HELSENORGE

Seksjon for barnenevrologi

Seksjon for barnenevrologi er en del av sykehusets barnenevrologiske tilbud med ansvar for utredning og behandling av sykdommer i hjerne, nerver og muskler. Denne virksomheten er sykehusbasert. Barn og foreldre kommer i kontakt med leger og sykepleiere på poliklinikken, dagposten og sengeposten.

Fant du det du lette etter?