​​Ansatte på​​ regional kompetansetjeneste for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi.​​


Bodil Sjømæling

Kari Anne Pedersen​

Kari Anne Pedersen 

Kenneth Larsen

Kenneth Larsen 

Mats Fredriksen​

​Mats Fredriksen
​Mats Fredriksen
E-post​
908 82 977

Bakgrunn
Mats er psykiater og nevrolog med ph.d. fra Universitetet i Oslo. Han har delt stilling som rådgivende overlege ved RKT, og overlege- og forskerstilling ved Sykehuset i Vestfold. 

Mats har bakgrunn fra spesialisthelsetjenesten innen psykiatri, nevrologi og habilitering, og er engasjert i forskning og fagutvikling knyttet til kompetansetjenestens målgrupper. Ved RKT arbeider han blant annet med rådgivning, undervisning og fagnettverk for helsetjenestene i regionen.​

Morten Bekk

Tage Lien

 Tage Lien
Tage Lien
Rådgiver
915 20 389
E-post

Bakgrunn
Er ansatt ved OUS, Regional kompetansetjeneste for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi  Helse Sør-Øst.

Han har mange års erfaring med mekling og bistand i konfliktfylte relasjoner mellom bruker / pårørende, og ulike deler av hjelpeapparatet. Er medlem i ADHD Norge sitt fagråd. Har tidligere arbeidet som leder for botilbud for ungdom med utv. h og autisme, og som konsulent ved habiliteringstjenesten i Buskerud. Lien er utdannet sykepleier med videreutdanning i målrettet miljøarbeid og prosjektledelse.

​Ulla Irene Hansen

 

​Ulla Irene Hansen
Rådgiver
E-post

Bakgrunn
Ulla er ansatt som rådgiver ved Regional komeptansetjeneste for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkeolepsi i Helse Sør-Øst. Hun er utdannet pedagog og familieterapeut, med master i spesialpedagogikk og er spesialist i klinisk pedagogikk. Ulla tar nå en PHD ved Universitet i Sør- Øst Norge.

Ulla har sin arbeidserfaring fra spesialisthelsetjenesten ved Sykehuset i Vestfold, da i hovedsak med utredning av utviklingsforstyrrelser og formidling av kunnskap om utredning og behandlingstiltak til barn, unge og deres familier.

​​
Fant du det du lette etter?