Avdeling for barnemedisin, Ullevål

Barnemedisinsk avdelings oppgaver er å levere høyspesialiserte tjenester til komplekst og alvorlig syke barn på en god og helhetlig måte.

Les mer om Avdeling for barnemedisin, Ullevål

Avdeling for barnemedisin, Ullevål

Vi gir behandling til barn innenfor de fleste medisinske tilstander: Endokrinologi (hormonforstyrrelser), hjerte, immunologi (immunforsvaret), infeksjon, kreft og blod, lever, lunge og allergi, mage -tarm og nyre. Vi har også lokalsykehusfunksjon for Oslos pasienter, bortsett fra bydelene Alna, Grorud og Stovner som hører til Ahus.

Barnemedisinsk avdeling har fem sengeposter, poliklinisk og dagvirksomhet, akuttmottak, intensivavdeling og avansert hjemmesykehus fordelt på Rikshospitalet og i Barnesenteret på Ullevål sykehus, Geilomo barnesykehus, Seksjon for habilitering av barn med lunge- allergi- og hjertesykdommer er også en del av avdelingen.

Flerregional behandlingstjeneste

Avdelingen har ansvaret for:

Flerregional behandlingstjeneste for usikker somatisk kjønnsutvikling

Kontaktinformasjon

Oppmøtested

Rikshospitalet: Inngang Kvinne-Barn
Ullevål sykehus: Barnesenteret, Bygg 9
Geilmo barnesykehus: Øyovegen 8

 

 

Postadresse
Oslo universitetssykehus
Kvinne- og barneklinikken
Avdeling for barnemedisin
Postboks 4956 Nydalen
0424 Oslo
Besøksadresser og praktisk informasjon

Barnekrefthttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/barnekreftBarnekreftBMánáidborasdávdaBarnekreftBarnekreftBarnekreft
Blodkreft - cellegiftinjeksjon i spinalvæsken hos barnhttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/blodkreft-cellegiftinjeksjon-i-spinalvesken-hos-barnBlodkreft - cellegiftinjeksjon i spinalvæsken hos barnBBlodkreft (Myelomatose) - cellegiftbehandling i spinalvæsken, barnBlodkreft (Myelomatose) - cellegiftbehandling i spinalvæsken, barnBlodkreft (Myelomatose) - cellegiftbehandling i spinalvæsken, barnBlodkreft (Myelomatose) - cellegiftbehandling i spinalvæsken, barn
Diabetes hos barnhttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/diabetes-hos-barnDiabetes hos barnDDiabetes type 1 hos barnDiabetes type 1 hos barnDiabetes type 1 hos barnDiabetes type 1 hos barn
Kostholdsveiledning av klinisk ernæringsfysiologhttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/kostholdsveiledning-av-klinisk-erneringsfysiologKostholdsveiledning av klinisk ernæringsfysiologKKostholdsveiledning av klinisk ernæringsfysiologKostholdsveiledning av klinisk ernæringsfysiologKostholdsveiledning av klinisk ernæringsfysiologKostholdsveiledning av klinisk ernæringsfysiolog
Nyrebiopsi av barnhttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/nyrebiopsi-av-barnNyrebiopsi av barnNVevsprøve (biopsi) - nyre, barnVevsprøve (biopsi) - nyre, barnVevsprøve (biopsi) - nyre, barnVevsprøve (biopsi) - nyre, barn
Videofluoroskopi av barnhttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/videofluoroskopi-av-barnVideofluoroskopi av barnVSvelgfilming av barn, videofluoroskopiSvelgfilming av barn, videofluoroskopiSvelgfilming av barn, videofluoroskopiSvelgfilming av barn, videofluoroskopi

Avansert hjemmesykehus for barnhttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/barne-og-ungdomsklinikken/avdeling-for-barnemedisin-ulleval/avansert-hjemmesykehus-for-barnAvansert hjemmesykehus for barn
Barnediabetesregisteret (BDR)https://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/barne-og-ungdomsklinikken/avdeling-for-barnemedisin-ulleval/barnediabetesregisteret-bdrBarnediabetesregisteret (BDR)
Barnemedisinsk poliklinikk og dagseksjon UShttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/barne-og-ungdomsklinikken/avdeling-for-barnemedisin-ulleval/barnemedisinsk-poliklinikk-og-dagseksjon-usBarnemedisinsk poliklinikk og dagseksjon US

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.