Nasjonal kompetansetjeneste for CFS/ME

Nasjonal kompetansetjeneste for CFS/ME ved Oslo universitetssykehus omfatter både barn, unge og voksne.

Les mer om Nasjonal kompetansetjeneste for CFS/ME

Nasjonal kompetansetjeneste for CFS/ME

Tjenesten utgår fra både CFS/ME- senteret som tar seg av pasienter over 18 år, og CFS/ME teamet ved Barneavdeling for nevrofag som har ansvaret for barn og unge. Kompetansetjenesten baserer seg på den samlede kompetansen, og drives etter kravene i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus og nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten. Nasjonal kompetansetjeneste for CFS/ME har selv ingen klinisk virksomhet.

Kontaktpersoner
Ingrid B. Helland, lege og leder av kompetansetjenesten, Rikshospitalet
Elin B. Strand, psykologspesialist, Aker sykehus
Helene Helgeland, lege, Rikshospitalet
Berit Widerøe Njølstad, ergoterapispesialist, Rikshospitalet
Daysi Duarte Sosa, lege, Aker sykehus
Kjersti Uvaag, spesialfysioterapeut, Aker sykehus
Nina K. Helvik Nordli, sekretær, Rikshospitalet

  

Les mer på vår nettside

Kontaktinformasjon

Telefon
+47 23 07 27 90
E-post
Postadresse

Postboks 49 Nydalen                                  
Rikshospitalet                                              
0424 Oslo
Henvendelsen må inneholde fullt navn og postadresse. Personlige spørsmål av medisinsk art kan dessverre ikke besvares per e-post

Fant du det du lette etter?