Geilomo Seksjon for barne- og ungdomshabilitering

Geilomo er vår habiliteringsseksjon for barn og ungdom med astma, allergi, eksem, medfødt hjertefeil, nyre- og leversykdom (transplanterte).

Les mer om Geilomo Seksjon for barne- og ungdomshabilitering

Geilomo Seksjon for barne- og ungdomshabilitering

Et av hovedvirkemidlene i behandlingen er fysisk aktivitet. Habiliteringen har som mål å oppnå best mulig funksjons- og mestringsevne, samt selvstendighet og deltakelse sosialt og i samfunnet generelt. Aktivitetene er knyttet til årstiden og naturen i området, i tillegg til ulike inneaktiviteter i gymsal og basseng. Oppholdene planlegges i nært samarbeid med de respektive brukerorganisasjonene.

Se henvisningsmal til Geilomo barnesykehus her.

Kontaktinformasjon

Geilomo barnesykehus
Besøksadresse
Øyovegen 14(Kart)
Oslo universitetssykehus, Geilomo, 3581 Geilo
Telefon
32 09 50 00

Praktisk informasjon

Foto, film, lydopptak og sosiale medier

På et sykehus befinner mange seg i en ekstra sårbar situasjon, og har krav på at deres privatliv blir respektert. Det er fort gjort å overse, men det kan befinne seg andre personer i nærheten som ikke ønsker å bli tatt bilde av, filmet eller gjort lydopptak av.

Enten du er privatperson eller journalist, må du ha tillatelse til å ta bilde eller gjøre film- eller lydopptak ved sykehuset. Alle pasienter på sykehuset har krav på privatlivets fred når de er på sykehus.

Vis hensyn ved å ikke ta bilder, film eller omtale andre på sosiale medier uten å ha spurt dem først.

Husk at det er helt i orden å si nei om du skulle bli spurt.

Fant du det du lette etter?