HELSENORGE

Norsk nyfødtmedisinsk kvalitetsregister

Norsk nyfødtmedisinsk kvalitetsregister er et nasjonalt medisinsk kvalitetsregister for syke nyfødte barn i Norge opprettet i 2004. Ca. 10 % av alle nyfødte barn blir innlagt på en nyfødtintensiv avdeling. Formålet med registeret er kvalitetsovervåkning, kvalitetsforbedring og forskning innen nyfødtmedisin.

Fant du det du lette etter?