Nyfødtintensiv avdeling

Nyfødtintensiv avdeling er en del av Kvinne- og Barneklinikken ved Oslo universitetssykehus (OUS). Avdelingen består av to seksjoner; Seksjon Rikshospitalet og Seksjon Ullevål sykehus.

Les mer om Nyfødtintensiv avdeling

Nyfødtintensiv avdeling

Alle vi som jobber på Nyfødtintensiv avdeling, Oslo universitetssykehus, har som mål at barnet og familien skal bli møtt med den beste faglige kompetanse, respekt, forståelse og omsorg. Vi ønsker at dere skal oppleve trygghet og kontinuitet under oppholdet hos oss.

Avdelingsleder er Heidi Ugreninov.

Seksjonsledere for legene er Dr.med Arild Rønnestad (Rikshospitalet) og Dr.med Tom Stiris (Ullevål). Seksjonsleder for pleierne ved Rikshospitalet er Cecilie Thorvaldsen og seksjonsleder for pleierne ved Ullevål er Sissel Mathisen.


Senger og intensivbehandling:

Seksjonen på Rikshospitalet har totalt 20 sengeplasser. Ved om lag 60 % av sengene på Rikshospitalet gis det intensivbehandling.  Ullevål sykehus har 27 sengeplasser hvor det gis intensivbehandling i om lag 40 % av sengene. Barna i de øvrige sengene er mer stabile og der er fokus vekst og stabilitet frem til utskriving.  Totalt har vi årlig omkring 1500 innleggelser.

 

Sykdomspanorama:

Begge seksjonene behandler nyfødte med et stort spekter av tilstander. Dette strekker seg fra svært for tidlig fødte barn ned til uke 23, til kritisk syke terminfødte barn. OUS er lokalt fødesykehus for 12 av 15 bydeler i Oslo, og avdelingen behandler syke nyfødte fra denne fødegruppen. Nyfødte som trenger avansert nyfødtintensivbehandling som ikke tilbys ved de andre nyfødtavdelingene i Helse Sør Øst henvises til OUS.  Avdelingen har dermed regionsansvar for 54% av alle nyfødte i Norge. 

I tillegg har vi landsdekkende behandlingsansvar for alle nyfødte med medfødt hjertefeil. Denne funksjonen er samlet ved seksjon Rikshospitalet.


Behandlingsforløp:

Behandlingsforløpet for syke nyfødte kan være langt og består ofte av en første periode der barnet trenger avansert intensivbehandling.  Senere i forløpet er barna mer stabile og skal etter hvert klare seg med mindre pleieressurser og overvåkning frem til utskriving til hjemmet. 

Premature barn skrives oftest ut til hjemmet 4 – 6 uker før termin, med en vekt på mer enn 1,8 kg. Ved utskrivning må barnet oftest puste stabilt selv, og ha begynt å spise noe selv. Videre oppfølging bl.a. siste tiden av sondeernæring gjøres i samarbeid med Avansert hjemmesykehus (AHS), som er en seksjon av Barnemedisinsk avd, OUS. AHS tilbyr oppfølging av sykepleier og lege for barn i Oslo som trenger spesielle tiltak som mating med ernæringssonde eller hyppige kontroller i hjemmet.

 

Familier som bor utenfor Oslo:

Når det på forhånd er mistanke om alvorlig sykdom hos et foster henvises ofte mor til OUS for at fødselen skal skje her. Transport av syke nyfødte til OUS fra andre sykehus skjer i regi av de enkelte sykehusene eller i regi av Norsk Luftambulanse.  Barn med bosted utenfor Oslo overflyttes til lokalt sykehus når de ikke lenger trenger spesialkompetansen som finnes ved avdelingen ved OUS. 

 

Personell:

Avdelingen har til sammen ansatt ca 202 årsverk. Mange av sykepleierne har spesialutdanning innen nyfødtsykepleie, intensivsykepleie og barnesykepleie. Overlegene ved seksjonen er barneleger med spesialkompetanse i nyfødtmedisin.

Leger som er i utdanning til spesialitet i barnemedisin deltar aktivt i behandlingen.

Avdelingen har morsmelkbank og tilknyttet kontorpersonale.

Det er et bredt samarbeid med personell fra andre avdelinger ved OUS i behandlingen av barna.  Hjerteleger, barnekirurger, hjertekirurger, nevrokirurger, røntgenleger, laboratorieleger, barnenevrologer, barnepsykiatere og spesialister på medfødte stoffskiftesykdommer og hormonsykdommer deltar ofte i behandlingen.  Det er også utstrakt samarbeid med sosionomer som bistår familier med psykososiale og trygdemessige forhold.

Barn med kompliserte tilstander og deres familie møter dermed ofte mange behandlere. Det vil imidlertid alltid være en overlege som er behandlingsansvarlig lege, og vi forsøker å knytte en minst mulig gruppe sykepleiere til et barn.  Siden behovet for intensivbehandling ofte endrer seg betydelig i løpet av forløpet og vi ønsker å sikre riktig spesialkompetanse for barna til enhver tid, vil de fleste familier møte mange sykepleiere og leger i løpet av oppholdet ved avdelingen.

 

Utdanning:

Avdelingen har ansvar for praksisdelen i videreutdanning av sykepleiere, grunnutdanning av leger og utdanning av leger som spesialiserer seg i barnemedisin.

 

Forskning:

Mange av medarbeiderne i avdelingen har forskningskompetanse.  Avdelingen deltar til enhver tid i flere forskningsprosjekter for å bedre fremtidig behandling av nyfødte.

 

Familiearbeide:  

Avdelingen er godkjent mor-/barnvennlig.  Det innebærer at vi tilstreber en mest mulig naturlig start av forholdet mellom barnet og mor/far, med fokus på amming.  For de sykeste barna er dette ofte mulig først senere i forløpet hvor barna ikke trenger så mye avansert teknisk behandling og overvåkning.  Seksjonen på Rikshospitalet er trangbodd og med ikke helt optimale forhold for den ro familier bør ha. Vi håper at OUS i fremtiden vil kunne tilby mer egnede lokaler til familiesentrert behandling.  Vårt mål er allikevel at foreldre fra starten skal bli kjent med barnet sitt og delta i stell og pleie.
Kontaktinformasjon

Oppmøtested

Rikshospitalet: Sognsvannsveien 20. Inngang Kvinne/Barn. 4. etg.

Ullevål: Kirkeveien 166. Bygg 9. 2. etg.

Telefon
23 07 29 54 (Rikshospitalet) og 22 11 87 80 (Ullevål)
E-post
Besøksadresser og praktisk informasjon

Morsmelkgiverhttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/morsmelkgiverMorsmelkgiverMMorsmelkgiverMorsmelkgiverMorsmelkgiverMorsmelkgiver
Retinopati hos prematurehttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/retinopati-hos-prematureRetinopati hos prematureRRetinopati hos prematureRetinopati hos prematureRetinopati hos prematureRetinopati hos premature
Ultralyd av hjernen hos for tidlig fødte barnhttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/ultralyd-av-hjernen-hos-for-tidlig-fodte-barnUltralyd av hjernen hos for tidlig fødte barnUUltralyd av hjernen hos for tidlig fødte barnUltralyd av hjernen hos for tidlig fødte barnUltralyd av hjernen hos for tidlig fødte barnUltralyd av hjernen hos for tidlig fødte barn
Ultralyd av hjertet hos barn og ungdomhttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/ultralyd-av-hjertet-hos-barn-og-ungdomUltralyd av hjertet hos barn og ungdomUUltralyd av hjertet hos barnUltralyd av hjertet hos barnUltralyd av hjertet hos barnUltralyd av hjertet hos barn

Norsk nyfødtmedisinsk kvalitetsregisterhttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/barne-og-ungdomsklinikken/nyfodtintensiv-avdeling/norsk-nyfodtmedisinsk-kvalitetsregisterNorsk nyfødtmedisinsk kvalitetsregister
Spesialkjøkken for barneernæringhttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/barne-og-ungdomsklinikken/nyfodtintensiv-avdeling/spesialkjokken-for-barneerneringSpesialkjøkken for barneernæring

Artikler

 • Foreldreveiledning om nedleggelse og bruk av ernæringssonde hjemme

  Denne informasjonen er laget for å hjelpe deg med bruken av ernæringssonde. Hvis du har særlige spørsmål om ditt barn som du ikke får svar på her, kan du ringe legen, hjemmetjenesten, sykepleier eller ernæringsfysiolog.

 • Til dere med et hjerteoperert spedbarn

  Når barnet deres er hjerteoperert og har kommet gjennom den mest intensive overvåkningsfasen, er det viktig at dere som foreldre deltar mer og mer i stell og pleie av barnet. Her er litt informasjon om hvilke hensyn dere må ta etter operasj...

 • Oppfølging av hjertesyke barn

  Alle hjerteoperasjoner og kateterprosedyrer på barn i Norge utføres ved Rikshospitalet på Oslo Universitetssykehus. Oppfølging foregår ved lokal- og regionsykehusene i samarbeid med Barnekardiologisk avdeling (BKA) på Rikshospitalet. Forskj...

 • Nyfødt babyTil dere med et barn med hjertefeil som gir cyanose

  Barn med cyanotisk hjertefeil har tendens til blåfarge i huden (cyanose) og lavere oksygenmetning enn normalt. Dette skyldes at blått blod som ikke har vært innom lungene blandes med det røde som går fra lungene og ut i kroppen. Totalmengde...

 • Våken baby i sengTil dere med et barn som har eller kan komme til å utvikle hjertesvikt

  Enkelte hjertefeil fører til at barnet kan utvikle det man kaller hjertesvikt. Hjertesvikt er et uttrykk for at hjertet er utsatt for en større arbeidsbelastning enn barnet trives med.

 • Våken babyTil dere med et barn som er operert med banding

  Barnet ditt har en hjertefeil der det kan gå for mye blod til lungene. På grunn av dette er det gjort en operasjon som begrenser blodforsyningen til lungene. Dette kalles en bandingoperasjon.

 • Ernæring av barn med ettkammerhjerte

  Ernæring er viktig for immunforsvar, vekst og optimal sirkulasjon. Å få til optimal ernæring kan være utfordrende i hverdagen til familier med barn som har vært igjennom en shuntoperasjon og dermed har et ettkammerhjerte.

 • Nyfødt baby soverTil dere med et barn som har gjennomgått en Norwoods-operasjon

  Barnet ditt har en hjertefeil der det har vært behov for en operasjon som har til hensikt å sikre en passe fordeling av blodforsyningen til lungene og kroppen.

 • Til dere med et barn som har gjennomgått en shuntoperasjon

  Barnet ditt har en hjertefeil der det kan gå for lite blod til lungene. På grunn av dette er det gjort en operasjon som sikrer blodforsyningen til lungene; dette kalles en ”shuntoperasjon”.

 • Til dere med et barn som utredes for medfødt hjertefeil

  Å få et barn med medfødt hjertefeil og måtte skilles fra barnet rett etter fødselen kan være vondt og skremmende. Her vil vi informere dere om hva som skal skje og hvordan dere kan delta under utredning og eventuell behandling.

Fant du det du lette etter?