HELSENORGE

Avdeling for organdonasjon

Avdeling for organdonasjon er organisert i Akuttklinikken og arbeider med organdonasjon fra avdøde givere ved Oslo universitetssykehus (OUS). Avdelingen har et overordnet ansvar for å sikre at alle potensielle organdonorer blir identifisert og gitt mulighet for å donere organer til transplantasjon og at pårørende ivaretas på en best mulig måte. Når det ikke lenger er mulig å redde livet til en pasient, kan organdonasjon være en mulighet. Døden må inntreffe før det er mulig å donere organer.

Fant du det du lette etter?