HELSENORGE
Ekspertsykehuset

LCI – en ny metode for å vurdere om barn med cystisk fibrose trenger antibiotika

Antibiotika er en av de viktigste behandlingene for pasienter med cystisk fibrose. Men hvordan vet vi når det er behov for antibiotika? Og er det like effektivt med 14 dagers behandling som 4-6 ukers behandling? Kan vi ved å måle hvor godt luft pustes inn og ut av lungene, såkalt lung clearence index (LCI) bestemme om pasienten skal ha antibiotika eller ikke? Dette ønsker vi å se på i studien.

Illustrasjonsfoto: Shutterstock.

Tekst av: Dr. Egil Bakkeheim og Dr. Christine Sachs-Olsen, Norsk senter for cystisk fibrose, Oslo universitetssykehus (OUS). Foto:  Birthe Christensen, Norsk senter for cystisk fibrose, OUS og Shutterstock.

Bakgrunn for studien

Pasienter med cystisk fibrose (CF) har ofte bakterier i luftveiene, og det kan føre til forverringer i lungesykdommen til tross for at pasienten kan ha lite symptomer.

Antibiotika er en av de viktigste behandlingene vi har for å forhindre at lungesykdommen blir verre. Vi trenger flere metoder som kan hjelpe til med å bestemme om pasienten skal ha antibiotika eller ikke.

Bilde av Grønvold og Sachs-Olsen.
Testleder Tonje Grønvold og Dr. Christine Sachs-Olsen. Dr. Egil Bakkeheim var ikke tilstede da bildet ble tatt. Foto: Birthe Christensen,OUS. 

Hva går studien ut på?

Vi rekrutterer nå barn og ungdom med CF til en ny studie som skal måle hvordan luft pustes inn og ut av lungene, såkalt lung clearence index (LCI).

Dette er en ny og spennende studie. LCI viser hvor effektiv gassutvekslingen i lungene er, og måling av LCI kan kanskje være med på å vurdere om pasienten trenger antibiotika behandling og eventuelt hvor lenge.

Det vil være en fordel for CF-pasienter hvis det viser seg at LCI kan benyttes i klinisk hverdag til bedre overvåkning av lungesykdommen. Hvis det ikke er noen signifikant forskjell på 2 uker versus 4-6 ukers antibiotikabehandling, vil det også føre til at flere pasienter kan få kortere antibiotikakurer i forbindelse med forverringsperioder.

Bilder av måling
Bildetekst: Testleder Tonje Grønvold demonstrerer her hvordan hun måler LCI. Pasienten sitter med en neseklype og blåser i et munnstykke. Hvor effektiv luften pustes ut og inn av lungene vises på skjermen. Foto: Birthe Christensen, OUS. 

Hva går måling av LCI ut på?

Hensikten med studien er å se om en 10 % økning i LCI sammenliknet med tidligere verdier kan gå tilbake etter antibiotikabehandling. I tillegg ønsker vi å se på om lengden på antibiotikabehandlingen påvirker LCI, og om 14 dagers behandling er like effektiv som 4-6 ukers behandling.

Hvem kan delta i studien?

Barn og unge med CF i alderen 3-17 år kan være med i prosjektet. Voksne CF-pasienter har ofte mer alvorlig lungesykdom med nedsatt lungefunksjon og kroniske bakterieinfeksjoner, og da er ikke LCI så nyttig.

Undersøkelser må gjøres ganske hyppig, så det er mest hensiktsmessig om pasienten bor i helseregionen Helse Sør-Øst. Den som ønsker å være med må ha hatt diagnosen i over 12 måneder, og ha 2 stabile LCI-verdier (<11) det siste året.

Hvem kontakter du hvis du vil delta?

Kontakt oss gjerne på telefon 23015590 mellom kl. 9 og 15 eller send en epost til post.nscf@ous-hf.no

Kontaktpersoner for studien er:

Dr. Egil Bakkeheim og Dr. Christine Sachs-Olsen. Norsk senter for cystisk fibrose.

Lenker og referanser:

Her kan du lese flere blogginnlegg fra Ekspertsykehuset!

Fant du det du lette etter?