Allergi og lungeseksjonen

Vi utreder og behandler barn og ungdom fra 0-18 år med astma, lungesykdommer, eksem, allergi og matvarefølsomhet. Lege og sykepleier samarbeider med klinisk ernæringsfysiolog, fysioterapeut, klinisk sosionom og psykolog for å gi et best mulig tverrfaglig tilbud.
Vi har poliklinikk og døgninnleggelser i sengeposter på Rikshospitalet og Ullevål sykehus, samt dagvirksomhet på Rikshospitalet. I tillegg utfører vi tilsyn i andre avdelinger og klinikker.


Kontaktinformasjon

Besøksadresser og praktisk informasjon

Allergi og lunge FoU (BAR)https://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/barne-og-ungdomsklinikken/barneavdeling-for-allergi-og-lungesykdommer/allergi-og-lungeseksjonen-bar/allergi-og-lunge-fou-barAllergi og lunge FoU (BAR)Denne enheten omfatter forskningsgruppen ORAACLE med flere pågående forskningsprosjekter innen allergi og lungesykdommer hos barn og unge.

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.