Regionsenter for habiliteringstjenesten for barn og unge (RHABU)

Regionsenter for habiliteringstjenesten for barn og unge (RHABU) er en regional kompetansetjeneste i Helse Sør-Øst som skal bidra til god kvalitet og større likeverdighet i habiliteringstilbudet gjennom formidling av kunnskap og oppbygging av kompetanse. Målet er å bidra til kunnskapsbaserte tjenester bygget på forskning, klinisk erfaring og brukerkunnskap.  

Les mer om Regionsenter for habiliteringstjenesten for barn og unge (RHABU)

Regionsenter for habiliteringstjenesten for barn og unge (RHABU)

Målgruppen for RHABU er ansatte i spesialisthelsetjenesten som jobber med habilitering av barn og unge.

Se RHABU sine nettsider for mer informasjon om kompetansetjenesten.

Kontakt

Oppmøtested
Bygg 31, inngang B.
E-post
Ullevål sykehus - bygg 31
Besøksadresse
Kirkeveien 166(Google maps)
Thulstrups gate (Vestre gate)

Arrangementer

 • Tirsdag 25.09.
  Lungeproblematikk hos barn og unge med nevromuskulære sykdomer og/eller multifunksjonshemning

  Fagdagen vil omhandle vurdering og behandling av lungeproblemer hos barn og unge med nevromuskulære sykdommer og/eller multifunksjonshemming. Målgruppe for fagdagen er helsepersonell som arbeider med habilitering i spesialisthelsetjenesten.

 • Torsdag 25.10.
  Møte i det regionale nettverket for sykepleiere i habilitering

  Sykepleiere som arbeider med habilitering av barn og unge i regionen har nettverksmøte.

 • Tirsdag 30.10.
  Fagdag om ernæring, spising og måltid

  Tema for fagdagen er ernæring, spising og måltid hos barn og unge med multifunksjonshemming. Fagdagen vil ha en tverrfaglig tilnærming og målgruppe er fagpersoner som arbeider med habilitering av barn og unge i spesialisthelsetjenesten.

 • Torsdag 01.11.
  Dialogmøte om migrasjonshelse og traumer

  Flerkulturelt nettverk for habiliteringstjenestene for barn og unge i Helse Sør-Øst arrangerer dialogmøte om migrasjonshelse og traumer.

 • Fredag 02.11.
  Fagdag om databasert ganganalyse

  Fagdagen vil bidra med kunnskap om hva databasert ganganalyse er, når og for hvem det kan være nyttig. I tillegg vil fagdagen gi økt forståelse for tiltak som foreslås på bakgrunn av ganganalysen.

 • Onsdag 05.12.
  Tverrfaglig tilnærming til medikamentell behandling ved utfordrende atferd

  Målgruppen for fagdagen er leger, vernepleiere, psykologer og andre fagpersoner ansatt i Habiliteringstjenesten for barn og unge i Helse Sør-Øst.

 • Mandag 04.02.
  Kurs om dystoni hos barn og unge

  Kurset arrangeres i samarbeid med Regional kompetansetjeneste for habilitering av barn med bevegelsesforstyrrelser (RKBB), og vil omhandle sentrale tema knyttet til utredning og behandling av barn og unge med dystoni.

 • Mandag 01.04.
  Basiskurs i habilitering 2019

  Formålet med kurset er å bidra til økt kompetanse og trygghet som tjenesteutøver i en tverrfaglig spesialisert habiliteringstjeneste. Målgruppen er ansatte i habiliteringstjenestene for barn og unge i Helse Sør-Øst.

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.