Oslo universitetssykehus er i grønn beredskap

Oslo universitetssykehus er i grønn beredskap som følge av den pågående koronaviruspandemien. Grønn beredskap innebærer at beredskapsledelse er etablert og at noen enkeltfunksjoner i sykehuset er forsterket.

Utbrudd av britisk mutert koronavirus i Oslo-regionen:
Oslo universitetssykehus har innført generelt besøksforbud i sykehuset fra 23.1.21 kl 17:00, med noen unntak (f.eks. nødvendige ledsagere og partner/ledsager til fødende, barselkvinner og barn). Ytteligere restriksjoner innføres for pasienter, besøkende og ansatte fra Nordre Follo. Andre pasienter og ansatte møter til avtaler og på jobb som normalt.

Due to the outbreak of the British mutation of Covid in Nordre Follo, Oslo University Hospital has put a new measure in effect that does not allow visitors to the hospital. Read more on our webpages in English

Hva skjer før, under og etter behandling?