Ekspertsykehuset

Slik tar vi vare på pårørende ved organdonasjon

Tekst av: Avdeling for organdonasjon, Akuttklinikken, OUS, ved Terje Kluften, Torgunn Bø Syversen, Lise Toubro Bratberg, Gry Solberg, Dag Wendelbo Sørensen og Bjørn Petter Benterud. Foto:  

 

Organdonasjon er et tema som må tas opp i en situasjon der pårørende er i sjokk og sorg over å miste sin kjære.

 

De fleste forstår likevel at spørsmålet må stilles, og mange pårørende forteller at organdonasjonen har gitt en mening ved et ellers meningsløst tap.

 

Tekstboks: Anne Ma Gulliksen opplevde å miste sin mann som ble organdonor. Midt i sorgen skrev hun dikt som ble samlet i boken «Richters skala».

Organdonasjon gir andre mennesker mulighet til å leve videre og at deres familier slipper å miste sine kjære.

 

 

 «Jeg husker hvordan jeg satt, og jeg følte at det var så mektig for meg, fordi noe godt måtte komme ut av denne prosessen. Noe bra måtte komme ut av det, og det var i så fall at han kunne hjelpe noen andre.» (pårørende til organdonor)

 

Organdonasjon – en mulighet når livet ikke kan reddes
Helsepersonell er lovpålagt å vurdere organdonasjon når videre behandling viser seg å være nytteløs. For å kunne bli organdonor må man dø som følge av en alvorlig sykdom eller skade som rammer hjernen og være tilkoblet respirator (pustemaskin).

 

Pårørende befinner seg plutselig i en uvirkelig situasjon som de er helt uforberedt på. De må få tid til å ta inn over seg hva som har skjedd og erkjenne at pasienten ikke vil overleve, før temaet organdonasjon tas opp.

 

Et betydningsfullt valg

I samtaler med pårørende er målet å komme frem til det som er pasientens vilje eller antatte vilje. Selv om det er avdødes beslutning som gjelder, så kan organdonasjon ikke gjennomføres uten at det skjer i samråd med pårørende, og pårørende har rett til å nekte.

 

Om lag 8 av 10 pårørende samtykker til organdonasjon. Mange pårørende kjenner ikke til avdødes syn på organdonasjon. De som gjør det, synes at det er til god hjelp. Vår sterke oppfordring til alle er at du snakker med dine pårørende om ditt syn på organdonasjon.

 

Dersom man ikke kjenner avdødes vilje og ikke selv har tatt stilling til organdonasjon på forhånd, kan det komme et avslag fordi situasjonen er så overveldende.

 

Pårørende i fokus

Når livet ikke kan reddes blir vårt hovedfokus å ta vare på pårørende med tilrettelegging for tilstedeværelse og avskjed. Omsorgen har som mål å hjelpe de pårørende gjennom denne kritiske tiden, gjennom sjokk, uvisshet, håp, fortvilelse og sorg, slik at de skal kunne leve videre på en best mulig måte. God informasjon underveis i forløpet er nøkkelen til å hjelpe pårørende med å få mer orden og kontroll i det følelsesmessige kaoset de opplever.

 

Oppfølging av pårørende

En etterlattesamtale tilbys 2 – 3 måneder etter dødsfallet med involvert lege og sykepleier. Målet er å sørge for at de pårørende ikke sitter igjen med ubesvarte spørsmål om behandlingsforløpet. De kan få vite hvilke organer som ble donert, men forholdet til mottagerne er anonymisert. Samtidig overrekkes et takkebrev signert direktøren ved OUS som formidler en stor takk på vegne av de transplanterte. Vi opplever selv en stor respekt og takknemlighet både overfor organdonorene og deres pårørende.

 

Årlig minnemarkering

Hvert år arrangerer OUS en minnemarkering for å hedre organdonorene og deres pårørende. Der hører vi mange pårørendes historier. De fleste sier de opplevde å bli svært godt ivaretatt mens de var på sykehuset.

 

Å arbeide med mennesker i sorg og krise krever mye, og det er derfor fint å kunne bringe slike gode tilbakemeldinger tilbake til de involverte leger og sykepleiere.

«Jeg sa det til de folkene etterpå som jobba der inne, måten de var mot henne (datteren), med omsorg, med respekt, mot henne og oss. Det var at hun var på en måte ikke død, hun var død, men hun hadde en oppgave.» (pårørende til organdonor)

Lenker og referanser:

Avdeling for organdonasjon, Akuttklinikken, OUS. Vi arbeider for å sikre gode rutiner for organdonasjon, bidrar med praktisk og faglig støtte ved donasjonsforløp og undervisning.

Sitatene fra pårørende i denne bloggen er hentet fra en intervjustudie om pårørendes erfaringer: Syversen, Torgunn Bø, Helter i sorgens landskap, Masteroppgave i klinisk sykepleie HIOA 2013. Denne studien, samt andre artikler som omhandler pårørendes erfaringer med organdonasjon finnes her.

Barnebok om organdonasjon og transplantasjon "Pappas hjerte" utgitt av Stiftelsen organdonasjon: http://www.pappashjerte.no/
 

Stiftelsen organdonasjon www.organdonasjon.no
 

Norsk Ressu

 

Fant du det du lette etter?