HELSENORGE

Regional kompetansetjeneste for barnehabilitering - bevegelse (RKBB)

Regional kompetansetjeneste for barnehabilitering - bevegelse (RKBB) er en del av Barneavdeling for nevrofag og har fysioterapeuter, ergoterapeuter og barneleger.

Fant du det du lette etter?