HELSENORGE

Generell Intensiv 2 Rikshospitalet

Vi er en bred intensivavdeling som behandler voksne etter store kirurgiske inngrep, deriblant nevrokirurgi, thoraxkirurgi, transplantasjoner og øre/nese/hals-kirurgi. Vi ivaretar også pasienter med ulike medisinske problemstillinger, som respirasjonssvikt, hjertesvikt og immunsvikt. De aller fleste av våre pasienter ligger på respirator over kortere eller lengre tid.


Seksjonen ledes av Chisom Okeke (konst.).

Fant du det du lette etter?