HELSENORGE

Barnekardiologisk avdeling

Informasjon om korona: For oppdaterte råd og anbefalinger rundt hjertesyke barn og koronavirus, se lenke til informasjonsside nedenfor.

---

OUS-Rikshospitalet har landsfunksjon for intervensjonell (kateterbehandling) og kirurgisk behandling av pasienter med medfødte hjertefeil i alle aldre. Barnekardiologisk avdeling er en del av Barne- og ungdomsklinikken ved OUS. Avdelingen har definert landsfunksjon for alle hjerteintervensjoner hos barn. Avdelingen utreder alle barn som skal til hjerteoperasjoner, og har et ansvar for oppfølging. Det er et tett samarbeid mellom Barnekardiologisk avdeling og alle barnekardiologer i landet.

Fant du det du lette etter?