Akuttklinikken

Akuttklinikken er en serviceklinikk som behandler pasienter tilhørende alle klinikker i Oslo universitetssykehus. Akuttklinikken har lands-, regionsfunksjoner og lokalsykehusfunksjoner for Oslos og deler av Follos befolkning.

Klinikken har virksomhet ved Aker sykehus, Rikshospitalet, Radiumhospitalet og Ullevål sykehus.

Akuttklinikken har vel 1700 ansatte og ledes av klinikkleder Øyvind Skraastad.

Kontakt

Oppmøtested
Kirkeveien 166
Ullevål sykehus
Bygg 18, 2. etasje
Telefon
02770 (Tast 3)
mandag - fredag 08.00-15.30
E-post
Postadresse
Oslo universitetssykehus HF
Akuttklinikken - Ledelsen
Ullevål sykehus
Postboks 4956 Nydalen
0424 Oslo

Brystreduserende operasjon, kvinne på Aker sykehushttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/brystreduserende-operasjon-kvinne-pa-aker-sykehusBrystreduserende operasjon, kvinne på Aker sykehusBBrystreduserende operasjon, kvinneBrystreduserende operasjon, kvinneBrystreduserende operasjon, kvinneBrystreduserende operasjon, kvinne
Fjerning av føflekk ved Dagkirurgi, Aker https://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/fjerning-av-foflekk-ved-dagkirurgi-aker-Fjerning av føflekk ved Dagkirurgi, Aker FFjerning av føflekkFjerning av føflekkFjerning av føflekkFjerning av føflekk
Hemoroider på Aker sykehushttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/hemoroider-pa-aker-sykehusHemoroider på Aker sykehusHHemoroiderHemoroiderHemoroiderHemoroider
Sterilisering av kvinner på Aker sykehushttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/sterilisering-av-kvinner-pa-aker-sykehusSterilisering av kvinner på Aker sykehusSSterilisering kvinnerSterilisering kvinnerSterilisering kvinnerSterilisering kvinner
Utstående ører, operasjon på Aker sykehushttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/utstaende-orer-operasjon-pa-aker-sykehusUtstående ører, operasjon på Aker sykehusUUtstående ører - operasjonUtstående ører - operasjonUtstående ører - operasjonUtstående ører - operasjon

Akuttmottakhttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/akuttklinikken/akuttmottakAkuttmottakAkuttmottaket tar imot pasienter som trenger øyeblikkelig-hjelp, ved akutt sykdom eller skade. På Akuttmottaket blir du møtt av lege og sykepleier som gjør de første undersøkelser og vurderinger av din situasjon.
Avdeling for anestesiologihttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/akuttklinikken/avdeling-for-anestesiologiAvdeling for anestesiologiAvdeling for Anestesiologi organiserer de fleste anestesileger i sykehuset. Disse legene jobber med anestesi, smertebehandling og intensivmedisin og er sentrale i behandling av de sykeste pasientene.
Avdeling for anestesisykepleiehttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/akuttklinikken/avdeling-for-anestesisykepleieAvdeling for anestesisykepleieI avdelingen arbeider alle anestesisykepleiere med pasienter som trenger narkose/bedøvelse under kirurgiske inngrep og undersøkelser utført ved Oslo universitetssykehus. Hovedarbeidssted er ved operasjonsseksjoner, røntgen- og stråleseksjoner.
Avdeling for Forskning og utvikling - Akuttklinikkenhttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/akuttklinikken/avdeling-for-forskning-og-utvikling-akuttklinikkenAvdeling for Forskning og utvikling - AkuttklinikkenAvdelingen skal bistå med praktisk støtte til klinikkens forskere og være en pådriver og tilrettelegger for samhandling, resultatoppnåelse og et godt arbeidsmiljø.
Avdeling for smertebehandlinghttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/akuttklinikken/avdeling-for-smertebehandlingAvdeling for smertebehandlingAvdelingen utreder og yter smertebehandling til pasienter med akutte eller langvarige smertetilstander. Pasientene henvises fra fastleger eller fra spesialisthelsetjenesten.
Avdeling for sterilforsyninghttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/akuttklinikken/avdeling-for-sterilforsyningAvdeling for sterilforsyningAvdelingen har ansvar for å forsyne sykehusene med sterile en- og flergangsinstrumenter, sterile engangsprodukter og infusjon og ernæringsvæsker fra sterilt varelager.
Avdeling for traumatologihttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/akuttklinikken/avdeling-for-traumatologiAvdeling for traumatologiAvdelingen skal sikre den initiale traumebehandlingen og tverrfaglig oppfølging av de alvorlig skadde gjennom oppdatert pasientbehandling, systematisk opplæring og et robust kvalitetssikringsprogram.
Donorenhetenhttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/akuttklinikken/donorenhetenDonorenhetenDonorenheten har 24/7 konsultativ vakttelefon. Vi ønsker å være tilgjengelige i størst mulig grad for å kunne yte praktisk og faglig bistand til donasjonsarbeidet i intensivavdelingene.
Intervensjonssenterethttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/akuttklinikken/intervensjonssenteretIntervensjonssenteretIntervensjonssenteret er en klinisk forsknings- og utviklingsavdeling for bildeveiledede og nye metoder.
Nasjonal kompetansetjeneste for traumatologihttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/akuttklinikken/nasjonal-kompetansetjeneste-for-traumatologiNasjonal kompetansetjeneste for traumatologiNasjonal kompetansetjeneste for traumatologi har som oppgave å bidra til å sikre en likeverdig høy kvalitet på behandlingen av alvorlig skadde i hele landet, uansett alder, kjønn og bosted.
Operasjonsavdelingen (Akuttklinikken)https://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/akuttklinikken/operasjonsavdelingenOperasjonsavdelingen (Akuttklinikken)Avdelingen skal til enhver tid gi optimal service til pasienter innen de ulike kirurgiske fagområder som inngår i avdelingens ansvarsområde.
Postoperativ og intensivavdelingenhttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/akuttklinikken/postoperativ-og-intensivavdelingenPostoperativ og intensivavdelingenPostoperativ og intensivavdelingen overvåker, behandler og gir sykepleie til barn og voksne pasienter som er akutt syke eller som trenger postoperativ overvåking.
Prestetjenestenhttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/akuttklinikken/prestetjenestenPrestetjenestenSykehusprestene har solid kompetanse og erfaring for hvor viktig tro, livssyn og livshistorie blir i møte med sykdom og død. De bistår gjerne med samtale og veiledning i ulike menneskelige, åndelige og eksistensielle spørsmål.
Utdanningssenterethttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/akuttklinikken/utdanningssenteretUtdanningssenteretUtdanningssenteret tilbyr et sykehusomfattende opplæringstilbud med fokus på kompetanseutvikling. Vi arbeider for å gi linjeledelsen støtte til opplærings- og treningsaktiviteter til det beste for pasientene og de ansatte på sykehuset.

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.