HELSENORGE

Årsrapport 2020 Norsk primær ciliær dyskinesi (PCD) register

Data fra Norsk PCD-register er nå tilgjengelig. Det er registrert 104 personer med PCD i Norge, hvorav 80 deltar i registeret. Barn utgjør den største andelen. Det er grunn til å tro at personer med PCD er klart underdiagnostisert, spesielt voksne med PCD.

Her kan du lese: "Nyhetsbrev fra Norsk PCD-register: nr. 1,2021".

Nyhetsbrevet er sendt ut til alle som har samtykket i å delta i Norsk PCD-register.