Akuttklinikken

Akuttklinikken er en serviceklinikk som behandler pasienter tilhørende alle klinikker i Oslo universitetssykehus. Akuttklinikken har lands-, regionsfunksjoner og lokalsykehusfunksjoner for Oslos og deler av Follos befolkning.

Klinikken har virksomhet ved Aker sykehus, Rikshospitalet, Radiumhospitalet og Ullevål sykehus.

Akuttklinikken har vel 1700 ansatte og ledes av klinikkleder Øyvind Skraastad.

Kontakt

Oppmøtested
Kirkeveien 166
Ullevål sykehus
Bygg 18, 2. etasje
Telefon
02270 (Tast 3)
mandag08.00-15.30
tirsdag08.00-15.30
onsdag08.00-15.30
torsdag08.00-15.30
fredag08.00-15.30
E-post
Postadresse
Oslo universitetssykehus HF
Akuttklinikken - Ledelsen
Ullevål sykehus
Postboks 4956 Nydalen
0424 Oslo

Akuttmottakhttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/akuttklinikken/akuttmottakAkuttmottakAkuttmottaket tar imot pasienter som trenger øyeblikkelig-hjelp, ved akutt sykdom eller skade. På Akuttmottaket blir du møtt av lege og sykepleier som gjør de første undersøkelser og vurderinger av din situasjon.
Avdeling for anestesiologihttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/akuttklinikken/avdeling-for-anestesiologiAvdeling for anestesiologiAvdeling for Anestesiologi organiserer de fleste anestesileger i sykehuset. Disse legene jobber med anestesi, smertebehandling og intensivmedisin og er sentrale i behandling av de sykeste pasientene.
Avdeling for anestesisykepleiehttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/akuttklinikken/avdeling-for-anestesisykepleieAvdeling for anestesisykepleieI avdelingen arbeider alle anestesisykepleiere med pasienter som trenger narkose/bedøvelse under kirurgiske inngrep og undersøkelser utført ved Oslo universitetssykehus. Hovedarbeidssted er ved operasjonsseksjoner, røntgen- og stråleseksjoner.
Avdeling for Forskning og utvikling - Akuttklinikkenhttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/akuttklinikken/avdeling-for-forskning-og-utvikling-akuttklinikkenAvdeling for Forskning og utvikling - AkuttklinikkenAvdelingen skal bistå med praktisk støtte til klinikkens forskere og være en pådriver og tilrettelegger for samhandling, resultatoppnåelse og et godt arbeidsmiljø.
Avdeling for smertebehandlinghttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/akuttklinikken/avdeling-for-smertebehandlingAvdeling for smertebehandlingAvdelingen utreder og yter smertebehandling til pasienter med akutte eller langvarige smertetilstander. Pasientene henvises fra fastleger eller fra spesialisthelsetjenesten.
Avdeling for sterilforsyninghttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/akuttklinikken/avdeling-for-sterilforsyningAvdeling for sterilforsyningAvdelingen har ansvar for å forsyne sykehusene med sterile en- og flergangsinstrumenter, sterile engangsprodukter og infusjon og ernæringsvæsker fra sterilt varelager.
Avdeling for traumatologihttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/akuttklinikken/avdeling-for-traumatologiAvdeling for traumatologiAvdelingen skal sikre den initiale traumebehandlingen og tverrfaglig oppfølging av de alvorlig skadde gjennom oppdatert pasientbehandling, systematisk opplæring og et robust kvalitetssikringsprogram.
Barneintensivhttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/akuttklinikken/postoperativ-og-intensivavdelingen/barneintensivBarneintensivPasientene hos oss er barn som har gjennomgått planlagte store kirurgiske inngrep eller har en sykdom som krever spesiell overvåkning og oppfølgende behandling samt akutt kritisk syke barn.
Donorenhetenhttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/akuttklinikken/donorenhetenDonorenhetenDonorenheten har 24/7 konsultativ vakttelefon. Vi ønsker å være tilgjengelige i størst mulig grad for å kunne yte praktisk og faglig bistand til donasjonsarbeidet i intensivavdelingene.
Generell Intensiv 1 Rikshospitalethttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/akuttklinikken/postoperativ-og-intensivavdelingen/generell-intensiv-1-rikshospitaletGenerell Intensiv 1 RikshospitaletGenerell intensiv 1 er en del av Akuttklinikken, og er lokalisert på Rikshospitalet. Seksjonen behandler akutt, kritisk syke voksne fra hele landet.
Generell Intensiv 2 Rikshospitalethttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/akuttklinikken/postoperativ-og-intensivavdelingen/generell-intensiv-2-rikshospitaletGenerell Intensiv 2 RikshospitaletVi er en bred intensivavdeling som behandler voksne etter store kirurgiske inngrep, deriblant nevrokirurgi, thoraxkirurgi, transplantasjoner og øre/nese/hals-kirurgi.
Generell Intensiv Ullevålhttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/akuttklinikken/postoperativ-og-intensivavdelingen/generell-intensiv-ullevalGenerell Intensiv UllevålGenerell Intensiv er en del av Akuttklinikken og er lokalisert på Ullevål.
Hyperbarmedisinsk enhethttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/akuttklinikken/avdeling-for-anestesiologi/hyperbarmedisinsk-enhetHyperbarmedisinsk enhetTrykkammeret på Ullevål har regionsansvar for hyperbar oksygenbehandling i Helse Sør-Øst. Det er døgnkontinuerlig beredskap for øyeblikkelig hjelp. Kammeret er utstyrt til å behandle intensivpasienter.
Intervensjonssenterethttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/akuttklinikken/intervensjonssenteretIntervensjonssenteretIntervensjonssenteret er en klinisk forsknings- og utviklingsavdeling for bildeveiledede og nye metoder.
Nasjonal kompetansetjeneste for nevropatisk smertehttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/akuttklinikken/avdeling-for-smertebehandling/nasjonal-kompetansetjeneste-for-nevropatisk-smerteNasjonal kompetansetjeneste for nevropatisk smerte
Nasjonal kompetansetjeneste for traumatologihttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/akuttklinikken/nasjonal-kompetansetjeneste-for-traumatologiNasjonal kompetansetjeneste for traumatologiNasjonal kompetansetjeneste for traumatologi har som oppgave å bidra til å sikre en likeverdig høy kvalitet på behandlingen av alvorlig skadde i hele landet, uansett alder, kjønn og bosted.
Nevrointensiv Ullevålhttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/akuttklinikken/postoperativ-og-intensivavdelingen/nevrointensivNevrointensiv UllevålVi er en seksjon som primært behandler nevrokirurgiske intensivpasienter, hvorav en stor del er øyeblikkelig hjelp. Vår største pasientgruppe er pasienter med traumatisk hodeskade, nakke- og ryggmargskade.
Operasjonsavdelingenhttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/akuttklinikken/operasjonsavdelingenOperasjonsavdelingenAvdelingen skal til enhver tid gi optimal service til pasienter innen de ulike kirurgiske fagområder som inngår i avdelingens ansvarsområde.
Postoperativ Aker sykehushttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/akuttklinikken/postoperativ-og-intensivavdelingen/postoperativ-aker-sykehusPostoperativ Aker sykehusAvdelingen omfatter en 16-sengers postoperativ avdeling og en dagkirurgisk postoperativ med til sammen ca 30 ansatte. Virksomheten dekker urologi, karkirurgi, endokrinkirurgi, fedmekirurgi og smerte, samt variert dagkirurgi.
Postoperativ og intensivavdelingenhttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/akuttklinikken/postoperativ-og-intensivavdelingenPostoperativ og intensivavdelingenPostoperativ og intensivavdelingen overvåker, behandler og gir sykepleie til barn og voksne pasienter etter anestesi og/eller kirurgiske inngrep. Vi yter også sykepleie til akutt og kritisk syke som trenger intensivbehandling.
Postoperativ Radiumhospitalethttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/akuttklinikken/postoperativ-og-intensivavdelingen/postoperativ-radiumhospitaletPostoperativ RadiumhospitaletVed denne seksjonen kommer pasienter med forskjellige kreftdiagnoser. Vi gir sykepleie til pasienter som har gjennomgått fra mindre til store avanserte kirurgiske inngrep.
Postoperativ Rikshospitalethttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/akuttklinikken/postoperativ-og-intensivavdelingen/postoperativ-rikshospitaletPostoperativ RikshospitaletPå Postoperativ avdeling overvåker vi pasienter etter gjennomgått anestesi og/eller kirurgi. Vi tar i mot både voksne og barn fra alle sengeposter og dagenheter på Rikshospitalet.
Postoperativ Ullevålhttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/akuttklinikken/postoperativ-og-intensivavdelingen/postoperativ-ullevalPostoperativ UllevålPostoperativ, Ullevål er seksjonert under Postoperativ- og Intensivavdelingen, Akuttklinikken.
Prestetjenestenhttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/akuttklinikken/prestetjenestenPrestetjenestenSykehusprestene har solid kompetanse og erfaring for hvor viktig tro, livssyn og livshistorie blir i møte med sykdom og død. De bistår gjerne med samtale og veiledning i ulike menneskelige, åndelige og eksistensielle spørsmål.
Regional Kompetansetjeneste for smertehttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/akuttklinikken/avdeling-for-smertebehandling/regional-kompetansetjeneste-for-smerteRegional Kompetansetjeneste for smerteRegional Kompetansetjeneste for Smerte bidrar til å sikre kvaliteten på smertebehandling til pasienter i helseregion Sør-Øst.
Utdanningssenterethttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/akuttklinikken/utdanningssenteretUtdanningssenteretUtdanningssenteret tilbyr et sykehusomfattende opplæringstilbud med fokus på kompetanseutvikling. Vi arbeider for å gi linjeledelsen støtte til opplærings- og treningsaktiviteter til det beste for pasientene og de ansatte på sykehuset.