Senter for sjeldne diagnoser

Senter for sjeldne diagnoser er et landsdekkende kompetansesenter for cirka 70 sjeldne diagnoser. Vi tilbyr informasjon om diagnosene, rådgivning og kurs om å leve med en sjelden diagnose. Våre tjenester er rettet mot barn, unge og voksne over hele landet med en sjelden diagnose, samt foreldre, søsken og pårørende. I tillegg tilbyr vi informasjon og rådgivning til fagpersoner innen helse, skole, barnehage, myndigheter, med mer. 

Les mer om Senter for sjeldne diagnoser

Senter for sjeldne diagnoser

Et tverrfaglig kompetansesenter
Vi er tverrfaglig sammensatt av leger, sykepleiere, psykologer, sosionomer, bioingeniør, fysioterapeuter, ernæringsfysiologer m.fl. som gir råd om alle typer spørsmål knyttet til en sjelden diagnose.

Vår målsetning
Vårt mål er at du som har en sjelden diagnose, lærer å leve bra med din diagnose eller funksjonshemning, uansett hvor i livet du befinner deg. Vi arbeider særlig aktivt for at overganger mellom forskjellige livsfaser blir best mulig: fra barn til ungdom, voksen til eldre, barnehage til skole, fra skole til jobb. Livsløpsperspektivet er et bærende prinsipp i vårt arbeid.

Fant du det du lette etter?
En sjelden diagnose innebærer et økt behov for god informasjon. Har du spørsmål som du ikke finner omtalt på våre nettsider, kan du ringe oss på telefon 23 07 53 40. Du kan kontakte oss direkte uten henvisning fra din fastlege. Våre tjenester er gratis.


Les mer om

 Senter for sjeldne diagnoser

Kontaktinformasjon

Oppmøtested
Børrestuveien 3 (tidligere kalt Forskningsveien 3B.) Inngang på kortsiden av bygget.
Telefon
23 07 53 40
mandag - fredag 8.00 - 15.00
E-post
Postadresse
Senter for sjeldne diagnoser
Oslo Universitetssykehus HF
Rikshospitalet
Postboks 4950 Nydalen
0424 Oslo
Børrestuveien 3 (tidl. Forskningsvn. 3B)
Telefon
23 07 53 40
mandag - fredag 8.00 - 15.00
E-post

Alagilles syndromhttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/alagilles-syndromAlagilles syndromAAlagilles syndromAlagilles syndromAlagilles syndromAlagilles syndrom
Galaktosemihttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/galaktosemiGalaktosemiGGalaktosemiGalaktosemiGalaktosemiGalaktosemi
Mastocytose i hudhttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/mastocytose-i-hudMastocytose i hudMMastocytose i hudMastocytose i hudMastocytose i hudMastocytose i hud

Fant du det du lette etter?