HELSENORGE

Avdeling for sjeldne diagnoser

Avdeling for sjeldne diagnoser skal bidra til at personer med sjeldne diagnoser får likeverdige helsetilbud og service som andre gjennom sine livsløp.

Fant du det du lette etter?