Avdelinger

Enheter og besøksadresser

Finn avdeling

ABC-enhetenhttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/kvinneklinikken/fodeavdelingen/abc-enhetenABC-enhetenAABC-enhetenABC-enhetenABC-enhetenABC-enheten
Administrativ forskerstøttehttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/oslo-sykehusservice/forskningsstotte-virksomhetsomrade/administrativ-forskerstotteAdministrativ forskerstøtteAAdministrativ forskerstøtteAdministrativ forskerstøtteAdministrativ forskerstøtteAdministrativ forskerstøtte
Akutt døgnbehandlingsenhet (UPA)https://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helse-og-avhengighet/barne-og-ungdomspsykiatrisk-avdeling/ungdomsseksjonen-psykisk-helse/akutt-dognbehandlingsenhet-upaAkutt døgnbehandlingsenhet (UPA)AAkutt døgnbehandlingsenhet (UPA)Akutt døgnbehandlingsenhet (UPA)Akutt døgnbehandlingsenhet (UPA)Akutt døgnbehandlingsenhet (UPA)
Akuttenheten Nydalen DPShttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helse-og-avhengighet/nydalen-dps/psykose-og-akuttbehandling-nydalen-dps/akuttenheten-nydalen-dpsAkuttenheten Nydalen DPSAAkuttenheten Nydalen DPSAkuttenheten Nydalen DPSAkuttenheten Nydalen DPSAkuttenheten Nydalen DPS
Akuttgeriatrisk seksjonhttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/geriatrisk-avdeling/akuttgeriatrisk-seksjonAkuttgeriatrisk seksjonAAkuttgeriatrisk seksjonAkuttgeriatrisk seksjonAkuttgeriatrisk seksjonAkuttgeriatrisk seksjon
Akuttklinikkenhttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/akuttklinikkenAkuttklinikkenAAkuttklinikkenAkuttklinikkenAkuttklinikkenAkuttklinikken
Akuttmedisinsk avdelinghttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/akuttmedisinsk-avdelingAkuttmedisinsk avdelingAAkuttmedisinsk avdelingAkuttmedisinsk avdelingAkuttmedisinsk avdelingAkuttmedisinsk avdeling
Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK)https://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/prehospital-klinikk/akuttmedisinsk-kommunikasjonssentral-amkAkuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK)AAkuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK)Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK)Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK)Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK)
Akuttmottakhttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/akuttklinikken/akuttmottakAkuttmottakAAkuttmottakAkuttmottakAkuttmottakAkuttmottak
Akuttpsykiatrisk affektiv enhethttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helse-og-avhengighet/akuttpsykiatrisk-avdeling/akuttpsykiatrisk-affektiv-enhetAkuttpsykiatrisk affektiv enhetAAkuttpsykiatrisk affektiv enhetAkuttpsykiatrisk affektiv enhetAkuttpsykiatrisk affektiv enhetAkuttpsykiatrisk affektiv enhet
Akuttpsykiatrisk avdelinghttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helse-og-avhengighet/akuttpsykiatrisk-avdelingAkuttpsykiatrisk avdelingAAkuttpsykiatrisk avdelingAkuttpsykiatrisk avdelingAkuttpsykiatrisk avdelingAkuttpsykiatrisk avdeling
Akuttpsykiatrisk konsultasjon/liaisonenhethttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helse-og-avhengighet/akuttpsykiatrisk-avdeling/akuttpsykiatrisk-konsultasjonliaisonenhetAkuttpsykiatrisk konsultasjon/liaisonenhetAAkuttpsykiatrisk konsultasjon/liaisonenhetAkuttpsykiatrisk konsultasjon/liaisonenhetAkuttpsykiatrisk konsultasjon/liaisonenhetAkuttpsykiatrisk konsultasjon/liaisonenhet
Akuttpsykiatrisk mottaksenhethttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helse-og-avhengighet/akuttpsykiatrisk-avdeling/akuttpsykiatrisk-mottaksenhetAkuttpsykiatrisk mottaksenhetAAkuttpsykiatrisk mottaksenhetAkuttpsykiatrisk mottaksenhetAkuttpsykiatrisk mottaksenhetAkuttpsykiatrisk mottaksenhet
Akuttpsykiatrisk psykoseenhet 2https://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helse-og-avhengighet/akuttpsykiatrisk-avdeling/akuttpsykiatrisk-psykoseenhet-2Akuttpsykiatrisk psykoseenhet 2AAkuttpsykiatrisk psykoseenhet 2Akuttpsykiatrisk psykoseenhet 2Akuttpsykiatrisk psykoseenhet 2Akuttpsykiatrisk psykoseenhet 2
Akuttpsykiatrisk psykoseenhet 3https://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helse-og-avhengighet/akuttpsykiatrisk-avdeling/akuttpsykiatrisk-psykoseenhet-3Akuttpsykiatrisk psykoseenhet 3AAkuttpsykiatrisk psykoseenhet 3Akuttpsykiatrisk psykoseenhet 3Akuttpsykiatrisk psykoseenhet 3Akuttpsykiatrisk psykoseenhet 3
Akuttpsykiatrisk psykoseenhet 4https://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helse-og-avhengighet/akuttpsykiatrisk-avdeling/akuttpsykiatrisk-psykoseenhet-4Akuttpsykiatrisk psykoseenhet 4AAkuttpsykiatrisk psykoseenhet 4Akuttpsykiatrisk psykoseenhet 4Akuttpsykiatrisk psykoseenhet 4Akuttpsykiatrisk psykoseenhet 4
Alderspsykiatrisk døgnenhethttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helse-og-avhengighet/psykisk-helsevern-dognbehandling/alderspsykiatrisk-seksjon/alderspsykiatrisk-dognenhetAlderspsykiatrisk døgnenhetAAlderspsykiatrisk døgnenhetAlderspsykiatrisk døgnenhetAlderspsykiatrisk døgnenhetAlderspsykiatrisk døgnenhet
Alderspsykiatrisk poliklinikk https://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helse-og-avhengighet/psykisk-helsevern-dognbehandling/alderspsykiatrisk-seksjon/alderspsykiatrisk-poliklinikk-apsAlderspsykiatrisk poliklinikk AAlderspsykiatrisk poliklinikk Alderspsykiatrisk poliklinikk Alderspsykiatrisk poliklinikk Alderspsykiatrisk poliklinikk
Alderspsykiatrisk seksjonhttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helse-og-avhengighet/psykisk-helsevern-dognbehandling/alderspsykiatrisk-seksjonAlderspsykiatrisk seksjonAAlderspsykiatrisk seksjonAlderspsykiatrisk seksjonAlderspsykiatrisk seksjonAlderspsykiatrisk seksjon
Allergi og lunge FoU (BAR)https://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/barne-og-ungdomsklinikken/barneavdeling-for-allergi-og-lungesykdommer/allergi-og-lungeseksjonen-bar/allergi-og-lunge-fou-barAllergi og lunge FoU (BAR)AAllergi og lunge FoU (BAR)Allergi og lunge FoU (BAR)Allergi og lunge FoU (BAR)Allergi og lunge FoU (BAR)
Allergi og lungeseksjonen https://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/barne-og-ungdomsklinikken/barneavdeling-for-allergi-og-lungesykdommer/allergi-og-lungeseksjonen-barAllergi og lungeseksjonen AAllergi og lungeseksjonen Allergi og lungeseksjonen Allergi og lungeseksjonen Allergi og lungeseksjonen
Allmennpsykiatrisk poliklinikk Nydalen DPShttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helse-og-avhengighet/nydalen-dps/allmennpsykiatrisk-poliklinikk-nydalen-dpsAllmennpsykiatrisk poliklinikk Nydalen DPSAAllmennpsykiatrisk poliklinikk Nydalen DPSAllmennpsykiatrisk poliklinikk Nydalen DPSAllmennpsykiatrisk poliklinikk Nydalen DPSAllmennpsykiatrisk poliklinikk Nydalen DPS
Allmennpsykiatrisk seksjon – Søndre Oslo DPShttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helse-og-avhengighet/sondre-oslo-dps/allmennpsykiatrisk-seksjon-sondre-oslo-dpsAllmennpsykiatrisk seksjon – Søndre Oslo DPSAAllmennpsykiatrisk seksjon – Søndre Oslo DPSAllmennpsykiatrisk seksjon – Søndre Oslo DPSAllmennpsykiatrisk seksjon – Søndre Oslo DPSAllmennpsykiatrisk seksjon – Søndre Oslo DPS
Ambulanseavdelingenhttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/prehospital-klinikk/ambulanseavdelingenAmbulanseavdelingenAAmbulanseavdelingenAmbulanseavdelingenAmbulanseavdelingenAmbulanseavdelingen
Ambulant akuttenhet - Søndre Oslo DPShttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helse-og-avhengighet/sondre-oslo-dps/allmennpsykiatrisk-seksjon-sondre-oslo-dps/sodp1-ambulant-akuttenhetAmbulant akuttenhet - Søndre Oslo DPSAAmbulant akuttenhet - Søndre Oslo DPSAmbulant akuttenhet - Søndre Oslo DPSAmbulant akuttenhet - Søndre Oslo DPSAmbulant akuttenhet - Søndre Oslo DPS
Andrologisk labhttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/kvinneklinikken/reproduksjonsmedisinsk-avdeling/andrologisk-labAndrologisk labAAndrologisk labAndrologisk labAndrologisk labAndrologisk lab
Arbeidsmiljøavdelingenhttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/oslo-sykehusservice/arbeidsmiljoavdelingenArbeidsmiljøavdelingenAArbeidsmiljøavdelingenArbeidsmiljøavdelingenArbeidsmiljøavdelingenArbeidsmiljøavdelingen
Avansert hjemmesykehus for barnhttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/barne-og-ungdomsklinikken/avdeling-for-barnemedisin-ulleval/seksjon-barneernering/avansert-hjemmesykehus-for-barnAvansert hjemmesykehus for barnAAvansert hjemmesykehus for barnAvansert hjemmesykehus for barnAvansert hjemmesykehus for barnAvansert hjemmesykehus for barn
Avdeling for anestesiologihttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/akuttklinikken/avdeling-for-anestesiologiAvdeling for anestesiologiAAvdeling for anestesiologiAvdeling for anestesiologiAvdeling for anestesiologiAvdeling for anestesiologi
Avdeling for anestesiologi - Seksjon Akerhttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/akuttklinikken/avdeling-for-anestesiologi/avdeling-for-anestesiologi-seksjon-akerAvdeling for anestesiologi - Seksjon AkerAAvdeling for anestesiologi - Seksjon AkerAvdeling for anestesiologi - Seksjon AkerAvdeling for anestesiologi - Seksjon AkerAvdeling for anestesiologi - Seksjon Aker
Avdeling for anestesiologi - Seksjon Radiumhospitalethttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/akuttklinikken/avdeling-for-anestesiologi/avdeling-for-anestesiologi-seksjon-radiumhospitaletAvdeling for anestesiologi - Seksjon RadiumhospitaletAAvdeling for anestesiologi - Seksjon RadiumhospitaletAvdeling for anestesiologi - Seksjon RadiumhospitaletAvdeling for anestesiologi - Seksjon RadiumhospitaletAvdeling for anestesiologi - Seksjon Radiumhospitalet
Avdeling for anestesiologi - Seksjon Rikshospitalethttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/akuttklinikken/avdeling-for-anestesiologi/avdeling-for-anestesiologi-seksjon-rikshospitaletAvdeling for anestesiologi - Seksjon RikshospitaletAAvdeling for anestesiologi - Seksjon RikshospitaletAvdeling for anestesiologi - Seksjon RikshospitaletAvdeling for anestesiologi - Seksjon RikshospitaletAvdeling for anestesiologi - Seksjon Rikshospitalet
Avdeling for anestesiologi - Seksjon Ullevålhttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/akuttklinikken/avdeling-for-anestesiologi/avdeling-for-anestesiologi-seksjon-ullevalAvdeling for anestesiologi - Seksjon UllevålAAvdeling for anestesiologi - Seksjon UllevålAvdeling for anestesiologi - Seksjon UllevålAvdeling for anestesiologi - Seksjon UllevålAvdeling for anestesiologi - Seksjon Ullevål
Avdeling for anestesisykepleiehttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/akuttklinikken/avdeling-for-anestesisykepleieAvdeling for anestesisykepleieAAvdeling for anestesisykepleieAvdeling for anestesisykepleieAvdeling for anestesisykepleieAvdeling for anestesisykepleie
Avdeling for anestesisykepleie - Akerhttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/akuttklinikken/avdeling-for-anestesisykepleie/anestesisykepleie-akerAvdeling for anestesisykepleie - AkerAAvdeling for anestesisykepleie - AkerAvdeling for anestesisykepleie - AkerAvdeling for anestesisykepleie - AkerAvdeling for anestesisykepleie - Aker
Avdeling for anestesisykepleie - Radiumhospitalethttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/akuttklinikken/avdeling-for-anestesisykepleie/anestesisykepleie-radiumhospitaletAvdeling for anestesisykepleie - RadiumhospitaletAAvdeling for anestesisykepleie - RadiumhospitaletAvdeling for anestesisykepleie - RadiumhospitaletAvdeling for anestesisykepleie - RadiumhospitaletAvdeling for anestesisykepleie - Radiumhospitalet
Avdeling for anestesisykepleie - Rikshospitalethttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/akuttklinikken/avdeling-for-anestesisykepleie/anestesisykepleie-rikshospitaletAvdeling for anestesisykepleie - RikshospitaletAAvdeling for anestesisykepleie - RikshospitaletAvdeling for anestesisykepleie - RikshospitaletAvdeling for anestesisykepleie - RikshospitaletAvdeling for anestesisykepleie - Rikshospitalet
Avdeling for anestesisykepleie - Ullevålhttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/akuttklinikken/avdeling-for-anestesisykepleie/anestesisykepleie-ullevalAvdeling for anestesisykepleie - UllevålAAvdeling for anestesisykepleie - UllevålAvdeling for anestesisykepleie - UllevålAvdeling for anestesisykepleie - UllevålAvdeling for anestesisykepleie - Ullevål
Avdeling for anskaffelser (Innkjøp)https://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/oslo-sykehusservice/virksomhetsomrade-anskaffelse-og-vareforsyning-innkjopAvdeling for anskaffelser (Innkjøp)AAvdeling for anskaffelser (Innkjøp)Avdeling for anskaffelser (Innkjøp)Avdeling for anskaffelser (Innkjøp)Avdeling for anskaffelser (Innkjøp)
Avdeling for barn og unges psykiske helse på sykehus (S-BUP)https://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/barne-og-ungdomsklinikken/avdeling-for-barn-og-unges-psykiske-helse-pa-sykehus-s-bupAvdeling for barn og unges psykiske helse på sykehus (S-BUP)AAvdeling for barn og unges psykiske helse på sykehus (S-BUP)Avdeling for barn og unges psykiske helse på sykehus (S-BUP)Avdeling for barn og unges psykiske helse på sykehus (S-BUP)Avdeling for barn og unges psykiske helse på sykehus (S-BUP)
Avdeling for barnemedisin, Ullevålhttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/barne-og-ungdomsklinikken/avdeling-for-barnemedisin-ullevalAvdeling for barnemedisin, UllevålAAvdeling for barnemedisin, UllevålAvdeling for barnemedisin, UllevålAvdeling for barnemedisin, UllevålAvdeling for barnemedisin, Ullevål
Avdeling for blodsykdommerhttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/kreftklinikken/avdeling-for-blodsykdommerAvdeling for blodsykdommerAAvdeling for blodsykdommerAvdeling for blodsykdommerAvdeling for blodsykdommerAvdeling for blodsykdommer
Avdeling for diagnostisk fysikkhttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/klinikk-for-radiologi-og-nukleermedisin/avdeling-for-diagnostisk-fysikkAvdeling for diagnostisk fysikkAAvdeling for diagnostisk fysikkAvdeling for diagnostisk fysikkAvdeling for diagnostisk fysikkAvdeling for diagnostisk fysikk
Avdeling for digital helseforskning (DIG)https://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/avdeling-for-digital-helseforskning-digAvdeling for digital helseforskning (DIG)AAvdeling for digital helseforskning (DIG)Avdeling for digital helseforskning (DIG)Avdeling for digital helseforskning (DIG)Avdeling for digital helseforskning (DIG)
Avdeling for farmakologihttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/klinikk-for-laboratoriemedisin/avdeling-for-farmakologiAvdeling for farmakologiAAvdeling for farmakologiAvdeling for farmakologiAvdeling for farmakologiAvdeling for farmakologi
Avdeling for Forskning og utvikling - Akuttklinikkenhttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/akuttklinikken/avdeling-for-forskning-og-utvikling-akuttklinikkenAvdeling for Forskning og utvikling - AkuttklinikkenAAvdeling for Forskning og utvikling - AkuttklinikkenAvdeling for Forskning og utvikling - AkuttklinikkenAvdeling for Forskning og utvikling - AkuttklinikkenAvdeling for Forskning og utvikling - Akuttklinikken
Avdeling for forskning og utvikling - Ortopedihttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/ortopedisk-klinikk/avdeling-for-forskning-og-utvikling-ortopediAvdeling for forskning og utvikling - OrtopediAAvdeling for forskning og utvikling - OrtopediAvdeling for forskning og utvikling - OrtopediAvdeling for forskning og utvikling - OrtopediAvdeling for forskning og utvikling - Ortopedi
Avdeling for fysikalsk medisin og rehabiliteringhttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/nevroklinikken/avdeling-for-fysikalsk-medisin-og-rehabiliteringAvdeling for fysikalsk medisin og rehabiliteringAAvdeling for fysikalsk medisin og rehabiliteringAvdeling for fysikalsk medisin og rehabiliteringAvdeling for fysikalsk medisin og rehabiliteringAvdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering
Avdeling for gastro- og barnekirurgihttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelingAvdeling for gastro- og barnekirurgiAAvdeling for gastro- og barnekirurgiAvdeling for gastro- og barnekirurgiAvdeling for gastro- og barnekirurgiAvdeling for gastro- og barnekirurgi
Avdeling for global helsehttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/direktorens-stab/stab-medisin-helsefag-og-beredskap/avdeling-for-global-helseAvdeling for global helseAAvdeling for global helseAvdeling for global helseAvdeling for global helseAvdeling for global helse
Avdeling for gynekologisk krefthttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/kreftklinikken/avdeling-for-gynekologisk-kreftAvdeling for gynekologisk kreftAAvdeling for gynekologisk kreftAvdeling for gynekologisk kreftAvdeling for gynekologisk kreftAvdeling for gynekologisk kreft
Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisinhttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/klinikk-for-laboratoriemedisin/avdeling-for-immunologi-og-transfusjonsmedisinAvdeling for immunologi og transfusjonsmedisinAAvdeling for immunologi og transfusjonsmedisinAvdeling for immunologi og transfusjonsmedisinAvdeling for immunologi og transfusjonsmedisinAvdeling for immunologi og transfusjonsmedisin
Avdeling for informasjonssikkerhethttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/direktorens-stab/stab-fag-pasientsikkerhet-og-samhandling/avdeling-for-informasjonssikkerhet-og-personvernAvdeling for informasjonssikkerhetAAvdeling for informasjonssikkerhetAvdeling for informasjonssikkerhetAvdeling for informasjonssikkerhetAvdeling for informasjonssikkerhet
Avdeling for klinisk drift og utviklinghttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/direktorens-stab/stab-fag-pasientsikkerhet-og-samhandling/avdeling-for-klinisk-drift-og-utviklingAvdeling for klinisk drift og utviklingAAvdeling for klinisk drift og utviklingAvdeling for klinisk drift og utviklingAvdeling for klinisk drift og utviklingAvdeling for klinisk drift og utvikling
Avdeling for klinisk service (Kreftklinikken)https://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/kreftklinikken/avdeling-for-klinisk-service-kreftklinikkenAvdeling for klinisk service (Kreftklinikken)AAvdeling for klinisk service (Kreftklinikken)Avdeling for klinisk service (Kreftklinikken)Avdeling for klinisk service (Kreftklinikken)Avdeling for klinisk service (Kreftklinikken)
Avdeling for Klinisk service (Medisinsk klinikk)https://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/avdeling-for-klinisk-service-medisinsk-klinikkAvdeling for Klinisk service (Medisinsk klinikk)AAvdeling for Klinisk service (Medisinsk klinikk)Avdeling for Klinisk service (Medisinsk klinikk)Avdeling for Klinisk service (Medisinsk klinikk)Avdeling for Klinisk service (Medisinsk klinikk)
Avdeling for kliniske systemerhttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/oslo-sykehusservice/avdeling-for-kliniske-systemerAvdeling for kliniske systemerAAvdeling for kliniske systemerAvdeling for kliniske systemerAvdeling for kliniske systemerAvdeling for kliniske systemer
Avdeling for kreftbehandlinghttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/kreftklinikken/avdeling-for-kreftbehandlingAvdeling for kreftbehandlingAAvdeling for kreftbehandlingAvdeling for kreftbehandlingAvdeling for kreftbehandlingAvdeling for kreftbehandling
Avdeling for kreftortopedi - Radiumhospitalethttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/ortopedisk-klinikk/avdeling-for-kreftortopedi-radiumhospitaletAvdeling for kreftortopedi - RadiumhospitaletAAvdeling for kreftortopedi - RadiumhospitaletAvdeling for kreftortopedi - RadiumhospitaletAvdeling for kreftortopedi - RadiumhospitaletAvdeling for kreftortopedi - Radiumhospitalet
Avdeling for kvalitetsledelse, virksomhets- og risikostyringhttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/direktorens-stab/stab-fag-pasientsikkerhet-og-samhandling/avdeling-for-kvalitet-virksomhets-og-risikostyringAvdeling for kvalitetsledelse, virksomhets- og risikostyringAAvdeling for kvalitetsledelse, virksomhets- og risikostyringAvdeling for kvalitetsledelse, virksomhets- og risikostyringAvdeling for kvalitetsledelse, virksomhets- og risikostyringAvdeling for kvalitetsledelse, virksomhets- og risikostyring
Avdeling for medisinsk biokjemihttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/klinikk-for-laboratoriemedisin/avdeling-for-medisinsk-biokjemiAvdeling for medisinsk biokjemiAAvdeling for medisinsk biokjemiAvdeling for medisinsk biokjemiAvdeling for medisinsk biokjemiAvdeling for medisinsk biokjemi
Avdeling for medisinsk fysikkhttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/kreftklinikken/avdeling-for-medisinsk-fysikkAvdeling for medisinsk fysikkAAvdeling for medisinsk fysikkAvdeling for medisinsk fysikkAvdeling for medisinsk fysikkAvdeling for medisinsk fysikk
Avdeling for medisinsk genetikkhttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/klinikk-for-laboratoriemedisin/avdeling-for-medisinsk-genetikkAvdeling for medisinsk genetikkAAvdeling for medisinsk genetikkAvdeling for medisinsk genetikkAvdeling for medisinsk genetikkAvdeling for medisinsk genetikk
Avdeling for medisinsk og helsefaglig samarbeidhttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/direktorens-stab/stab-fag-pasientsikkerhet-og-samhandling/avdeling-for-medisinsk-og-helsefaglig-samarbeidAvdeling for medisinsk og helsefaglig samarbeidAAvdeling for medisinsk og helsefaglig samarbeidAvdeling for medisinsk og helsefaglig samarbeidAvdeling for medisinsk og helsefaglig samarbeidAvdeling for medisinsk og helsefaglig samarbeid
Avdeling for mikrobiologihttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/klinikk-for-laboratoriemedisin/avdeling-for-mikrobiologiAvdeling for mikrobiologiAAvdeling for mikrobiologiAvdeling for mikrobiologiAvdeling for mikrobiologiAvdeling for mikrobiologi
Avdeling for nevrohabiliteringhttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/nevroklinikken/avdeling-for-nevrohabiliteringAvdeling for nevrohabiliteringAAvdeling for nevrohabiliteringAvdeling for nevrohabiliteringAvdeling for nevrohabiliteringAvdeling for nevrohabilitering
Avdeling for nyfødtscreeninghttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/barne-og-ungdomsklinikken/nyfodtscreeningenAvdeling for nyfødtscreeningAAvdeling for nyfødtscreeningAvdeling for nyfødtscreeningAvdeling for nyfødtscreeningAvdeling for nyfødtscreening
Avdeling for organdonasjonhttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/akuttklinikken/avdeling-for-organdonasjonAvdeling for organdonasjonAAvdeling for organdonasjonAvdeling for organdonasjonAvdeling for organdonasjonAvdeling for organdonasjon
Avdeling for pasientsikkerhet og kontinuerlig forbedring https://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/direktorens-stab/stab-fag-pasientsikkerhet-og-samhandling/avdeling-for-pasientsikkerhet-og-kontinuerlig-forbedringAvdeling for pasientsikkerhet og kontinuerlig forbedring AAvdeling for pasientsikkerhet og kontinuerlig forbedring Avdeling for pasientsikkerhet og kontinuerlig forbedring Avdeling for pasientsikkerhet og kontinuerlig forbedring Avdeling for pasientsikkerhet og kontinuerlig forbedring
Avdeling for patologihttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/klinikk-for-laboratoriemedisin/avdeling-for-patologiAvdeling for patologiAAvdeling for patologiAvdeling for patologiAvdeling for patologiAvdeling for patologi
Avdeling for plastikk- og rekonstruktiv kirurgihttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/klinikk-for-hode-hals-og-rekonstruktiv-kirurgi/avdeling-for-plastikk-og-rekonstruktiv-kirurgiAvdeling for plastikk- og rekonstruktiv kirurgiAAvdeling for plastikk- og rekonstruktiv kirurgiAvdeling for plastikk- og rekonstruktiv kirurgiAvdeling for plastikk- og rekonstruktiv kirurgiAvdeling for plastikk- og rekonstruktiv kirurgi
Avdeling for radiologi og nukleærmedisin, Aker sykehushttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/klinikk-for-radiologi-og-nukleermedisin/avdeling-for-radiologi-og-nukleermedisin-aker-sykehusAvdeling for radiologi og nukleærmedisin, Aker sykehusAAvdeling for radiologi og nukleærmedisin, Aker sykehusAvdeling for radiologi og nukleærmedisin, Aker sykehusAvdeling for radiologi og nukleærmedisin, Aker sykehusAvdeling for radiologi og nukleærmedisin, Aker sykehus
Avdeling for radiologi og nukleærmedisin, Radiumhospitalethttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/klinikk-for-radiologi-og-nukleermedisin/avdeling-for-radiologi-og-nukleermedisin-radiumhospitaletAvdeling for radiologi og nukleærmedisin, RadiumhospitaletAAvdeling for radiologi og nukleærmedisin, RadiumhospitaletAvdeling for radiologi og nukleærmedisin, RadiumhospitaletAvdeling for radiologi og nukleærmedisin, RadiumhospitaletAvdeling for radiologi og nukleærmedisin, Radiumhospitalet
Avdeling for radiologi og nukleærmedisin, Rikshospitalethttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/klinikk-for-radiologi-og-nukleermedisin/avdeling-for-radiologi-og-nukleermedisin-rikshospitaletAvdeling for radiologi og nukleærmedisin, RikshospitaletAAvdeling for radiologi og nukleærmedisin, RikshospitaletAvdeling for radiologi og nukleærmedisin, RikshospitaletAvdeling for radiologi og nukleærmedisin, RikshospitaletAvdeling for radiologi og nukleærmedisin, Rikshospitalet
Avdeling for radiologi og nukleærmedisin, Ullevålhttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/klinikk-for-radiologi-og-nukleermedisin/avdeling-for-radiologi-og-nukleermedisin-ulleval-sykehusAvdeling for radiologi og nukleærmedisin, UllevålAAvdeling for radiologi og nukleærmedisin, UllevålAvdeling for radiologi og nukleærmedisin, UllevålAvdeling for radiologi og nukleærmedisin, UllevålAvdeling for radiologi og nukleærmedisin, Ullevål
Avdeling for rettsmedisinske faghttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/klinikk-for-laboratoriemedisin/avdeling-for-rettsmedisinske-fagAvdeling for rettsmedisinske fagAAvdeling for rettsmedisinske fagAvdeling for rettsmedisinske fagAvdeling for rettsmedisinske fagAvdeling for rettsmedisinske fag
Avdeling for revmatologi, hud- og infeksjonssykdommerhttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/klinikk-for-kirurgi-inflammasjonsmedisin-og-transplantasjon/avdeling-for-revmatologi-hud-og-infeksjonssykdommerAvdeling for revmatologi, hud- og infeksjonssykdommerAAvdeling for revmatologi, hud- og infeksjonssykdommerAvdeling for revmatologi, hud- og infeksjonssykdommerAvdeling for revmatologi, hud- og infeksjonssykdommerAvdeling for revmatologi, hud- og infeksjonssykdommer
Avdeling for samhandling, helsekompetanse og likeverdige helsetjenesterhttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/direktorens-stab/stab-fag-pasientsikkerhet-og-samhandling/avdeling-for-samhandling-helsekompetanse-og-likeverdige-helsetjenesterAvdeling for samhandling, helsekompetanse og likeverdige helsetjenesterAAvdeling for samhandling, helsekompetanse og likeverdige helsetjenesterAvdeling for samhandling, helsekompetanse og likeverdige helsetjenesterAvdeling for samhandling, helsekompetanse og likeverdige helsetjenesterAvdeling for samhandling, helsekompetanse og likeverdige helsetjenester
Avdeling for sjeldne diagnoserhttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/barne-og-ungdomsklinikken/avdeling-for-sjeldne-diagnoserAvdeling for sjeldne diagnoserAAvdeling for sjeldne diagnoserAvdeling for sjeldne diagnoserAvdeling for sjeldne diagnoserAvdeling for sjeldne diagnoser
Avdeling for smertebehandlinghttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/akuttklinikken/avdeling-for-smertebehandlingAvdeling for smertebehandlingAAvdeling for smertebehandlingAvdeling for smertebehandlingAvdeling for smertebehandlingAvdeling for smertebehandling
Avdeling for smittevernhttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/oslo-sykehusservice/avdeling-for-smittevernAvdeling for smittevernAAvdeling for smittevernAvdeling for smittevernAvdeling for smittevernAvdeling for smittevern
Avdeling for sterilforsyninghttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/akuttklinikken/avdeling-for-sterilforsyningAvdeling for sterilforsyningAAvdeling for sterilforsyningAvdeling for sterilforsyningAvdeling for sterilforsyningAvdeling for sterilforsyning
Avdeling for transplantasjonsmedisinhttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/klinikk-for-kirurgi-inflammasjonsmedisin-og-transplantasjon/avdeling-for-transplantasjonsmedisinAvdeling for transplantasjonsmedisinAAvdeling for transplantasjonsmedisinAvdeling for transplantasjonsmedisinAvdeling for transplantasjonsmedisinAvdeling for transplantasjonsmedisin
Avdeling for traumatologihttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/akuttklinikken/avdeling-for-traumatologiAvdeling for traumatologiAAvdeling for traumatologiAvdeling for traumatologiAvdeling for traumatologiAvdeling for traumatologi
Avdeling for urologihttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/klinikk-for-kirurgi-inflammasjonsmedisin-og-transplantasjon/avdeling-for-urologiAvdeling for urologiAAvdeling for urologiAvdeling for urologiAvdeling for urologiAvdeling for urologi
Avdeling for utenlandskontor og behandlingsreiserhttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/direktorens-stab/stab-fag-pasientsikkerhet-og-samhandling/avdeling-for-utenlandskontor-og-behandlingsreiserAvdeling for utenlandskontor og behandlingsreiserAAvdeling for utenlandskontor og behandlingsreiserAvdeling for utenlandskontor og behandlingsreiserAvdeling for utenlandskontor og behandlingsreiserAvdeling for utenlandskontor og behandlingsreiser
Avdeling forskningsstøtte for kliniske studier - Clinical Trials Unit (CTU) https://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/oslo-sykehusservice/forskningsstotte-virksomhetsomrade/avdeling-forskningsstotte-for-kliniske-studier-ctuAvdeling forskningsstøtte for kliniske studier - Clinical Trials Unit (CTU) AAvdeling forskningsstøtte for kliniske studier - Clinical Trials Unit (CTU) Avdeling forskningsstøtte for kliniske studier - Clinical Trials Unit (CTU) Avdeling forskningsstøtte for kliniske studier - Clinical Trials Unit (CTU) Avdeling forskningsstøtte for kliniske studier - Clinical Trials Unit (CTU)
Avdeling rus- og avhengighetsbehandlinghttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helse-og-avhengighet/avdeling-rus-og-avhengighetsbehandlingAvdeling rus- og avhengighetsbehandlingAAvdeling rus- og avhengighetsbehandlingAvdeling rus- og avhengighetsbehandlingAvdeling rus- og avhengighetsbehandlingAvdeling rus- og avhengighetsbehandling
Avgiftningsenhet 1https://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helse-og-avhengighet/avdeling-rus-og-avhengighetsbehandling/seksjon-rusakuttmottak-og-avgiftning/avgiftningsenhet-1Avgiftningsenhet 1AAvgiftningsenhet 1Avgiftningsenhet 1Avgiftningsenhet 1Avgiftningsenhet 1
Avgiftningsenhet 2https://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helse-og-avhengighet/avdeling-rus-og-avhengighetsbehandling/seksjon-rusakuttmottak-og-avgiftning/avgiftningsenhet-2Avgiftningsenhet 2AAvgiftningsenhet 2Avgiftningsenhet 2Avgiftningsenhet 2Avgiftningsenhet 2
Barn enhet Ahttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helse-og-avhengighet/barne-og-ungdomspsykiatrisk-avdeling/barneseksjonen-psykisk-helse/barn-enhet-aBarn enhet ABBarn enhet ABarn enhet ABarn enhet ABarn enhet A
Barn enhet Bhttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helse-og-avhengighet/barne-og-ungdomspsykiatrisk-avdeling/barneseksjonen-psykisk-helse/barn-enhet-bBarn enhet BBBarn enhet BBarn enhet BBarn enhet BBarn enhet B
Barne- og ungdomsklinikkenhttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/barne-og-ungdomsklinikkenBarne- og ungdomsklinikkenBBarne- og ungdomsklinikkenBarne- og ungdomsklinikkenBarne- og ungdomsklinikkenBarne- og ungdomsklinikken
Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling (BUPA)https://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helse-og-avhengighet/barne-og-ungdomspsykiatrisk-avdelingBarne- og ungdomspsykiatrisk avdeling (BUPA)BBarne- og ungdomspsykiatrisk avdeling (BUPA)Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling (BUPA)Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling (BUPA)Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling (BUPA)
Barneavdeling for allergi- og lungesykdommerhttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/barne-og-ungdomsklinikken/barneavdeling-for-allergi-og-lungesykdommerBarneavdeling for allergi- og lungesykdommerBBarneavdeling for allergi- og lungesykdommerBarneavdeling for allergi- og lungesykdommerBarneavdeling for allergi- og lungesykdommerBarneavdeling for allergi- og lungesykdommer
Barneavdeling for kreft- og blodsykdommerhttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/barne-og-ungdomsklinikken/barneavdeling-for-kreft-og-blodsykdommerBarneavdeling for kreft- og blodsykdommerBBarneavdeling for kreft- og blodsykdommerBarneavdeling for kreft- og blodsykdommerBarneavdeling for kreft- og blodsykdommerBarneavdeling for kreft- og blodsykdommer
Barneavdeling for nevrofaghttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/barne-og-ungdomsklinikken/barneavdeling-for-nevrofagBarneavdeling for nevrofagBBarneavdeling for nevrofagBarneavdeling for nevrofagBarneavdeling for nevrofagBarneavdeling for nevrofag
Barnediabetesregisteret (BDR)https://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/barne-og-ungdomsklinikken/avdeling-for-barnemedisin-ulleval/barnediabetesregisteret-bdrBarnediabetesregisteret (BDR)BBarnediabetesregisteret (BDR)Barnediabetesregisteret (BDR)Barnediabetesregisteret (BDR)Barnediabetesregisteret (BDR)
Barneintensiv Rikshospitalethttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/akuttklinikken/postoperativ-og-intensivavdelingen/barneintensiv-rikshospitaletBarneintensiv RikshospitaletBBarneintensiv RikshospitaletBarneintensiv RikshospitaletBarneintensiv RikshospitaletBarneintensiv Rikshospitalet
Barneintensiv Ullevålhttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/akuttklinikken/postoperativ-og-intensivavdelingen/barneintensiv-ullevalBarneintensiv UllevålBBarneintensiv UllevålBarneintensiv UllevålBarneintensiv UllevålBarneintensiv Ullevål
Barnekardiologisk avdelinghttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/barne-og-ungdomsklinikken/barnekardiologisk-avdelingBarnekardiologisk avdelingBBarnekardiologisk avdelingBarnekardiologisk avdelingBarnekardiologisk avdelingBarnekardiologisk avdeling
Barnemedisinsk poliklinikk og dagseksjon UShttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/barne-og-ungdomsklinikken/avdeling-for-barnemedisin-ulleval/seksjon-barneernering/barnemedisinsk-poliklinikk-og-dagseksjon-usBarnemedisinsk poliklinikk og dagseksjon USBBarnemedisinsk poliklinikk og dagseksjon USBarnemedisinsk poliklinikk og dagseksjon USBarnemedisinsk poliklinikk og dagseksjon USBarnemedisinsk poliklinikk og dagseksjon US
Barneseksjonen psykisk helsehttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helse-og-avhengighet/barne-og-ungdomspsykiatrisk-avdeling/barneseksjonen-psykisk-helseBarneseksjonen psykisk helseBBarneseksjonen psykisk helseBarneseksjonen psykisk helseBarneseksjonen psykisk helseBarneseksjonen psykisk helse
Barsel Rikshospitalethttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/kvinneklinikken/fodeavdelingen/barsel-rikshospitaletBarsel RikshospitaletBBarsel RikshospitaletBarsel RikshospitaletBarsel RikshospitaletBarsel Rikshospitalet
Barselhotellethttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/kvinneklinikken/fodeavdelingen/barselhotelletBarselhotelletBBarselhotelletBarselhotelletBarselhotelletBarselhotellet
Bedriftshelsetjenestenhttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/oslo-sykehusservice/arbeidsmiljoavdelingen/bedriftshelsetjenestenBedriftshelsetjenestenBBedriftshelsetjenestenBedriftshelsetjenestenBedriftshelsetjenestenBedriftshelsetjenesten
Behandlingshjelpemidlerhttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/oslo-sykehusservice/medisinteknisk-virksomhetsomrade-mtv/behandlingshjelpemidlerBehandlingshjelpemidlerBBehandlingshjelpemidlerBehandlingshjelpemidlerBehandlingshjelpemidlerBehandlingshjelpemidler
Behandlingsreiserhttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/direktorens-stab/stab-fag-pasientsikkerhet-og-samhandling/avdeling-for-utenlandskontor-og-behandlingsreiser/behandlingsreiserBehandlingsreiserBBehandlingsreiserBehandlingsreiserBehandlingsreiserBehandlingsreiser
Biobank- og registerstøttehttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/oslo-sykehusservice/forskningsstotte-virksomhetsomrade/biobank-og-registerstotteBiobank- og registerstøtteBBiobank- og registerstøtteBiobank- og registerstøtteBiobank- og registerstøtteBiobank- og registerstøtte
Brystdiagnostisk senterhttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/klinikk-for-radiologi-og-nukleermedisin/brystdiagnostisk-senterBrystdiagnostisk senterBBrystdiagnostisk senterBrystdiagnostisk senterBrystdiagnostisk senterBrystdiagnostisk senter
Brystkirurgisk poliklinikkhttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/kreftklinikken/avdeling-for-kreftbehandling/seksjon-for-bryst-og-endokrinkirurgi/brystkirurgisk-poliklinikkBrystkirurgisk poliklinikkBBrystkirurgisk poliklinikkBrystkirurgisk poliklinikkBrystkirurgisk poliklinikkBrystkirurgisk poliklinikk
BUP Bjerkehttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helse-og-avhengighet/barne-og-ungdomspsykiatrisk-avdeling/bup-oslo-nord/bup-bjerkeBUP BjerkeBBUP BjerkeBUP BjerkeBUP BjerkeBUP Bjerke
BUP Nordre Akerhttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helse-og-avhengighet/barne-og-ungdomspsykiatrisk-avdeling/bup-oslo-nord/bup-nordre-akerBUP Nordre AkerBBUP Nordre AkerBUP Nordre AkerBUP Nordre AkerBUP Nordre Aker
BUP Nordstrandhttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helse-og-avhengighet/barne-og-ungdomspsykiatrisk-avdeling/bup-oslo-syd/bup-nordstrandBUP NordstrandBBUP NordstrandBUP NordstrandBUP NordstrandBUP Nordstrand
BUP Oslo Nordhttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helse-og-avhengighet/barne-og-ungdomspsykiatrisk-avdeling/bup-oslo-nordBUP Oslo NordBBUP Oslo NordBUP Oslo NordBUP Oslo NordBUP Oslo Nord
BUP Oslo Sydhttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helse-og-avhengighet/barne-og-ungdomspsykiatrisk-avdeling/bup-oslo-sydBUP Oslo SydBBUP Oslo SydBUP Oslo SydBUP Oslo SydBUP Oslo Syd
BUP Sagenehttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helse-og-avhengighet/barne-og-ungdomspsykiatrisk-avdeling/bup-oslo-nord/bup-sageneBUP SageneBBUP SageneBUP SageneBUP SageneBUP Sagene
BUP Søndre Nordstrandhttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helse-og-avhengighet/barne-og-ungdomspsykiatrisk-avdeling/bup-oslo-syd/bup-sondre-nordstrandBUP Søndre NordstrandBBUP Søndre NordstrandBUP Søndre NordstrandBUP Søndre NordstrandBUP Søndre Nordstrand
BUP Østensjøhttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helse-og-avhengighet/barne-og-ungdomspsykiatrisk-avdeling/bup-oslo-syd/bup-ostensjoBUP ØstensjøBBUP ØstensjøBUP ØstensjøBUP ØstensjøBUP Østensjø
CFS/ME-senterethttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/geriatrisk-avdeling/cfsme-senteretCFS/ME-senteretCCFS/ME-senteretCFS/ME-senteretCFS/ME-senteretCFS/ME-senteret
CPOP - Cerebral Parese Oppfølgingsprogramhttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/barne-og-ungdomsklinikken/barneavdeling-for-nevrofag/cpop-cerebral-parese-oppfolgingsprogramCPOP - Cerebral Parese OppfølgingsprogramCCPOP - Cerebral Parese OppfølgingsprogramCPOP - Cerebral Parese OppfølgingsprogramCPOP - Cerebral Parese OppfølgingsprogramCPOP - Cerebral Parese Oppfølgingsprogram
Cytologisk poliklinikkhttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/klinikk-for-laboratoriemedisin/avdeling-for-patologi/cytologisk-poliklinikkCytologisk poliklinikkCCytologisk poliklinikkCytologisk poliklinikkCytologisk poliklinikkCytologisk poliklinikk
Dagkirurgi, Aker (Postoperativ og intensivavdelingen, Akuttklinikken)https://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/akuttklinikken/postoperativ-og-intensivavdelingen/dagkirurgi-akerDagkirurgi, Aker (Postoperativ og intensivavdelingen, Akuttklinikken)DDagkirurgi, Aker (Postoperativ og intensivavdelingen, Akuttklinikken)Dagkirurgi, Aker (Postoperativ og intensivavdelingen, Akuttklinikken)Dagkirurgi, Aker (Postoperativ og intensivavdelingen, Akuttklinikken)Dagkirurgi, Aker (Postoperativ og intensivavdelingen, Akuttklinikken)
Dagkirurgi, Rikshospitalethttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/klinikk-for-hode-hals-og-rekonstruktiv-kirurgi/kirurgisk-dagavdeling/seksjon-for-dagkirurgiDagkirurgi, RikshospitaletDDagkirurgi, RikshospitaletDagkirurgi, RikshospitaletDagkirurgi, RikshospitaletDagkirurgi, Rikshospitalet
Det norske benmargsgiverregisterethttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/klinikk-for-laboratoriemedisin/avdeling-for-immunologi-og-transfusjonsmedisin/det-norske-benmargsgiverregisteretDet norske benmargsgiverregisteretDDet norske benmargsgiverregisteretDet norske benmargsgiverregisteretDet norske benmargsgiverregisteretDet norske benmargsgiverregisteret
Diabetespoliklinikkhttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/klinikk-for-kirurgi-inflammasjonsmedisin-og-transplantasjon/avdeling-for-transplantasjonsmedisin/seksjon-for-poliklinikk-og-dagbehandling-kit/diabetespoliklinikkDiabetespoliklinikkDDiabetespoliklinikkDiabetespoliklinikkDiabetespoliklinikkDiabetespoliklinikk
Diagnosestasjonenhttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/lungemedisinsk-avdeling-ulleval/seksjon-for-diagnosestasjonenDiagnosestasjonenDDiagnosestasjonenDiagnosestasjonenDiagnosestasjonenDiagnosestasjonen
Direktørens stabhttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/direktorens-stabDirektørens stabDDirektørens stabDirektørens stabDirektørens stabDirektørens stab
Døgnbehandling tidlig psykosehttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helse-og-avhengighet/psykisk-helsevern-dognbehandling/seksjon-for-tidlig-psykosebehandling/dognbehandling-tidlig-psykoseDøgnbehandling tidlig psykoseDDøgnbehandling tidlig psykoseDøgnbehandling tidlig psykoseDøgnbehandling tidlig psykoseDøgnbehandling tidlig psykose
Døgnbehandlingsenhet 1 - Søndre Oslo DPShttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helse-og-avhengighet/sondre-oslo-dps/dognseksjonen-sondre-oslo-dps/dognbehandlingsenhet-1-sondre-oslo-dpsDøgnbehandlingsenhet 1 - Søndre Oslo DPSDDøgnbehandlingsenhet 1 - Søndre Oslo DPSDøgnbehandlingsenhet 1 - Søndre Oslo DPSDøgnbehandlingsenhet 1 - Søndre Oslo DPSDøgnbehandlingsenhet 1 - Søndre Oslo DPS
Døgnbehandlingsenhet 2 - Søndre Oslo DPShttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helse-og-avhengighet/sondre-oslo-dps/dognseksjonen-sondre-oslo-dps/dognbehandlingsenhet-2-sondre-oslo-dpsDøgnbehandlingsenhet 2 - Søndre Oslo DPSDDøgnbehandlingsenhet 2 - Søndre Oslo DPSDøgnbehandlingsenhet 2 - Søndre Oslo DPSDøgnbehandlingsenhet 2 - Søndre Oslo DPSDøgnbehandlingsenhet 2 - Søndre Oslo DPS
Døgnbehandlingsenhet 3 - Søndre Oslo DPShttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helse-og-avhengighet/sondre-oslo-dps/dognseksjonen-sondre-oslo-dps/dognbehandlingsenhet-3-sondre-oslo-dpsDøgnbehandlingsenhet 3 - Søndre Oslo DPSDDøgnbehandlingsenhet 3 - Søndre Oslo DPSDøgnbehandlingsenhet 3 - Søndre Oslo DPSDøgnbehandlingsenhet 3 - Søndre Oslo DPSDøgnbehandlingsenhet 3 - Søndre Oslo DPS
Døgnbehandlingsenhet barn og ungehttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helse-og-avhengighet/psykisk-helse-nasjonale-og-regionale-funksjoner/regional-seksjon-spiseforstyrrelser-rasp/dognbehandlingsenhet-barn-og-ungeDøgnbehandlingsenhet barn og ungeDDøgnbehandlingsenhet barn og ungeDøgnbehandlingsenhet barn og ungeDøgnbehandlingsenhet barn og ungeDøgnbehandlingsenhet barn og unge
Døgnbehandlingsenhet voksnehttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helse-og-avhengighet/psykisk-helse-nasjonale-og-regionale-funksjoner/regional-seksjon-spiseforstyrrelser-rasp/dognbehandlingsenhet-voksneDøgnbehandlingsenhet voksneDDøgnbehandlingsenhet voksneDøgnbehandlingsenhet voksneDøgnbehandlingsenhet voksneDøgnbehandlingsenhet voksne
Døgnbehandlingsseksjon Nydalen DPShttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helse-og-avhengighet/nydalen-dps/dognbehandlingsseksjon-nydalen-dpsDøgnbehandlingsseksjon Nydalen DPSDDøgnbehandlingsseksjon Nydalen DPSDøgnbehandlingsseksjon Nydalen DPSDøgnbehandlingsseksjon Nydalen DPSDøgnbehandlingsseksjon Nydalen DPS
Døgnenhet 1 Nydalen DPShttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helse-og-avhengighet/nydalen-dps/dognbehandlingsseksjon-nydalen-dps/dognenhet-1-nydalen-dpsDøgnenhet 1 Nydalen DPSDDøgnenhet 1 Nydalen DPSDøgnenhet 1 Nydalen DPSDøgnenhet 1 Nydalen DPSDøgnenhet 1 Nydalen DPS
Døgnenhet 2 Nydalen DPShttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helse-og-avhengighet/nydalen-dps/dognbehandlingsseksjon-nydalen-dps/dognenhet-2-nydalen-dpsDøgnenhet 2 Nydalen DPSDDøgnenhet 2 Nydalen DPSDøgnenhet 2 Nydalen DPSDøgnenhet 2 Nydalen DPSDøgnenhet 2 Nydalen DPS
Døgnenhet 3 Nydalen DPShttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helse-og-avhengighet/nydalen-dps/dognbehandlingsseksjon-nydalen-dps/dognenhet-3-nydalen-dpsDøgnenhet 3 Nydalen DPSDDøgnenhet 3 Nydalen DPSDøgnenhet 3 Nydalen DPSDøgnenhet 3 Nydalen DPSDøgnenhet 3 Nydalen DPS
Døgnenhet for utredning og behandling rus- og avhengighetsbehandling unghttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helse-og-avhengighet/avdeling-rus-og-avhengighetsbehandling/seksjon-rus-og-avhengighetsbehandling-ung/dognenhet-for-utredning-og-behandling-rus-og-avhengighetsbehandling-ungDøgnenhet for utredning og behandling rus- og avhengighetsbehandling ungDDøgnenhet for utredning og behandling rus- og avhengighetsbehandling ungDøgnenhet for utredning og behandling rus- og avhengighetsbehandling ungDøgnenhet for utredning og behandling rus- og avhengighetsbehandling ungDøgnenhet for utredning og behandling rus- og avhengighetsbehandling ung
Døgnseksjonen - Søndre Oslo DPShttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helse-og-avhengighet/sondre-oslo-dps/dognseksjonen-sondre-oslo-dpsDøgnseksjonen - Søndre Oslo DPSDDøgnseksjonen - Søndre Oslo DPSDøgnseksjonen - Søndre Oslo DPSDøgnseksjonen - Søndre Oslo DPSDøgnseksjonen - Søndre Oslo DPS
Endokrinologi, sykelig overvekt og forebyggende medisinhttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/endokrinologi-sykelig-overvekt-og-forebyggende-medisinEndokrinologi, sykelig overvekt og forebyggende medisinEEndokrinologi, sykelig overvekt og forebyggende medisinEndokrinologi, sykelig overvekt og forebyggende medisinEndokrinologi, sykelig overvekt og forebyggende medisinEndokrinologi, sykelig overvekt og forebyggende medisin
Enhet ambulante tjenester (BUP Oslo Nord)https://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helse-og-avhengighet/barne-og-ungdomspsykiatrisk-avdeling/bup-oslo-nord/enhet-ambulante-tjenesterEnhet ambulante tjenester (BUP Oslo Nord)EEnhet ambulante tjenester (BUP Oslo Nord)Enhet ambulante tjenester (BUP Oslo Nord)Enhet ambulante tjenester (BUP Oslo Nord)Enhet ambulante tjenester (BUP Oslo Nord)
Enhet for indremedisinsk forskninghttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/endokrinologi-sykelig-overvekt-og-forebyggende-medisin/seksjon-for-forskning-og-utvikling-endokrin-overvekt-forebyggende-med/enhet-for-indremedisinsk-forskningEnhet for indremedisinsk forskningEEnhet for indremedisinsk forskningEnhet for indremedisinsk forskningEnhet for indremedisinsk forskningEnhet for indremedisinsk forskning
Enhet for medfødte og arvelige nevromuskulære tilstander (EMAN)https://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/nevroklinikken/nevrologisk-avdeling/seksjon-for-sjeldne-nevromuskulere-tilstander/enhet-for-medfodte-og-arvelige-nevromuskulere-tilstander-emanEnhet for medfødte og arvelige nevromuskulære tilstander (EMAN)EEnhet for medfødte og arvelige nevromuskulære tilstander (EMAN)Enhet for medfødte og arvelige nevromuskulære tilstander (EMAN)Enhet for medfødte og arvelige nevromuskulære tilstander (EMAN)Enhet for medfødte og arvelige nevromuskulære tilstander (EMAN)
Enhet for psykososial onkologihttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/kreftklinikken/avdeling-for-klinisk-service-kreftklinikken/enhet-for-psykososial-onkologiEnhet for psykososial onkologiEEnhet for psykososial onkologiEnhet for psykososial onkologiEnhet for psykososial onkologiEnhet for psykososial onkologi
Enhet for strålebehandling - Ullevålhttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/kreftklinikken/avdeling-for-kreftbehandling/seksjon-for-stralebehandling/enhet-for-stralebehandling-ullevalEnhet for strålebehandling - UllevålEEnhet for strålebehandling - UllevålEnhet for strålebehandling - UllevålEnhet for strålebehandling - UllevålEnhet for strålebehandling - Ullevål
Enhet for strålebehandling 1 - Radiumhospitalethttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/kreftklinikken/avdeling-for-kreftbehandling/seksjon-for-stralebehandling/enhet-for-stralebehandling-1-radiumhospitaletEnhet for strålebehandling 1 - RadiumhospitaletEEnhet for strålebehandling 1 - RadiumhospitaletEnhet for strålebehandling 1 - RadiumhospitaletEnhet for strålebehandling 1 - RadiumhospitaletEnhet for strålebehandling 1 - Radiumhospitalet
Enhet for strålebehandling 2 - Radiumhospitalethttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/kreftklinikken/avdeling-for-kreftbehandling/seksjon-for-stralebehandling/enhet-for-stralebehandling-2-radiumhospitaletEnhet for strålebehandling 2 - RadiumhospitaletEEnhet for strålebehandling 2 - RadiumhospitaletEnhet for strålebehandling 2 - RadiumhospitaletEnhet for strålebehandling 2 - RadiumhospitaletEnhet for strålebehandling 2 - Radiumhospitalet
Enhet for stråleterapiplanlegging - Radiumhospitalethttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/kreftklinikken/avdeling-for-kreftbehandling/seksjon-for-stralebehandling/enhet-for-straleterapiplanlegging-radiumhospitaletEnhet for stråleterapiplanlegging - RadiumhospitaletEEnhet for stråleterapiplanlegging - RadiumhospitaletEnhet for stråleterapiplanlegging - RadiumhospitaletEnhet for stråleterapiplanlegging - RadiumhospitaletEnhet for stråleterapiplanlegging - Radiumhospitalet
Enhet for stråleterapiplanlegging - Ullevålhttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/kreftklinikken/avdeling-for-kreftbehandling/seksjon-for-stralebehandling/enhet-for-straleterapiplanlegging-ullevalEnhet for stråleterapiplanlegging - UllevålEEnhet for stråleterapiplanlegging - UllevålEnhet for stråleterapiplanlegging - UllevålEnhet for stråleterapiplanlegging - UllevålEnhet for stråleterapiplanlegging - Ullevål
Enhet for studiesykepleierehttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/kreftklinikken/avdeling-for-kreftbehandling/seksjon-for-utprovende-kreftbehandling-og-forskningsstotte/enhet-for-studiesykepleiere-akbEnhet for studiesykepleiereEEnhet for studiesykepleiereEnhet for studiesykepleiereEnhet for studiesykepleiereEnhet for studiesykepleiere
Enhet for translasjonell onkopatologihttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/klinikk-for-laboratoriemedisin/avdeling-for-patologi/enhet-for-translasjonell-onkopatologiEnhet for translasjonell onkopatologiEEnhet for translasjonell onkopatologiEnhet for translasjonell onkopatologiEnhet for translasjonell onkopatologiEnhet for translasjonell onkopatologi
Ernæringspoliklinikkenhttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/kreftklinikken/avdeling-for-klinisk-service-kreftklinikken/seksjon-for-klinisk-ernering-kre/erneringspoliklinikkenErnæringspoliklinikkenEErnæringspoliklinikkenErnæringspoliklinikkenErnæringspoliklinikkenErnæringspoliklinikken
FACT Oslo Sørhttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helse-og-avhengighet/sondre-oslo-dps/psykose-og-rusbehandlingsseksjon-sondre-oslo-dps/fact-oslo-sor-sondre-oslo-dpsFACT Oslo SørFFACT Oslo SørFACT Oslo SørFACT Oslo SørFACT Oslo Sør
Farmakologisk institutthttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/klinikk-for-laboratoriemedisin/avdeling-for-farmakologi/farmakologisk-instituttFarmakologisk instituttFFarmakologisk instituttFarmakologisk instituttFarmakologisk instituttFarmakologisk institutt
Fengselspsykiatrisk poliklinikkhttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helse-og-avhengighet/psykisk-helse-nasjonale-og-regionale-funksjoner/regional-sikkerhetsseksjon-rsa/fengselspsykiatrisk-poliklinikkFengselspsykiatrisk poliklinikkFFengselspsykiatrisk poliklinikkFengselspsykiatrisk poliklinikkFengselspsykiatrisk poliklinikkFengselspsykiatrisk poliklinikk
Forskning og utvikling (Kvinneklinikken)https://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/kvinneklinikken/forskning-og-utvikling-kvinneklinikkenForskning og utvikling (Kvinneklinikken)FForskning og utvikling (Kvinneklinikken)Forskning og utvikling (Kvinneklinikken)Forskning og utvikling (Kvinneklinikken)Forskning og utvikling (Kvinneklinikken)
Forskning og utvikling (Nevroklinikken)https://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/nevroklinikken/forskning-og-utvikling-nevroklinikkenForskning og utvikling (Nevroklinikken)FForskning og utvikling (Nevroklinikken)Forskning og utvikling (Nevroklinikken)Forskning og utvikling (Nevroklinikken)Forskning og utvikling (Nevroklinikken)
Forskning rus- og avhengighetsbehandling unghttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helse-og-avhengighet/avdeling-rus-og-avhengighetsbehandling/seksjon-rus-og-avhengighetsbehandling-ung/forskning-rus-og-avhengighetsbehandling-ungForskning rus- og avhengighetsbehandling ungFForskning rus- og avhengighetsbehandling ungForskning rus- og avhengighetsbehandling ungForskning rus- og avhengighetsbehandling ungForskning rus- og avhengighetsbehandling ung
Forsknings- og formidlingsenheten for muskelskjeletthelse (FORMI)https://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/nevroklinikken/forskning-og-utvikling-nevroklinikken/forsknings-og-formidlingsenheten-for-muskelskjeletthelse-formiForsknings- og formidlingsenheten for muskelskjeletthelse (FORMI)FForsknings- og formidlingsenheten for muskelskjeletthelse (FORMI)Forsknings- og formidlingsenheten for muskelskjeletthelse (FORMI)Forsknings- og formidlingsenheten for muskelskjeletthelse (FORMI)Forsknings- og formidlingsenheten for muskelskjeletthelse (FORMI)
Forsknings- og innovasjonsavdelingen i PHAhttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helse-og-avhengighet/forsknings-og-innovasjonsavdelingen-i-phaForsknings- og innovasjonsavdelingen i PHAFForsknings- og innovasjonsavdelingen i PHAForsknings- og innovasjonsavdelingen i PHAForsknings- og innovasjonsavdelingen i PHAForsknings- og innovasjonsavdelingen i PHA
Forsknings- og utviklingsavdelingen, MTUhttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/oslo-sykehusservice/medisinteknisk-virksomhetsomrade-mtv/forsknings-og-utviklingsavdelingen-mtvForsknings- og utviklingsavdelingen, MTUFForsknings- og utviklingsavdelingen, MTUForsknings- og utviklingsavdelingen, MTUForsknings- og utviklingsavdelingen, MTUForsknings- og utviklingsavdelingen, MTU
Forskningsavdelingenhttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/direktorens-stab/stab-forskning-innovasjon-og-utdanning/seksjon-for-forskningForskningsavdelingenFForskningsavdelingenForskningsavdelingenForskningsavdelingenForskningsavdelingen
Forskningsbiobank for krefthttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/forskningsbiobank-for-kreftForskningsbiobank for kreftFForskningsbiobank for kreftForskningsbiobank for kreftForskningsbiobank for kreftForskningsbiobank for kreft
Forskningsenheten ved SSEhttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/nevroklinikken/spesialsykehuset-for-epilepsi-sse/forskningsenheten-ved-sseForskningsenheten ved SSEFForskningsenheten ved SSEForskningsenheten ved SSEForskningsenheten ved SSEForskningsenheten ved SSE
Forskningssekretariatethttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/kreftklinikken/avdeling-for-kreftbehandling/seksjon-for-utprovende-kreftbehandling-og-forskningsstotte/forskningssekretariatet-akbForskningssekretariatetFForskningssekretariatetForskningssekretariatetForskningssekretariatetForskningssekretariatet
Forskningssenter for fødselshjelp og kvinnesykdommerhttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/kvinneklinikken/forskning-og-utvikling-kvinneklinikken/forskningssenter-for-fodselshjelp-og-kvinnesykdommerForskningssenter for fødselshjelp og kvinnesykdommerFForskningssenter for fødselshjelp og kvinnesykdommerForskningssenter for fødselshjelp og kvinnesykdommerForskningssenter for fødselshjelp og kvinnesykdommerForskningssenter for fødselshjelp og kvinnesykdommer
Fostermedisinsk avdelinghttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/kvinneklinikken/fostermedisinsk-avdelingFostermedisinsk avdelingFFostermedisinsk avdelingFostermedisinsk avdelingFostermedisinsk avdelingFostermedisinsk avdeling
Front Ungdom hjemmesykehushttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helse-og-avhengighet/barne-og-ungdomspsykiatrisk-avdeling/ungdomsseksjonen-psykisk-helse/front-ungdom-hjemmesykehusFront Ungdom hjemmesykehusFFront Ungdom hjemmesykehusFront Ungdom hjemmesykehusFront Ungdom hjemmesykehusFront Ungdom hjemmesykehus
Front-team Barnhttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helse-og-avhengighet/barne-og-ungdomspsykiatrisk-avdeling/barneseksjonen-psykisk-helse/frontteam-barnFront-team BarnFFront-team BarnFront-team BarnFront-team BarnFront-team Barn
Føde – gyn mottakhttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/kvinneklinikken/fodeavdelingen/svangerskap-ulleval/fode-gyn-mottakFøde – gyn mottakFFøde – gyn mottakFøde – gyn mottakFøde – gyn mottakFøde – gyn mottak
Føde Rikshospitalethttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/kvinneklinikken/fodeavdelingen/fode-rikshospitaletFøde RikshospitaletFFøde RikshospitaletFøde RikshospitaletFøde RikshospitaletFøde Rikshospitalet
Fødeavdelingenhttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/kvinneklinikken/fodeavdelingenFødeavdelingenFFødeavdelingenFødeavdelingenFødeavdelingenFødeavdelingen
Føde/Barsel A Ullevålhttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/kvinneklinikken/fodeavdelingen/fodebarsel-a-ullevalFøde/Barsel A UllevålFFøde/Barsel A UllevålFøde/Barsel A UllevålFøde/Barsel A UllevålFøde/Barsel A Ullevål
Føde/Barsel B Ullevålhttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/kvinneklinikken/fodeavdelingen/fodebarsel-b-ullevalFøde/Barsel B UllevålFFøde/Barsel B UllevålFøde/Barsel B UllevålFøde/Barsel B UllevålFøde/Barsel B Ullevål
Gastromedisinsk avdelinghttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/gastromedisinsk-avdelingGastromedisinsk avdelingGGastromedisinsk avdelingGastromedisinsk avdelingGastromedisinsk avdelingGastromedisinsk avdeling
Geilomo Seksjon for barne- og ungdomshabiliteringhttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/barne-og-ungdomsklinikken/barneavdeling-for-allergi-og-lungesykdommer/geilomo-barnesykehusGeilomo Seksjon for barne- og ungdomshabiliteringGGeilomo Seksjon for barne- og ungdomshabiliteringGeilomo Seksjon for barne- og ungdomshabiliteringGeilomo Seksjon for barne- og ungdomshabiliteringGeilomo Seksjon for barne- og ungdomshabilitering
Generell indremedisinsk avdelinghttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/generell-indremedisinsk-avdelingGenerell indremedisinsk avdelingGGenerell indremedisinsk avdelingGenerell indremedisinsk avdelingGenerell indremedisinsk avdelingGenerell indremedisinsk avdeling
Generell indremedisinsk sengeposthttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/generell-indremedisinsk-avdeling/generell-indremedisinsk-sengepostGenerell indremedisinsk sengepostGGenerell indremedisinsk sengepostGenerell indremedisinsk sengepostGenerell indremedisinsk sengepostGenerell indremedisinsk sengepost
Generell Intensiv 1 Rikshospitalethttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/akuttklinikken/postoperativ-og-intensivavdelingen/generell-intensiv-1-rikshospitaletGenerell Intensiv 1 RikshospitaletGGenerell Intensiv 1 RikshospitaletGenerell Intensiv 1 RikshospitaletGenerell Intensiv 1 RikshospitaletGenerell Intensiv 1 Rikshospitalet
Generell Intensiv 2 Rikshospitalethttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/akuttklinikken/postoperativ-og-intensivavdelingen/generell-intensiv-2-rikshospitaletGenerell Intensiv 2 RikshospitaletGGenerell Intensiv 2 RikshospitaletGenerell Intensiv 2 RikshospitaletGenerell Intensiv 2 RikshospitaletGenerell Intensiv 2 Rikshospitalet
Generell Intensiv Ullevålhttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/akuttklinikken/postoperativ-og-intensivavdelingen/generell-intensiv-ullevalGenerell Intensiv UllevålGGenerell Intensiv UllevålGenerell Intensiv UllevålGenerell Intensiv UllevålGenerell Intensiv Ullevål
Geriatrisk avdelinghttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/geriatrisk-avdelingGeriatrisk avdelingGGeriatrisk avdelingGeriatrisk avdelingGeriatrisk avdelingGeriatrisk avdeling
Geriatrisk dagenhethttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/geriatrisk-avdeling/geriatrisk-dagbehandlingGeriatrisk dagenhetGGeriatrisk dagenhetGeriatrisk dagenhetGeriatrisk dagenhetGeriatrisk dagenhet
Geriatrisk poliklinikkhttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/geriatrisk-avdeling/enhet-for-poliklinikkGeriatrisk poliklinikkGGeriatrisk poliklinikkGeriatrisk poliklinikkGeriatrisk poliklinikkGeriatrisk poliklinikk
Geriatrisk rehabiliteringhttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/geriatrisk-avdeling/enhet-for-rehabiliteringGeriatrisk rehabiliteringGGeriatrisk rehabiliteringGeriatrisk rehabiliteringGeriatrisk rehabiliteringGeriatrisk rehabilitering
Gruppeenheten Nydalen DPShttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helse-og-avhengighet/nydalen-dps/allmennpsykiatrisk-poliklinikk-nydalen-dps/gruppeenheten-nydalen-dpsGruppeenheten Nydalen DPSGGruppeenheten Nydalen DPSGruppeenheten Nydalen DPSGruppeenheten Nydalen DPSGruppeenheten Nydalen DPS
Gruppepoliklinikken - Søndre Oslo DPShttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helse-og-avhengighet/sondre-oslo-dps/allmennpsykiatrisk-seksjon-sondre-oslo-dps/sodp3-gruppepoliklinikkenGruppepoliklinikken - Søndre Oslo DPSGGruppepoliklinikken - Søndre Oslo DPSGruppepoliklinikken - Søndre Oslo DPSGruppepoliklinikken - Søndre Oslo DPSGruppepoliklinikken - Søndre Oslo DPS
Gynekologisk avdelinghttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/kvinneklinikken/gynekologisk-avdelingGynekologisk avdelingGGynekologisk avdelingGynekologisk avdelingGynekologisk avdelingGynekologisk avdeling
Gynekologisk poliklinikkhttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/kvinneklinikken/gynekologisk-avdeling/gynekologisk-poliklinikkGynekologisk poliklinikkGGynekologisk poliklinikkGynekologisk poliklinikkGynekologisk poliklinikkGynekologisk poliklinikk
Gynekologisk sengeposthttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/kvinneklinikken/gynekologisk-avdeling/gynekologisk-sengepostGynekologisk sengepostGGynekologisk sengepostGynekologisk sengepostGynekologisk sengepostGynekologisk sengepost
Hjerte-, lunge- og karklinikkenhttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/hjerte-lunge-og-karklinikkenHjerte-, lunge- og karklinikkenHHjerte-, lunge- og karklinikkenHjerte-, lunge- og karklinikkenHjerte-, lunge- og karklinikkenHjerte-, lunge- og karklinikken
Hjertemedisinsk avdelinghttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/hjertemedisinsk-avdelingHjertemedisinsk avdelingHHjertemedisinsk avdelingHjertemedisinsk avdelingHjertemedisinsk avdelingHjertemedisinsk avdeling
Hjertemedisinsk forskning – FOUhttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/hjertemedisinsk-avdeling/hjertemedisinsk-forskning-fouHjertemedisinsk forskning – FOUHHjertemedisinsk forskning – FOUHjertemedisinsk forskning – FOUHjertemedisinsk forskning – FOUHjertemedisinsk forskning – FOU
Hjertemedisinsk intensiv og overvåkinghttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/hjertemedisinsk-avdeling/hjertemedisinsk-intensiv-og-overvakingHjertemedisinsk intensiv og overvåkingHHjertemedisinsk intensiv og overvåkingHjertemedisinsk intensiv og overvåkingHjertemedisinsk intensiv og overvåkingHjertemedisinsk intensiv og overvåking
Hjertemedisinsk poliklinikkhttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/hjertemedisinsk-avdeling/hjertemedisinsk-poliklinikkHjertemedisinsk poliklinikkHHjertemedisinsk poliklinikkHjertemedisinsk poliklinikkHjertemedisinsk poliklinikkHjertemedisinsk poliklinikk
Hjertemedisinsk sengeposthttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/hjertemedisinsk-avdeling/hjertemedisinsk-sengepostHjertemedisinsk sengepostHHjertemedisinsk sengepostHjertemedisinsk sengepostHjertemedisinsk sengepostHjertemedisinsk sengepost
Hormonlaboratoriethttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/klinikk-for-laboratoriemedisin/avdeling-for-medisinsk-biokjemi/hormonlaboratorietHormonlaboratorietHHormonlaboratorietHormonlaboratorietHormonlaboratorietHormonlaboratoriet
HR og Personalhttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/direktorens-stab/hr-stabHR og PersonalHHR og PersonalHR og PersonalHR og PersonalHR og Personal
Hukommelsesklinikkenhttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/geriatrisk-avdeling/hukommelsesklinikkenHukommelsesklinikkenHHukommelsesklinikkenHukommelsesklinikkenHukommelsesklinikkenHukommelsesklinikken

Besøksadresser

Aker sykehushttps://oslo-universitetssykehus.no/steder/aker-sykehusAker sykehus
Aker sykehus - Bygg 11https://oslo-universitetssykehus.no/steder/aker-sykehus/aker-sykehus-bygg-11Aker sykehus - Bygg 11
Aker sykehus - Bygg 2 (Mammografiscreeningen)https://oslo-universitetssykehus.no/steder/aker-sykehus/aker-sykehus-bygg-2Aker sykehus - Bygg 2 (Mammografiscreeningen)I dette bygget på Aker har vi etablert tilbudet om mammografiscreening.
Aker sykehus - Bygg 28 (Kreftrehabiliteringssenteret)https://oslo-universitetssykehus.no/steder/aker-sykehus/aker-sykehus-bygg-28Aker sykehus - Bygg 28 (Kreftrehabiliteringssenteret)Eget bygg (mursteins bygg) forbi hovedinngangen til Aker sykehus. Det er mye byggeaktivitet på området pga Storbylegevakten, og du kan komme til bygget ved å føgle skilting på området.
Aker sykehus - Museum, Tonsen gård (bygg 62)https://oslo-universitetssykehus.no/steder/aker-sykehus/aker-sykehus-museum-bygg-62Aker sykehus - Museum, Tonsen gård (bygg 62)
Aker sykehus, bygg 12https://oslo-universitetssykehus.no/steder/aker-sykehus/aker-sykehus-bygg-12Aker sykehus, bygg 12
Aker sykehus, bygg 6https://oslo-universitetssykehus.no/steder/aker-sykehus/aker-sykehus-bygg-6Aker sykehus, bygg 6
Aker sykehus, bygg 98https://oslo-universitetssykehus.no/steder/aker-sykehus/aker-sykehus-bygg-98Aker sykehus, bygg 98
Aker sykehus, Lærings- og mestringssenteret (Bygg 80)https://oslo-universitetssykehus.no/steder/aker-sykehus/aker-sykehus-lerings-og-mestringssenteret-bygg-80Aker sykehus, Lærings- og mestringssenteret (Bygg 80)
Børrestuveien 3 (tidl. Forskningsvn. 3B)https://oslo-universitetssykehus.no/steder/forskningsveien-3bBørrestuveien 3 (tidl. Forskningsvn. 3B)Senter for sjeldne diagnoser holder til i Børrestuveien 3 (tidl. Forskningsveien 3B). Inngang på kortsiden av bygget, nærmest Forskningsveien.
Dikemark sykehushttps://oslo-universitetssykehus.no/steder/dikemarkDikemark sykehus
Dikemark, Sykehusveien 15 (Dagali)https://oslo-universitetssykehus.no/steder/dikemark/dikemark-sykehusveien-15-dagaliDikemark, Sykehusveien 15 (Dagali)
Dikemark, Verkensveien 19https://oslo-universitetssykehus.no/steder/dikemark/dikemark-verkensveien-19Dikemark, Verkensveien 19
Domus Medica - inngang Khttps://oslo-universitetssykehus.no/steder/rikshospitalet/domus-medica-inngang-kDomus Medica - inngang K
DPS Nydalen Geitmyrsveienhttps://oslo-universitetssykehus.no/steder/dps-nydalen-lovisenberggata-4DPS Nydalen Geitmyrsveien
DPS Nydalen, Gullhaugveienhttps://oslo-universitetssykehus.no/steder/dps-nydalen-gullhaugveienDPS Nydalen, Gullhaugveien
Forskningsveien 1https://oslo-universitetssykehus.no/steder/forskningsveien-1Forskningsveien 1
Forskningsveien 2Ahttps://oslo-universitetssykehus.no/steder/forskningsveien-2aForskningsveien 2A
Forskningsveien 2Bhttps://oslo-universitetssykehus.no/steder/forskningsveien-2bForskningsveien 2B
Fridtjof Nansens vei 12https://oslo-universitetssykehus.no/steder/fridtjof-nansens-vei-12Fridtjof Nansens vei 12
Friluftssykehuset OUShttps://oslo-universitetssykehus.no/steder/rikshospitalet/friluftssykehusetFriluftssykehuset OUS
Gaustad hotellhttps://oslo-universitetssykehus.no/steder/gaustad-hotellGaustad hotell
Gaustad sykehushttps://oslo-universitetssykehus.no/steder/gaustad-sykehusGaustad sykehus
Gaustad sykehus - bygg 1https://oslo-universitetssykehus.no/steder/gaustad-sykehus/gaustad-sykehus-bygg-1Gaustad sykehus - bygg 1
Gaustad sykehus - bygg 10https://oslo-universitetssykehus.no/steder/gaustad-sykehus/gaustad-sykehus-bygg-10Gaustad sykehus - bygg 10
Gaustad sykehus - bygg 12https://oslo-universitetssykehus.no/steder/gaustad-sykehus/gaustad-sykehus-bygg-12Gaustad sykehus - bygg 12
Gaustad sykehus - bygg 21https://oslo-universitetssykehus.no/steder/gaustad-sykehus/gaustad-sykehus-bygg-21Gaustad sykehus - bygg 21
Gaustad sykehus - bygg 22https://oslo-universitetssykehus.no/steder/gaustad-sykehus/gaustad-sykehus-bygg-22Gaustad sykehus - bygg 22
Gaustad sykehus - bygg 23https://oslo-universitetssykehus.no/steder/gaustad-sykehus/gaustad-sykehus-bygg-23Gaustad sykehus - bygg 23
Gaustad sykehus - bygg 5https://oslo-universitetssykehus.no/steder/gaustad-sykehus/gaustad-sykehus-bygg-5Gaustad sykehus - bygg 5
Gaustad sykehus - bygg 6https://oslo-universitetssykehus.no/steder/gaustad-sykehus/gaustad-sykehus-bygg-6Gaustad sykehus - bygg 6
Gaustad sykehus - Museum (bygg 11)https://oslo-universitetssykehus.no/steder/gaustad-sykehus/gaustad-sykehus-museum-bygg-11-Gaustad sykehus - Museum (bygg 11)
Gaustad sykehus, Villa Dermahttps://oslo-universitetssykehus.no/steder/villa-dermaGaustad sykehus, Villa Derma
Geilomo barnesykehushttps://oslo-universitetssykehus.no/steder/geilomo-barnesykehusGeilomo barnesykehus
Gjerdrums vei 21https://oslo-universitetssykehus.no/steder/gjerdrums-vei-21Gjerdrums vei 21
Legevakten i Storgatahttps://oslo-universitetssykehus.no/steder/legevaktenLegevakten i Storgata
Montebello hotellhttps://oslo-universitetssykehus.no/steder/radiumhospitalet/montebello-hotellMontebello hotell
Montebellosenteret (Mesnali)https://oslo-universitetssykehus.no/steder/montebellosenteret-mesnaliMontebellosenteret (Mesnali)
Oluf Onsumsvei 11https://oslo-universitetssykehus.no/steder/oluf-ohnsumsvei-11Oluf Onsumsvei 11
Oslo Cancer Cluster Innovasjonsparkhttps://oslo-universitetssykehus.no/steder/radiumhospitalet/oslo-cancer-cluster-occOslo Cancer Cluster Innovasjonspark
OUS Mortensrudhttps://oslo-universitetssykehus.no/steder/ous-mortensrudOUS Mortensrud
Psykiatrisk legevakt – Storgatahttps://oslo-universitetssykehus.no/steder/psykiatrisk-legevakt-storgataPsykiatrisk legevakt – Storgata
Radiumhospitalethttps://oslo-universitetssykehus.no/steder/radiumhospitaletRadiumhospitalet
Radiumhospitalet, Forskningsbygget https://oslo-universitetssykehus.no/steder/radiumhospitalet/forskningsbygget-pa-radiumhospitaletRadiumhospitalet, Forskningsbygget
Radiumhospitalet, Vardesenterethttps://oslo-universitetssykehus.no/steder/radiumhospitalet/vardesenteretpusterom-pa-radiumhospitaletRadiumhospitalet, Vardesenteret
Rikshospitalethttps://oslo-universitetssykehus.no/steder/rikshospitaletRikshospitalet
Rikshospitalet, Lærings- og mestringssenterethttps://oslo-universitetssykehus.no/steder/rikshospitalet/lerings-og-mestringssenteret-pa-rikshospitaletRikshospitalet, Lærings- og mestringssenteret
Slottsberget 35 - Vardåsenhttps://oslo-universitetssykehus.no/steder/slottsberget-35-vardasenSlottsberget 35 - Vardåsen
Sogn Arenahttps://oslo-universitetssykehus.no/steder/sogn-arenaSogn Arena
Sognsvannsveien 61https://oslo-universitetssykehus.no/steder/sognsvannsveien-61Sognsvannsveien 61Front-team ungdom reiser ut for å sikre ungdom hjelp hjemme og i kjente omgivelser som skole og nærmiljø.
SSE - G.F. Henriksens vei 29, bygg Bhttps://oslo-universitetssykehus.no/steder/sse-sandvika/sse-gf-henriksens-vei-29-bygg-bSSE - G.F. Henriksens vei 29, bygg B
SSE Barn og ungdom - G.F. Henriksens vei 78, bygg Fhttps://oslo-universitetssykehus.no/steder/sse-sandvika/sse-gf-henriksens-vei-nr-78-bygg-fSSE Barn og ungdom - G.F. Henriksens vei 78, bygg F
SSE Sandvikahttps://oslo-universitetssykehus.no/steder/sse-sandvikaSSE SandvikaVelkommen til SSE. Her finner du praktisk informasjon og oppmøtesteder.
SSE Solbergtoppen rehabilitering - G.F. Henriksens vei 70, bygg Hhttps://oslo-universitetssykehus.no/steder/sse-sandvika/sse-gf-henriksens-vei-nr-70-bygg-hSSE Solbergtoppen rehabilitering - G.F. Henriksens vei 70, bygg H
SSE voksenpost 1 - G.F. Henriksens vei 50, bygg i1https://oslo-universitetssykehus.no/steder/sse-sandvika/sse-gf-henriksens-vei-nr-50-bygg-i1SSE voksenpost 1 - G.F. Henriksens vei 50, bygg i1
SSE voksenpost 2 - G.F. Henriksens vei 54, bygg i3https://oslo-universitetssykehus.no/steder/sse-sandvika/sse-gf-henriksens-vei-54-bygg-i3SSE voksenpost 2 - G.F. Henriksens vei 54, bygg i3
Trondheimsveien 2 - Olafiaklinikkenhttps://oslo-universitetssykehus.no/steder/olafiaklinikken-trondheimsveien-2Trondheimsveien 2 - Olafiaklinikken
Ullevål sykehushttps://oslo-universitetssykehus.no/steder/ulleval-sykehusUllevål sykehus
Ullevål sykehus - bygg 2https://oslo-universitetssykehus.no/steder/ulleval-sykehus/ulleval-sykehus-bygg-2Ullevål sykehus - bygg 2
Ullevål sykehus - bygg 20https://oslo-universitetssykehus.no/steder/ulleval-sykehus/ulleval-sykehus-bygg-20Ullevål sykehus - bygg 20
Ullevål sykehus - Bygg 21https://oslo-universitetssykehus.no/steder/ulleval-sykehus/ulleval-sykehus-bygg-21Ullevål sykehus - Bygg 21
Ullevål sykehus - Bygg 22https://oslo-universitetssykehus.no/steder/ulleval-sykehus/ulleval-sykehus-bygg-22Ullevål sykehus - Bygg 22
Ullevål sykehus - bygg 31https://oslo-universitetssykehus.no/steder/ulleval-sykehus/ulleval-sykehus-bygg-31Ullevål sykehus - bygg 31
Ullevål sykehus - Bygg 45https://oslo-universitetssykehus.no/steder/ulleval-sykehus/bygg-45-pa-ulleval-sykehusUllevål sykehus - Bygg 45
Ullevål sykehus - bygg 49https://oslo-universitetssykehus.no/steder/ulleval-sykehus/ulleval-sykehus-bygg-49Ullevål sykehus - bygg 49
Ullevål sykehus - bygg 6https://oslo-universitetssykehus.no/steder/ulleval-sykehus/ulleval-sykehus-bygg-6Ullevål sykehus - bygg 6
Ullevål sykehus - Kapellethttps://oslo-universitetssykehus.no/steder/ulleval-sykehus/ulleval-sykehus-laboratoriebygget-bygg-25/ulleval-sykehus-kapelletUllevål sykehus - Kapellet
Ullevål sykehus - Museum (bygg 24)https://oslo-universitetssykehus.no/steder/ulleval-sykehus/ulleval-sykehus-museum-bygg-24Ullevål sykehus - Museum (bygg 24)
Ullevål sykehus, Akuttmottaket (bygg 17)https://oslo-universitetssykehus.no/steder/ulleval-sykehus/ulleval-sykehus-akuttmottaket-bygg-17Ullevål sykehus, Akuttmottaket (bygg 17)
Ullevål sykehus, Barnesenteret (bygg 9)https://oslo-universitetssykehus.no/steder/ulleval-sykehus/barnesenteret-pa-ulleval-sykehusUllevål sykehus, Barnesenteret (bygg 9)
Ullevål sykehus, bygg 29https://oslo-universitetssykehus.no/steder/ulleval-sykehus/ulleval-sykehus-bygg-29Ullevål sykehus, bygg 29
Ullevål sykehus, bygg 30https://oslo-universitetssykehus.no/steder/ulleval-sykehus/ulleval-sykehus-bygg-30Ullevål sykehus, bygg 30
Ullevål sykehus, bygg 48https://oslo-universitetssykehus.no/steder/ulleval-sykehus/ulleval-sykehus-bygg-48Ullevål sykehus, bygg 48
Ullevål sykehus, bygg 7 (Kirurgen)https://oslo-universitetssykehus.no/steder/ulleval-sykehus/ulleval-sykehus-bygg-7Ullevål sykehus, bygg 7 (Kirurgen)
Ullevål sykehus, Forebyggende medisin (bygg 19)https://oslo-universitetssykehus.no/steder/ulleval-sykehus/ulleval-sykehus-bygg-19Ullevål sykehus, Forebyggende medisin (bygg 19)
Ullevål sykehus, Hotellet (bygg 10)https://oslo-universitetssykehus.no/steder/ulleval-sykehus/ulleval-sykehus-hotellet-bygg-10Ullevål sykehus, Hotellet (bygg 10)
Ullevål sykehus, Kreftsenteret (bygg 11)https://oslo-universitetssykehus.no/steder/ulleval-sykehus/kreftsenteret-pa-ulleval-sykehusUllevål sykehus, Kreftsenteret (bygg 11)
Ullevål sykehus, Kvinnesenteret (bygg 8)https://oslo-universitetssykehus.no/steder/ulleval-sykehus/ulleval-sykehus-kvinneklinikken-bygg-8Ullevål sykehus, Kvinnesenteret (bygg 8)
Ullevål sykehus, Laboratoriebygget (bygg 25)https://oslo-universitetssykehus.no/steder/ulleval-sykehus/ulleval-sykehus-laboratoriebygget-bygg-25Ullevål sykehus, Laboratoriebygget (bygg 25)
Ullevål sykehus, Medisinsk bygning (bygg 3)https://oslo-universitetssykehus.no/steder/ulleval-sykehus/ulleval-sykehus-bygg-3Ullevål sykehus, Medisinsk bygning (bygg 3)
Ullevål sykehus, RASP og Smertepoliklinikken (bygg 37)https://oslo-universitetssykehus.no/steder/ulleval-sykehus/ulleval-sykehus-bygg-37Ullevål sykehus, RASP og Smertepoliklinikken (bygg 37)
Ullevål sykehus Storgata 40https://oslo-universitetssykehus.no/steder/ulleval-sykehus/ulleval-sykehus-storgata-40Ullevål sykehus Storgata 40Ortopedisk avdeling Storgt.40
Ullevål sykehus, Øyeavdelingen (bygg 36)https://oslo-universitetssykehus.no/steder/ulleval-sykehus/ulleval-sykehus-oyeavdelingen-bygg-36Ullevål sykehus, Øyeavdelingen (bygg 36)
Ullevål, Vardesenteret/Pusterom (bygg 11)https://oslo-universitetssykehus.no/steder/ulleval-sykehus/kreftsenteret-pa-ulleval-sykehus/vardesenteretpusteromet-pa-ullevalUllevål, Vardesenteret/Pusterom (bygg 11)

Fant du det du lette etter?