Oslo universitetssykehus er i gul beredskap

Koronavirusutbruddet

Oslo universitetssykehus er i gul beredskap som følge av koronavirusutbruddet. Gul beredskap innebærer at kriseledelsen innfører tiltak for å kunne møte situasjonen på best mulig måte. Det betyr blant annet at planlagt behandling utsettes.

Vi legger fortløpende ut informasjon til våre pasienter, ansatte, samarbeidende helsepersonell og media på beredskapssiden.

Oslo University Hospital has raised its preparedness level to yellow due to the coronavirus outbreak. For more information, please click on the link below.

Hva skjer før, under og etter behandling?

Kurs for pasienter og pårørende