Avdeling for Forskning og utvikling - Akuttklinikken

Avdelingen skal bistå med praktisk støtte til klinikkens forskere og være en pådriver og tilrettelegger for samhandling, resultatoppnåelse og et godt arbeidsmiljø.

Les mer om Avdeling for Forskning og utvikling - Akuttklinikken

Avdeling for Forskning og utvikling - Akuttklinikken

Akuttklinikken skal ha en synlig og levende forskningskultur bygget på tverrfaglig samarbeid og god forskningsetikk. Det er viktig å stimulere til både topp- og breddeforskning. Samtidig ser Akuttklinikken at det er nyttig å identifisere prioriterte områder for dermed å sikre sterke, etablerte forskningsmiljøer videre vekst. De sterke, etablerte gruppene vil kunne fungere som en motor for Akuttklinikken både med hensyn til kompetanseutvikling og ekstern finansiering.

Kontakt

Klinikkens forskergrupper

Artikler fra avdelingen