Avdeling for anestesisykepleie

I avdelingen arbeider alle anestesisykepleiere med pasienter som trenger narkose/bedøvelse under kirurgiske inngrep og undersøkelser utført ved Oslo universitetssykehus. Hovedarbeidssted er ved operasjonsseksjoner, røntgen- og stråleseksjoner.

Les mer om Avdeling for anestesisykepleie

Avdeling for anestesisykepleie

En anestesisykepleier er spesialutdannet til å kunne bedøve pasienter i samarbeid med anestesilege. En anestesisykepleier eller anestesilege er alltid til stede under en operasjon eller undersøkelse som krever narkose eller lokal bedøvelse.

Seksjon 1 Rikshospitalet har ansvar for pasienter med sykdommer i mage-tarm, nyre, hjerte og lunger. I tillegg har den landsdekkende ansvar for all transplantasjonskirurgi i Norge. En stor andel av seksjonens pasienter er barn.

Seksjon 2 Rikshospitalet har ansvar for pasienter med nevrologiske og ortopediske (muskler, ledd og skjelett) sykdommer.

Seksjon 3 Rikshospitalet har ansvar for pasienter med sykdommer i Øre-nese-hals regionen, gynekologi og fødsler (keisersnitt) og plastikk kirurgi.

Seksjon 4 Ullevål har ansvar for pasienter med nevrologiske sykdommer, mage-tarm og plastikk kirurgi. Den har også hovedansvaret for hardt skadde pasienter for hele Helse Sør-Øst.

Seksjon 5 Ullevål har ansvar for pasienter med ortopediske (muskler, ledd og skjelett) og hjerte-lunge sykdommer.

Seksjon 6 Ullevål har ansvar for pasienter med øyesykdommer, tannbehandling, gynekologi og fødsler (keisersnitt).

Seksjon RAD Radiumhospitalet har ansvar for pasienter som opereres for kreft i bryst, mage-tarm, urinveier, gynekologi, ben og bløtvev samt plastikk kirurgi.

Seksjon AUS Aker har ansvar for pasienter med sykdommer i mage-tarm, urinveier, kar, endokrin-, plastikk- og obesitaskirurgi, gynekologi og smerte.

Avdelingen ledes av Bente Lüdemann.

Mer informasjon om hvem vi er og hva vi gjør finner du her!

Kontaktinformasjon

E-post
Postadresse

Oslo universitetssykehus HF

Avdeling for anestesisykepleie

Avd. leder Bente Lüdemann
Ullevål sykehus
Postboks 4956 Nydalen
0424 Oslo

Avdeling for anestesisykepleie - Akerhttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/akuttklinikken/avdeling-for-anestesisykepleie/anestesisykepleie-akerAvdeling for anestesisykepleie - Aker
Avdeling for anestesisykepleie - Radiumhospitalethttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/akuttklinikken/avdeling-for-anestesisykepleie/anestesisykepleie-radiumhospitaletAvdeling for anestesisykepleie - Radiumhospitalet
Avdeling for anestesisykepleie - Rikshospitalethttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/akuttklinikken/avdeling-for-anestesisykepleie/anestesisykepleie-rikshospitaletAvdeling for anestesisykepleie - Rikshospitalet
Avdeling for anestesisykepleie - Ullevålhttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/akuttklinikken/avdeling-for-anestesisykepleie/anestesisykepleie-ullevalAvdeling for anestesisykepleie - Ullevål

Fant du det du lette etter?