Operasjonsavdelingen (Akuttklinikken)

Avdelingen skal til enhver tid gi optimal service til pasienter innen de ulike kirurgiske fagområder som inngår i avdelingens ansvarsområde.

Les mer om Operasjonsavdelingen (Akuttklinikken)

Operasjonsavdelingen (Akuttklinikken)

Foto av operasjonssykepleiere

Når du skal opereres, blir du tatt imot av en operasjonssykepleier og en anestesisykepleier. Vi stiller deg noen spørsmål som det er viktig å få svar på, for å kunne behandle deg på en best mulig måte. Du blir bedt om å bekrefte din fødselsdato, hva du skal opereres for og hvor på kroppen du skal opereres. Når operasjonen er avsluttet, kjører vi deg i seng til det rommet du skal ligge på til du våkner opp.

Du vil antagelig oppleve å bli stilt det samme spørsmålet flere ganger. En av årsakene til det er å ivareta din sikkerhet. Vi bruker WHOs sjekkliste for Trygg Kirurgi, som vi gjennomgår før bedøvelsen, rett før operasjonen starter og etter at operasjonen er slutt.

Vi er en del av et universitetssykehus. Vi har alltid personell under utdanning og opplæring, og det kan derfor være mange personer tilstede under din operasjon. Som pasient kan du bli spurt om å delta i undervisning – og/eller forskningsprosjekt. Dette er frivillig, og du bestemmer selv om du vil være med.

Det hender at noen ikke blir operert den dagen de er oppsatt til operasjon. Dersom dette skulle skje, får du nærmere informasjon.

Avdelingen ledes av Anne Kari Amundsen Bø.

Kontaktinformasjon

Fant du det du lette etter?