mestringskurs og temakvelder, for både pasienter med Hydrocephalus og deres pårørende.Oslo universitetssykehus
Hypotyreose og hypertyreosehttps://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/hypotyreose-og-hypertyreoseHypotyreose og hypertyreoseMestringskurs for deg med høyt eller lavt stoffskifte (hypertyreose og hypotyreose)Mestringskurs for deg med høyt eller lavt stoffskifte (hypertyreose og hypotyreose)Oslo universitetssykehus
Irritabel tarm syndrom - IBShttps://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/irritabel-tarm-syndrom-ibsIrritabel tarm syndrom - IBSMestringskurs for deg med IBSMestringskurs for deg med IBSOslo universitetssykehus
Kreft, parforhold og familielivhttps://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/kreft-parforhold-og-familielivKreft, parforhold og familielivVardesenteret på Radiumhospitalet tilbyr kurs om hvordan ta vare på parforhold og familieliv når noen i familien får kreftVardesenteret på Radiumhospitalet tilbyr kurs om hvordan ta vare på parforhold og familieliv når noen i familien får kreftOslo universitetssykehus
Kreft, kronisk myelogen leukemi (KML)https://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/kreft-kronisk-myelogen-leukemi-kmlKreft, kronisk myelogen leukemi (KML)kurstilbud til deg som har kronisk myelogen leukemi og dine pårørende.kurstilbud til deg som har kronisk myelogen leukemi og dine pårørende.Oslo universitetssykehus
Levertransplantasjon, mestringskurshttps://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/levertransplantasjon-mestringskursLevertransplantasjon, mestringskursDette er et tilbud til deg som har gjennomgått en levertransplantasjon og til dine pårørende Dette er et tilbud til deg som har gjennomgått en levertransplantasjon og til dine pårørende Oslo universitetssykehus
Mixed connective tissue disease (MCTD)https://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/mixed-connective-tissue-disease-mctdMixed connective tissue disease (MCTD)Kurs for pasienter med bindevevssykdommen MCTD og deres pårørendeKurs for pasienter med bindevevssykdommen MCTD og deres pårørendeOslo universitetssykehus
ME / CFS, mestringskurshttps://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/me-cfs-mestringskursME / CFS, mestringskursDet arrangeres jevnlige mestringskurs for pasienter som er tilknyttet poliklinikken for ME ved Oslo universitetssykehus. Det arrangeres jevnlige mestringskurs for pasienter som er tilknyttet poliklinikken for ME ved Oslo universitetssykehus. Oslo universitetssykehus
Mindfullness/stressmestring, kurs for kreftpasienterhttps://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/mindfullnessstressmestring-kurs-for-kreftpasienterMindfullness/stressmestring, kurs for kreftpasienterSom deltager på kurset vil du lære noen verktøy for å redusere og forebygge negativt stress og lære hvordan du kan være mer tilstede der du er i ditt daglige liv.Som deltager på kurset vil du lære noen verktøy for å redusere og forebygge negativt stress og lære hvordan du kan være mer tilstede der du er i ditt daglige liv.Oslo universitetssykehus
Bli med på prosjektet "Bedre liv med Bliss"https://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/bli-med-pa-prosjektet-bedre-liv-med-blissBli med på prosjektet "Bedre liv med Bliss"Bedre liv med Bliss er et 3-årig prosjekt (2017- 2020) for barn som har nytte av symbolsystemet Bliss for kommunikasjon og språkutvikling. Vil du og ditt barn/ ungdom være med eller kjenner du noen som kan være interessert?Oslo universitetssykehus
Downs syndrom, mestringskurshttps://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/downs-syndrom-mestringskursDowns syndrom, mestringskursTo ganger i året arrangeres det kurs for foreldre som har fått barn med Downs SyndromTo ganger i året arrangeres det kurs for foreldre som har fått barn med Downs SyndromOslo universitetssykehus
Fatigue/tretthet etter kreftbehandlinghttps://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/fatiguetretthet-etter-kreftbehandlingFatigue/tretthet etter kreftbehandlingMange som er blitt behandlet for kreft sliter med økt tretthet/fatigue. Du kan nå melde deg på kurs på vardesenteret for å lære mer om fatigue og hvordan du kan leve bedre med dette.Mange som er blitt behandlet for kreft sliter med økt tretthet/fatigue. Du kan nå melde deg på kurs på vardesenteret for å lære mer om fatigue og hvordan du kan leve bedre med dette.Oslo universitetssykehus
Kreft, fysiske aktivitetstilbud/Pusterommethttps://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/kreft-fysiske-aktivitetstilbudpusterommetKreft, fysiske aktivitetstilbud/PusterommetTilbud for pasienter under og etter kreftbehandling - på "Pusterommet" på Radiumhospitalet og Ullevål, eller ute i skogen ved Rikshospitalet (sistnevnte er et tilbud spesielt til barn).Tilbud for pasienter under og etter kreftbehandling - på "Pusterommet" på Radiumhospitalet og Ullevål, eller ute i skogen ved Rikshospitalet (sistnevnte er et tilbud spesielt til barn).Oslo universitetssykehus
Gastrointestinal stromal tumor (GIST), mestringskurshttps://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/gastrointestinal-stromal-tumor-gist-mestringskursGastrointestinal stromal tumor (GIST), mestringskursMange pasienter med GIST, gastrointestinal stromal tumor, og deres pårørende har ofte behov for å vite mer om sykdom og behandling, og møte andre i samme situasjonMange pasienter med GIST, gastrointestinal stromal tumor, og deres pårørende har ofte behov for å vite mer om sykdom og behandling, og møte andre i samme situasjonOslo universitetssykehus
GUCH, medfødt hjertefeilhttps://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/guch-medfodt-hjertefeilGUCH, medfødt hjertefeilDet arrangeres jevnlig mestringskurs for pasienter med hjertefeil. Diagnosene varierer noe fra kurs til kurs.Det arrangeres jevnlig mestringskurs for pasienter med hjertefeil. Diagnosene varierer noe fra kurs til kurs.Oslo universitetssykehus
Gynekologisk kreft, mestringskurshttps://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/gynekologisk-kreft-mestringskursGynekologisk kreft, mestringskursErfaring og forskning viser at mange kvinner som er blitt behandlet for gynekologisk kreft kan ha utfordringer med senvirkninger etter avsluttet behandling. På kurset vil vi belyse temaer rundt dette. Kurset er både for pasienter og deres pårørende.Erfaring og forskning viser at mange kvinner som er blitt behandlet for gynekologisk kreft kan ha utfordringer med senvirkninger etter avsluttet behandling. På kurset vil vi belyse temaer rundt dette. Kurset er både for pasienter og deres pårørende.Oslo universitetssykehus
HIV, Grunnkurs for HIV-positivehttps://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/hiv-grunnkurs-for-hiv-positiveHIV, Grunnkurs for HIV-positiveEt tilbud til deg som er HIV-positivEt tilbud til deg som er HIV-positivOslo universitetssykehus
Hjerneslag, temamøte for slagrammede og deres pårørendehttps://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/hjerneslag-temamote-for-slagrammede-og-deres-parorendeHjerneslag, temamøte for slagrammede og deres pårørendeTre ganger i halvåret arrangeres temasamlinger for slagrammede og deres pårørendeTre ganger i halvåret arrangeres temasamlinger for slagrammede og deres pårørendeOslo universitetssykehus
Hjernesvulst, mestringskurshttps://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/hjernesvulst-mestringskursHjernesvulst, mestringskursEt mestringskurs for deg som lever med- eller har hatt en hjernesvulst (tumor) og dine pårørende Et mestringskurs for deg som lever med- eller har hatt en hjernesvulst (tumor) og dine pårørende Oslo universitetssykehus
Hjerte, "kom i gang"-treninghttps://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/hjerte-kom-i-gang-treningHjerte, "kom i gang"-trening«KOM I GANG» trening er et tilbud til deg som er hjerteoperert, har hatt hjerteinfarkt eller har vært til koronarutblokking ved OUS, Ullevål.«KOM I GANG» trening er et tilbud til deg som er hjerteoperert, har hatt hjerteinfarkt eller har vært til koronarutblokking ved OUS, Ullevål.Oslo universitetssykehus
Hjerte, informasjonsdag for deg som har kransåresykdomhttps://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/hjerte-informasjonsdag-for-deg-som-har-kransaresykdomHjerte, informasjonsdag for deg som har kransåresykdomInformasjonsdagen er et tilbud til deg som har angina pectoris, har hatt hjerteinfarkt og/eller har vært til koronar utblokking ved OUS. Hensikten med dagen er å gi kunnskap om ulike sider ved det å ha kransåresykdom, og hvordan leve med sykdommen.Informasjonsdagen er et tilbud til deg som har angina pectoris, har hatt hjerteinfarkt og/eller har vært til koronar utblokking ved OUS. Hensikten med dagen er å gi kunnskap om ulike sider ved det å ha kransåresykdom, og hvordan leve med sykdommen.Oslo universitetssykehus
Amputasjon, temamøtehttps://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/amputasjon-temamoteAmputasjon, temamøteSykehuset arrangerer temamøter for personer som har gjennomgått amputasjon.Sykehuset arrangerer temamøter for personer som har gjennomgått amputasjon.Oslo universitetssykehus
Sårskole for helsepersonellhttps://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/sarskole-for-helsepersonellSårskole for helsepersonellSårskolen er et 2 dagers kurs for helsepersonellSårskolen er et 2 dagers kurs for helsepersonellOslo universitetssykehus
Brystkreft, samtalegruppe for brystkreftoperertehttps://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/brystkreft-samtalegruppe-for-brystkreftopererteBrystkreft, samtalegruppe for brystkreftopererteDet arrangeres jevnlige samtalegrupper for kvinner som er brystkreftopererte Det arrangeres jevnlige samtalegrupper for kvinner som er brystkreftopererte Oslo universitetssykehus
Brystkreft, lærings- og mestringskurshttps://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/brystkreft-lerings-og-mestringskursBrystkreft, lærings- og mestringskursDet arrangeres jevnlig kurs for pasienter med brystkreft og deres pårørende. Det arrangeres jevnlig kurs for pasienter med brystkreft og deres pårørende. Oslo universitetssykehus
Cerebral parese (CP) - Ungdomstreffhttps://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/cerebral-parese-cp-ungdomstreffCerebral parese (CP) - UngdomstreffVi arrangerer treff for ungdom med CP, der du kan komme å møte andre med liknende erfaringer som deg, være deg selv og prate om hvordan du kan leve best mulig med funksjonsnedsettelser. treff for ungdom med CP, der du kan komme å møte andre med liknende erfaringer som deg, være deg selv og prate om hvordan du kan leve best mulig med funksjonsnedsettelser. Oslo universitetssykehus
Stomi- eller reservoaropererte - mestringskurs for pasienter og pårørendehttps://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/stomi-eller-reservoaropererte-mestringskurs-for-pasienter-og-parorendeStomi- eller reservoaropererte - mestringskurs for pasienter og pårørendeKurset anbefales som en del av tilbudet til stomiopererte og pasienter som lever med reservoar og deres pårørende.Kurset anbefales som en del av tilbudet til stomiopererte og pasienter som lever med reservoar og deres pårørende.Oslo universitetssykehus
Tarmkreft, mestringskurs for pasienter og pårørendehttps://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/tarmkreft-mestringskurs-for-pasienter-og-parorendeTarmkreft, mestringskurs for pasienter og pårørendeKurs for deg som får, eller har fått behandling for tarmkreft, og dine pårørende. På kurset får du informasjon om sykdom og behandling og du vil møte pasienter og pårørende som er i samme situasjon.Kurs for deg som får, eller har fått behandling for tarmkreft, og dine pårørende. På kurset får du informasjon om sykdom og behandling og du vil møte pasienter og pårørende som er i samme situasjon.Oslo universitetssykehus
Røykesluttveiledninghttps://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/roykesluttveiledningRøykesluttveiledningIndividuell røykesluttveiledningIndividuell røykesluttveiledningOslo universitetssykehus
Crohns sykdom, kurs for pasienterhttps://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/crohns-sykdom-kurs-for-pasienterCrohns sykdom, kurs for pasienterDet arrangeres mestringskurs (IBD-skole) for personer med Crohns sykdom. Her møter du andre i liknende situasjon, får informasjon og dialog med helsepersonell med fagkompetanse og brukere med erfaringskompetanse.Det arrangeres mestringskurs (IBD-skole) for personer med Crohns sykdom. Her møter du andre i liknende situasjon, får informasjon og dialog med helsepersonell med fagkompetanse og brukere med erfaringskompetanse.Oslo universitetssykehus
Crohns sykdom og Ulcerøs kolitt hos barn og unge, mestringskurshttps://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/crohns-sykdom-og-ulceros-kolitt-hos-barn-og-unge-mestringskursCrohns sykdom og Ulcerøs kolitt hos barn og unge, mestringskursEt mestringkurs for barn og ungdom som nettopp har fått diagnosen. Kurset har fokus på gode løsninger på hverdagens utfordringer, samt råd og veiledning fra fagpersoner.Et mestringkurs for barn og ungdom som nettopp har fått diagnosen. Kurset har fokus på gode løsninger på hverdagens utfordringer, samt råd og veiledning fra fagpersoner.Oslo universitetssykehus
Diabetes, kurs for døvehttps://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/diabetes-kurs-for-doveDiabetes, kurs for døveLæringstilbud til deg som er døv og ønsker mer kunnskap om diabetes type 2 og hvordan leve med diabetes i hverdagenLæringstilbud til deg som er døv og ønsker mer kunnskap om diabetes type 2 og hvordan leve med diabetes i hverdagenOslo universitetssykehus
Diabetes type 1, mestringskurshttps://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/diabetes-type-1-mestringskursDiabetes type 1, mestringskursTilbud til deg som har diabetes type 1 og som ønsker mer kunnskap om sykdommen og hvordan leve med diabetes i hverdagenTilbud til deg som har diabetes type 1 og som ønsker mer kunnskap om sykdommen og hvordan leve med diabetes i hverdagenOslo universitetssykehus
Diabetes type 2, mestringskurshttps://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/diabetes-type-2-mestringskursDiabetes type 2, mestringskursTilbud til deg som har diabetes type 2 og som ønsker mer kunnskap om sykdommen og hvordan leve med diabetes i hverdagen.Tilbud til deg som har diabetes type 2 og som ønsker mer kunnskap om sykdommen og hvordan leve med diabetes i hverdagen.Oslo universitetssykehus

    Fant du det du lette etter?
    Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.