Avdeling for Forskning og utvikling - Akuttklinikken

Avdelingen skal bistå med praktisk støtte til klinikkens forskere og være en pådriver og tilrettelegger for samhandling, resultatoppnåelse og et godt arbeidsmiljø.

Les mer om Avdeling for Forskning og utvikling - Akuttklinikken

Avdeling for Forskning og utvikling - Akuttklinikken

Akuttklinikken skal ha en synlig og levende forskningskultur bygget på tverrfaglig samarbeid og god forskningsetikk. Det er viktig å stimulere til både topp- og breddeforskning. Samtidig ser Akuttklinikken at det er nyttig å identifisere prioriterte områder for dermed å sikre sterke, etablerte forskningsmiljøer videre vekst. De sterke, etablerte gruppene vil kunne fungere som en motor for Akuttklinikken både med hensyn til kompetanseutvikling og ekstern finansiering.

Det er etablert 11 forskningsgrupper i Akuttklinikken hvor forskningen foregår i samarbeid mellom OUS og UIO, samt NTNU og høyskolene.
 
Avdelingen for forskning og utvikling ligger under Akuttklinikken og bistår med støtte til klinikkens forskere og er en pådriver og tilrettelegger for samhandling, resultatoppnåelse og et godt arbeidsmiljø. Avdelingen disponerer lokaler på Ullevål, bygg 15 og 18. Forskere og registermedarbeidere tilknyttet avdelingen utgjør til sammen ca. 14 årsverk samt at det i tillegg er eksternt finansierte forskningsårsverk.

Enheten ledes av Leiv Arne Rosseland lrossela@ous-hf.no

Kontaktinformasjon: Forskningskoordinator Faiza Moghal faimog@ous-hf.no

Kontaktinformasjon

E-post
Postadresse
Avd. for forskning og utvikling/Akuttklinikken bygg 18
Oslo universitetssykehus HF
Ullevål sykehus
Postboks 4956 Nydalen
0424 Oslo
Ullevål sykehus
Besøksadresse
Kirkeveien 166(Kart)
Oslo
Telefon
Sentralbord 91 50 27 70 , 22 11 80 80 . Sjekk også https://oslo-universitetssykehus.no/beredskap for informasjon ved spesielle hendelser

Klinikkens forskergrupper

Artikler fra avdelingen

Fant du det du lette etter?