Grønn beredskap

Oslo universitetssykehus er i grønn beredskap for å kunne ta i mot mange pasienter med covid-19. Vi har omdisponert personell fra andre steder i sykehuset for å behandle alle covid-19 pasientene, og har derfor redusert annen planlagt aktivitet. Øyeblikkelig hjelp, kreft, barn, og psykisk helse og rusbehandling er ikke berørt. Pasienter skal møte til timene sine, dersom de ikke har fått beskjed om noe annet.

Besøksforbud i sykehuset:
Oslo universitetssykehus har generelt besøksforbud i sykehuset. Nødvendige ledsagere - som f.eks. partner/ledsager til fødende og barselkvinner, og barn - slipper inn. Sykehuset tillater ellers kun besøk til kritisk syke pasienter.

Hva skjer før, under og etter behandling?