HELSENORGE

Avdeling for anestesisykepleie - Aker

Seksjon Aker har ansvar for pasienter med sykdommer i mage-tarm, urinveier, endokrin-, plastikk- og obesitaskirurgi, gynekologi og smerte.
Vi tilstreber et godt og stimulerende faglig, sosialt og fysisk miljø.

Fant du det du lette etter?