Seksjon barneernæring

Kliniske ernæringsfysiologer ved Seksjon barneernæring har behandlingsansvar for pasienter i Barne- og Ungdomsklinikken. 

Kliniske ernæringsfysiologer deltar i forebygging, utredning, diagnostisering og behandling av en rekke diagnoser og tilstander hos barn. Faggruppen har spesialkompetanse innen klinisk ernæring for barn.

Les mer om Seksjon for barneernæring

Seksjon barneernæring

Kliniske ernæringsfysiolog deltar i utredning og behandling av inneliggende og polikliniske barn fra 0-18 år innen mange ulike fagområder;
-mage-tarm, lever-, nyresykdommer
-immunologi
-nevrologi og nevrohabilitering, ervervet hjerneskade
-hjertesykdom
-kreft
-intensivpasienter
-spiseforstyrrelser
-diabetes
-allergi, astma og andre lungesykdommer
-overvekt, fedme
-medfødt metabolsk sykdom
-cystisk fibrose
-spisevansker
-underernæring og dårlig tilvekst 

Seksjonen tilbyr regelmessig gruppebasert opplæring om cøliaki og melkeallergi. I tillegg behandler vi også barn som er innlagt iforbindelse med kirurgi, nevrokirurgi, hudsykdommer og revmatiske tilstander.
Noen stillinger er delvis tilknyttet nasjonale kompetansetjenester innen spise- og ernæringsvansker hos barn (se egen nettside her) og medfødt metabolsk sykdom (se egen nettside her).  

Kliniske ernæringsfysiologer vurderer ernæringsstatus og kosthold/ernæring hos barnet, og foreslår målrettet ernæringsbehandling ut fra barnets helsetilstand og næringsbehov. Vurdering av ernæringsstatus og valg av ernæringsbehandling gjøres i  samarbeid med foreldre og øvrige faggrupper som er involvert. Klinisk ernæringsfysiolog inngår i det tverrfaglige samarbeidet om barnet og familien. Mer informasjon om kostveiledning ved Oslo Universitetssykehus, finner du her.

Vil du vite mer om hva kliniske ernæringsfysiologer (kef) gjør?    
Her kan du finne mer informasjon om hva kef i Barne- og Ungdomsklinikken jobber med.


Glade gutter.JPG

 

 

Kontaktinformasjon

Oppmøtested
De ansatte i seksjon barneernæring tilbyr tjenester både ved Rikshospitalet og Ullevål.
Kliniske ernæringsfysiologer ved seksjon barneernæring utfører arbeid på de respektive barnepostene og poliklinikkene ved Rikshospitalet og Ullevål.
De fleste har kontorer i bygg 95 (Sosialpediatri) og bygg 9 (Barnesenteret) på Ullevål, samt i E3 5.etg og 3.etg på Rikshospitalet.
Seksjonsleder: Linn Helene Stølen
Postadresse

Seksjon barneernæring,
Avdeling for barnemedisin, Ullevål
Oslo Universitetssykehus HF,
POstboks 4950 Nydalen,

0424 Oslo

Fant du det du lette etter?