Barneavdeling for kreft- og blodsykdommer

Barneavdeling for kreft og blodsykdommer ved Barne- og ungdomsklinikken på OUS behandler barn og ungdom med kreft og blodsykdommer i aldersgruppen 0-18 år. Avdelingen har både lokalansvar for Oslo og regionalt ansvar for Helse Sør-Øst. I tillegg har avdelingen nasjonalt behandlingsansvar for stamcelletransplantasjon (benmargstransplantasjon), bløderbehandling og retinoblastom hos barn.

Fant du det du lette etter?