Avdeling for Forskning og utvikling - Akuttklinikken

Avdelingen skal bistå med praktisk støtte til klinikkens forskere og være en pådriver og tilrettelegger for samhandling, resultatoppnåelse og et godt arbeidsmiljø.

Les mer om Avdeling for Forskning og utvikling - Akuttklinikken

Avdeling for Forskning og utvikling - Akuttklinikken

Akuttklinikken skal ha en synlig og levende forskningskultur bygget på tverrfaglig samarbeid og god forskningsetikk. Det er viktig å stimulere til både topp- og breddeforskning. Samtidig ser Akuttklinikken at det er nyttig å identifisere prioriterte områder for dermed å sikre sterke, etablerte forskningsmiljøer videre vekst. De sterke, etablerte gruppene vil kunne fungere som en motor for Akuttklinikken både med hensyn til kompetanseutvikling og ekstern finansiering.

Det er etablert 11 forskningsgrupper i Akuttklinikken hvor forskningen foregår i samarbeid mellom OUS og UIO, samt NTNU og høyskolene.
 
Avdelingen for forskning og utvikling ligger under Akuttklinikken og bistår med støtte til klinikkens forskere og er en pådriver og tilrettelegger for samhandling, resultatoppnåelse og et godt arbeidsmiljø. Avdelingen disponerer lokaler på Ullevål, bygg 15 og 18. Forskere og registermedarbeidere tilknyttet avdelingen utgjør til sammen ca. 14 årsverk samt at det i tillegg er eksternt finansierte forskningsårsverk.

Enheten ledes av Leiv Arne Rosseland lrossela@ous-hf.no

Kontaktinformasjon: Forskningskoordinator Faiza Moghal faimog@ous-hf.no

Kontaktinformasjon

E-post
Postadresse
Avd. for forskning og utvikling/Akuttklinikken bygg 18
Oslo universitetssykehus HF
Ullevål sykehus
Postboks 4956 Nydalen
0424 Oslo
Ullevål sykehus
Besøksadresse
Kirkeveien 166(Kart)
Oslo
Telefon
Sentralbord 91 50 27 70 , 22 11 80 80 . Sjekk også https://oslo-universitetssykehus.no/beredskap for informasjon ved spesielle hendelser

Virksomheter

 • Traumeregisteret OUS

  Traumeregisteret OUS (TR-OUS) er et internt kvalitetsregister over samtlige traumepasienter innlagt ved OUS Ullevål.

Klinikkens forskergrupper

 • Medisinsk Robotikk, visualisering og navigasjon

  The Medical Robotics, visualization and navigation group, develops cutting edge technological solutions which support minimally invasive procedures and patient monitoring.

 • Image guided general surgery and intervention

  Our group focuses on research on the results of new minimally invasive surgical techniques in addition to development of new procedures.

 • Klinisk og eksperimentell kardiovaskulær overvåkning

  Gruppen har som mål å utvikle og teste ny teknologi for, kardiovaskulær overvåkning, kardiovaskulær respons på nye kardiovaskulære terapier og myokardfunksjon i terapeutisk hypotermi og alvorlig sepsis.

 • Trådløs biomedisinsk sensornettverk

  Gruppen arbeider med å utvikle trådløse sensorsystemer for diagnostikk, behandling og fjern monitorering av pasienter. Vi kombinerer metoder fra syntetisk biologi, nanoteknologi og IKT til å designe og utvikle neste generasjons trådløse sensorsystemer.

 • Forskningsgruppe sykepleie

  Forskningen er knyttet opp mot symptomer, livskvalitet og forebygging som har betydning for den akutt og kritisk syke pasienten.

 • Anestesi- og intensivmedisin

  Gruppen omfatter et bredt spektrum av forskningsaktiviteter innen anestesirelaterte emner og intensivmedisinske problemstillinger.

 • MR-veiledet fokusert ultralydbehandling

  Gruppen har fokus på å utforske nytten av MR-veiledet fokusert ultralydbehandling.

 • Smertemedisin

  Forskningsgruppe smertemedisin består av flere undergrupper som arbeider på forskjellige felter innen smerteforskning.

 • Forskningsgruppe Traumatologi

  Som et av Europas største traumesentre har Oslo universitetssykehus et betydelig ansvar for å bidra til bedret behandling av alvorlig skadde og i utvikling av skadeforebyggende tiltak.

 • Forskningsgruppe hjertestans (OSCAR)

  Gruppen har hovedfokus på hjertestansforskning, både klinisk, eksperimentelt og ved opplæring i hjertelungeredning.

Artikler fra avdelingen

Fant du det du lette etter?