Oslo universitetssykehus er i grønn beredskap

Oslo universitetssykehus er i grønn beredskap som følge av den pågående koronaviruspandemien. Grønn beredskap innebærer at beredskapsledelse er etablert og at noen enkeltfunksjoner i sykehuset er forsterket.

Besøksforbud i sykehuset:
Oslo universitetssykehus har generelt besøksforbud i sykehuset. Nødvendige ledsagere - som f.eks. partner/ledsager til fødende og barselkvinner, og barn - slipper inn. Sykehuset tillater ellers kun besøk til kritisk syke pasienter.

Due to the outbreak of the British mutation of the corona virus in Nordre Follo, Oslo University Hospital has put a new measure in effect that does not allow visitors to the hospital. Read more on our webpages in English

Hva skjer før, under og etter behandling?