Allergi og lungeseksjonen

Vi utreder og behandler barn og ungdom fra 0-18 år med astma, lungesykdommer, eksem, allergi og matvarefølsomhet.  

Les mer om Allergi og lungeseksjonen

Allergi og lungeseksjonen

Siden er under utarbeiding!

Lege og sykepleier samarbeider med klinisk ernæringsfysiolog, fysioterapeut, klinisk sosionom og psykolog for å gi et best mulig tverrfaglig tilbud.

Poliklinisk behandling

Vi har poliklinikk på Ullevål sykehus og Rikshospitalet

Hvis du utredes for en lungesykdom kan følgende prøver, undersøkelser og tester være aktuelle

Lungefunksjonsundersøkelser

Tide flow volum test (små barn opp til 2-3 år)

Spirometri (fra ca. 4 år) 


Hudtester

Blodprøver


Svetteprøver

Astmaskole for foresatte

Vi tilbyr astmaskole for foresatte, individuelle undervisningssamtaler, samt opplæring i skole og barnehage. 

 

Dagbehandling

Vi har en dagpost på Rikshospitalet.

Aktuelle prøver, undersøkelser og tester utføres på poliklinikken når du er innlagt på dagposten. Se utredning under poliklinisk behandling.

Følgende aktiviteter foregår på dagposten.

Kostprovokasjon

Kostprovokasjoner ved matallergi/- overfølsomhet for å avklare toleranse mot enkelte matvarer.

Kostprovokasjoner utføres som:

  • Åpen provokasjon. Her vet både pasient, foreldre og helsepersonellet hvilken matvare som gis. Matvaren gis i opptrappingsdoser.
  • Enkel blind provokasjon. Her vet helsepersonellet, men ikke pasient/foreldre hvilken matvare som gis. Provokasjonen går over minst to dager, der pasienten får placebo den ene dagen.
  • Dobbel blind provokasjon. Her vet verken helsepersonellet eller pasient/foreldre hvilken som gis. Provokasjonen gis som ved enkel blind.

Til spesialister som ønsker å henvise til kostprovokasjon.pdf

Matprovokasjoner - håndtering og servering av matallergener


Kostutvidelser

Utføres hvis foreldre av ulike årsaker ikke innfører enkelte matvarer hjemme. Flere matvarer kan testes ut på samme dag og det er vanligvis  ikke  behov  for opptrapping i doser. Kostprovokasjoner/kostutvidelse foregår i trygge rammer.

Eksem- og astma

Barnet/ungdommen blir utredet og behandlet. Vi gir praktisk opplæring og veiledning i eksem- og astmabehandling, inkludert smøreregimer og inhalasjonsteknikk. Les mer under behandlinger.

Bronkoskopi

Barnet/ungdommen blir forberedt til og oppholder seg på dagposten før og etter bronkoskopi som utføres på Rikshospitalet. Les mer om bronkoskopi.

 

Døgnbehandling

Langtids mekanisk ventilasjonsstøtte

Cystisk fibrose (CF)

Primær ciliedysfunksjon 

Andre akutte lunge- og allergisykdommer

Kontaktinformasjon

Besøksadresser og praktisk informasjon

Allergi og lunge FoU (BAR)https://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/barne-og-ungdomsklinikken/barneavdeling-for-allergi-og-lungesykdommer/allergi-og-lungeseksjonen-bar/allergi-og-lunge-fou-barAllergi og lunge FoU (BAR)Denne enheten omfatter forskningsgruppen ORAACLE med flere pågående forskningsprosjekter innen allergi og lungesykdommer hos barn og unge.

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.