HELSENORGE

Kvalitetsregister om overvekt og fedme hos barn og unge i Oslo

I 2020 ga Personvernombudet ved Oslo universitetssykehus tillatelse til å opprette dette lokale kvalitetsregisteret, KOBU Oslo, med en tilhørende forskningsbiobank. Deltagelse er helt frivillig, og krever samtykke.

Fant du det du lette etter?