HELSENORGE

Måling av lung clearence index (LCI) hos barn med cystisk fibrose

NSCF rekrutterer nå barn og ungdom med CF til en studie som skal måle hvordan luft pustes inn og ut av lungene, såkalt lung clearence index (LCI).  Formålet er å oppdage forverringer av lungesykdommen og vurdere behovet for antibiotika. 

​Om studien

Pasienter med cystisk fibrose (CF) har ofte bakterier i luftveiene, og det kan føre til forverringer i lungesykdommen til tross for at pasienten kan ha lite symptomer. Antibiotika er en av de viktigste behandlingene vi har for å forhindre forverring av lungesykdommen, og vi trenger flere metoder som kan hjelpe til med å bestemme om pasienten skal ha antibiotika eller ikke. Et slikt hjelpemiddel som vi ønsker å undersøke i dette prosjektet er måling av lung clearence index (LCI), som viser hvor effektiv gassutvekslingen i lungene er.
 
Hensikten med prosjektet er å se om en 10 % økning i LCI sammenliknet med tidligere verdier kan gå tilbake etter antibiotikabehandling. I tillegg ønsker vi å se på om lengden på antibiotikabehandlingen påvirker LCI, og om 14 dagers behandling er like effektiv som 4-6 ukers behandling.
 

Hvem kan delta?

Kun barn og unge i alderen 3-17 år kan være med i prosjektet. Voksne CF-pasienter har ofte mer alvorlig lungesykdom med nedsatt lungefunksjon og kroniske bakterieinfeksjoner, og da er ikke LCI så nyttig.

Undersøkelser må gjøres ganske hyppig, så det er mest hensiktsmessig om pasienten bor i helseregionen Helse Sør-Øst. Den som ønsker å være med må ha hatt diagnosen i over 12 måneder, og ha 2 stabile LCI-verdier (<11) det siste året.
 

Hvordan delta?

Kontakt oss gjerne på telefon 23015590 mellom kl. 9 og 15 eller send en epost til post.nscf@ous-hf.no

For mer info, se infoskriv til barn under 12 år og barn 12-16(-18) år under

Inforskriv barn under 12 år.pdf

Infoskriv_ungdom 12-16 (-18) år.pdf

Les mer om studien her