Avdeling for organdonasjon

Avdeling for organdonasjon arbeider for å sikre at alle potensielle organdonorer blir identifisert og meldt til tx-koordinator, og at det ytes maksimal innsats for organbevarende behandling i alle aktuelle tilfeller. God oppfølging av pårørende underveis i forløpet og med ettersamtaler er en helt avgjørende og viktig del av donasjonsarbeidet.

Avdeling for organdonasjon har 24/7 konsultativ vakttelefon. Vi ønsker å være tilgjengelige i størst mulig grad for å kunne yte praktisk og faglig bistand til donasjonsarbeidet i intensivavdelingene.

Fant du det du lette etter?