Avdeling for barn og unges psykiske helse på sykehus (S-BUP)

Vår målsetting er å bidra til god sykdomsmestring og minst mulig negative psykososiale sykdomskonsekvenser for barn, unge og deres familier.

Les mer om Avdeling for barn og unges psykiske helse på sykehus (S-BUP)

Avdeling for barn og unges psykiske helse på sykehus (S-BUP)

Når barn og unge blir alvorlig og/eller kronisk syke, kan dette være en utfordring og en påkjenning for både barnet og hele familien. Både barn og foreldre kan ha behov for støtte i krisesituasjoner, eller til å lære å leve med og mestre sykdommen.

Barnet

For barnet selv kan sykdom og nedsatt funksjonsevne innebære store forandringer i livet, slik at det er behov for både å dele vanskelige følelser og å få støtte til å se nye muligheter for best mulig livsutfoldelse. For barn og unge som har hatt utfordringer med sykdom og nedsatt funksjonsevne gjennom hele livet, vil nye livsfaser representere nye utfordringer med stadig større grad av selvstendighet og egenmestring.

Noen ganger er sykdomsplagene vanskelig å finne ut av. Barnet kan ha gått lenge med smerter og fysiske plager, og sykdommen kan ha en sammensatt bakgrunn. Hjelp til å se på alle sider ved barnets liv kan da være viktig for å komme videre. Da kan både barn og familier trenge hjelp til å forstå og ta hensyn til "kroppens språk".

Foreldre

Foreldre kan oppleve utfordringer i forhold til søsken, eget parforhold, praktiske utfordringer med å vedlikeholde det sosiale nettverket og kanskje redusert mulighet for yrkesrolle/deltakelse i arbeidsliv, når syke barn har særlige og langvarige behov for oppfølging og ivaretakelse. Da kan det være behov for noen å dele erfaringer med, eller noen som kan informere og veilede i forhold til de psykososiale sidene ved å leve med sykdom.

Ved for tidlig fødsel og medfødt sykdom, opplever mange særlige utfordringer med hensyn til å sikre barnet en god tidlig utvikling og den nære kontakten mellom barn og foreldre.

Avdelingen ledes av avdelingsoverlege, professor dr.med. Trond H. Diseth.


Kontaktinformasjon

Oppmøtested

Rikshospitalet: Inngang Barn-Kvinne, E3, 4. etg.

Ullevål: Bygg 95, 2. etg. til venstre

Telefon
23 07 49 40 / 41
Besøksadresser og praktisk informasjon

Psykososial oppfølging ved alvorlig somatisk sykdom hos barn og ungehttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/psykososial-oppfolging-ved-alvorlig-somatisk-sykdom-hos-barn-og-ungePsykososial oppfølging ved alvorlig somatisk sykdom hos barn og ungePPsykososial oppfølging ved alvorlig somatisk sykdom hos barn og ungePsykososial oppfølging ved alvorlig somatisk sykdom hos barn og ungePsykososial oppfølging ved alvorlig somatisk sykdom hos barn og ungePsykososial oppfølging ved alvorlig somatisk sykdom hos barn og unge
Psykososial oppfølging ved kronisk somatisk sykdom hos barn og ungehttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/psykososial-oppfolging-ved-kronisk-somatisk-sykdom-hos-barn-og-ungePsykososial oppfølging ved kronisk somatisk sykdom hos barn og ungePPsykososial oppfølging ved kronisk somatisk sykdom - barn og ungdomPsykososial oppfølging ved kronisk somatisk sykdom - barn og ungdomPsykososial oppfølging ved kronisk somatisk sykdom - barn og ungdomPsykososial oppfølging ved kronisk somatisk sykdom - barn og ungdom
Psykososial oppfølging ved medfødte misdannelserhttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/psykososial-oppfolging-ved-medfodte-misdannelserPsykososial oppfølging ved medfødte misdannelserPMedfødte misdannelser hos barn og ungdom - psykososial oppfølgingMedfødte misdannelser hos barn og ungdom - psykososial oppfølgingMedfødte misdannelser hos barn og ungdom - psykososial oppfølgingMedfødte misdannelser hos barn og ungdom - psykososial oppfølging

Nasjonal kompetansetjeneste for psykosomatiske tilstander hos barn og unge (NKPS)https://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/barne-og-ungdomsklinikken/avdeling-for-barn-og-unges-psykiske-helse-pa-sykehus-s-bup/nasjonal-kompetansetjeneste-for-psykosomatiske-tilstander-hos-barn-og-ungeNasjonal kompetansetjeneste for psykosomatiske tilstander hos barn og unge (NKPS)

Fant du det du lette etter?