HELSENORGE

Sosialpediatrisk seksjon

Sosialpediatrisk seksjon utreder og behandler barn og unge fra 0-18 år.
Ved seksjonen arbeider vi med seksuelle overgrep, fysisk mishandling og kjønnslemlestelse, samt over- og undervekt. Hos oss arbeider barnelege, spesialsykepleier, psykolog og helsesekretær. Tilknyttet seksjonen er også klinisk ernæringsfysiolog.

Fant du det du lette etter?