Avdeling for organdonasjon

Avdeling for organdonasjon arbeider for å sikre at alle potensielle organdonorer blir identifisert og meldt til tx-koordinator, og at det ytes maksimal innsats for organbevarende behandling i alle aktuelle tilfeller. God oppfølging av pårørende underveis i forløpet og med ettersamtaler er en helt avgjørende og viktig del av donasjonsarbeidet.

Avdeling for organdonasjon har 24/7 konsultativ vakttelefon. Vi ønsker å være tilgjengelige i størst mulig grad for å kunne yte praktisk og faglig bistand til donasjonsarbeidet i intensivavdelingene.

Les mer om Avdeling for organdonasjon

Avdeling for organdonasjon

Avdeling for organdonasjon består av:

Dag Wendelbo Sørensen, donoransvarlig lege i 20 % stilling, Ullevål.

Bjørn Petter Benterud, donoransvarlig lege i 20 % stilling, Rikshospitalet.

Torgunn Bø Syversen, donoransvarlige sykepleier i 50 % stilling, Ullevål.

Lise Toubro Bratberg, donoransvarlige sykepleier i 50 % stilling, Ullevål.

Gry Solberg, donoransvarlige sykepleier i 50 % stilling, Rikshospitalet.


Avdeling for organdonasjon, Akuttklinikken, OUS

Donorlege tlf: 48016259 (hele døgnet, Ullevål), 23074793 (RH)

Donorsykepleier kontor: (230)26478 (Ullevål), (230) 74793 (RH) og mob: 90881834 (dagtid)

E-mail: donorenheten@ous-hf.no

Kontaktinformasjon

Donorlege tlf: 48016259 (hele døgnet, Ullevål), 23074793 (RH) Donorsykepleier kontor: (230)26478 (Ullevål), (230) 74793 (RH) og mob: 90881834 (dagtid)
E-post
Fant du det du lette etter?