HELSENORGE

Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser

Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser er en nasjonal tjeneste som samordner alle kompetansesentrene for sjeldne diagnoser i Norge. Fellesenheten ligger i bygg 31 på Ullevål.

Fant du det du lette etter?