HELSENORGE

Sosialpediatrisk seksjon

Sosialpediatrisk seksjon ligger under Barne- og ungdomsklinikken på Oslo universitetssykehus. Seksjonen utreder og behandler barn og unge fra 0-18 år med alvorlig under- og overvekt, barnegynekologiske tilstander, og gjør undersøkelser av barn/ ungdom hvor det er mistanke om at de blir utsatt for fysisk mishandling eller seksuelle overgrep. 


Ved seksjonen arbeider barneleger, spesialsykepleiere, psykologer, klinisk ernæringsfysiologer og helsesekretærer.

Fant du det du lette etter?