HELSENORGE

Akuttklinikken

Akuttklinikken er en serviceklinikk som behandler pasienter tilhørende alle klinikker i Oslo universitetssykehus. Akuttklinikken har lands-, regionsfunksjoner og lokalsykehusfunksjoner for Oslos og deler av Follos befolkning.

Klinikken har virksomhet ved Aker sykehus, Rikshospitalet, Radiumhospitalet og Ullevål sykehus.

Akuttklinikken har vel 1700 ansatte og ledes av klinikkleder Øyvind Skraastad.

Fant du det du lette etter?