Avdeling for traumatologi

Avdelingen skal sikre den initiale traumebehandlingen og tverrfaglig oppfølging av de alvorlig skadde gjennom oppdatert pasientbehandling, systematisk opplæring og et robust kvalitetssikringsprogram som støtter seg på Traumeregisteret ved Ullevål.

Les mer om Avdeling for traumatologi

Avdeling for traumatologi

OUS Ullevål er regionalt traumesenter for Helse Sør-Øst. Sykehusets styre har vedtatt at traumatologi skal være et faglig satsningsområde. Det slås traumealarm i Akuttmottaket ca. 1900 ganger per år.

Basert på anerkjente retningslinjer for sikring av skadebehandling og i tråd med internasjonale trender, ble det i 2005 opprettet en dedikert traumeenhet ledet av en kirurgisk overlege, støttet av et fagråd bestående av nøkkelpersoner fra alle involverte avdelinger. Traumeenheten skulle sikre den initiale traumebehandlingen samt den tverrfaglige videre oppfølgingen av de alvorlig skadde gjennom oppdatert pasientbehandling, systematisk opplæring og et robust kvalitetssikringsprogram som støtter seg på Traumeregisteret ved Ullevål.

Traumatologien blir stadig mer spesialisert, samtidig blir kirurgien mer og mer subspesialisert og beveger seg vekk fra traumatologisk tankegang. Dette krever kontinuerlig stor innsats av landets største traumesenter. I tillegg til kvalitetssikring av skadebehandlingen ved traumesenteret, vil avdelingen også ha ansvar for implementeringen av det regionale traumesystemet.

Vi har også utviklet traumemanual, både på nett, app og trykk

Kontakt