HELSENORGE

Generell Intensiv 1 Rikshospitalet

Generell intensiv 1 er en del av Akuttklinikken, og er lokalisert på Rikshospitalet. Seksjonen behandler akutt, kritisk syke voksne fra hele landet. Seksjonen har flere forskjellige typer pasienter, og ivaretar både pasienter etter kirurgiske inngrep og pasienter med ulike medisinske problemstillinger. Det som ofte er felles for dem er at de har svikt i et eller flere organer. Det kan være hjerte- og lungesyke pasienter, transplanterte pasienter, nevrologiske- og nevrokirurgiske pasienter, samt infeksjonspasienter.


Generell intensiv 1 er en seksjon som har mye avansert teknisk utstyr og i perioder høy aktivitet. De aller fleste av våre pasienter ligger på respirator (pustemaskin) over kortere eller lengre tid. Vi har som mål å være ledende innen avansert intensivbehandling og vi har erfaring og spesialkompetanse til å gi pasientene den beste behandling og sykepleie.Fant du det du lette etter?