Avdeling for anestesiologi

Avdeling for Anestesiologi organiserer de fleste anestesiologer, det vil si anestesileger, i Oslo universitetssykehus. Disse legene jobber med anestesi, smertebehandling og intensivmedisin og er følgelig sentrale i behandling av de sykeste pasientene i sykehuset.

Les mer om Avdeling for anestesiologi

Avdeling for anestesiologi

Oslo universitetssykehus, har lands-, region- og lokalsykehusfunksjon. Avdeling for anestesiologi har ca. 26 000 anestesier pr. år og er godkjent som gruppe 1 sykehus i spesialiteten anestesiologi. Sykehuset har regionsfunksjon for traumatologi for helseregion Sørøst. Avdeling for anestesiologi organiserer spesialister og utdanningskandidater innen anestesiologi og inhospital tjeneste. Vi dekker alle fagets disipliner og har en stor utdanningsfunksjon og forskningsaktivitet forankret i 8 professorater. Avdelingen har virksomhet ved Aker, Radiumhospitalet, Rikshospitalet og Ullevål.

Generelt: sykehuset har ortopedi, gynekologi og obstetrikk, bløtdelskirurgi samt traumemottak. 

Barneanestesi: generell anestesi på barn, også premature, for kirurgi og diagnostiske undersøkelser. Overvåking og sedasjon for mindre kirurgiske inngrep.

Nevroanestesi: generell anestesi for intrakraniell-, nakke- og ryggkirurgi. Sedasjon for intrakraniell hematomevakuering og nakkefiksasjon. Generell anestesi for kjevekirurgiske inngrep.

Hjerte/thorax: generell anestesi for hjerte- og lungekirurgi.

Intensiv: overvåking og behandling av intensivpasienter samt postoperative pasienter. Bruk av moderne overvåkings- og behandlingsmetoder for intensivpasienter.

Enheten ledes av Kristin Sem Thagaard.

Avdelingen organiserer cirka 170 anestesileger samt ledelse og støttepersonell, og er delt i 4 seksjoner, med blant annet to egne seksjoner for leger i spesialisering.

Kontaktinformasjon:

  • Aker sykehus
    Telefon: 22 89 45 75/74
  • Rikshospitalet
    Telefon: 23 07 37 04
  • Ullevål sykehus
    Telefon: 22 11 96 90

Kontakt

Hyperbarmedisinsk enhethttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/akuttklinikken/avdeling-for-anestesiologi/hyperbarmedisinsk-enhetHyperbarmedisinsk enhetTrykkammeret på Ullevål har regionsansvar for hyperbar oksygenbehandling i Helse Sør-Øst. Det er døgnkontinuerlig beredskap for øyeblikkelig hjelp. Kammeret er utstyrt til å behandle intensivpasienter.

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.