HELSENORGE

Avdeling for anestesisykepleie – Aker

Seksjon Aker har ansvar for pasienter med sykdommer i mage-tarm, urinveier, endokrin-, plastikk- og obesitaskirurgi, gynekologi og smerte. Vi tilstreber et godt og stimulerende faglig, sosialt og fysisk miljø.

Fant du det du lette etter?