PITH- Program intensiv trening og habilitering

Les mer om PITH- Program intensiv trening og habilitering

PITH- Program intensiv trening og habilitering

PITH er et tilbud til barn med nedsatt funksjonsevne i alderen 0- 6 år og deres foreldre i Helse Sør-Øst. PITH er organisert under Seksjon for nevrohabilitering- barn ved Oslo universitetssykehus HF, Ullevål.

Tilbudet er ikke diagnosespesifikt, men mange av barna som kommer har diagnoser som cerebral parese, epilepsi eller ulike nevrologiske syndromer.

Vi jobber tverrfaglig etter foreldrenes mål innen 3 områder. Kommunikasjon, motorikk og spiseferdigheter.

Opplæring og veiledning av foresatte er hovedfokus, men det samarbeides også tett med bydel/ kommune og lokal habiliteringstjeneste.

Vi gjennomfører et modulbasert gruppeopplegg med 3 samlinger fordelt på 3 uker + 2 uker + 2 uker. Barnets ressurser kartlegges grundig og vi lager individuelle treningsprogram for hvert barn.

Kontaktinformasjon

Praktisk informasjon

Røyking, alkohol og andre rusmidler

​Oslo universitetssykehus er et røykfritt sykehus. Røyking på Spesialsykehuset for epilepsi skal kun skje på anviste plasser. Dette gjelder også e-sigaretter. Det er ikke tillatt med alkohol eller andre rusmidler under oppholdet. Rusbruk medfører utskriving fra sykehuset.

Arrangementer

Fant du det du lette etter?