Avdeling for anestesisykepleie

I avdelingen arbeider alle anestesisykepleiere med pasienter som trenger narkose/bedøvelse under kirurgiske inngrep og undersøkelser utført ved Oslo universitetssykehus. Hovedarbeidssted er ved operasjonsseksjoner, røntgen- og stråleseksjoner.

Les mer om Avdeling for anestesisykepleie

Avdeling for anestesisykepleie

En anestesisykepleier er spesialutdannet til å kunne bedøve pasienter i samarbeid med anestesilege. En anestesisykepleier eller anestesilege er alltid til stede under en operasjon eller undersøkelse som krever narkose eller lokal bedøvelse.

Seksjon 1 Rikshospitalet har ansvar for pasienter med sykdommer i mage-tarm, nyre, hjerte og lunger. I tillegg har den landsdekkende ansvar for all transplantasjonskirurgi i Norge. En stor andel av seksjonens pasienter er barn.

Seksjon 2 Rikshospitalet har ansvar for pasienter med nevrologiske og ortopediske (muskler, ledd og skjelett) sykdommer.

Seksjon 3 Rikshospitalet har ansvar for pasienter med sykdommer i Øre-nese-hals regionen, gynekologi og fødsler (keisersnitt) og plastikk kirurgi.

Seksjon 4 Ullevål har ansvar for pasienter med nevrologiske sykdommer, mage-tarm og plastikk kirurgi. Den har også hovedansvaret for hardt skadde pasienter for hele Helse Sør-Øst.

Seksjon 5 Ullevål har ansvar for pasienter med ortopediske (muskler, ledd og skjelett) og hjerte-lunge sykdommer.

Seksjon 6 Ullevål har ansvar for pasienter med øyesykdommer, tannbehandling, gynekologi og fødsler (keisersnitt).

Seksjon RAD Radiumhospitalet har ansvar for pasienter som opereres for kreft i bryst, mage-tarm, urinveier, gynekologi, ben og bløtvev samt plastikk kirurgi.

Seksjon AUS Aker har ansvar for pasienter med sykdommer i mage-tarm, urinveier, kar, endokrin-, plastikk- og obesitaskirurgi, gynekologi og smerte.

Avdelingen ledes av Bente Lüdemann.

Mer informasjon om hvem vi er og hva vi gjør finner du her!

Kontaktinformasjon

E-post
Postadresse

Oslo universitetssykehus HF

Avdeling for anestesisykepleie

Avd. leder Bente Lüdemann
Ullevål sykehus
Postboks 4956 Nydalen
0424 Oslo

Arrangementer

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.