Allergi og lungeseksjonen

Vi utreder og behandler barn og ungdom fra hele landet ved Rikshospitalet og Ullevål sykehus.

Seksjonens oppgaver inkluderer utredning og behandling av akutte og kroniske lunge- og allergisykdommer, i tillegg til omfattende forskning og opplæring av pasienter og deres pårørende. 

Vi har poliklinikk og døgninnleggelser i sengeposter på Rikshospitalet og Ullevål sykehus, samt dagvirksomhet på Rikshospitalet. 

Lege og sykepleier samarbeider med klinisk ernæringsfysiolog, fysioterapeut, klinisk sosionom og psykolog for å gi et best mulig tverrfaglig tilbud. I tillegg utfører vi tilsyn i andre avdelinger og klinikker. 

RIKSHOSPITALET

Barn og ungdom blir henvist til Rikshospitalet fra hele landet.

Her har seksjonen poliklinisk aktivitet og egen dagpost for utredning og behandling av barn med matvareallergier, lungesykdommer og atopisk eksem som ledd i allergisk sykdom.

Åpningstiden i poliklinikken er fra 08:00-15:30 og på dagposten fra 08.00-17:30.

Vi har også pasienter til bronkoskopi, virksomhet for barn/ungdom med langtids mekanisk ventilasjonsstøtte og oppfølging av regionale pasienter med primær ciliedysfunksjon.

ULLEVÅL SYKEHUS

Seksjonen har lokalsykehusfunksjon for deler av Oslos befolkning.

Vi har poliklinisk aktivitet for utredning og behandling av barn med matvareallergier, lungesykdommer og atopisk eksem som ledd i allergisk sykdom. 

Det er virksomhet for barn/ungdom med langtids mekanisk ventilasjonsstøtte og ansvar for oppfølging av regionale pasienter med cystisk fibrose.

Åpningstiden i poliklinikken er fra 08:00-15:30.

Det arrangeres også astmaskole for foresatte til barn fra Oslo.

Vi har et tett samarbeid med "Nasjonalt senter for cystisk fibrose og primær ciliedysfunksjon" som er i samme klinikk.

Fant du det du lette etter?