HELSENORGE

Avdeling for traumatologi

Avdeling for traumatologi er sykehusets dedikerte redskap for å sikre systematisk og kvalitetssikret traumebehandling for pasienter ved OUS, i tillegg til å inneha spesialkompetanse innen generell traumekirurgi.

Avdelingen jobber for å sikre et system for optimal initial traumebehandling og kontinuitet i videre tverrfaglig behandling og oppfølging av traumepasienter ved sykehuset, samt poliklinisk oppfølging. Den står også ansvarlig for et kvalitetssikringsprogram som skal sikre en kontinuerlig evaluering og monitorering av behandlingsresultater, inkludert trening, simulering, undervisning og forskning.

OUS har også et nasjonalt ansvar som eneste traumesenter med volum på nivå med nivå 1 traumesentra i USA.

Fant du det du lette etter?