Arrangementer

Kurs, aktiviteter, møter og andre hendelser

Kommende arrangementer

Slagrammet? Kurs for slagrammede og pårørende KURSET ER AVLYST GRUNNET CORONASITUASJONENhttps://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/slagrammet-kurs-for-slagrammede-og-parorende-kurset-er-avlyst-grunnet-coronasituasjonen-2020-05-08Slagrammet? Kurs for slagrammede og pårørende KURSET ER AVLYST GRUNNET CORONASITUASJONENKurset går over fire fredager 8. mai, 15. mai, 29.mai og 5. juni, og har som mål å gi relevant informasjon om utfordringer som kan oppstå etter hjerneslag, og hvordan en kan leve med de i hverdagen.Kurset går over fire fredager 8. mai, 15. mai, 29.mai og 5. juni, og har som mål å gi relevant informasjon om utfordringer som kan oppstå etter hjerneslag, og hvordan en kan leve med de i hverdagen08.05.2020 09:00:00Aktiviteter og opplæring for pasienter og pårørendeAker sykehusAker sykehus, Lærings- og mestringssenteret Bygg 80 Oslo universitetssykehus
Dravet syndrom og epilepsi - fagkurs - videokonferansehttps://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/dravet-syndrom-og-epilepsi-fagkurs-videokonferanse-2020-05-26Dravet syndrom og epilepsi - fagkurs - videokonferanse2-timers fagkurs om Dravet syndrom og epilepsi. Pårørende kan også delta. Åpent for deltagelse fra hele landet via videokonferanse. 2-timers fagkurs om Dravet syndrom og epilepsi. Pårørende kan også delta. Åpent for deltagelse fra hele landet via videokonferanse26.05.2020 11:00:00FagseminarSSE - G.F. Henriksens vei 29 - bygg BVideokonferanse - 2 timer. Åpent for deltagere fra videostudioer fra hele landet.Oslo universitetssykehus
Astmaskole for foresatte i Oslo og omegnhttps://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/astmaskole-for-foresatte-i-oslo-og-omegn/27-05-2020Astmaskole for foresatte i Oslo og omegn26.05.2020 22:00:00KursUllevål sykehus - hotellet (bygg 10)Oslo universitetssykehus
Astmaskole for foresatte til barn og unge i Oslo og omegn https://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/astmaskole-for-foresatte-til-barn-og-unge-i-oslo-og-omegn-2020-05-27Astmaskole for foresatte til barn og unge i Oslo og omegn 27.05.2020 06:45:00KursUllevål sykehus - hotellet (bygg 10)Oslo universitetssykehus
Gynekologisk krefthttps://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/gynekologisk-kreft-2020-05-27Gynekologisk kreftLivskvalitet og seneffekter for deg som har avsluttet behandling og for dine pårørende.Livskvalitet og seneffekter for deg som har avsluttet behandling og for dine pårørende.27.05.2020 08:00:00KursVardesenteret på RadiumhospitaletOslo universitetssykehus
Styremøte i Oslo universitetssykehus 27. mai 2020https://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/styremote-i-oslo-universitetssykehus-27-mai-2020-2020-05-27Styremøte i Oslo universitetssykehus 27. mai 202027.05.2020 08:00:00StyremøteOslo universitetssykehus
AVLYST 03-06-2020https://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/avlyst-03-06-2020/02-06-2020AVLYST 03-06-2020Mange pasienter som er nyre- og/eller pancreastransplanterte og deres pårørende har behov for å vite mer om livet etter transplantasjonen og å møte andre i samme situasjon.Mange pasienter som er nyre- og/eller pancreastransplanterte og deres pårørende har behov for å vite mer om livet etter transplantasjonen og å møte andre i samme situasjon.01.06.2020 22:00:00Aktiviteter og opplæring for pasienter og pårørendeLærings- og mestringssenteret på RikshospitaletD3 3001Oslo universitetssykehus
AVLYST 04-06-2020https://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/avlyst-04-06-2020/02-06-2020AVLYST 04-06-2020Mange pasienter som er nyre- og/eller pancreastransplanterte og deres pårørende har behov for å vite mer om livet etter transplantasjonen og å møte andre i samme situasjon.Mange pasienter som er nyre- og/eller pancreastransplanterte og deres pårørende har behov for å vite mer om livet etter transplantasjonen og å møte andre i samme situasjon.01.06.2020 22:00:00Aktiviteter og opplæring for pasienter og pårørendeLærings- og mestringssenteret på RikshospitaletD3 3001Oslo universitetssykehus
AVLYST 09-06-2020https://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/avlyst-09-06-2020/02-06-2020AVLYST 09-06-2020Mange pasienter som er nyre- og/eller pancreastransplanterte og deres pårørende har behov for å vite mer om livet etter transplantasjonen og å møte andre i samme situasjon.Mange pasienter som er nyre- og/eller pancreastransplanterte og deres pårørende har behov for å vite mer om livet etter transplantasjonen og å møte andre i samme situasjon.01.06.2020 22:00:00Aktiviteter og opplæring for pasienter og pårørendeLærings- og mestringssenteret på RikshospitaletD3 3001Oslo universitetssykehus
Nasjonal autismekonferanse - Den 7ende Tønsbergkonferansenhttps://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/nasjonal-autismekonferanse-den-7ende-tonsbergkonferansen-2020-06-03Nasjonal autismekonferanse - Den 7ende TønsbergkonferansenKonferansen er utsatt til juni 2021.02.06.2020 22:00:00KonferanseOseberg Quality Hotel, Ollebukta 3, 3126 TønsbergOslo universitetssykehus
AVLYST 02-06-2020https://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/avlyst-02-06-2020/03-06-2020AVLYST 02-06-2020Mange pasienter som er nyre- og/eller pancreastransplanterte og deres pårørende har behov for å vite mer om livet etter transplantasjonen og å møte andre i samme situasjon.Mange pasienter som er nyre- og/eller pancreastransplanterte og deres pårørende har behov for å vite mer om livet etter transplantasjonen og å møte andre i samme situasjon.02.06.2020 22:00:00Aktiviteter og opplæring for pasienter og pårørendeLærings- og mestringssenteret på RikshospitaletD3 3001Oslo universitetssykehus
AVLYST 04-06-2020https://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/avlyst-04-06-2020/03-06-2020AVLYST 04-06-2020Mange pasienter som er nyre- og/eller pancreastransplanterte og deres pårørende har behov for å vite mer om livet etter transplantasjonen og å møte andre i samme situasjon.Mange pasienter som er nyre- og/eller pancreastransplanterte og deres pårørende har behov for å vite mer om livet etter transplantasjonen og å møte andre i samme situasjon.02.06.2020 22:00:00Aktiviteter og opplæring for pasienter og pårørendeLærings- og mestringssenteret på RikshospitaletD3 3001Oslo universitetssykehus
AVLYST 09-06-2020https://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/avlyst-09-06-2020/03-06-2020AVLYST 09-06-2020Mange pasienter som er nyre- og/eller pancreastransplanterte og deres pårørende har behov for å vite mer om livet etter transplantasjonen og å møte andre i samme situasjon.Mange pasienter som er nyre- og/eller pancreastransplanterte og deres pårørende har behov for å vite mer om livet etter transplantasjonen og å møte andre i samme situasjon.02.06.2020 22:00:00Aktiviteter og opplæring for pasienter og pårørendeLærings- og mestringssenteret på RikshospitaletD3 3001Oslo universitetssykehus
Invitasjon til sertifisering i språkforståelsestesten C-BiLLThttps://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/invitasjon-til-sertifisering-i-sprakforstaelsestesten-c-billt-2020-06-03Invitasjon til sertifisering i språkforståelsestesten C-BiLLTKurset er utsatt inn til videre.Kurset er utsatt inn til videre.03.06.2020 07:00:00Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonellUllevål sykehusBygg 25 Grønt auditoriumOslo universitetssykehus
AVLYST 02-06-2020https://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/avlyst-02-06-2020/04-06-2020AVLYST 02-06-2020Mange pasienter som er nyre- og/eller pancreastransplanterte og deres pårørende har behov for å vite mer om livet etter transplantasjonen og å møte andre i samme situasjon.Mange pasienter som er nyre- og/eller pancreastransplanterte og deres pårørende har behov for å vite mer om livet etter transplantasjonen og å møte andre i samme situasjon.03.06.2020 22:00:00Aktiviteter og opplæring for pasienter og pårørendeLærings- og mestringssenteret på RikshospitaletD3 3001Oslo universitetssykehus
AVLYST 03-06-2020https://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/avlyst-03-06-2020/04-06-2020AVLYST 03-06-2020Mange pasienter som er nyre- og/eller pancreastransplanterte og deres pårørende har behov for å vite mer om livet etter transplantasjonen og å møte andre i samme situasjon.Mange pasienter som er nyre- og/eller pancreastransplanterte og deres pårørende har behov for å vite mer om livet etter transplantasjonen og å møte andre i samme situasjon.03.06.2020 22:00:00Aktiviteter og opplæring for pasienter og pårørendeLærings- og mestringssenteret på RikshospitaletD3 3001Oslo universitetssykehus
AVLYST 09-06-2020https://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/avlyst-09-06-2020/04-06-2020AVLYST 09-06-2020Mange pasienter som er nyre- og/eller pancreastransplanterte og deres pårørende har behov for å vite mer om livet etter transplantasjonen og å møte andre i samme situasjon.Mange pasienter som er nyre- og/eller pancreastransplanterte og deres pårørende har behov for å vite mer om livet etter transplantasjonen og å møte andre i samme situasjon.03.06.2020 22:00:00Aktiviteter og opplæring for pasienter og pårørendeLærings- og mestringssenteret på RikshospitaletD3 3001Oslo universitetssykehus
Invitasjon til sertifisering i språksforståelsestesten C-BiLLT, ekstra kursdaghttps://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/invitasjon-til-sertifisering-i-spraksforstaelsestesten-c-billt-ekstra-kursdag-2020-06-04Invitasjon til sertifisering i språksforståelsestesten C-BiLLT, ekstra kursdagKurset er utsatt inn til videre.Kurset er utsatt inn til videre.04.06.2020 07:00:00Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonellUllevål sykehusBygg 25 Rødt auditoriumOslo universitetssykehus
Bedre rusbehandlinghttps://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/bedre-rusbehandling-2020-06-04Bedre rusbehandlingDENNE KONFERANSEN ER AVLYST. Gjennom å ta i bruk feedback fra pasienter i rusbehandling forbedres resultatene av behandlingen. En nasjonal konferanse oppsummerer erfaringene. DENNE KONFERANSEN ER AVLYST. Gjennom å ta i bruk feedback fra pasienter i rusbehandling forbedres resultatene av behandlingen. Konferansen oppsummerer erfaringene. 04.06.2020 08:00:00Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonellHotel BristolOslo universitetssykehus
AVLYST 08-06-2020 (2)https://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/avlyst-08-06-2020-2/08-06-2020AVLYST 08-06-2020 (2)Å leve med arvelig risiko for kreft - for deg med påvist genfeil.Å leve med arvelig risiko for kreft - for deg med påvist genfeil.07.06.2020 22:00:00KursVardesenteret på RadiumhospitaletOslo universitetssykehus
AVLYST! Temakveld 8. juni: Barn og ungdom med spiseforstyrrelser. Familier som hjelper familier.https://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/avlyst-temakveld-8-juni-barn-og-ungdom-med-spiseforstyrrelser-familier-som-hjelper-familier-2020-06-08AVLYST! Temakveld 8. juni: Barn og ungdom med spiseforstyrrelser. Familier som hjelper familier.Klinikk psykisk helse og avhengighet ønsker velkommen til vårens siste temakveld for pasienter, pårørende og andre interesserte på Litteraturhuset, mandag 8. juni.Klinikk psykisk helse og avhengighet ønsker velkommen til vårens siste temakveld for pasienter, pårørende og andre interesserte på Litteraturhuset, mandag 8. juni.08.06.2020 15:00:00TemakveldLitteraturhuset i Oslo. Wergelandsveien 29.Oslo universitetssykehus
AVLYST 02-06-2020https://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/avlyst-02-06-2020/09-06-2020AVLYST 02-06-2020Mange pasienter som er nyre- og/eller pancreastransplanterte og deres pårørende har behov for å vite mer om livet etter transplantasjonen og å møte andre i samme situasjon.Mange pasienter som er nyre- og/eller pancreastransplanterte og deres pårørende har behov for å vite mer om livet etter transplantasjonen og å møte andre i samme situasjon.08.06.2020 22:00:00Aktiviteter og opplæring for pasienter og pårørendeLærings- og mestringssenteret på RikshospitaletD3 3001Oslo universitetssykehus
AVLYST 03-06-2020https://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/avlyst-03-06-2020/09-06-2020AVLYST 03-06-2020Mange pasienter som er nyre- og/eller pancreastransplanterte og deres pårørende har behov for å vite mer om livet etter transplantasjonen og å møte andre i samme situasjon.Mange pasienter som er nyre- og/eller pancreastransplanterte og deres pårørende har behov for å vite mer om livet etter transplantasjonen og å møte andre i samme situasjon.08.06.2020 22:00:00Aktiviteter og opplæring for pasienter og pårørendeLærings- og mestringssenteret på RikshospitaletD3 3001Oslo universitetssykehus
AVLYST 04-06-2020https://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/avlyst-04-06-2020/09-06-2020AVLYST 04-06-2020Mange pasienter som er nyre- og/eller pancreastransplanterte og deres pårørende har behov for å vite mer om livet etter transplantasjonen og å møte andre i samme situasjon.Mange pasienter som er nyre- og/eller pancreastransplanterte og deres pårørende har behov for å vite mer om livet etter transplantasjonen og å møte andre i samme situasjon.08.06.2020 22:00:00Aktiviteter og opplæring for pasienter og pårørendeLærings- og mestringssenteret på RikshospitaletD3 3001Oslo universitetssykehus
Kurs - veien videre for deg som er nyre- og/eller pancreastransplanterthttps://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/kurs-veien-videre-for-deg-som-er-nyre-ogeller-pancreastransplantert/10-06-2020Kurs - veien videre for deg som er nyre- og/eller pancreastransplantertMange pasienter som er nyre- og/eller pancreastransplanterte og deres pårørende har behov for å vite mer om livet etter transplantasjonen og å møte andre i samme situasjon.Mange pasienter som er nyre- og/eller pancreastransplanterte og deres pårørende har behov for å vite mer om livet etter transplantasjonen og å møte andre i samme situasjon.09.06.2020 22:00:00Aktiviteter og opplæring for pasienter og pårørendeLærings- og mestringssenteret på RikshospitaletD3 3001Oslo universitetssykehus
AVLYST 02-06-2020https://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/avlyst-02-06-2020/10-06-2020AVLYST 02-06-2020Mange pasienter som er nyre- og/eller pancreastransplanterte og deres pårørende har behov for å vite mer om livet etter transplantasjonen og å møte andre i samme situasjon.Mange pasienter som er nyre- og/eller pancreastransplanterte og deres pårørende har behov for å vite mer om livet etter transplantasjonen og å møte andre i samme situasjon.09.06.2020 22:00:00Aktiviteter og opplæring for pasienter og pårørendeLærings- og mestringssenteret på RikshospitaletD3 3001Oslo universitetssykehus
AVLYST 03-06-2020https://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/avlyst-03-06-2020/10-06-2020AVLYST 03-06-2020Mange pasienter som er nyre- og/eller pancreastransplanterte og deres pårørende har behov for å vite mer om livet etter transplantasjonen og å møte andre i samme situasjon.Mange pasienter som er nyre- og/eller pancreastransplanterte og deres pårørende har behov for å vite mer om livet etter transplantasjonen og å møte andre i samme situasjon.09.06.2020 22:00:00Aktiviteter og opplæring for pasienter og pårørendeLærings- og mestringssenteret på RikshospitaletD3 3001Oslo universitetssykehus
AVLYST 04-06-2020https://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/avlyst-04-06-2020/10-06-2020AVLYST 04-06-2020Mange pasienter som er nyre- og/eller pancreastransplanterte og deres pårørende har behov for å vite mer om livet etter transplantasjonen og å møte andre i samme situasjon.Mange pasienter som er nyre- og/eller pancreastransplanterte og deres pårørende har behov for å vite mer om livet etter transplantasjonen og å møte andre i samme situasjon.09.06.2020 22:00:00Aktiviteter og opplæring for pasienter og pårørendeLærings- og mestringssenteret på RikshospitaletD3 3001Oslo universitetssykehus
AVLYST 09-06-2020https://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/avlyst-09-06-2020/10-06-2020AVLYST 09-06-2020Mange pasienter som er nyre- og/eller pancreastransplanterte og deres pårørende har behov for å vite mer om livet etter transplantasjonen og å møte andre i samme situasjon.Mange pasienter som er nyre- og/eller pancreastransplanterte og deres pårørende har behov for å vite mer om livet etter transplantasjonen og å møte andre i samme situasjon.09.06.2020 22:00:00Aktiviteter og opplæring for pasienter og pårørendeLærings- og mestringssenteret på RikshospitaletD3 3001Oslo universitetssykehus
Tuberøs sklerose og epilepsi - fagkurs juni - videokonferansehttps://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/tuberos-sklerose-og-epilepsi-fagkurs-juni-videokonferanse-2020-06-10Tuberøs sklerose og epilepsi - fagkurs juni - videokonferanse2 timers fagkurs om tuberøs sklerose og epilepsi. Pårørende kan også delta. Åpent for deltagelse fra hele landet via videokonferanse.10.06.2020 10:00:00FagseminarSSE - G.F. Henriksens vei 29 - bygg BVideokonferanse - 2 timer. Åpent for deltagelse fra videostudioer fra hele landet.Oslo universitetssykehus
Sjøgrens syndrom - kurs for pasienter og pårørende 11. og 12.juni 2020 - AVLYST PGA KORONAhttps://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/sjogrens-syndrom-kurs-for-pasienter-og-parorende-11-og-12juni-2020-avlyst-pga-korona-2020-06-11Sjøgrens syndrom - kurs for pasienter og pårørende 11. og 12.juni 2020 - AVLYST PGA KORONAMange pasienter med Sjøgrens syndrom har behov for å vite mer om sykdom og behandling og møte andre i samme situasjon. Mange pasienter med Sjøgrens syndrom har behov for å vite mer om sykdom og behandling og møte andre i samme situasjon. 10.06.2020 22:00:00KursRikshospitaletOslo universitetssykehus
ØNH-kreft. Kurs våren 2020.https://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/onh-kreft-kurs-varen-2020/15-06-2020ØNH-kreft. Kurs våren 2020.For deg som skal ha strålebehandling for ØNH-kreft og for dine pårørende.For deg som skal ha strålebehandling for ØNH-kreft og for dine pårørende.14.06.2020 22:00:00KursVardesenteret på RadiumhospitaletOslo universitetssykehus
Prostatakreft - kurs våren 2020https://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/prostatakreft-kurs-varen-2020/18-06-2020-19-06-2020Prostatakreft - kurs våren 2020Kurset er for deg som skal ha strålebehandling for prostatakreft og dine pårørende.Kurset er for deg som skal ha hormon- og strålebehandling for prostatakreft. 17.06.2020 22:00:00KursVardesenteret på RadiumhospitaletOslo universitetssykehus
Prostatakreft - kurs våren 2020https://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/prostatakreft-kurs-varen-2020/18-06-2020-19-06-2020-(2)Prostatakreft - kurs våren 2020Kurset er for deg som skal ha strålebehandling for prostatakreft og dine pårørende.Kurset er for deg som skal ha hormon- og strålebehandling for prostatakreft. 17.06.2020 22:00:00KursVardesenteret på RadiumhospitaletOslo universitetssykehus
Styremøte i Oslo universitetssykehus 25. juni 2020https://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/styremote-i-oslo-universitetssykehus-25-juni-2020-2020-06-25Styremøte i Oslo universitetssykehus 25. juni 202025.06.2020 08:00:00StyremøteOslo universitetssykehus
Ukentlige webinarer om utviklingshemming og psykisk helsehttps://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/ukentlige-webinarer-om-utviklingshemming-og-psykisk-helse-2020-09-01Ukentlige webinarer om utviklingshemming og psykisk helseFra 1. september arrangerer Nasjonal kompetansetjeneste for utviklingshemning og psykisk helse ukentlige webinarer. Tilbudet er gratis og åpent for alle.Fra 1. september arrangerer Nasjonal kompetansetjeneste for utviklingshemning og psykisk helse ukentlige webinarer. Tilbudet er gratis og åpent for alle.01.09.2020 13:00:00FagseminarOslo universitetssykehus
Kongress i barnepalliasjon høsten 2020https://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/kongress-i-barnepalliasjon-hosten-2020-2020-09-02Kongress i barnepalliasjon høsten 202002.09.2020 07:00:00KonferanseOslo universitetssykehus
Developmental disorders and behavioural phenotypes across the lifespanhttps://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/developmental-disorders-and-behavioural-phenotypes-across-the-lifespan-2020-09-10Developmental disorders and behavioural phenotypes across the lifespanThe Society for the Study of Behavioural Phenotypes (SSBP) will be holding their 23rd Research Symposium in Oslo. The theme will be: Developmental disorders and behavioural phenotypes across the lifespan.The Society for the Study of Behavioural Phenotypes (SSBP) will be holding their 23rd Research Symposium in Oslo. The theme will be: Developmental disorders and behavioural phenotypes across the lifespan.09.09.2020 22:00:00Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonellOslo. Mer informasjon kommer.Oslo universitetssykehus
TSB-lederkonferansen 2020https://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/tsb-lederkonferansen-2020-2020-09-10TSB-lederkonferansen 2020Den fjerde nasjonale TSB-lederkonferansen avholdes digitalt. For fjerde gang inviterer vi til den årlige TSB-lederkonferansen - denne gangen i nye lokaler på Fornebu. 09.09.2020 22:00:00KonferanseOslo universitetssykehus
Lungeproblematikk - oppfølgende fagdaghttps://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/lungeproblematikk-oppfolgende-fagdag-2020-09-14Lungeproblematikk - oppfølgende fagdagFagdag om lungeproblematikk hos barn og unge med multifunksjonshemming og/eller nevromuskulære sykdommer - dette er en oppfølging av tidligere fagdager om temaet. Fagdag om lungeproblematikk hos barn og unge med multifunksjonshemming og/eller nevromuskulære sykdommer - dette er en oppfølging av tidligere fagdager om temaet. 14.09.2020 07:00:00FagdagUllevål sykehus - bygg 2Undervisningsrom 3054 (inngang 2A, Søsterhjemmet, 3. etasje)Oslo universitetssykehus
Styremøte i Oslo universitetssykehus 24. september 2020https://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/styremote-i-oslo-universitetssykehus-24-september-2020-2020-09-24Styremøte i Oslo universitetssykehus 24. september 202024.09.2020 08:00:00StyremøteOslo universitetssykehus
5th Maruzza International Congress 7 Oktober 2020https://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/5th-maruzza-international-congress-7-oktober-2020-2020-10-075th Maruzza International Congress 7 Oktober 202007.10.2020 06:00:00FagseminarOslo universitetssykehus
Fagseminar om spiseforstyrrelser og spising som utfordrerhttps://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/fagseminar-om-spiseforstyrrelser-og-spising-som-utfordrer-2020-10-14Fagseminar om spiseforstyrrelser og spising som utfordrerFagseminar om spiseforstyrrelser og spising som kan være utfordrende for barnet og barnets omgivelser. Målgruppen for seminaret er ansatte i habiliteringstjenesten for barn og unge i Helse Sør-Øst.Fagseminar om spiseforstyrrelser og spising som kan være utfordrende for barnet og barnets omgivelser. Målgruppen for seminaret er ansatte i habiliteringstjenesten for barn og unge i Helse Sør-Øst.14.10.2020 07:30:00Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonellRBUP sine lokaler i Nydalen Gullhaugveien 1 - 3Oslo universitetssykehus
Nasjonal rusfaglig møteplass: LAR-konferansen 2020https://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/nasjonal-rusfaglig-moteplass-lar-konferansen-2020-2020-10-15Nasjonal rusfaglig møteplass: LAR-konferansen 202015. og 16. oktober 2020 ønsker vi for 13. gang velkommen til LAR-konferansen – denne gangen på Norges største hotell, Clarion The Hub, midt i hjertet av Oslo.15. og 16. oktober 2020 ønsker vi for 13. gang velkommen til LAR-konferansen – denne gangen på Norges største hotell, Clarion The Hub, midt i hjertet av Oslo!14.10.2020 22:00:00KonferanseClarion Hotel The Hub Biskop Gunnerusgt. 3 0106 OsloOslo universitetssykehus
Barnesøvnkurshttps://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/barnesovnkurs-2020-10-26BarnesøvnkursDette tredagers kurset om søvn vil dekke mange aspekter ved søvnforstyrrelser hos barn. Målgruppe er spesialister og leger i utdanning samt andre faggrupper som arbeider med barn/unge og søvn. Dette tredagers kurset om søvn vil dekke mange aspekter ved søvnforstyrrelser hos barn. Målgruppe er spesialister og leger i utdanning samt andre faggrupper som arbeider med barn/unge og søvn. 26.10.2020 07:30:00Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonellKurset blir holdt i Stavanger. Mer informasjon kommer.Oslo universitetssykehus
Webinar om utredning av barn med minoritetsspråklig bakgrunnhttps://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/webinar-om-utredning-av-barn-med-minoritetsspraklig-bakgrunn-2020-10-27Webinar om utredning av barn med minoritetsspråklig bakgrunnWebinar om utredning av kognitive og adaptive ferdigheter hos barn og unge med minoritetsspråklig bakgrunn eller begrensede norskkunnskaper.Webinar om utredning av kognitive og adaptive ferdigheter hos barn og unge med minoritetsspråklig bakgrunn eller begrensede norskkunnskaper. Målgruppen for seminaret er ansatte i habiliteringstjenesten for barn og unge i Helse Sør-Øst. 27.10.2020 08:00:00Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonellOslo universitetssykehus
Styremøte i Oslo universitetssykehus 28. oktober 2020https://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/styremote-i-oslo-universitetssykehus-28-oktober-2020-2020-10-28Styremøte i Oslo universitetssykehus 28. oktober 202028.10.2020 09:00:00StyremøteOslo universitetssykehus
Oppstartsamling for nettverksgrupper i TSB-ledernettverkethttps://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/oppstartsamling-for-nettverksgrupper-i-tsb-ledernettverket-2020-11-02Oppstartsamling for nettverksgrupper i TSB-ledernettverketØnsker du å •diskutere lederutfordringer med andre TSB-ledere? •lære av andre ledere? •få veiledning av en erfaren mentor? Da bør du melde deg på en nettverksgruppe!Ønsker du å •diskutere lederutfordringer med andre TSB-ledere? •lære av andre ledere? •få veiledning av en erfaren mentor? Da bør du melde deg på en nettverksgruppe!02.11.2020 09:00:00NettverksmøteSentralt i OsloOslo universitetssykehus
Guch - kurs for menn med medfødt hjertefeil. Ny dato: 9.november 2020https://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/guch-kurs-for-menn-med-medfodt-hjertefeil-ny-dato-9november-2020-2020-11-09Guch - kurs for menn med medfødt hjertefeil. Ny dato: 9.november 2020Mange pasienter med medfødt hjertefeil har behov for å vite mer om sykdom og behandling og møte andre i samme situasjon. Mange pasienter med medfødt hjertefeil har behov for å vite mer om sykdom og behandling og møte andre i samme situasjon. 09.11.2020 08:00:00KursRikshospitaletOslo universitetssykehus
Palliasjon og smertebehandling 2020https://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/palliasjon-og-smertebehandling-2020-2020-11-11Palliasjon og smertebehandling 202011.11.2020 07:45:00KursUllevål sykehusOslo universitetssykehus

Faste arrangementer

Osteoporoseskolenhttps://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/osteoporoseskolenOsteoporoseskolenTo-dagers kurs Osteoporoseskolen er et kurstilbud for deg som har hatt ditt første brudd og blitt diagnostisert med osteoporose. Målet med kurset er å gi kunnskap om osteoporose og bidra til at du kan leve best mulig med sykdommen. To-dagers kurs Osteoporoseskolen er et kurstilbud for deg som har hatt ditt første brudd og blitt diagnostisert med osteoporose. Målet med kurset er å gi kunnskap om osteoporose og bidra til at du kan leve best mulig med sykdommen. Oslo universitetssykehus
Sykepleiesamtale om Hudsykdomhttps://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/sykepleiesamtale-om-hudsykdomSykepleiesamtale om HudsykdomTilbud for pasienter med hudsykdom som ønsker samtale og veiledning om lokalbehandling av huden med bad, salver og kremer.Hvordan er det å leve med en hudsykdom? Tilbud for pasienter med hudsykdom som ønsker samtale og veiledning.Oslo universitetssykehus
Minoritetshelse: Temasamlinger i bydelenehttps://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/minoritetshelse-temasamlinger-i-bydeleneMinoritetshelse: Temasamlinger i bydeleneLMS barn og unge, har tilrettelagte temasamlinger for minoritetsspråklige foreldre ute i bydeler, på Grønland, Tøyen, Oslo sentrum og Furuset. Da holder vi til på skoler, barnehager, frivillighetssentraler eller aktivitetshus.LMS barn og unge, har tilrettelagte temasamlinger for minoritetsspråklige foreldre ute i bydeler, på Grønland, Tøyen, Oslo sentrum og Furuset. Da holder vi til på skoler, barnehager, frivillighetssentraler eller aktivitetshus.Oslo universitetssykehus
Myositt, mestringskurshttps://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/myositt-mestringskursMyositt, mestringskursMange pasienter med myositt og deres pårørende har behov for mer kunnskap om å leve med sykdommen i tillegg til å møte andre i samme situasjon og dele erfaringer.Mange pasienter med myositt og deres pårørende har behov for mer kunnskap om å leve med sykdommen i tillegg til å møte andre i samme situasjon og dele erfaringer.Oslo universitetssykehus
Nevroendokrin kreft, mestringskurshttps://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/nevroendokrin-kreft-mestringskursNevroendokrin kreft, mestringskursKurs til deg som har Nevroendokrin kreft og dine pårørendeKurs til deg som har Nevroendokrin kreft og dine pårørendeOslo universitetssykehus
Nyrekurshttps://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/nyrekursNyrekursEt undervisnings- og informasjonstilbud i gruppe til deg med kronisk nyresvikt. Deltagerne har anledning til å ta med en pårørende.Et undervisnings- og informasjonstilbud i gruppe til deg med kronisk nyresvikt. Deltagerne har anledning til å ta med en pårørende.Oslo universitetssykehus
Nyre- og/eller pancreastransplanterte, mestringskurshttps://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/nyre-ogeller-pancreastransplanterte-mestringskursNyre- og/eller pancreastransplanterte, mestringskursMange pasienter som er nyre- og eller pancreastransplanterte og deres pårørende har behov for å vite mer om livet etter transplantasjonen, og å møte andre i samme situasjonMange pasienter som er nyre- og eller pancreastransplanterte og deres pårørende har behov for å vite mer om livet etter transplantasjonen, og å møte andre i samme situasjonOslo universitetssykehus
Hode- og halskreft, mestringskurshttps://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/hode-og-halskreft-mestringskursHode- og halskreft, mestringskursKurs for deg med kreft i øre,- nese- og halsregionen og som skal gjennomgå strålebehandling, og dine pårørende. Det arrangeres kurs flere ganger i året. Kurs for deg med kreft i øre,- nese- og halsregionen og som skal gjennomgå strålebehandling, og dine pårørende. Det arrangeres kurs flere ganger i året. Oslo universitetssykehus
Osteoporose med brudd, mestringskurshttps://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/osteoporose-med-brudd-mestringskursOsteoporose med brudd, mestringskursEt tilbud til deg med osteoporose som har hatt et eller flere bruddEt tilbud til deg med osteoporose som har hatt et eller flere bruddOslo universitetssykehus
Osteoporose uten brudd, mestringskurshttps://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/osteoporose-uten-brudd-mestringskursOsteoporose uten brudd, mestringskursEt tilbud for deg med osteoporose som ikke har hatt brudd Et tilbud for deg med osteoporose som ikke har hatt brudd Oslo universitetssykehus
Multippel sklerose, mestringskurshttps://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/multippel-sklerose-mestringskursMultippel sklerose, mestringskursMestringskurs for nydiagnostiserte voksne med MS Mestringskurs for nydiagnostiserte voksne med MS Oslo universitetssykehus
Rus - mestre jobben, mestre livethttps://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/rus-mestre-jobben-mestre-livetRus - mestre jobben, mestre livetDette er et intensivt 14-dagers mestringstilbud til arbeidstakere som er, eller står i fare for å bli sykmeldte, og der sykefraværet har sammenheng med et problematisk forhold til alkohol og/eller andre rusmidlerDette er et intensivt 14-dagers mestringstilbud til arbeidstakere som er, eller står i fare for å bli sykmeldte, og der sykefraværet har sammenheng med et problematisk forhold til alkohol og/eller andre rusmidlerOslo universitetssykehus
Hjerte- og lungetransplanterte, mestringskurshttps://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/hjerte-og-lungetransplanterte-mestringskursHjerte- og lungetransplanterte, mestringskursDette er et tilbud til deg som har gjennomgått en hjerte- eller lungetransplantasjon og dine pårørendeDette er et tilbud til deg som har gjennomgått en hjerte- eller lungetransplantasjon og dine pårørendeOslo universitetssykehus
Hypotyreose og hypertyreosehttps://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/hypotyreose-og-hypertyreoseHypotyreose og hypertyreoseMestringskurs for deg med høyt eller lavt stoffskifte (hypertyreose og hypotyreose)Mestringskurs for deg med høyt eller lavt stoffskifte (hypertyreose og hypotyreose)Oslo universitetssykehus
Irritabel tarm syndrom - IBShttps://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/irritabel-tarm-syndrom-ibsIrritabel tarm syndrom - IBSMestringskurs for deg med IBSMestringskurs for deg med IBSOslo universitetssykehus
Kreft, parforhold og familielivhttps://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/kreft-parforhold-og-familielivKreft, parforhold og familielivVardesenteret på Radiumhospitalet tilbyr kurs om hvordan ta vare på parforhold og familieliv når noen i familien får kreftVardesenteret på Radiumhospitalet tilbyr kurs om hvordan ta vare på parforhold og familieliv når noen i familien får kreftOslo universitetssykehus
Kreft, kronisk myelogen leukemi (KML)https://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/kreft-kronisk-myelogen-leukemi-kmlKreft, kronisk myelogen leukemi (KML)kurstilbud til deg som har kronisk myelogen leukemi og dine pårørende.kurstilbud til deg som har kronisk myelogen leukemi og dine pårørende.Oslo universitetssykehus
Levertransplantasjon, mestringskurshttps://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/levertransplantasjon-mestringskursLevertransplantasjon, mestringskursDette er et tilbud til deg som har gjennomgått en levertransplantasjon og til dine pårørende Dette er et tilbud til deg som har gjennomgått en levertransplantasjon og til dine pårørende Oslo universitetssykehus
Mixed connective tissue disease (MCTD)https://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/mixed-connective-tissue-disease-mctdMixed connective tissue disease (MCTD)Kurs for pasienter med bindevevssykdommen MCTD og deres pårørendeKurs for pasienter med bindevevssykdommen MCTD og deres pårørendeOslo universitetssykehus
ME / CFS, mestringskurshttps://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/me-cfs-mestringskursME / CFS, mestringskursDet arrangeres jevnlige mestringskurs for pasienter som er tilknyttet poliklinikken for ME ved Oslo universitetssykehus. Det arrangeres jevnlige mestringskurs for pasienter som er tilknyttet poliklinikken for ME ved Oslo universitetssykehus. Oslo universitetssykehus
Bli med på prosjektet "Bedre liv med Bliss"https://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/bli-med-pa-prosjektet-bedre-liv-med-blissBli med på prosjektet "Bedre liv med Bliss"Bedre liv med Bliss er et 3-årig prosjekt (2017- 2020) for barn som har nytte av symbolsystemet Bliss for kommunikasjon og språkutvikling. Vil du og ditt barn/ ungdom være med eller kjenner du noen som kan være interessert?Oslo universitetssykehus
Fatigue/tretthet etter kreftbehandlinghttps://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/fatiguetretthet-etter-kreftbehandlingFatigue/tretthet etter kreftbehandlingMange som er blitt behandlet for kreft sliter med økt tretthet/fatigue. Du kan nå melde deg på kurs på vardesenteret for å lære mer om fatigue og hvordan du kan leve bedre med dette.Mange som er blitt behandlet for kreft sliter med økt tretthet/fatigue. Du kan nå melde deg på kurs på vardesenteret for å lære mer om fatigue og hvordan du kan leve bedre med dette.Oslo universitetssykehus
Kreft, fysiske aktivitetstilbud/Pusterommethttps://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/kreft-fysiske-aktivitetstilbudpusterommetKreft, fysiske aktivitetstilbud/PusterommetTilbud for pasienter under og etter kreftbehandling - på "Pusterommet" på Radiumhospitalet og Ullevål, eller ute i skogen ved Rikshospitalet (sistnevnte er et tilbud spesielt til barn).Tilbud for pasienter under og etter kreftbehandling - på "Pusterommet" på Radiumhospitalet og Ullevål, eller ute i skogen ved Rikshospitalet (sistnevnte er et tilbud spesielt til barn).Oslo universitetssykehus
GUCH, medfødt hjertefeilhttps://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/guch-medfodt-hjertefeilGUCH, medfødt hjertefeilDet arrangeres jevnlig mestringskurs for pasienter med hjertefeil. Diagnosene varierer noe fra kurs til kurs.Det arrangeres jevnlig mestringskurs for pasienter med hjertefeil. Diagnosene varierer noe fra kurs til kurs.Oslo universitetssykehus
Gynekologisk kreft, mestringskurshttps://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/gynekologisk-kreft-mestringskursGynekologisk kreft, mestringskursErfaring og forskning viser at mange kvinner som er blitt behandlet for gynekologisk kreft kan ha utfordringer med senvirkninger etter avsluttet behandling. På kurset vil vi belyse temaer rundt dette. Kurset er både for pasienter og deres pårørende.Erfaring og forskning viser at mange kvinner som er blitt behandlet for gynekologisk kreft kan ha utfordringer med senvirkninger etter avsluttet behandling. På kurset vil vi belyse temaer rundt dette. Kurset er både for pasienter og deres pårørende.Oslo universitetssykehus
Hjerneslag, temamøte for slagrammede og deres pårørendehttps://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/hjerneslag-temamote-for-slagrammede-og-deres-parorendeHjerneslag, temamøte for slagrammede og deres pårørendeOslo universitetssykehus
Hjernesvulst, mestringskurshttps://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/hjernesvulst-mestringskursHjernesvulst, mestringskursEt mestringskurs for deg som lever med- eller har hatt en hjernesvulst (tumor) og dine pårørende Et mestringskurs for deg som lever med- eller har hatt en hjernesvulst (tumor) og dine pårørende Oslo universitetssykehus
Brystkreft, samtalegruppe for brystkreftoperertehttps://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/brystkreft-samtalegruppe-for-brystkreftopererteBrystkreft, samtalegruppe for brystkreftopererteDet arrangeres jevnlige samtalegrupper for kvinner som er brystkreftopererte Det arrangeres jevnlige samtalegrupper for kvinner som er brystkreftopererte Oslo universitetssykehus
Brystkreft, lærings- og mestringskurshttps://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/brystkreft-lerings-og-mestringskursBrystkreft, lærings- og mestringskursDet arrangeres jevnlig kurs for pasienter med brystkreft og deres pårørende. Det arrangeres jevnlig kurs for pasienter med brystkreft og deres pårørende. Oslo universitetssykehus
Stomi- eller reservoaropererte - mestringskurs for pasienter og pårørendehttps://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/stomi-eller-reservoaropererte-mestringskurs-for-pasienter-og-parorendeStomi- eller reservoaropererte - mestringskurs for pasienter og pårørendeKurset anbefales som en del av tilbudet til stomiopererte og pasienter som lever med reservoar og deres pårørende.Kurset anbefales som en del av tilbudet til stomiopererte og pasienter som lever med reservoar og deres pårørende.Oslo universitetssykehus
Tarmkreft, mestringskurs for pasienter og pårørendehttps://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/tarmkreft-mestringskurs-for-pasienter-og-parorendeTarmkreft, mestringskurs for pasienter og pårørendeKurs for deg som får, eller har fått behandling for tarmkreft, og dine pårørende. På kurset får du informasjon om sykdom og behandling og du vil møte pasienter og pårørende som er i samme situasjon.Kurs for deg som får, eller har fått behandling for tarmkreft, og dine pårørende. På kurset får du informasjon om sykdom og behandling og du vil møte pasienter og pårørende som er i samme situasjon.Oslo universitetssykehus
Røykesluttveiledninghttps://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/roykesluttveiledningRøykesluttveiledningIndividuell røykesluttveiledningIndividuell røykesluttveiledningOslo universitetssykehus
Diabetes, kurs for døvehttps://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/diabetes-kurs-for-doveDiabetes, kurs for døveLæringstilbud til deg som er døv og ønsker mer kunnskap om diabetes type 2 og hvordan leve med diabetes i hverdagenLæringstilbud til deg som er døv og ønsker mer kunnskap om diabetes type 2 og hvordan leve med diabetes i hverdagenOslo universitetssykehus
Diabetes type 2, mestringskurshttps://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/diabetes-type-2-mestringskursDiabetes type 2, mestringskursTilbud til deg som har diabetes type 2 og som ønsker mer kunnskap om sykdommen og hvordan leve med diabetes i hverdagen.Tilbud til deg som har diabetes type 2 og som ønsker mer kunnskap om sykdommen og hvordan leve med diabetes i hverdagen.Oslo universitetssykehus
Lungerehabiliteringskurshttps://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/lungerehabiliteringskursLungerehabiliteringskursLungerehabiliteringskurset er for voksne med kols eller astma. Målet med kurset er å gi deg økt kunnskap, bedre ditt funksjonsnivå (fysisk, psykisk og sosialt) og bidra til at du kan mestre hverdagen bedre.Lungerehabilitering er et kurs til voksne med kols eller astma. Målet med rehabiliteringen er å gi deg økt kunnskap, bedre ditt funksjonsnivå (fysisk, psykisk og sosialt) og bidra til at du kan mestre hverdagen bedre.Oslo universitetssykehus
Astmaskolehttps://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/astmaskoleAstmaskoleAstmaskolen er et kurstilbud for voksne (over 18 år) med astma. Målet med kurset er å gi kunnskap om astma og bidra til at du kan leve best mulig med sykdommen. Astmaskolen er et kurstilbud for alle med astma over 18 år. Målet med kurset er å gi kunnskap om astma og bidra til at du kan leve best mulig med sykdommen. Oslo universitetssykehus
Kolsskolehttps://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/kolsskoleKolsskoleKurs for voksne med kols. Undervisning i gruppe. Et kurs for voksne med kols. Undervisning foregår i grupper på opptil 10 personer. Ingen individuell oppfølging. Oslo universitetssykehus
Kurs- og konferansekalender for rus- og psykisk helsefeltethttps://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/kurs-og-konferansekalender-for-rus-og-psykisk-helsefeltetKurs- og konferansekalender for rus- og psykisk helsefeltetOslo universitetssykehus
Systemisk lupus erythematosus - SLE (LUPUS), kurs for pasienter og deres pårørendehttps://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/systemisk-lupus-erythematosus-sle-lupus-kurs-for-pasienter-og-deres-parorendeSystemisk lupus erythematosus - SLE (LUPUS), kurs for pasienter og deres pårørendeEt mestringskurs for pasienter som har SLE og deres pårørende.Et mestringskurs for pasienter som har SLE og deres pårørende.Oslo universitetssykehus
E-læringskurs om cystisk fibrose - introduksjonskurshttps://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/e-leringskurs-om-cystisk-fibrose-introduksjonskursE-læringskurs om cystisk fibrose - introduksjonskursKurset gir grunnleggende kunnskap om sykdommen cystisk fibrose (CF). Symptomer, årsak, diagnostisering, behandling og oppfølging. Kurset tar 15 minutterKurset gir grunnleggende kunnskap om sykdommen cystisk fibrose (CF). Symptomer, årsak, diagnostisering, behandling og oppfølging. Kurset tar 15 minutterOslo universitetssykehus
E-læringskurs om larynxaspirat ved cystisk fibrose og primær ciliedyskinesihttps://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/e-leringskurs-om-larynxaspirat-ved-cystisk-fibrose-og-primer-ciliedyskinesiE-læringskurs om larynxaspirat ved cystisk fibrose og primær ciliedyskinesiDette er en veileder for sykepleiere, helsesøstre og leger som skal ta larynxaspirat (sugeprøve) av slim fra luftveiene til mikrobiologisk dyrking.Dette er en veileder for sykepleiere, helsesøstre og leger som skal ta larynxaspirat (sugeprøve) av slim fra luftveiene til mikrobiologisk dyrking.Oslo universitetssykehus
E-læringskurs fra Spesialsykehuset for epilepsihttps://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/e-leringskurs-fra-spesialsykehuset-for-epilepsiE-læringskurs fra Spesialsykehuset for epilepsiKvalitetssikrede, åpne e-læringskurs om aktuelle temaer innen epilepsi. Spesialsykehuset for epilepsi (SSE) har et nasjonalt ansvar for å spre kunnskap om epilepsi. E-læringskursene om epilepsi er gratis, åpne for alle og kan tas på nettbrett eller PC. Oslo universitetssykehus
Sårskole for helsepersonellhttps://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/sarskole-for-helsepersonellSårskole for helsepersonellSårskolen er et 2 dagers kurs for helsepersonell med fokus på kroniske sår.Sårskolen er et 2 dagers kurs for helsepersonellOslo universitetssykehus
CFS/ ME- Gruppetilbud for ungdom og deres foresattehttps://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/cfs-me-gruppetilbud-for-ungdom-og-deres-foresatteCFS/ ME- Gruppetilbud for ungdom og deres foresatteDette arrangeres jevnlig parallelle samlinger for ungdom med CFS/ ME og deres foresatte.Dette arrangeres jevnlig parallelle samlinger for ungdom med CFS/ ME og deres foresatte.Oslo universitetssykehus
Søskengrupperhttps://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/soskengrupperSøskengrupperDet arrangeres jevnlige samlinger for søsken til barn med nedsatt funksjonsevne.Det arrangeres jevnlige samlinger for søsken til barn med nedsatt funksjonsevne.Oslo universitetssykehus
Hvordan gi Buccolam? - e-læringhttps://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/hvordan-gi-buccolam-e-leringHvordan gi Buccolam? - e-læringI dette e-læringskurset lærer du hvordan du gir Buccolam for å stoppe lange, eller gjentagende epileptiske anfall.I dette e-læringskurset lærer du hvordan du gir Buccolam for å stoppe lange, eller gjentagende epileptiske anfall.Oslo universitetssykehus
Sorgstøttegrupper for barn, unge og deres pårørendehttps://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/sorgstottegrupper-for-barn-unge-og-deres-parorendeSorgstøttegrupper for barn, unge og deres pårørendeDet arrangeres jevnlige sorggrupper for barn, unge og deres pårørende etter dødsfall av nært familiemedlem eller venn. Det arrangeres jevnlige sorggrupper for barn, unge og deres pårørende etter dødsfall av nært familiemedlem eller venn. Oslo universitetssykehus
Skolestartkurs for foreldre til barn med nedsatt funksjonsevnehttps://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/skolestartkurs-for-foreldre-til-barn-med-nedsatt-funksjonsevneSkolestartkurs for foreldre til barn med nedsatt funksjonsevneDet holdes jevnlige kurs for deg som har et barn med funksjonsnedsettelse, som skal begynne på skolen.Det holdes jevnlige kurs for deg som har et barn med funksjonsnedsettelse, som skal begynne på skolen.Oslo universitetssykehus
HIV, kurstilbud for HIV-positivehttps://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/hiv-kurstilbud-for-hiv-positiveHIV, kurstilbud for HIV-positiveEt tilbud til deg som er HIV-positivEt tilbud til deg som er HIV-positivOslo universitetssykehus
Starthjelp, kurs for foreldre til barn med funksjonsnedsettelserhttps://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/starthjelp-kurs-for-foreldre-til-barn-med-funksjonsnedsettelserStarthjelp, kurs for foreldre til barn med funksjonsnedsettelserOslo universitetssykehus

    Fant du det du lette etter?