HELSENORGE

Antibiotikabehandling - oppdatert veileder

Her finner du retningslinjer for antibiotikabehandling ved infeksjoner i nedre luftveier hos barn, ungdom og voksne med cystisk fibrose.

Oppdatert veileder for antibiotikabehandling ved infeksjoner i nedre luftveier hos barn, ungdom og voksne med cystisk fibrose.

Veilederen er publisert i eHåndboken Oslo universitetssykehus. Her kan du klikke deg inn på den enkelte mikrobe og lese om aktuell behandling.

Cystisk fibrose - Antibiotikabehandling publisert i eHåndboken Oslo universitetssykehus