Oslo universitetssykehus er i grønn beredskap

Koronavirus

Oslo universitetssykehus er i grønn beredskap som følge av koronavirusutbruddet. Grønn beredskap innebærer at beredskapsledelsen videreføres med noen forsterkede funksjoner.

Vi legger fortløpende ut informasjon til våre pasienter, ansatte, samarbeidende helsepersonell og media på beredskapssiden.

Oslo University Hospital has per April 16th reduced its preparedness level to green due to the coronavirus outbreak. For more information, please click on the link below.

Hva skjer før, under og etter behandling?

Kurs for pasienter og pårørende