Avdeling for anestesisykepleie

I avdelingen arbeider alle anestesisykepleiere med pasienter som trenger narkose/bedøvelse under kirurgiske inngrep og undersøkelser utført ved Oslo universitetssykehus. Hovedarbeidssted er ved operasjonsseksjoner, røntgen- og stråleseksjoner.

Les mer om Avdeling for anestesisykepleie

Avdeling for anestesisykepleie

En anestesisykepleier er spesialutdannet til å kunne bedøve pasienter i samarbeid med anestesilege. En anestesisykepleier eller anestesilege er alltid til stede under en operasjon eller undersøkelse som krever narkose eller lokal bedøvelse.

Seksjon 1 Rikshospitalet har ansvar for pasienter med sykdommer i mage-tarm, nyre, hjerte og lunger. I tillegg har den landsdekkende ansvar for all transplantasjonskirurgi i Norge. En stor andel av seksjonens pasienter er barn.

Seksjon 2 Rikshospitalet har ansvar for pasienter med nevrologiske og ortopediske (muskler, ledd og skjelett) sykdommer.

Seksjon 3 Rikshospitalet har ansvar for pasienter med sykdommer i Øre-nese-hals regionen, gynekologi og fødsler (keisersnitt) og plastikk kirurgi. I tillegg ligger dagkirurgisk enhet i denne seksjonen.

Seksjon 4 Ullevål har ansvar for pasienter med nevrologiske sykdommer, mage-tarm og plastikk kirurgi. Den har også hovedansvaret for hardt skadde pasienter for hele Helse Sør-Øst.

Seksjon 5 Ullevål har ansvar for pasienter med ortopediske (muskler, ledd og skjelett) og hjerte-lunge sykdommer.

Seksjon 6 Ullevål har ansvar for pasienter med øyesykdommer og gynekologi og fødsler (keisersnitt). I tillegg ligger dagkirurgisk enhet i denne seksjonen.

Seksjon RAD Radiumhospitalet har ansvar for pasienter som opereres for kreft i bryst, mage-tarm, urinveier, gynekologi, ben og bløtvev samt plastikk kirurgi.

Seksjon AUS Aker har ansvar for pasienter med sykdommer i mage-tarm, urinveier, kar, endokrin-, plastikk- og obesitaskirurgi, gynekologi og smerte.

Avdelingen ledes av Bente Lüdemann.

Kontakt

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.