Barneavdeling for allergi- og lungesykdommer

Barneavdeling for allergi og lungesykdommers oppgave er å levere spesialisthelsetjenester til barn og ungdom på en god og helhetlig måte.

Les mer om Barneavdeling for allergi- og lungesykdommer

Barneavdeling for allergi- og lungesykdommer

Vi utreder og behandler barn og ungdom fra 0-18 år med astma og andre lungesykdommer, allergi og matvarefølsomhet og atopisk eksem som ledd i allergisk sykdom. Avdelingen har klinisk aktivitet på tre lokasjoner: Rikshospitalet, Ullevål sykehus og Geilomo barnesykehus. I tillegg til dette har avdelingen en aktiv forskningsgruppe.

Portrett av Iren Lindbak Matthews

Avdelingen ledes av Iren Lindbak Matthews, overlege, PhD

Forskning

ORAACLE (Oslo Research group of Asthma and Allergy in Children, the Lung and Environment) har som formål å redusere byrden av allergiske og lungesykdommer hos barn og unge. Dette gjør vi ved å initiere, gjennomføre og lede høykvalitetsstudier innen astma, allergi og lungesykdommer, lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Studiene er designet for å identifisere risikofaktorer, forstå mekanismer, optimaliserer diagnostikk og behandling, samt forebygge utvikling og byrden av astma, allergiske sykdommer og andre lungesykdommer. ORAACLE har flere pågående forskningsprosjekter, der i blant PreventADALL, Take-away food allergy og NAPiC.

Forskningsgruppen er lokalisert ved Barne- og ungdomsklinikken, Barneavdeling for allergi og lungesykdommer, mens datainnsamling foregår ved Oslo universitetssykehus, Sykehuset Østfold og ved Karolinska Institutet/Sjukhuset i Stockholm.

Portrett av Karin C. Lødrup Carlsen

Forskningsgruppen ledes av Karin C. Lødrup Carlsen, overlege, professor, PhD

Les mer

Kontaktinformasjon

Oppmøtested

Rikshospitalet: Inngang Kvinne-Barn
Sentralbord: 91 50 27 70 , 23 07 00 00 
Telefon til pasientkoordinator: 23 07 27 24
Telefon til dagposten: 23 07 23 02/06/00

Ullevål sykehus: Barnesenteret, Bygg 9
Sentralbord: 91 50 27 70 , 22 11 80 80

Geilomo barnesykehus: Øyovegen 14, 3580 Geilo
Sentralbord: 32 09 50 00, telefaks: 32 09 50 60

Postadresse
Oslo universitetssykehus
Barneavdeling for allergi og lungesykdommer
Postboks 4950  Nydalen
0424  Oslo
Besøksadresser og praktisk informasjon

Allergitest (prikktest)https://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/allergitest-prikktestAllergitest (prikktest)AAllergi - prikktestAllergi - prikktestAllergi - prikktestAllergi - prikktest
Bronkoskopi hos barnhttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/bronkoskopi-hos-barnBronkoskopi hos barnBBronkoskopi hos barnBronkoskopi hos barnBronkoskopi hos barnBronkoskopi hos barn
Inhalasjonsbehandling til barn innlagt på sykehushttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/inhalasjonsbehandling-til-barn-innlagt-pa-sykehusInhalasjonsbehandling til barn innlagt på sykehusIInhalasjonsbehandling til barn innlagt på sykehusInhalasjonsbehandling til barn innlagt på sykehusInhalasjonsbehandling til barn innlagt på sykehusInhalasjonsbehandling til barn innlagt på sykehus
Matvareallergi og matvareoverfølsomhet hos barn og ungehttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/matvareallergi-og-matvareoverfolsomhet-hos-barn-og-ungeMatvareallergi og matvareoverfølsomhet hos barn og ungeMMatvareallergi og matvareoverfølsomhet hos barn og ungeMatvareallergi og matvareoverfølsomhet hos barn og ungeMatvareallergi og matvareoverfølsomhet hos barn og ungeMatvareallergi og matvareoverfølsomhet hos barn og unge

Allergi og lungeseksjonen https://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/barne-og-ungdomsklinikken/barneavdeling-for-allergi-og-lungesykdommer/allergi-og-lungeseksjonen-barAllergi og lungeseksjonen
Geilomo Seksjon for barne- og ungdomshabiliteringhttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/barne-og-ungdomsklinikken/barneavdeling-for-allergi-og-lungesykdommer/geilomo-barnesykehusGeilomo Seksjon for barne- og ungdomshabilitering

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.