Operasjonsavdelingen

Avdelingen skal til enhver tid gi optimal service til pasienter innen de ulike kirurgiske fagområder som inngår i avdelingens ansvarsområde.

Les mer om Operasjonsavdelingen

Operasjonsavdelingen

I avdelingen arbeider det operasjonssykepleiere som innehar spesialutdanning for å utøve operasjonssykepleie til den akutt og/eller kritisk syke pasient som skal gjennomgå en kirurgisk undersøkelse og/eller behandling. Operasjonssykepleierne samarbeider i tverrfaglige team med kirurger, anestesisykepleiere og anestesileger. Teamet innehar høy kompetanse og har pasientsikkerhet i fokus.

Avdelingen har ansatt ca. 160 operasjonssykepleiere og består av fem seksjoner fordelt på Aker sykehus, Ullevål sykehus og Rikshospitalet.

Avdelingen ledes av Anne Kari Amundsen Bø.

Kontakt