HELSENORGE

Norsk kvalitets- og oppfølgingsregister for cerebral parese (NorCP)

NorCP er et nasjonalt medisinsk kvalitetsregister og systematisk oppfølgingsprogram for barn og unge med cerebral parese (CP). 
Fant du det du lette etter?