Hva skjer før, under og etter behandling?

Alle behandlinger fra A til Å

Kurs for pasienter og pårørende

13.02 mandag

Sorgstøtte

Sorgstøttetilbudet er et tilbud til barn og ungdom og deres pårørende etter dødsfall av nær familiemedlem/ venn - forårsaket av sykdom og brått dødsfall.

27.02 mandag

Å leve med arvelig risiko for kreft - kurs 27. februar 2017

Kurset er laget etter initiativ fra kvinner som har påvist genfeil BRCA1 og BRCA2, og har risiko for å utvikle kreft.

01.03 onsdag

Livsstil etter kreft - en mulighet for endring - kurs - 1. og 22. mars, 19. april og 10. mai 2017

Sunn livsstil etter kreftbehandling er viktig for en god helse og for god livskvalitet. På dette kurset vil vi fokuserer på hva sunn livsstil innebærer og motivere kursdeltagerne til å oppnå en sunnere livsstil.

02.03 torsdag

2. mars kl. 18: Alle kjenner noen - fokus på epilepsi hos ungdom

En kveld om epilepsi hos ungdom. Åpent for alle, gratis inngang på Litteraturhuset. Eller se arrangementet på streaming.

08.03 onsdag

Brystkreftkurs - kurs for pasienter som er under aktiv behandling 08. 15. og 29. mars 2017

Målet med kurset er å gi informasjon, undervisning, råd, oppklare misforståelser for aktivt å medvirke i egen situasjon. Kurset gir gode muligheter for å stille spørsmål, dialog og gruppesamtaler.

13.03 mandag

Temakveld 13. mars - Aspergers syndrom

Vi ønsker pasienter, pårørende og andre interesserte velkommen til temakveld.

16.03 torsdag

Levertransplanterte - opplæringstilbud for pasienter og pårørende 16. og 17. mars 2017

Mange levertransplanterte og deres pårørende har behov for større kunnskap etter transplantasjonen. På kurset treffer du andre i samme situasjon, og det er stor mulighet for diskusjon i plenum og erfaringsutveksling i gruppesamtaler.

21.03 tirsdag

Øre-nese-halskreft, kurs for pasienter som skal strålebehandles og deres pårørende 21.mars 2017

Mange pasienter med kreft i Øre-nese-halsregionen og deres pårørende har behov for å vite mer om sykdom, behandling og å møte andre i samme situasjon.

23.03 torsdag

Å leve med arvelig risiko for kreft - kurs 23.03 og 06.04.2017

Kurset er laget etter initiativ fra kvinner som har påvist genfeil BRCA1 og BRCA2, og har risiko for å utvikle kreft.

28.03 tirsdag

Nyre- og/eller pancreastransplanterte og deres pårørende - kurs 28.mars-05. april 2017

Temarekken gir rikelig anledning til å stille spørsmål og utveksle erfaringer. En tidligere transplantert deler sin erfaringskunnskap. Et tverrfaglig team bidrar med sin fagkunnskap.

30.03 torsdag

Prostatakreft - kurs for pasienter som skal ha strålebehandling, og deres pårørende 30. og 31. mars 2017

Kurset er for deg som skal ha hormon- og strålebehandling for prostatakreft og dine pårørende. Kurset anbefales av din behandlingsansvarlige lege.

04.04 tirsdag
19.04 onsdag

Stressmestring/mindfulness - kurs 19.04-10.05.2017

Ønsker du å lære et verktøy i hvordan redusere og forebygge negativt stress? Ønsker du å lære hvordan du kan være mer tilstede der du er i ditt daglige liv?

20.04 torsdag

Kronisk myelogen leukemi - lærings- og mestringskurs for pasienter og deres pårørende 20. og 21. april 2017

Mange pasienter som lever med KML har behov for å vite mer om sykdommen, behandling og å møte andre i samme situasjon. På kurset legges det opp til plenumsdiskusjoner og gruppesamtaler for erfaringsutveksling og nettverksbygging.

20.04 torsdag

Sjøgrens syndrom - kurs for pasienter og pårørende 20. og 21.april 2017

Mange pasienter med Sjøgrens syndrom har behov for å vite mer om sykdom og behandling og møte andre i samme situasjon.

24.04 mandag

Epilepsi og autisme 24. april 2017

Kurs for foreldre, besteforeldre og andre nærpersoner som trenger kunnskap om epilepsi og autisme

24.04 mandag

Temakveld 24. april - Barn som pårørende og foreldrerollen

Vi ønsker pasienter, pårørende og andre interesserte velkommen til temakveld.

26.04 onsdag

Brystkreftkurs - kurs for pasienter som er under aktiv behandling 26. april, 03. og 10. mai 2017

Målet med kurset er å gi informasjon, undervisning, råd, oppklare misforståelser for aktivt å medvirke i egen situasjon. Kurset gir gode muligheter for å stille spørsmål, dialog og gruppesamtaler.

27.04 torsdag

Fatigue - kurs for kreftpasienter og deres pårørende 27. og 29 april 2017

Studier viser at fatigue (økt trettbarhet) er noe av det som plager pasienter mest etter kreftbehandling. På kurset lærer du om hvordan leve med fatigue og hva som kan hjelpe mot fatigue. Du møter også andre i samme situasjon.

27.04 torsdag

Revmatiske bindevevssykdommer - åpent dialogmøte 27.04.2017

Åpent dialogmøte om revmatiske bindevevssykdommer, på Oslo Universitetssykehus HF, store auditorium, B2 1003

03.05 onsdag

Øre-nese-halskreft, kurs for pasienter som skal strålebehandles og deres pårørende 03.mai 2017

Mange pasienter med kreft i Øre-nese-halsregionen og deres pårørende har behov for å vite mer om sykdom, behandling og å møte andre i samme situasjon.

04.05 torsdag

Sarkom og GIST kurs for pasienter som har vært gjennom behandling, og deres pårørende - 04. mai 2017

Flere tidligere Sarkom - og Gist pasienter savner å treffe andre i samme situasjon. Behandlingen ved Sarkom og Gist er ofte langvarig og belastende, og mange ønsker mer kunnskap og veiledning om hvordan leve best mulig i tiden etterpå.

08.05 mandag

Familiekurs for nydiagnostiserte barn med cystisk fibrose

Formål med kurset er å gi grunnleggende informasjon om cystisk fibrose, treffe andre familier og utveksle erfaringer.

11.05 torsdag

Hjernesvulstkurs: Det sitter i hodet, 11. og 12. mai 2017

Dette kurset er for deg eller dere som opplever at hverdagen er endret på grunn av diagnosen hjernesvulst. Du kan være ferdigbehandlet, leve med hjernesvulst eller være pårørende.

18.05 torsdag

Å leve med arvelig risiko for kreft- kurs - 18. mai og 24. mai 2017

Kurset er laget etter initiativ fra kvinner som har påvist genfeil BRCA1 og BRCA2, og har risiko for å utvikle kreft.

29.05 mandag

Temakveld 29. mai - Hva er anabole androgene steroider?

Vi ønsker pasienter, pårørende og andre interesserte velkommen til temakveld.

01.06 torsdag

Prostatakreft - kurs for pasienter som skal ha strålebehandling, og deres pårørende 01. og 02. juni 2017

Kurset arrangeres av Oslo Universitetssykehus HF, seksjon for læring og mestring i Kreftklinikken og er utviklet i samarbeid med pasientforeningen PROFO.

07.06 onsdag

Brystkreftkurs - kurs for pasienter som er under behandling 07. 14. og 21. juni 2017

Målet med kurset er å gi informasjon, undervisning, råd, oppklare misforståelser for aktivt å medvirke i egen situasjon. Kurset gir gode muligheter for å stille spørsmål, dialog og gruppesamtaler.

15.06 torsdag

Fatigue - kurs for kreftpasienter og deres pårørende 15. og 16. juni 2017

Studier viser at fatigue (økt trettbarhet) er noe av det som plager pasienter mest etter kreftbehandling. På kurset lærer du om hvordan leve med fatigue og hva som kan hjelpe mot fatigue. Du møter også andre i samme situasjon.

28.06 onsdag

Øre-nese-halskreft, kurs for pasienter som skal strålebehandles og deres pårørende 28.juni 2017

Mange pasienter med kreft i Øre-nese-halsregionen og deres pårørende har behov for å vite mer om sykdom, behandling og å møte andre i samme situasjon.

Se flere kommende arrangementer ()

Akromegali, kurs for pasienter og deres pårørende

Kurs i gruppe for pasienter med akromegali og deres pårørende

Aldersrelatert macula degenerasjon (AMD)

Sykehuset arrangerer jevnlig lærings- og mestringskurs for pasienter med AMD og deres pårørende.

Amputasjon, temamøte

Sykehuset arrangerer temamøter for personer som har gjennomgått amputasjon.

Astmaskole

Astmaskolen er et kurstilbud for voksne (over 18 år) med astma. Målet med kurset er å gi kunnskap om astma og bidra til at du kan leve best mulig med sykdommen.

Atopisk eksem - Eksemskole for foresatte til barn med atopisk eksem

Fire ganger i året arrangeres pårørendesamlingen "Med fokus på atopisk eksem hos barn"

Brystkreft, lærings- og mestringskurs

Det arrangeres jevnlig kurs for pasienter med brystkreft og deres pårørende.

Brystkreft, samtalegruppe for brystkreftopererte

Det arrangeres jevnlige samtalegrupper for kvinner som er brystkreftopererte

CFS/ME- Gruppetilbud til barn/unge med foresatte

Samlinger for barn og ungdom, der foresatte kan være med

Cerebral parese (CP) - Ungdomstreff

Vi arrangerer treff for ungdom med CP, der du kan komme å møte andre med liknende erfaringer som deg, være deg selv og prate om hvordan du kan leve best mulig med funksjonsnedsettelser.

Crohns sykdom og Ulcerøs kolitt hos barn og unge, mestringskurs

Et mestringkurs for barn og ungdom som nettopp har fått diagnosen. Kurset har fokus på gode løsninger på hverdagens utfordringer, samt råd og veiledning fra fagpersoner.

Crohns sykdom, kurs for pasienter

Det arrangeres mestringskurs (IBD-skole) for personer med Crohns sykdom. Her møter du andre i liknende situasjon, får informasjon og dialog med helsepersonell med fagkompetanse og brukere med erfaringskompetanse.

Diabetes type 1, mestringskurs

Tilbud til deg som har diabetes type 1 og som ønsker mer kunnskap om sykdommen og hvordan leve med diabetes i hverdagen

Diabetes type 2, mestringskurs

Tilbud til deg som har diabetes type 2 og som ønsker mer kunnskap om sykdommen og hvordan leve med diabetes i hverdagen.

Diabetes, kurs for døve

Læringstilbud til deg som er døv og ønsker mer kunnskap om diabetes type 2 og hvordan leve med diabetes i hverdagen

Downs syndrom, mestringskurs

To ganger i året arrangeres det kurs for foreldre som har fått barn med Downs Syndrom

Døve og hørselshemmede

Nasjonal behandlingstjeneste for hørsel og psykisk helse (NBHP) tilbyr kurs til pasienter og deres pårørende som behandles ved NBHP.

Epilepsi hos barn

Det arrangeres jevnlig lærings- og mestringskurs for pårørende til barn med epilepsi.

Epilepsi og autisme hos barn

Det arrangeres årlig lærings- og mestringskurs for pårørende og nærpersoner til barn og unge med epilepsi og autisme.

Epilepsi, lev godt med ketogen diett

kurs for ungdom og voksne som behandles med ketogen diett ved Spesialsykehuset for epilepsi, SSE og deres pårørende og nærpersoner. Lær mer om hvordan du best kan leve med ketogen diett i hverdagen og treff andre som har erfaringer rundt dette.

Fatigue/tretthet etter kreftbehandling

Mange som er blitt behandlet for kreft sliter med økt tretthet/fatigue. Du kan nå melde deg på kurs på vardesenteret for å lære mer om fatigue og hvordan du kan leve bedre med dette.

GUCH, medfødt hjertefeil

Det arrangeres jevnlig mestringskurs for pasienter med hjertefeil. Diagnosene varierer noe fra kurs til kurs.

Gastrointestinal stromal tumor (GIST), mestringskurs

Mange pasienter med GIST, gastrointestinal stromal tumor, og deres pårørende har ofte behov for å vite mer om sykdom og behandling, og møte andre i samme situasjon

Gynekologisk kreft, mestringskurs

Erfaring og forskning viser at mange kvinner som er blitt behandlet for gynekologisk kreft kan ha utfordringer med senvirkninger etter avsluttet behandling. På kurset vil vi belyse temaer rundt dette. Kurset er både for pasienter og deres pårørende.

HIV, Grunnkurs for HIV-positive

Et tilbud til deg som er HIV-positiv

Hjerneslag, temamøte for slagrammede og deres pårørende

Tre ganger i halvåret arrangeres temasamlinger for slagrammede og deres pårørende

Hjernesvulst, mestringskurs

Et mestringskurs for deg som lever med- eller har hatt en hjernesvulst (tumor) og dine pårørende

Hjerte, "kom i gang"-trening

«KOM I GANG» trening er et tilbud til deg som er hjerteoperert, har hatt hjerteinfarkt eller har vært til koronarutblokking ved OUS, Ullevål.

Hjerte, informasjonsdag for deg som har kransåresykdom

Informasjonsdagen er et tilbud til deg som har angina pectoris, har hatt hjerteinfarkt og/eller har vært til koronar utblokking ved OUS. Hensikten med dagen er å gi kunnskap om ulike sider ved det å ha kransåresykdom, og hvordan leve med sykdommen.

Hjerte- og lungetransplanterte, mestringskurs

Dette er et tilbud til deg som har gjennomgått en hjerte- eller lungetransplantasjon og dine pårørende

Hode- og halskreft, mestringskurs

Kurs for deg med kreft i øre,- nese- og halsregionen og som skal gjennomgå strålebehandling, og dine pårørende. Det arrangeres kurs flere ganger i året.

Hydrocephalus - kunnskap og mestring, e-læringskurs

E-læringskurset er basert på medisinsk kunnskap og erfaringer med og fra pasienter ved Hydrocephalus-poliklinikken ved OUS Rikshospitalet. Kurset tar ca.20 minutter å gjennomføre.

Hydrocephalus, mestringskurs

Det arrangeres jevnlig lærings- og mestringskurs og temakvelder, for både pasienter med Hydrocephalus og deres pårørende.

Hypotyreose og hypertyreose

Mestringskurs for deg med høyt eller lavt stoffskifte (hypertyreose og hypotyreose)

Irritabel tarm syndrom - IBS

Mestringskurs for deg med IBS

Kols pårørendemøte

Undervisning for pårørende om kols.

Kolsskole

Kurs for voksne med kols. Undervisning i gruppe.

Kreft, fysiske aktivitetstilbud/Pusterommet

Tilbud for pasienter under og etter kreftbehandling - på "Pusterommet" på Radiumhospitalet og Ullevål, eller ute i skogen ved Rikshospitalet (sistnevnte er et tilbud spesielt til barn).

Kreft, kronisk myelogen leukemi (KML)

kurstilbud til deg som har kronisk myelogen leukemi og dine pårørende.

Kreft, parforhold og familieliv

Vardesenteret på Radiumhospitalet tilbyr kurs om hvordan ta vare på parforhold og familieliv når noen i familien får kreft

Levertransplantasjon, mestringskurs

Dette er et tilbud til deg som har gjennomgått en levertransplantasjon og til dine pårørende

Lungerehabiliteringskurs

Lungerehabilitering er et kurs til voksne med kols eller astma. Målet med rehabiliteringen er å gi deg økt kunnskap, bedre ditt funksjonsnivå (fysisk, psykisk og sosialt) og bidra til at du kan mestre hverdagen bedre.

ME / CFS, mestringskurs

Det arrangeres jevnlige mestringskurs for pasienter som er tilknyttet poliklinikken for ME ved Oslo universitetssykehus.

Mindfullness/stressmestring, kurs for kreftpasienter

Som deltager på kurset vil du lære noen verktøy for å redusere og forebygge negativt stress og lære hvordan du kan være mer tilstede der du er i ditt daglige liv.

Minoritetshelse: Temasamlinger i bydelene

LMS barn og unge, har tilrettelagte temasamlinger for minoritetsspråklige foreldre ute i bydeler, på Grønland, Tøyen, Oslo sentrum og Furuset. Da holder vi til på skoler, barnehager, frivillighetssentraler eller aktivitetshus.

Mixed connective tissue disease (MCTD)

Kurs for pasienter med bindevevssykdommen MCTD og deres pårørende

Multippel sklerose, mestringskurs

Mestringskurs for nydiagnostiserte voksne med MS

Musikkstund

Et samarbeid mellom Dissimilis kompetansesenter, Barnehabiliteringen og LMS- barn, OUS, Ullevål

Myositt, mestringskurs

Mange pasienter med myositt og deres pårørende har behov for mer kunnskap om å leve med sykdommen i tillegg til å møte andre i samme situasjon og dele erfaringer.

Nevroendokrin kreft, mestringskurs

Kurs til deg som har Nevroendokrin kreft og dine pårørende

Nyre- og/eller pancreastransplanterte, mestringskurs

Mange pasienter som er nyre- og eller pancreastransplanterte og deres pårørende har behov for å vite mer om livet etter transplantasjonen, og å møte andre i samme situasjon

Se flere faste arrangementer ()