Allergi og lungeseksjonen

Vi utreder og behandler barn og ungdom fra 0-18 år med astma, lungesykdommer, eksem, allergi og matvarefølsomhet. Lege og sykepleier samarbeider med klinisk ernæringsfysiolog, fysioterapeut, klinisk sosionom og psykolog for å gi et best mulig tverrfaglig tilbud.
Vi har poliklinikk og døgninnleggelser i sengeposter på Rikshospitalet og Ullevål sykehus, samt dagvirksomhet på Rikshospitalet. I tillegg utfører vi tilsyn i andre avdelinger og klinikker.


Fant du det du lette etter?