HELSENORGE

NevSom – Nasjonalt kompetansesenter for nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomnier

NevSom har kompetansesenteransvar for følgende diagnoser: autisme, Tourettes syndrom, narkolepsi, idiopatisk hypersomni og Kleine-Levin syndrom. 

Fant du det du lette etter?