Avdeling for traumatologi

Avdeling for traumatologi er sykehusets dedikerte redskap for å sikre systematisk og kvalitetssikret traumebehandling for pasienter ved OUS, i tillegg til å inneha spesialkompetanse innen generell traumekirurgi.

Les mer om Avdeling for traumatologi

Avdeling for traumatologi

OUS Ullevål er regionalt traumesenter for Helse Sør-Øst. Traumatologi er et hovedsatsningsområde for OUS.

Det slås traumealarm i Akuttmottaket ca. 1900 ganger per år.

Avdeling for traumatologi er sykehusets dedikerte redskap for å sikre systematisk og kvalitetssikret traumebehandling for pasienter ved OUS, i tillegg til å inneha spesialkompetanse innen generell traumekirurgi. Avdelingen jobber for å sikre et system for optimal initial traumebehandling og kontinuitet i videre tverrfaglig behandling og oppfølging av traumepasienter ved sykehuset, samt poliklinisk oppfølging. Den står også ansvarlig for et kvalitetssikringsprogram som skal sikre en kontinuerlig evaluering og monitorering av behandlingsresultater, inkludert trening, simulering, undervisning og forskning.

Forskningsaktiviteten i avdelingen er høy. Det foregår flere PhD-prosjekter i traumatologi i avdelingens regi, i tillegg til en rekke andre enkeltprosjekter og avdelingen fikk eget professorat i 2016.  Avdelingen var med på å starte et internasjonalt forskningsnettverk (INTRN) bestående av ledende traumesentra i Nord-Europa. I tillegg til å bidra til et multisenter, observasjonell databank, leder Avdeling for traumatologi en internasjonal randomisert multisenterstudie finansiert av EU - iTACTIC. OUS har også et nasjonalt ansvar som eneste traumesenter med volum på nivå med nivå 1 traumesentra i USA. Avdelingen har ansvar for implementering av traumesystem i HSØ, med regional koordinator ansatt i avdelingen som rapporterer til HSØ. Avdelingen bidrar mot alle sykehus i Norge med traumefunksjon med faglige besøk og lokal undervisning. Kvalitetssikringen av traumebehandling i Norge er ytterligere styrket ved at avdelingen fikk etablert Nasjonal Kompetansetjeneste i traumatologi hvis mandat er å følge opp implementeringen av nasjonalt traumesystem.

Avdelingens ansatte underviser i traumekirurgi og traumeanestesi nasjonalt og internasjonalt, og avdelingen drifter de fleste traumerelaterte kurskonsepter for leger og sykepleiere i Norge. Avdelingens ansatte har et bredt kontaktnettverk nasjonalt og internasjonalt og et stort faglig engasjement for traumatologi i Norge og internasjonalt.

 

 

Vi har også utviklet traumemanual, både på nett, app og trykk

Kontakt

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.