HELSENORGE

Våre ansatte

Ansatte på regional kompetansetjeneste for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi.

Bodil Sjømæling

Bodil Sjømæling

Bodil Sjømæling
Seksjonsleder
E-post
902 57 258

Bakgrunn
Bodil er seksjonsleder ved RKT. Hun er grunnutdannet som spesialpedagog og har blant annet videreutdanning i ledelse for helsepersonell ved Handelshøyskolen BI i Oslo, samt prosjektledelse og veiledning ved USN.

Bodil har sin arbeidsbakgrunn fra Barne-og ungdomspsykiatrien i Vestfold, samt fra Glenne autismesenter i Vestfold. Hun har det administrative ansvar for seksjonen, arbeider med nettverk/samarbeid og nettverksbygging i regionen og nasjonalt, samt med undervisning og fagutvikling. Hun har arbeidet ved RKT som rådgiver siden 2010 og som seksjonsleder fra 2019.

Kari Anne Pedersen​

Kari Anne Pedersen​

Kari Anne Pedersen​
Rådgiver
E-post
901 63 501

Kari Anne Pedersen jobber som rådgiver ved RKT.  Hun er utdannet vernepleier, har studert pedagogikk og prosjektledelse, samt avlagt en mastergrad i folkehelsevitenskap ved Universitetet i Tromsø.

Kari Anne har tidligere arbeidet inne både barne- og voksenhabilitering og barne- og ungdomspsykiatri. Hun har i 9 år arbeidet som rådgiver i Helse Nord i tilsvarende kompetansetjeneste som RKT sør-øst. Kari Anne har vært ansatt ved RKT siden desember 2019.

Mats Fredriksen​

​Mats Fredriksen
​Mats Fredriksen
Overlege
E-post​
908 82 977

Bakgrunn
Mats er psykiater og nevrolog med ph.d. fra Universitetet i Oslo. Han har delt stilling som rådgivende overlege ved RKT, og overlege- og forskerstilling ved Sykehuset i Vestfold. 

Mats har bakgrunn fra spesialisthelsetjenesten innen psykiatri, nevrologi og habilitering, og er engasjert i forskning og fagutvikling knyttet til kompetansetjenestens målgrupper. Ved RKT arbeider han blant annet med rådgivning, undervisning og fagnettverk for helsetjenestene i regionen.​

Morten Bekk

Morten Bekk

Morten Bekk
Psykologspesialist
E-post
917 22 609

Morten har arbeidsbakgrunn fra psykisk helsevern for voksne og spesialinstitusjoner samt erfaring med prosjekt- og fagutviklingsarbeid fra Autismeprogrammet, Universitetet i Oslo.
Han arbeider med undervisning og fagutvikling i form av prosjekter.

Tage Lien

Tage Lien
Tage Lien
Rådgiver
E-post
915 20 389

Bakgrunn
Er ansatt ved OUS, Regional kompetansetjeneste for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi  Helse Sør-Øst.

Han har mange års erfaring med mekling og bistand i konfliktfylte relasjoner mellom bruker / pårørende, og ulike deler av hjelpeapparatet. Er medlem i ADHD Norge sitt fagråd. Har tidligere arbeidet som leder for botilbud for ungdom med utv. h og autisme, og som konsulent ved habiliteringstjenesten i Buskerud. Lien er utdannet sykepleier med videreutdanning i målrettet miljøarbeid og prosjektledelse.

​Ulla Irene Hansen

 ​Ulla Irene Hansen
​Ulla Irene Hansen
Rådgiver
E-post
934 68 353

Bakgrunn
Ulla er ansatt som rådgiver ved Regional komeptansetjeneste for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkeolepsi i Helse Sør-Øst. Hun er utdannet pedagog og familieterapeut, med master i spesialpedagogikk og er spesialist i klinisk pedagogikk. Ulla tar nå en PHD ved Universitet i Sør- Øst Norge.

Ulla har sin arbeidserfaring fra spesialisthelsetjenesten ved Sykehuset i Vestfold, da i hovedsak med utredning av utviklingsforstyrrelser og formidling av kunnskap om utredning og behandlingstiltak til barn, unge og deres familier.

Fant du det du lette etter?