HELSENORGE

Oppholdet på Geilomo

Geilomo gir tilbud til barn og ungdom med astma, allergi, eksem, medfødt hjertefeil,  hjerte og nyre- og levertransplantasjon. Et av hovedvirkemidlene i behandlingen av pasienter ved Geilomo er fysisk aktivitet. Habiliteringen har som mål å oppnå best mulig funksjons- og mestringsevne samt selvstendighet og deltakelse sosialt og i samfunnet generelt. Aktivitetene er knyttet til årstiden og naturen i området, i tillegg til ulike inneaktiviteter i gymsal og basseng.

Under menypunktene finner du bilder av aktiviteter på Geilomo.

Skjemaer du må sende inn på forhånd

Ankomst/oppmøte

 • Med tog: Turen fra Oslo eller Bergen til Geilo tar ca. 3-4 timer. Det tar ca. 10 minutter med drosje fra jernbanestasjonen.
 • Bil vestfra: Kjør gjennom Geilo sentrum. Du passerer en Esso bensinstasjon på venstre hånd og deretter under en gangbro. Etter dette svinger du første vei til venstre ved en stor øks (varemerke for Øyo fabrikker). Veien er skiltet til Geilomo Barnesykehus. Hold til venstre og følg skilting til Geilomo.
  Bil østfra: Før du kommer til Geilo sentrum, sving til høyre ved den store øksen (varemerke for Øyo fabrikker). Hold til venstre og følg skilting til Geilomo.

Oppmøte: Øyovegen 14, 3580 Geilo. Vi ønsker at dere kommer mellom kl. 10 -14 og møter på Maurtua pasientmottak (se skilt på bjørketreet og på den lave bygningen til høyre når du går oppover veien).
På grunn av et nytt boligfelt som ligger et stykke fra Geilomo,  men som har fått tildelt gatenummer som om det ligger mellom husene på Geilomo er det best å bruke gatenummer 8 eller 12 i stedet for 14 når du stiller inn din GPS/bilnavigasjon. Bruker du 14 kan du havne i det nye boligfeltet.
Reiseutgifter blir dekket av Pasientreiser. Du kan også ta kontakt på telefon 05515.
Skjema kan fylles ut på nett.

Verdt å vite

Barna bor på paviljonger, 1, 2 eller 3. Her er det døgnbemanning. Det er sykepleiere og hjelpepleiere som følger opp medisineringen og annen behandling.

Foresatte har tilbud om hytte/hybel under oppholdet (se informasjon til foresatte).

Ved fysisk aktivitet følges barna opp av fysioterapeuter og idrettspedagoger.

Skole hver ukedag (se informasjon fra skolen).

Dagsrutinen på Geilomo
Kl. 07.30 Vekking og medisiner
Kl. 08.00 Frokost
Kl. 09.00 Skolestart
Kl. 11.30 Lunsj og medisiner
Kl. 12.00 Skole
Kl. 14.30 Middag
Kl. 16.00 Møte på paviljongen med info om kveldens aktiviteter/fysisk aktivitet/medisiner
Kl. 19.00 Kveldsmat
Kl. 20.00 Medisiner
Kl. 20.00 Legging etter alder

Det arrangeres fellesturer og aktiviteter i helgene.

Legeundersøkelse – en gang per uke, primært torsdag og fredag. Variasjoner kan forekomme. Geilomo har fire leger i turnusordning, man får dermed møte ulike leger i løpet av oppholdet.

Det gis også tilbud om individuelle konsultasjoner hos klinisk sosionom og klinisk ernæringsfysiolog.

Dette må du ta med

Medisiner

Ta med medisinpakninger som er åpnet, sjekk holdbarhetsdato. Ta også med medisiner for hele oppholdet som gjelder andre sykdommer enn astma/allergi, transplantasjon eller hjertesykdom. Husk å sende inn fullstendig medisinliste sammen med resten av svarpapirene før innleggelse.

Klær

Dette vil variere med årstiden - se pakkeliste. Alle plagg må være tydelig merket med navn. Dette fordi barnas klær vaskes i fellesvaskeri. Klær vaskes alle hverdager.

Pakkeliste for oppholdet på Geilomo

Utstyr

Geilomo har utstyr som pasientene får låne til de ulike aktivitetene (sykler, ski ol.) Datamaskiner som skal brukes til skolearbeid vil oppbevares på skolen under oppholdet. Mobiltelefoner og nettbrett kan man bruke i avdelingen på faste tider.

Informasjon for foresatte

Undervisning

Det utarbeides nye timeplaner for undervisning hver uke med følgende temaer:

 • Astma, allergi og eksem
 • Hjertefeil
 • Fysisk aktivitet relatert til astma/hjerte. Det vil foregå en del praktisk undervisning på ettermiddagene. Ta gjerne med treningstøy, badetøy og turklær.
 • Kosthold/ernæring
 • Det å leve med kronisk sykdom i familien
 • Trygderettigheter etc.

Kostholdsundervisning foregår primært i uke 2.

Barn har rett til å ha en foresatt hos seg under oppholdet. Det vil være eget opplegg for foresatte under oppholdet både med og uten barna. Oppholdet kan deles mellom foresatte.

Man kan fremme krav om opplæringspenger for den perioden man oppholder seg på Geilomo. Jfr. Folketrygdloven § 9-13. For å oppfylle kravet til opplæringspenger må foresatte delta på undervisningstilbudet og være i jobb.

Bolig – vi tilstreber at alle får bo alene på rom. Geilomo har 11 hybler på området, samt 5  hytter i tilknytning til Bardøla høyfjellshotell for foreldrene.

Av smittevernmessige hensyn ønsker vi at det kun er én foresatt som følger barnet under oppholdet. Unntaksvis kan ett bytte avtales med seksjonsleder på Geilomo. Det er ikke tillatt med besøk underveis eller permisjoner (unntak sykehusavtaler ved annet sykehus). Det er viktig for oss å vite hvem av foreldrene som følger barnet ved innleggelse.

 • Foreldre må selv ha med sengetøy, håndklær og mat. (Foresatte som kommer med fly kan leie sengetøy og håndklær for kr. 200).
 • Middag kan kjøpes i spisesalen mandag til fredag for kr. 40,- (obs: betales med Vipps)
 • Det er vaskemaskin disponibelt for foreldre
 • Sjekkliste for vask av hybel/hytte leveres ut/ inn sammen med nøkkel ved innkomst/utreise.
 • Det er et begrenset trådløst nettverk for hybler/hytter.
 • Det er ikke tillat å nyte alkohol på området.
 • El-bil: Det er ikke mulig å lade el-bil på Geilomo.

Geilo sentrum er cirka 25 minutters gange fra Geilomo. Vi oppfordrer foreldrene til kun å handle matvarer, evt apotek på tider hvor butikkene er lite besøkt. Sports- og aktivitetsutstyr til foreldre kan leies på Geilo.

Vi minner om at Geilomo er et røykfritt sykehus! Dette gjelder hele området, også ute.
Varer som inneholder nøtter, citrus (inkl. kiwi) og/eller latex er forbudt på Geilomo!

Opplæringspenger

Jfr. Lov om folketrygd

Hvem har rett til opplæringspenger?

Den som har omsorg for et barn med en funksjonshemning eller en langvarig sykdom har rett til opplæringspenger.

Du får opplæringspenger hvis du gjennomgår opplæring ved en godkjent helseinstitusjon eller et foreldrekurs ved et offentlig spesialpedagogisk kompetansesenter.  For å ha rett til opplæringspenger må du være yrkesaktiv og ha inntektsbortfall på grunn av opplæring.  Det er et vilkår at opplæringen er nødvendig for at du skal kunne ta deg av og behandle barnet.

Aldersgrenser

Du kan få opplæringspenger selv om barnet har fylt 18 år.

Dokumentasjon av sykdom og fravær

Hvis du skal delta på kurs eller annen type opplæring, må du legge fram legeerklæring om at opplæring er nødvendig. 
Ved opphold på Geilomo kan du bruke innkallingsskrivet som dokumentasjon i forbindelse med permisjonssøknad til arbeidsgiver.

Hvor lenge har du rett til opplæringspenger?

Du har rett til opplæringspenger så lenge det er nødvendig av hensyn til barnet.

Hvor mye får du utbetalt i opplæringspenger?

Du får utbetalt opplæringspenger etter de samme reglene som ved egen sykdom.

Hvem utbetaler opplæringspenger?

NAV utbetaler opplæringspenger.  Søknadsskjema kan hentes hos NAV eller det kan fås på Geilomo. Skjemaet må attesteres av lege på Geilomo.

Utbetalingen er avhengig av hvilken type permisjon du har fått
Permisjon med lønn

Refusjon av lønn blir utbetalt fra NAV til arbeidsgiver.

Permisjon uten lønn

Opplæringspenger blir utbetalt fra NAV til arbeidstaker.

Informasjon vedrørende smittervernhensyn og opphold ved Geilomo

Informasjon før innkomst 

 ​

  Fant du det du lette etter?