Hva skjer før, under og etter behandling?

Alle behandlinger fra A til Å

Kurs for pasienter og pårørende

07.11 mandag

Gruppetilbud til pasienter med prostatakreft - før-under- og etter behandling i november og desember

En del kreftpasienter har risiko for å utvikle senskader og andre sykdommer som hjerte-kar sykdom og diabetes. Fysisk aktivitet kan forebygge dette og påvirke livskvaliteten i positiv retning.

22.11 tirsdag

Livslyst - kurs for kreftpasienter etter kreftbehandling og deres pårørende 22. og 29. november + 6. og 13. desember

Å få kreft og gjennomgå kreftbehandling kan oppleves som en stor omveltning både for pasienter og pårørende. Etter behandling kan hverdagen oppleves annerledes enn før. Kurset er for deg som ønsker mer kunnskap om egenmestring og egenmotivasjon.

06.12 tirsdag

Kurs for nyre- og pancreastransplanterte i desember 2016

Mange pasienter som er nyre- og/eller pancreastransplanterte og deres pårørende har behov for å vite mer om livet etter transplantasjonen og å møte andre i samme situasjon.

15.12 torsdag

Kurs for pasienter med systemisk sklerose og deres pårørende i desember

Revmatologisk avdeling og Lærings- og mestringssenteret ved Oslo Universitetssykehus HF, Rikshospitalet samarbeider med Norsk Revmatikerforbunds Sklerodermigruppe om kurstilbud til pasienter med Systemisk sklerose og deres pårørende.

13.02 mandag

Sorgstøtte

Sorgstøttetilbudet er et tilbud til barn og ungdom og deres pårørende etter dødsfall av nær familiemedlem/ venn - forårsaket av sykdom og brått dødsfall.

08.05 mandag

Familiekurs for nydiagnostiserte barn med cystisk fibrose

Formål med kurset er å gi grunnleggende informasjon om cystisk fibrose, treffe andre familier og utveksle erfaringer.

Se flere kommende arrangementer ()

Systemisk lupus erythematosus - SLE (LUPUS), kurs for pasienter og deres pårørende

Et mestringskurs for pasienter som har SLE og deres pårørende.

Hydrocephalus - kunnskap og mestring, e-læringskurs

E-læringskurset er basert på medisinsk kunnskap og erfaringer med og fra pasienter ved Hydrocephalus-poliklinikken ved OUS Rikshospitalet. Kurset tar ca.20 minutter å gjennomføre.

Kolsskole

Kurs for voksne med kols. Undervisning i gruppe.

Kols pårørendemøte

Undervisning for pårørende om kols.

Astmaskole

Astmaskolen er et kurstilbud for voksne (over 18 år) med astma. Målet med kurset er å gi kunnskap om astma og bidra til at du kan leve best mulig med sykdommen.

Aldersrelatert macula degenerasjon (AMD)

Sykehuset arrangerer jevnlig lærings- og mestringskurs for pasienter med AMD og deres pårørende.

Akromegali, kurs for pasienter og deres pårørende

Kurs i gruppe for pasienter med akromegali og deres pårørende

Lungerehabiliteringskurs

Lungerehabilitering er et kurs til voksne med kols eller astma. Målet med rehabiliteringen er å gi deg økt kunnskap, bedre ditt funksjonsnivå (fysisk, psykisk og sosialt) og bidra til at du kan mestre hverdagen bedre.

Musikkstund

Et samarbeid mellom Dissimilis kompetansesenter, Barnehabiliteringen og LMS- barn, OUS, Ullevål

Amputasjon, temamøte

Sykehuset arrangerer temamøter for personer som har gjennomgått amputasjon.

Døve og hørselshemmede

Nasjonal behandlingstjeneste for hørsel og psykisk helse (NBHP) tilbyr kurs til pasienter og deres pårørende som behandles ved NBHP.

Se flere faste arrangementer ()