HELSENORGE

Sosialpediatrisk seksjon

Sosialpediatrisk seksjon utreder og behandler barn og unge fra 0-18 år. Ved seksjonen arbeider barnelege, spesialsykepleier, psykolog, klinisk ernæringsfysiolog og helsesekretær. 
Vi arbeider med over- og undervekt, barnegynekologi (ulike hudtilstander i underlivet), kjønnslemlestelse, seksuelle overgrep og fysisk mishandling.

Fant du det du lette etter?