Smerteguiden - metodebok for behandling av langvarige smertetilstander

Regional Kompetansetjeneste for Smerte (ReKS) jobber nå med å lage en metodebok for behandling av langvarige smerter, nemlig "Smerteguiden".

Første del av denne metodeboken omhandler farmakologisk behandling av smerte, og
blir publisert våren 2021 som et nedlastbart PDF dokument.

Bilde av forsiden til metodeboken
Smerteguiden - bilde av forside
Kompetansetjenesten jobber nå med å lage en veileder for behandling av langvarige smerter, unntatt hodepiner og migrener. Den første versjonen av Smerteguiden blir publisert på våre nettsider våren 2021, i form av et fritt tilgjengelig elektronisk PDF-dokument.

Vi velger å publisere Smerteguiden på en dynamisk måte. Det vil si at vi starter med å publisere et lite PDF-dokument som utelukkende fokuserer på farmakologisk behandling av smerte hos pasienter i førstelinjen og generelt i andrelinjen. Etter hvert er det planlagt at denne veilederen gradvis utvides med flere medikamenter og behandlingsmodaliteter som skal dekke det aller meste av utredning, diagnostikk/vurdering og behandling av smertetilstander - fra førstelinjen til smertepoliklinikker.

Vi understreker at smerteguiden ikke er en lærebok, men en praktisk veileder som kan brukes i klinikken.
Fant du det du lette etter?