Avdeling for barnemedisin, Ullevål

Barnemedisinsk avdelings oppgaver er å levere høyspesialiserte tjenester til komplekst og alvorlig syke barn på en god og helhetlig måte.

Les mer om Avdeling for barnemedisin, Ullevål

Avdeling for barnemedisin, Ullevål

Vi gir behandling til barn innenfor de fleste medisinske tilstander: Endokrinologi (hormonforstyrrelser), hjerte, immunologi (immunforsvaret), infeksjon, kreft og blod, lever, lunge og allergi, mage -tarm og nyre. Vi har også lokalsykehusfunksjon for Oslos pasienter, bortsett fra bydelene Alna, Grorud og Stovner som hører til Ahus.

Barnemedisinsk avdeling har fem sengeposter, poliklinisk og dagvirksomhet, akuttmottak, intensivavdeling og avansert hjemmesykehus fordelt på Rikshospitalet og i Barnesenteret på Ullevål sykehus, Geilomo barnesykehus, Seksjon for habilitering av barn med lunge- allergi- og hjertesykdommer er også en del av avdelingen.

Flerregional behandlingstjeneste

Avdelingen har ansvaret for:

Flerregional behandlingstjeneste for usikker somatisk kjønnsutvikling

Kontaktinformasjon

Oppmøtested

Rikshospitalet: Inngang Kvinne-Barn
Ullevål sykehus: Barnesenteret, Bygg 9
Geilmo barnesykehus: Øyovegen 8

 

 

Postadresse
Oslo universitetssykehus
Barne- og ungdomsklinikken 
Avdeling for barnemedisin
Postboks 4956 Nydalen
0424 Oslo
Besøksadresser og praktisk informasjon

Allergisk spiserørsbetennelse (Eosinofil øsofagitt)https://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/allergisk-spiserorsbetennelse-eosinofil-osofagittAllergisk spiserørsbetennelse (Eosinofil øsofagitt)AAllergisk spiserørsbetennelse (Eosinofil øsofagitt)Allergisk spiserørsbetennelse (Eosinofil øsofagitt)Allergisk spiserørsbetennelse (Eosinofil øsofagitt)Allergisk spiserørsbetennelse (Eosinofil øsofagitt)
Barnekrefthttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/barnekreftBarnekreftBBarnekreftBarnekreftBarnekreftBarnekreft
Blodkreft - cellegiftinjeksjon i spinalvæsken hos barnhttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/blodkreft-cellegiftinjeksjon-i-spinalvesken-hos-barnBlodkreft - cellegiftinjeksjon i spinalvæsken hos barnBBlodkreft - cellegiftbehandling i spinalvæsken, barnBlodkreft - cellegiftbehandling i spinalvæsken, barnBlodkreft - cellegiftbehandling i spinalvæsken, barnBlodkreft - cellegiftbehandling i spinalvæsken, barn
Cystisk fibrose - behandling av bukspyttkjertelsvikthttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/cystisk-fibrose-behandling-av-bukspyttkjertelsviktCystisk fibrose - behandling av bukspyttkjertelsviktCCystisk fibrose - behandling av bukspyttkjertelsviktCystisk fibrose - behandling av bukspyttkjertelsviktCystisk fibrose - behandling av bukspyttkjertelsviktCystisk fibrose - behandling av bukspyttkjertelsvikt
Diabetes hos barnhttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/diabetes-hos-barnDiabetes hos barnDDiabetes type 1 hos barnDiabetes type 1 hos barnDiabetes type 1 hos barnDiabetes type 1 hos barn
Gastrostomi hos barnhttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/gastrostomi-hos-barnGastrostomi hos barnGGastrostomi hos barnGastrostomi hos barnGastrostomi hos barnGastrostomi hos barn
Kostholdsveiledning av klinisk ernæringsfysiologhttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/kostholdsveiledning-av-klinisk-erneringsfysiologKostholdsveiledning av klinisk ernæringsfysiologKKostholdsveiledning av klinisk ernæringsfysiologKostholdsveiledning av klinisk ernæringsfysiologKostholdsveiledning av klinisk ernæringsfysiologKostholdsveiledning av klinisk ernæringsfysiolog
Mage- og tarmundersøkelse (skopi) hos barn og ungehttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/mage-og-tarmundersokelse-skopi-hos-barn-og-ungeMage- og tarmundersøkelse (skopi) hos barn og ungeMMage- og tarmundersøkelse (skopi) hos barnMage- og tarmundersøkelse (skopi) hos barnMage- og tarmundersøkelse (skopi) hos barnMage- og tarmundersøkelse (skopi) hos barn
Mage-tarmundersøkelse med 24 timers pH- og impedansemåling i spiserørethttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/mage-tarmundersokelse-med-24-timers-ph-og-impedansemaling-i-spiseroretMage-tarmundersøkelse med 24 timers pH- og impedansemåling i spiserøretMMage-tarmundersøkelse med 24 timers pH- og impedansemåling i spiserøretMage-tarmundersøkelse med 24 timers pH- og impedansemåling i spiserøretMage-tarmundersøkelse med 24 timers pH- og impedansemåling i spiserøretMage-tarmundersøkelse med 24 timers pH- og impedansemåling i spiserøret
Nyrebiopsi av barnhttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/nyrebiopsi-av-barnNyrebiopsi av barnNVevsprøve (biopsi) - nyre, barnVevsprøve (biopsi) - nyre, barnVevsprøve (biopsi) - nyre, barnVevsprøve (biopsi) - nyre, barn

Avansert hjemmesykehus for barnhttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/barne-og-ungdomsklinikken/avdeling-for-barnemedisin-ulleval/seksjon-barneernering/avansert-hjemmesykehus-for-barnAvansert hjemmesykehus for barn
Barnediabetesregisteret (BDR)https://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/barne-og-ungdomsklinikken/avdeling-for-barnemedisin-ulleval/barnediabetesregisteret-bdrBarnediabetesregisteret (BDR)
Barnemedisinsk poliklinikk og dagseksjon UShttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/barne-og-ungdomsklinikken/avdeling-for-barnemedisin-ulleval/seksjon-barneernering/barnemedisinsk-poliklinikk-og-dagseksjon-usBarnemedisinsk poliklinikk og dagseksjon US
Regionalt Palliativt team for barn og unge i HSØ (PALBU)https://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/barne-og-ungdomsklinikken/avdeling-for-barnemedisin-ulleval/regionalt-palliativt-team-for-barn-og-unge-palbuRegionalt Palliativt team for barn og unge i HSØ (PALBU)
Seksjon for barneernæringhttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/barne-og-ungdomsklinikken/avdeling-for-barnemedisin-ulleval/seksjon-barneerneringSeksjon for barneernæring

Fant du det du lette etter?