Allergi og lungeseksjonen

Vi utreder og behandler barn og ungdom fra 0-18 år med astma, lungesykdommer, eksem, allergi og matvarefølsomhet. Lege og sykepleier samarbeider med klinisk ernæringsfysiolog, fysioterapeut, klinisk sosionom og psykolog for å gi et best mulig tverrfaglig tilbud.
Vi har poliklinikk og døgninnleggelser i sengeposter på Rikshospitalet og Ullevål sykehus, samt dagvirksomhet på Rikshospitalet. I tillegg utfører vi tilsyn i andre avdelinger og klinikker.


Kontaktinformasjon

Besøksadresser og praktisk informasjon

Allergi og lunge FoU (BAR)https://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/barne-og-ungdomsklinikken/barneavdeling-for-allergi-og-lungesykdommer/allergi-og-lungeseksjonen-bar/allergi-og-lunge-fou-barAllergi og lunge FoU (BAR)Denne enheten omfatter forskningsgruppen ORAACLE med flere pågående forskningsprosjekter innen allergi og lungesykdommer hos barn og unge.

Fant du det du lette etter?